Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Ковідна» доплата медикам: важливі моменти

Долга Ірина, експертка з питань оплати праці
Оплата праці Серпень, 2020/№ 15
Друк
Медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті ліквідацією захворювання серед людей на COVID-19, передбачена доплата до заробітної плати у розмірі до 300 %. За який період, кому, як та в якому розмірі можна виплачувати таку доплату, читайте у статті.

Перед тим, як розповісти про всі нюанси встановлення «ковідної» доплати, визначимо, якими документами вона регламентована. «Ковідна» доплата запроваджена Законом № 533*, в саме — ч. 2 п. 5 розд. ІІ Закону № 533. Така доплата встановлюється медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті ліквідацією захворювання серед людей на COVID-19, у розмірі до 300 % заробітної плати.

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 533-IX.

Окремі моменти встановлення та виплати «ковідної» доплати деталізовані у постанові № 246** та у постанові № 372***. Тож будемо керуватися й цими документами також.

** Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 р. № 246.

*** Постанова КМУ «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 06.05.2020 р. № 372.

Кому встановлюється доплата

Спочатку визначимо, працівники яких медзакладів мають право на «ковідну» доплату.

Медзаклади. Медичні заклади, в яких повинна бути встановлена «ковідна» доплата працівникам, визначені постановами № 246 та № 372. До них належать такі, що безпосередньо задіяні у боротьбі з коронавірусною хворобою:

1) медичні заклади, що уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ):

• заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

• центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які задіяні до реагування на випадки COVID-19;

2) державні ЗОЗ, що визначені у рішеннях відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19;

3) лабораторні підрозділи Міністерства охорони здоров’я.

Тепер розглянемо, які саме працівники вищевказаних закладів мають право на «ковідну» доплату.

Працівники. «Ковідна» доплата встановлюється медичним та іншим працівникам, які працюють у наведених вище медзакладах. Постановами № 246 та № 372 передбачено:

Цитата

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Тобто керівник закладу приймає рішення самостійно щодо переліку працівників, яким установлює зазначену доплату. Також він на власний розсуд установлює її розмір.

Роз’яснень щодо механізму встановлення доплати та визначення її розміру (крім граничного) чинне законодавство не містить.

Тут керівник повинен брати до уваги внесок кожного працівника у боротьбі з COVID-19: ступінь ризику зараження, кількість хворих, з якими контактує (надає допомогу), досвід, якість тощо.

Період виплати

«Ковідна» доплата встановлюється медичним працівникам та іншим працівникам — борцям із коронавірусом з 1 квітня 2020 року та діє весь період карантину, запровадженого у зв’язку з коронавірусом, та протягом 30 календарних днів після його відміни (пп. 8 та 9 постанови КМУ від 24.04.2020 р. № 331).

Нагадаємо, що наразі постановою КМУ від 22.07.2020 р. № 641 карантин продовжено до 31 серпня 2020 року. Тому «ковідні» виплати будуть ще нараховувати, як мінімум, за серпень та вересень 2020 року.

Оформлення

Локальні акти. З огляду на тимчасовість цієї доплати, вносити зміни до колективного договору з цього приводу не доречно (але можливо). Тому краще у локальних актах (наприклад, у положенні про оплату праці) визначити порядок та механізм установлення «ковідної» доплати, урахувавши всі моменти її нарахування.

Наказ. Оформлення доплати відбувається за загальними правилами, без будь-яких нюансів. Встановлюється «ковідна» доплата наказом керівника. Наказ повинен містити дані працівників (П. І. Б., посада) та відповідно розмір установленої доплати кожному. З таким наказом працівники повинні бути ознайомлені під підпис.

Оскільки кожен місяць перелік задіяних у боротьбі з COVID-19 працівників та їх навантаження може змінюватися, то і зазначений наказ на «ковідну» доплату також видається щомісячно.

Розмір доплати

Пунктом 5 розд. II Закону № 533 додаткова доплата встановлена у розмірі до 300 % заробітної плати. Як бачимо, законодавець обмежив цю доплату граничним розміром 300 %. Тож менше за 300 % розмір «ковідної» доплати встановлювати можна.

Оскільки у працівників — борців з COVID-19 різні рівні навантаження, і за часом, і за кількістю контактів із хворими на коронавірус, то й доплату за це можна диференціювати. Робити це треба обґрунтовано та справедливо. Наприклад, у положенні про оплату праці можна встановити певні критерії визначення розміру, а саме:

• зазначити, що встановлення та розмір доплати залежить від оцінки ступеня ризику, кількості відпрацьованого часу в безпосередньому контакті з хворими на коронавірус, кількості таких контактів, відсотка професійного внеску тощо;

• призначити уповноважених для надання керівнику інформації про це (наприклад, завідувачі відділень);

• узгодити форми подання цієї інформації (службові записки тощо).

Для визначення розміру «ковідної» доплати базову інформацію краще, як би мовити, оцифрувати. Це дасть змогу керівнику максимально правильно та справедливо прийняти рішення щодо визначення переліку працівників та розміру їх доплати.

Також у разі незгоди працівника з розміром установленого йому відсотка доплати керівник буде мати оформлені документально докази, які стали підставою для його рішення щодо розміру надбавки.

База для розрахунку

У постановах № 246 та № 372 зазначено, що додаткова доплата медичним та іншим працівникам встановлюється

Цитата

у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями)) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат, надбавок.

Посадовий оклад з підвищеннями. Бюджетні ЗОЗ у визначенні умов оплати праці керуються постановою № 1298* та Умовами № 308/519** (ср. 032658600). Більшість реорганізованих у КНП медзакладів не відійшли від правил, зазначених у цих законодавчих актах, та продовжують ними користуватися (їх прописали у свої колективні договори).

* Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

** Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

У п. 2.4 Умов № 308/519 наведено перелік і розмір підвищень посадових окладів працівників ЗОЗ.

Розмір посадового окладу працівника відображається в тарифікаційному списку (додаток 1 до Умов № 308/519). Підвищення утворюють новий посадовий оклад, який зазначається у графі 12 тарифікаційного списку. І вже від нього розраховуються надбавки та доплати обов’язкового ха-рактеру з урахуванням обсягу роботи за відповідною посадою. Отже, посадовий оклад (з підвищеннями), зазначений у графі 12 тарифікаційного списку, — це і є критерій визначення посадового окладу за правилами наведених постанов.

Обов’язкові доплати і надбавки. Статтею 2 Закону про оплату праці визначена структура оплати праці, складовими якої є:

1) основна заробітна плата (винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці);

2) додаткова заробітна плата (винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці). Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;

3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

У п.п. 2.2.1 п. 2 Інструкції № 5 наведено перелік обов’язкових доплат і надбавок у загальному випадку. До них належать, зокрема: суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, інтенсивність праці, робота в нічний час тощо. А також інші надбавки та оплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.

Зауважте: премії, оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, суми індексації зарплати тощо не беруть участі у розрахунку бази для нарахування «ковідної» доплати.

Також не входить у розрахунок і оплата за невідпрацьований час.

У графі 21 тарифікаційного списку фіксується місячний фонд заробітної плати — посадовий оклад з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок. Можна було б сказати, що це і є орієнтир у розрахунку бази для обчислення «ковідної» доплати, якби не «але…». Графа 21 не включає доплату до МЗП.

Тож чи включати її до бази взагалі? Це питання на нормативному рівні не врегульоване.

Доплата до МЗП. Держпраці на своєму сайті надала роз’яснення з питань установлення та розміру додаткової доплати медичним працівникам згідно із Законом № 533 (dn.dsp.gov.ua/2020/06/22).

Так, у переліку доплат і надбавок, що входять до бази нарахування «ковідної» доплати, фахівці Держпраці зазначають і доплату до МЗП. З огляду на законодавчі норми, підстави для включення до бази нарахування доплати до МЗП представлені. Ми солідарні з Держпраці в цьому питанні.

Але для прояснення ситуації щодо цього ми відправили запит до Мінекономіки і щойно отримаємо відповідь — опублікуємо на сторінках нашого видання.

Приклад.

Лікар функціональної діагностики з посадовим окладом 4456,00 грн працює за п’ятиденкою (два вихідних у суботу та неділю). Має «вислужну» надбавку 10 %. У липні 2020 року (норма 23 роб. дн.) відпрацював 18 роб. дн. за графіком роботи. З 20 липня 2020 року пішов у щорічну основну відпустку на 24 к. дн. Сума відпускних — 4368,10 грн, сума матеріальної допомоги на оздоровлення — 4456,00 грн.

Доплата у липні 2020 року за роботу з хворими на COVID-19 встановлена йому у розмірі 120 % зарплати.

1. Визначаємо оплату за відпрацьовані дні:

4456,00 х 18 : 23 = 3487,30 грн.

2. Розраховуємо надбавку за вислугу років:

3487,30 х 10 % = 348,73 грн.

3. Обчислюємо базу нарахування для розрахунку «ковідної» доплати:

3487,30 + 348,73 = 3836,03 (грн).

До неї увійде посадовий оклад (розрахований пропорційно відпрацьованим дням) та надбавка за вислугу років. Сума відпускних та матеріальна допомога до розрахунку не входять.

4. Розрахуємо «ковідну» доплату:

3836,03 х 120 % = 4603,24 грн.

5. Підрахуємо «усього» за липень 2020 року (з відпускними та матеріальною допомогою):

3487,30 + 348,73 + 4603,24 + 4368,10 + 4456,00 = 17263,37 (грн).

Фінансування та контроль

Фінансування «ковідних» доплат здійснюється:

• за рахунок коштів НСЗУ — для ЗОЗ, з якими укладено відповідну угоду;

• за рахунок бюджетних коштів — для ЗОЗ, що фінансуються з бюджету.

Контроль правильності нарахування «ковідної» доплати щодо додержання законодавства про працю доручено Держпраці.

НСЗУ, зі свого боку, стежить за виконанням медзакладами договірних умов.

Безпосередньо впливати на встановлення зазначеної доплати вони не можуть, але мають свої механізми контролю. За умовами укладених договорів, ЗОЗ щомісяця звітують за встановленою НСЗУ формою.

Висновки

• «Ковідна» доплата є тимчасовою виплатою. Вона встановлена з 1 квітня 2020 року, діятиме протягом запровадженого урядом карантину та ще 30 днів після його відміни.

• Конкретний перелік медичних та інших працівників ЗОЗ, які мають право на «ковідну» доплату, та її розмір затверджуються керівником відповідного закладу.

• Максимальний (граничний) розмір зазначеної доплати дорівнює 300 % заробітної плати.

• До бази нарахування «ковідної» доплати включають посадовий оклад з підвищеннями та обов’язкові доплати і надбавки, встановлені законодавством.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі