Теми статей
Обрати теми

Пільги та гарантії для працюючих студентів

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Оплата праці Вересень, 2019/№ 18/1
Друк
Працівникам, які суміщають трудову діяльність і навчання, доводиться несолодко. Частково впоратися з навантаженням, що збільшилося, їм допомагає встановлення особливого режиму робочого дня (див. попередню статтю). Проте це ще не всі послаблення, на які може розраховувати працюючий студент. Трудове законодавство для таких осіб передбачає ще низку пільг і гарантій. Розглянемо їх детальніше.

Здебільшого трудові пільги та гарантії для працівників-студентів мають одну важливу мету — надати таким працівникам якомога більше часу для навчання без шкоди для їх трудової діяльності. Тому не дивно, що до їх переліку входить:

img 1

Це додаткова оплачувана відпустка, яка надається працівникам, які навчаються (ст. 211, 213, 215, 216 КЗпП, ст. 13 — 15 Закону про відпустки):

• у середніх навчальних закладах (для всіх очників і заочників);

• на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

• у вищих навчальних закладах (ВНЗ) (для очників на вечірній формі навчання та заочників);

• у навчальних закладах післядипломної освіти і в аспірантурі (для очників на вечірній формі навчання та заочників).

Умови та особливості надання такої відпустки, її тривалість, документальне оформлення і тонкощі оплати ми розглядали в консультації «Працівник-студент: надаємо й оплачуємо навчальну відпустку» // спецвипуск «ОП», 2018, № 20/1. Тому детально на цьому сьогодні зупинятися не будемо.

Нагадаємо лише основні моменти. Так, навчальну відпустку:

а) надають незалежно від стажу роботи працівника на підприємстві. Тобто навіть якщо він відпрацював усього 1 день на робочому місці;

б) дозволяють приєднувати до щорічної відпустки;

в) використати можна тільки протягом відповідного навчального року;

г) не можна ділити, переносити, брати в рахунок наступного року, а також за нього не виплачують компенсацію;

ґ) надається виключно за основним місцем роботи. На період навчальної відпустки за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом оформляють відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (лист Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01).

Розраховують «навчальні» відпускні відповідно до вимог Порядку № 100.

Порядок надання навчальної відпустки не складний:

• працівник пише заяву про надання навчальної відпустки і додає до неї довідку-виклик на сесію (форма № Н-5.01, затверджена наказом Міносвіти від від 13.02.2019 р. № 179). У ній працівник обов’язково зазначає дату початку навчальної відпустки та її тривалість (у межах періоду, зазначеного в довідці-виклику);

• на підставі заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання навчальної відпустки на період, зазначений у довідці-виклику. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

img 2

Чинним законодавством не встановлено будь-яких пільг або обмежень у наданні щорічних відпусток повнолітнім працівникам-студентам.

Єдиний нюанс. За бажанням працівників, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, їх щорічні відпустки приєднуються до часу проведення настановного зайняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою (ст. 212 КЗпП).

А якщо такі особи ще й успішно навчаються — їм (за бажанням) можна надати щорічну відпустку повної тривалості за перший рік праці до настання шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві, в установі, організації.

Що стосується неповнолітніх працівників-студентів, то для них існує низка пільг щодо надання щорічних відпусток. Наведемо їх:

1) щорічна основна відпустка в таких осіб становить 31 календарний день (ст. 75 КЗпП, ч. 8 ст. 6 Закону про відпустки);

2) щорічну основну відпустку повної тривалості юні працівники можуть отримати в зручний для них час (ст. 195 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки);

3) щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи на підприємстві, установі вони мають право отримати до настання шестимісячного строку безперервної роботи (за бажанням) (ст. 195 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки);

4) заборонено замінювати неповнолітньому працівнику будь-який вид відпустки грошовою компенсацією (ст. 24 Закону про відпустки).

img 3

Для працівників, які успішно навчаються на вечірній і заочній формах навчання у ВНЗ незалежно від рівня акредитації, в яких навчальний план має свої особливості, додатково до навчальних відпусток надаються відпустки, тривалість яких установлена Порядком № 634*.

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою Кабміну від 28.06.97 р. № 634.

Такі «бонусні» дні надають студентам творчих професій (музикантам, акторам тощо). Їм на період настановного зайняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) виділяють додаткові дні навчальної відпустки. Як оплачуваної (10 або 20 календарних днів), так і неоплачуваної (10 календарних днів) залежно від обраного ними творчого напряму.

img 4

Ну а якщо ваш працівник тільки стає на шлях студентства (готується до вступу до навчального закладу), то для таких співробітників, які рвуться до знань, у трудовому законодавстві також передбачені пільги та гарантії. Так, працівникам:

допущеним до складання вступних іспитів (на період складання таких вступних іспитів), надається відпустка без збереження зарплати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад (ст. 214 КЗпП, п. 12 частини першої ст. 25 Закону про відпустки). Тут наше трудове законодавство дещо відстало від реального життя. Адже вступних іспитів у навчальних закладах уже давно немає. Натомість вступники проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). За результатами такого оцінювання їх можуть зарахувати до обраних навчальних закладів. Саме для підготовки та проходження ЗНО їм може стати у пригоді «вступна» додаткова відпустка. Сподіваємось, трудові інспектори не будуть вбачати порушень трудового законодавства при наданні таких відпусток;

які проходять навчання на підготовчих відділеннях при ВНЗ — за бажанням 1 вільний від роботи день на тиждень протягом навчального року (ст. 214 КЗпП).

Крім того, працівникам, які навчаються в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки, також надається відпустка без збереження зарплати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ і назад (п. 13 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

img 5

Творчі відпустки надаються працівникам-студентам, які суміщують трудову діяльність і наукову роботу. Такий відпочинок від роботи надається їм для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо (ст. 77 КЗпП, ст. 16 Закону про відпустки).

Порядок надання творчих відпусток прописаний у постанові КМУ від 19.01.98 р. № 45. Повністю наводити його не будемо, а звернемо увагу лише на найважливіші моменти.

Так:

а) творчі відпустки надаються один раз за однією з підстав, не діляться на частини, а також у разі невикористання не компенсуються;

б) «творчі» відпускні нараховують відповідно до вимог Порядку № 100;

в) на розрахунок тривалості творчої відпустки не впливають святкові (неробочі) дні, які припадають на її час.

Зверніть увагу: на відміну від навчальної відпустки, тривалість творчої відпустки доволі значна. Так:

• для завершення кандидатської дисертації, а також для написання підручника або наукової роботи надається відпустка «розміром» до трьох місяців;

• для завершення докторської дисертації — до шести місяців.

Умова надання лише одна — працівник повинен успішно суміщувати основну діяльність з науковою роботою.

Для отримання творчої відпустки працівникові слід подати:

для завершення дисертації: заяву про надання відпустки і рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації або науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки;

для написання підручника або наукової роботи: заяву про надання відпустки і довідку видавництва про включення підручника або наукової роботи до плану випуску видань на поточний рік.

На підставі зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження).

img 6

Окрім загальної тривалості навчальної відпустки, для працівників — студентів ВНЗ і аспірантури нормами трудового законодавства передбачені додаткові дні, вільні від роботи (ст. 218 КЗпП).

Для працівника-студента, який навчається на останніх курсах у ВНЗ, це:

один вільний день щотижня для підготовки до заняття (при шестиденному робочому тижні). Такі дні надають протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів** і оплачують у розмірі 50 % установленої зарплати, але не нижче МЗП (ч. 2 ст. 218 КЗпП).

** Цей період визначає вищий навчальний заклад і залежить від навчального плану цього закладу. Зазвичай з вересня по червень.

При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні загальної кількості вільних від роботи годин. Порядок розрахунку кількості вільних від роботи днів при 5-денному робочому тижні або при підсумованому обліку робочого часу наведено в листі Мінсоцполітики від 01.12.2011 р. № 1084/13/84-11 (ср. );

один-два дні на тиждень без збереження зарплати (за бажанням).

Знову ж таки протягом 10 навчальних місяців перед початком роботи над дипломним проектом або складанням державних іспитів (ч. 3 ст. 218 КЗпП).

Працівникам-аспірантам за їх бажанням надають:

• протягом 4 років навчання один вільний від роботи день на тиждень (незалежно від того, скільки днів становить робочий тиждень) з оплатою в розмірі 50% середньої заробітної плати (ч. 4 ст. 218 КЗпП);

• протягом 4-го року навчання додатково ще один вільний день на тиждень без збереження заробітної плати (ч. 5 ст. 218 КЗпП).

Для отримання вільного від роботи дня працівник подає відповідну заяву. На підставі цього документа роботодавець оформляє наказ (розпорядження).

img 7

І це ще не все! Один раз на рік (на нашу думку, навчальний) роботодавець повинен оплатити працівникам, які навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формою навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад на настановне зайняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів. Розмір оплати становить 50 % вартості проїзду.

У такому ж розмірі оплачується проїзд для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів (ст. 219 КЗпП).

Для отримання компенсації вартості проїзду працівник повинен звернутися до роботодавця з відповідною заявою і надати документи, що підтверджують такі витрати.

Зверніть увагу, що КЗпП не віддає перевагу будь-якому виду транспорту. Головне — підтвердити такі витрати документально.

Компенсують проїзд працівникам-студентам згідно з правилами щодо відрядження (лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Тобто згідно з вимогами Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59.

img 8

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, передбачена ще одна пільга. Їх забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт (ст. 220 КЗпП).

Що ж, з гарантіями та пільгами розібралися. Час рухатися далі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі