Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коефіцієнт коригування зарплати для розрахунку відпускних

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Квітень, 2020/№ 8
Друк
Ні для кого не секрет, що при розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних заробіток, нарахований у розрахунковому періоді, підлягає коригуванню. Це робиться у випадку підвищення тарифних ставок, посадових окладів згідно з чинним законодавством або за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах). Як правильно розрахувати коефіцієнт коригування, визначимо сьогодні у статті.

Обов’язок коригувати заробіток для розрахунку відпускних закріплений у п. 10 Порядку № 100. Метою такого коригування є недопущення заниження середньої зарплати та, відповідно, суми відпускних.

Нагадаємо, що прописано у п. 10 Порядку № 100.

Цитата

10. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

<…>

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів)».

Як бачите, коригування передбачене для випадків, коли підвищення посадових окладів відбулося:

• у розрахунковому періоді;

• у періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток.

При цьому можна виділити 3 основні ситуації, коли потрібно проводити коригування:

1) посадовий оклад (тарифну ставку) підвищено в розрахунковому періоді;

2) посадовий оклад (тарифну ставку) підвищено в місяці, коли працівник йде у відпустку;

3) посадовий оклад (тарифну ставку) підвищено в періоді, коли працівник перебуває у відпустці («усередині» відпустки).

У цьому коригуванні одним із найважливіших етапів є визначення розміру коефіцієнта коригування.

Формула для визначення коефіцієнта

Коефіцієнт коригування виплат розраховуємо за такою формулою:

Кк = ПОпісля підвищення : ПОдо підвищення,

Кк — коефіцієнт коригування;

ПОпісля підвищення — посадовий оклад (тарифна ставка) працівника після підвищення;

ПОдо підвищення — посадовий оклад (тарифна ставка) працівника до підвищення.

При обчисленні коефіцієнта коригування для розрахунку відпускних треба враховувати усі підвищення посадового окладу, які передбачені нормативно-правовими актами. Це дуже важливо пам’ятати особливо бухгалтерам бюджетних установ. Далі на числових прикладах ми це розглянемо.

Поки що додамо ще декілька важливих моментів при визначенні коефіцієнта коригування виплат.

1. Декілька підвищень посадового окладу протягом розрахункового періоду та/або в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, тягне за собою необхідність визначення коефіцієнта коригування для кожного такого підвищення.

2. Коефіцієнт коригування не застосовується при зміні тарифної ставки (посадового окладу) працівника у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо (абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Перейдемо до прикладів.

Коефіцієнт коригування для тренера-викладача ДЮСШ

У квітні 2020 року тренеру-викладачу ДЮСШ (І категорії) надається щорічна основна відпустка (розрахунковий період для обчислення середньоденної заробітної плати квітень 2019-го — березень 2020 року). Як розрахувати коефіцієнт коригування?

Перш за все визначимося з підвищеннями посадового окладу тренера-викладача І категорії ДЮСШ у розрахунковому періоді.

1. З 1 січня 2020 року підвищення посадових окладів працівників ДЮСШ відбулося у зв’язку зі збільшенням розміру ПМПО (2102,00 грн), і як наслідок, збільшення розміру посадових окладів за ЄТС.

2. З 1 січня 2020 року також набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 14.08.2019 р. № 755 (далі — постанова № 755), згідно з якою під час визначення граничних розмірів посадових окладів керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів ДЮСШ усіх типів застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення відповідно до категорії.

Тож застосування коефіцієнта підвищення посадового окладу за цією постановою фактично утворює новий посадовий оклад, який є базою для нарахування доплат, надбавок тощо.

Інформації щодо округлення результату розрахунку граничних посадових окладів із застосуванням коефіцієнтів підвищення постанова № 755 не містить, тому результат фіксуємо у гривнях з копійками.

Як бачимо, обчислення нового розміру посадового окладу тренера-викладача І категорії з 1 січня 2020 року відбувається за двома підставами:

1) підвищення розмірів посадових окладів, визначених за ЄТС. Для 13-го тарифного розряду новий оклад становить — 4772,00 грн;

2) застосування коефіцієнта підвищення згідно з постановою № 755 (для цієї категорії — 1,5).

Обчислюємо посадовий оклад після підвищення:

4772,00 грн х 1,5 = 7158,00 грн.

З 01.01.2019 р. до 01.01.2020 р. розмір посадового окладу тренера-викладача І кваліфікаційної категорії становив 4361,00 грн (саме цей посадовий оклад був до підвищення). Порядок розрахунку коефіцієнта коригування для визначення середньоденної зарплати та його застосування при розрахунку відпускних наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунок та застосування коефіцієнта коригування для тренера-викладача

Розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати

Коефіцієнт коригування

Квітень 2019 р. — грудень 2019 р.

7158,00 : 4361,00 = 1,6414

Січень 2020 р. — березень 2020 р.

Не застосовується

Отже, підвищення посадового окладу тренера-викладача ДЮСШ у розрахунковому періоді відбулося двічі та одночасно (з 01.01.2020 р.).

При обчисленні середньоденної зарплати у квітні 2020 року для визначення коефіцієнта коригування до розрахунку включаються обидві підстави підвищення окладів (за ЄТС та за постановою № 755).

Коефіцієнт коригування для вихователя ЗДО

У квітні 2020 року вихователю закладу дошкільної освіти (ЗДО) ІІ кваліфікаційної категорії (12-й тарифний розряд) надається щорічна основна відпустка (розрахунковий період для обчислення середньоденної заробітної плати квітень 2019-го — березень 2020 року). У розрахунковому періоді відбулося два підвищення посадового окладу (за постановою № 695* та за ЄТС). При розрахунку коефіцієнта коригування враховувати обидва підвищення чи тільки підвищення за ЄТС?

* Постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. №22» від 10.07.2019 р. № 695.

Протягом розрахункового періоду (квітень 2019-го — березень 2020 року) вихователям ЗДО посадові оклади було підвищено двічі. Тож розрахунок коефіцієнта коригування буде, відповідно, окремо до кожного підвищення. Перше підвищення відбулося з 1 вересня 2019 року на 10 % згідно з постановою № 695 (ср. ). Пунктом 11 постанови № 695 встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, підвищуються з 1 вересня 2019 року на 10 відсотків. До цієї категорії, до речі, належить і вихователь ЗДО.

Таке підвищення посадового окладу є елементом формування новоутвореного посадового окладу (ставки), розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо (див. лист Мінсоцполітики від 27.07.2018 р. № 1342/0/101-18). Та деталізації щодо округлення результату розрахунку підвищення постанова № 695 не містить, тому визначаємо оклад у гривнях з копійками.

Отже, якщо підвищення посадового окладу відбулося згідно з актами законодавства, як у цьому випадку, у результаті якого утворився новий оклад, то це є беззастережною підставою для проведення коригування.

Друге підвищення посадових окладів вихователів ЗДО відбулося з 1 січня 2020 року пропорційно до зростання розміру ПМПО (2102,00 грн). Визначаючи посадові окладі вихователям ЗДО з 1 січня 2020 року, не забуваємо й про вимоги постанови № 695, щодо підвищення їх посадового окладу на 10 %.

Таким чином, підвищення розміру посадового окладу вихователя ІІ кваліфікаційної категорії, що відбулося в розрахунковому періоді квітень 2019 року — березень 2020 року, виглядає так:

• квітень 2019-го — серпень 2019 року — 4073,00 грн — посадовий оклад за ЄТС для 12-го тарифного розряду (посадовий оклад до підвищення);

• вересень 2019-го — грудень 2019 року — 4480,30 грн (4073,00 грн + 10 %) — підвищення згідно з постановою № 695 (посадовий оклад після першого підвищення);

• січень 2020-го — березень 2020 року — 4901,60 грн (4456,00 грн + 10 %) — посадовий оклад за ЄТС для 12-го тарифного розряду + підвищення згідно з постановою № 695 (посадовий оклад після другого підвищення).

Наведемо розрахунок та застосування коефіцієнта коригування для обчислення середньоденної заробітної плати вихователю ЗДО ІІ кваліфікаційної категорії у випадку виходу його у відпустку у квітні 2020 року у табл. 2.

Таблиця 2. Розрахунок та застосування коефіцієнта коригування вихователя ЗДО

Розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати

Коефіцієнт коригування

Квітень 2019 р. — серпень 2019 р.

4901,60 : 4073,00 = 1,2034

Вересень 2019 р. — грудень 2019 р.

4901,60 : 4480,30 = 1,0940

Січень 2020 р. — березень 2020 р.

Не застосовується

Зверніть увагу! Для працівників, посадові оклади яких визначаються за ЄТС, можна використовувати готові коефіцієнтів коригування, які ми публікуємо кожного місяця на сторінках нашого журналу (для квітня 2020 року — див. «ОП», 2020, № 7, с. 32).

Висновки

• При обчисленні коефіцієнта коригування враховуємо усі підвищення посадового окладу, які передбачені нормативно-правовими актами.

• Якщо було декілька підвищень посадового окладу протягом розрахункового періоду — визначаємо коефіцієнт коригування для кожного такого підвищення.

• Коефіцієнт коригування не застосовується при зміні тарифної ставки (посадового окладу) у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі