Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Дитячі» лікарняні: коли оплачуємо та як

Руда Тетяна, головний редактор, t.rudaya@id.factor.ua
Оплата праці Листопад, 2019/№ 22
В обраному У обране
Друк
Із настанням холодів розпочався сезон застуди. Хворіють працівники, хворіють їхні діти. Оплата лікарняного листа у разі, якщо хворіє дитина, має цілу низку особливостей. Для того щоб усі їх врахувати, ми й підготували цю статтю.

Одним із видів матеріального забезпечення з ФСС є допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (ст. 20 Закону про соцстрахування).

Спочатку давайте розберемося, які документи видаються у разі хвороби дитини. Зазирнемо до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатності громадян, затверджену наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).

Документи

На сьогодні є два документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність працівника у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною і видаються згідно з Інструкцією № 455. Це:

• листок непрацездатності;

• довідка про догляд за хворою дитиною за формою № 138/о.

Річ у тому, що листок непрацездатності у разі хвороби дитини видається на чітко визначену кількість календарних днів. А потім, якщо дитина все ж продовжує хворіти, на підтвердження цього видається довідка за формою № 138/о.

Порядок видачі цих документів, а також строки, на які вони видаються, визначено в розд. 3 Інструкції № 455.

Інформацію про підстави для видачі документів, що свідчать про хворобу дитини працівника, а також про строки, на які вони видаються, представимо нижче в таблиці.

Видача документів, що засвідчують догляд за хворою дитиною

Ситуація

Вид документа

Строк, на який видається документ

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років

Листок непрацездатності

На період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів (п. 3.3 Інструкції № 455)

Довідка за формою № 138/о

З 15-го календарного дня хвороби (п. 3.4 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною віком до 6 років у разі стаціонарного лікування

Листок непрацездатності(1)

На увесь період перебування в стаціонарі разом із дитиною (п. 3.9 Інструкції № 455)

Для догляду за тяжкохворою дитиною віком від 6 до 14 років у разі стаціонарного лікування

Листок непрацездатності(1)

На період, коли за висновком ЛКК дитина потребує індивідуального догляду (абзац другий п. 3.9 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, інфікованою вірусом імунодефіциту людини (СНІД), або за хворою на онкологічні та онкогематологічні захворюваннями

Листок непрацездатності

На увесь період перебування в стаціонарі (п. 3.10 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною старше 14 років при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах

Листок непрацездатності

На строк до 3 днів(2) (п. 3.2 Інструкції № 455)

Довідка за формою № 138/о

Після закінчення максимального строку листка непрацездатності (п. 3.4 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною старше 14 років, яка перебуває на стаціонарному лікуванні і згідно з висновком ЛКК потребує індивідуального догляду

Довідка довільної форми(3)

На період, протягом якого такій дитині потрібний індивідуальний догляд (п. 3.16 Інструкції № 455)

Для догляду за хворою дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі її санаторно-курортного лікування і за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду при лікуванні в санаторно-курортній установі

Листок непрацездатності

На увесь строк лікування дитини в санаторно-курортній установі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямах (п. 3.12 Інструкції № 455)

(1) Після виписування дитини із стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого строку з урахуванням днів листка непрацездатності, виданого для догляду за дитиною до стаціонарного лікування. (2) Як виняток, залежно від тяжкості перебігу захворювання і побутових умов цей строк може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності — головного лікаря, але не більше ніж на 7 календарних днів. (3) Довідка засвідчується підписом головного лікаря і печаткою лікувально-профілактичної установи.

Зауважте: підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності з ФСС, у тому числі у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, за основним місцем роботи є виключно лікарняний лист (ч. 1 ст. 31 Закону про соцстрахування).

Довідка за формою № 138/о засвідчує поважну причину відсутності працівника на роботі у зв’язку з хворобою дитини.

Період невиходу на роботу, підтверджений такою довідкою, оплаті не підлягає.

Підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності з ФСС за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, і довідка про середню зарплату з основного місця роботи.

Приймаючи лікарняний лист «для догляду за хворою дитиною», зверніть увагу на відмітну особливість у його заповненні. У графі «причина непрацездатності» ставиться відмітка «догляд (вік)_____ — 10». У цій графі має бути зазначений вік хворої дитини. В основному в ній зазначається кількість повних років дитини. Але можливі й інші варіанти. Наприклад, рік народження дитини або кількість повних років і місяців дитини.

Заборона на виплату допомоги

У п. 3.11 Інструкції № 455 встановлена заборона на видачу листка непрацездатності (і довідки) для догляду за хворою дитиною в період:

• щорічної (основної і додаткової) відпустки;

• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням або творчої відпустки;

• відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо працівник не попередив, що він перебуває у зазначеній відпустці, і лікарняний для догляду за хворою дитиною все ж видали, то допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується з дня, коли працівниця повинна була стати до роботи після відпустки.

Зауважте: щорічна відпустка не подовжується і не переноситься у зв’язку з хворобою дитини працівника (ст. 11 Закону про відпустки).

Призначаємо, розраховуємо і виплачуємо

Призначаємо допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною так, як і звичайний лікарняний.

Наданий лікарняний лист (копія лікарняного листа і довідка про середню зарплату з основного місця роботи при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності за сумісництвом) розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування в загальному порядку.

Ще раз нагадаємо, що період, протягом якого застрахована особа згідно з довідкою (за формою № 138/о) доглядала за хворою дитиною, оплаті не підлягає. Довідка потрібна для того, щоб у табелі обліку робочого часу за ці дні проставити «НН» або «27».

Врахуйте також, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, при здійсненні догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується не більш як за 75 к. дн. протягом календарного року (абз. 3 ч. 3 ст. 22 Закону № 1105). Розрахунок і нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною здійснюються на підставі отриманого протоколу комісії (уповноваженого) із соціального страхування і документів, що послужили підставою для призначення допомоги.

Розрахунок допомоги і середньоденної зарплати для визначення її суми здійснюється відповідно до правил, установлених Порядком № 1266.

Розрахунок середньоденної зарплати для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною такий самий, як і для звичайної допомоги по тимчасовій непрацездатності самого працівника.

Але є в розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною одна дуже важлива та істотна відмінність.

Важливо!

Оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною здійснюється з першого дня непрацездатності (захворювання дитини) за рахунок коштів ФСС.

Водночас не забувайте, що розмір допомоги для догляду за хворою дитиною також, як і при визначенні суми звичайних лікарняних, залежить від страхового стажу працівника.

Залежно від наявності загального страхового стажу допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується у розмірі 50, 60, 70 і 100 %.

А від страхового стажу за останні 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку залежатиме, чи потрібно застосовувати обмеження, встановлені ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування. Нагадаємо, що у разі, якщо перед настанням страхового випадку працівник має страховий стаж менше 6 місяців, то й допомогу по тимчасовій непрацездатності треба розрахувати виходячи з нарахованої зарплати, але не більше за розмір допомоги, розрахованої виходячи з мінімальної зарплати.

При розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною хотілося б звернути вашу увагу ще ось на який момент.

До розрахункового періоду при розрахунку допомоги для працівника, в якого є діти, напевно, потраплятиме період тимчасової непрацездатності для догляду за хворою дитиною.

Так-от, якщо в цей період потрапляють дні, коли працівник не працював згідно з довідкою за формою № 138/о, вони також виключаються із загальної кількості календарних днів за розрахунковий період.

Річ у тому, що такі дні також вважаються днями тимчасової непрацездатності, попри те, що вони не оплачуються. На це якраз звертали увагу фахівці ФСС з ТВП у своєму листі від 25.05.2016 р. № 5.2-32-81 (ср. 025069200). Врахуйте це при розрахунку середньоденної зарплати.

Фінансування з ФСС на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності для догляду за хворою дитиною таке ж, як і на звичайну допомогу. Після затвердження протоколу комісії із соціального страхування протягом 5 робочих днів ви повинні подати до ФСС заяву-розрахунок на отримання фінансування допомоги з ФСС.

Оподаткування і звітність

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною оподатковується ПДФО, ВЗ і ЄСВ в загальному порядку. Тут для бухгалтера нічого нового і відмітного від звичайної допомоги по тимчасовій непрацездатності немає.

Перевіряйте тільки суму загалом доходу за місяць за основними працівниками без інвалідності. Адже в окремих випадках може бути так, що така сума буде менше МЗП. А це означає, що за таким місяцем не забудьте нарахувати ЄСВ з МЗП.

До таких випадків можна віднести як ситуацію, коли у працівника невеликий загальний страховий стаж і лікарняний лист оплачується у розмірі 50 % середньої зарплати.

Також це може бути у разі тривалої хвороби дитини, коли після лікарняного листа видана довідка за формою № 138/о. Адже період відсутності на роботі за цією довідкою оплаті не підлягає.

До речі, в ЄСВ-звітності не забудьте в графі 13 «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності» таблиці 6 зазначити лише дні тимчасової непрацездатності згідно з лікарняним листом.

Дні непрацездатності згідно з довідкою за формою № 138/о у разі тривалої хвороби дитини треба зазначити в графі 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати». Зазначення днів непрацездатності для догляду за хворою дитиною за довідкою в графі 14 таблиці 6 ЄСВ-звіту — вимога Порядку № 435. Дещо дивно виглядає така вимога, враховуючи те, що дні, які пропущені за довідкою, є днями тимчасової непрацездатності. Але! Порядок № 435 наказує нам відображати такі дні як дні відпустки «за свій рахунок».

На завершення хочемо побажати здоров’я усім, у тому числі й вашим працівникам та їхнім дітям!

Висновки

• Лікарняний лист для догляду за хворою дитиною оплачується з першого дня за рахунок коштів ФСС.

• Довідка для догляду за хворою дитиною оплаті не підлягає.

• При розрахунку суми лікарняних для догляду за хворою дитиною обов’язково застосовується % оплати залежно від загального страхового стажу.

• Якщо страховий стаж працівника перед хворобою дитини менше 6 місяців, то треба виконати спеціальне обмеження щодо суми допомоги.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно