Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Доплата до МЗП: секрети застосування

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Оплата праці Січень, 2020/№ 2
Друк
У попередній статті ми розповіли про основні правила застосування і визначення доплати до МЗП та підкріпили ці знання прикладами. Сьогодні ускладнимо ситуацію. Розберемо, як застосувати вимогу про виплату зарплати не нижче МЗП в особливих випадках і що надалі робити з такою доплатою. Поїхали.

Нюанси сумісництва/суміщення

Сумісництво. Сумісництво — це виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації.

Сумісництво буває або внутрішнім, або зовнішнім. Внутрішній сумісник працює за основним місцем роботи і за сумісництвом в одного роботодавця, а зовнішній — у різних роботодавців.

При цьому з сумісником (як зовнішнім, так і внутрішнім) обов’язково укладається окремий трудовий договір, який не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Тому й вимогу про оплату праці в розмірі не нижче МЗП доведеться виконувати окремо в розрізі кожного трудового договору. Тобто за кожним місцем роботи.

Приклад 1. Внутрішньому сумісникові за відпрацьований у січні 2020 року час нараховано:

посадовий оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості — 2585,25 грн.

(3447 грн. х 0,75);

за сумісництвом — 667,50 грн. (2670 грн. х 0,25 ставки).

У січні 2020 року працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Розрахуємо доплату до МЗП за кожним місцем роботи окремо.

Основне місце роботи. Визначимо рівень МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

4723 грн. х 0,75 = 3542,25 грн.

Розрахуємо суму доплати до рівня МЗП:

3542,25 - 2585,25 = 957 (грн.).

Загальний розмір зарплати за основним місцем роботи, нарахованої в січні 2020 року, складає 3542,25 грн. (2585,25оклад + 957доплата до МЗП).

Внутрішнє сумісництво. Визначимо рівень МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

4723 грн. х 0,25 = 1180,75 грн.

Сума доплати до рівня МЗП складає:

1180,75 - 667,50 = 513,25 (грн.).

Загальний розмір зарплати, нарахованої працівникові за внутрішнім сумісництвом у січні 2020 року, дорівнює 1180,25 грн. (667,50оклад + 513,25доплата до МЗП).

Суміщення. Суміщення професій (посад) — це виконання працівником разом зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Така додаткова робота здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. За її виконання нараховується доплата в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Приклад 2. Працівник, який обіймає посаду електрика (посадовий оклад — 2859 грн., 5-й тарифний розряд за ЄТС), погодився суміщувати професію робітника з обслуговування будівель (посадовий оклад — 2480 грн., 3-й тарифний розряд за ЄТС) зі встановленням доплати за суміщення професій у розмірі 25 % за суміщуваною професією. Інших доплат і надбавок немає. Січень 2020 року відпрацьований повністю.

Зарплата працівника за відпрацьований час у січні 2020 року склала:

2859 грн. + (2480 грн. х 0,25) = 3479 грн.

Доплата за суміщення посад включається в суму зарплати за відпрацьований час для її порівняння з МЗП. Тому отриману суму порівнюємо з МЗП. Зарплата, нарахована працівникові за січень 2020 року, менше МЗП (3479 < 4723). Тобто необхідно розрахувати суму доплати до МЗП.

Сума доплати до рівня МЗП складає:

4723 - 3479 = 1244 (грн.).

Загальний розмір зарплати, нарахованої працівникові в січні 2020 року, дорівнює 4723 грн.

(2859оклад + 620доплата за суміщ. + 1244доплата до МЗП).

Підсумований облік і МЗП-вимога

Для цілей виконання МЗП-вимоги за працівниками з підсумованим обліком робочого часу треба:

1) орієнтуватися на індивідуальну норму робочого часу, встановлену графіком виходу на роботу (графіком змінності) (лист Мінсоцполітики від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282).

Так, якщо працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змінності), йому має бути нарахована зарплата в розмірі не нижче мінімальної. Навіть якщо за графіком роботи (змінності) у працівника кількість годин не дотягує до законодавчої норми;

2) пам’ятати про виплати, характерні для застосування підсумованого обліку робочого часу, а саме:

• доплату за роботу в нічний і надурочний час — її нараховуємо понад МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці);

• доплату за роботу у святкові і неробочі дні, у вихідні дні — її включаємо в зарплату для порівняння з МЗП (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17). При цьому не важливо, була робота у святковий (неробочий) день передбачена графіком роботи чи ні.

Приклад 3. Сторож (місячний оклад — 2102 грн., 1-й тарифний розряд за ЄТС) в січні 2020 року відпрацював 192 години, у тому числі в нічний час — 56 годин. Місячна норма робочого часу в січні 2020 року — 167 годин. Норма робочого часу за обліковий період визначена з розрахунку 5-денного робочого тижня (з вихідними днями в суботу і неділю).

Для такого працівника встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — місяць. Передбачена доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 % посадового окладу (годинної ставки).

Сторож у січні 2020 року відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи. Відповідно йому буде нарахований оклад у розмірі 2102 грн. Враховуючи те, що він працював ще і в нічний час, йому належить доплата.

Сума доплати працівникові за роботу в нічний час у січні 2020 року складе:

(2102 грн. : 167 год) х 56 год х 40 % = 282,02 грн.,

де 2102 — оклад сторожа в січні 2020 року.

Крім того, у працівника є відпрацьовані ним надурочні години. Їх кількість складає:

192 год - 167 год = 25 год,

де 192 — кількість фактично відпрацьованих годин у січні 2020 року;

167 — кількість годин за нормою робочого часу в січні 2020 року.

При почасовій оплаті праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106 КЗпП).

Тому плата за роботу в надурочний час складе:

25 год х (2102 грн. : 167 год) х 2 = 629,50 грн.

При цьому для порівняння з МЗП оплата за роботу в нічний (282,02 грн.) і надурочний час (629,50 грн.) у порівнянні з МЗП брати участь не буде.

Доплата до МЗП складе:

4723 - 2102 = 2621 (грн.).

Загальна сума зарплати за січень 2020 року дорівнює 5634,52 грн. (2102оклад + 2621доплата до МЗП + 282,02ніч + 629,50надуроч).

Відрядження і доплата до МЗП

Особливість оплати часу відрядження полягає в тому, що її необхідно здійснювати відповідно до умов трудового або колективного договору, але водночас розмір цієї оплати праці не може бути нижче середнього заробітку (ст. 121 КЗпП).

Тому для оплати праці за період відрядження спочатку розраховують суму середньої зарплати згідно з Порядком № 100, а потім порівнюють її з денним заробітком. Якщо середня зарплата виявиться вища за денну — саме середню зарплату беруть для обчислення оплати за дні відрядження. Якщо більшою виявилася денна зарплата — робочі дні за період відрядження оплачують виходячи з денного заробітку працівника.

Виняток — держслужбовці. На увесь період відрядження держслужбовцеві нараховують зарплату згідно з ч. 5 ст. 42 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (ср. ). Тобто дні відрядження оплачують як звичайні робочі дні.Як це вплине на доплату до МЗП? Ми вже знаємо, виплати виходячи з середньої зарплати у порівнянні з МЗП участі не беруть. Тому якщо робочі дні, протягом яких працівник був у відрядженні, оплачувалися:

за середнім заробітком, такий середній заробіток не включається в суму зарплати за місяць для порівняння з МЗП (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282).

При цьому розмір доплати до МЗП визначається пропорційно дням, відміченим у табелі як робочі;

як звичайні робочі дні, доплата до МЗП визначається в загальному порядку як за повністю відпрацьований місяць.

Пропорційний розрахунок доплати до МЗП не проводять.

Приклад 4. Працівник (не держслужбовець) з 8 по 11 січня 2020 року перебував у службовому відрядженні. Посадовий оклад працівника складає 3048 грн. (6-й тарифний розряд за ЄТС). Інших доплат і надбавок немає. Протягом розрахункового періоду (листопад-грудень 2019 року) він отримав зарплату в сумі 8346 грн. У листопаді-грудні 2019 року співробітником відпрацьовані усі робочі дні.

Визначимо середньоденну зарплату згідно з Порядком № 100:

8346 грн. : 42 роб. дн. = 198,71 грн.,

де 42 — кількість відпрацьованих днів у листопаді — грудні 2019 року.

Денна зарплата в січні 2020 року складе:

(3048 + 1675) : 21 роб. дн. = 224,90 грн.,

де 1675 — доплата до МЗП у січні 2020 року

(4723 - 3048);

21 — кількість робочих днів за графіком роботи в січні 2020 року.

Більшим виявився показник денного заробітку (198,71 грн. < 224,90 грн.), тому виходячи з нього й оплачуємо дні відрядження.

Сума оплати за 4 дні відрядження складе:

224,90 грн. х 4 роб. дн. = 899,60 грн.

За усі інші робочі дні січня 2020 року працівник отримає зарплату в сумі:

3048 грн. : 21 роб. дн. х 17 роб. дн. = 2467,38 грн.,

де 17 — кількість відпрацьованих днів у січні 2020 року (без урахування днів відрядження).

Таким чином, за січень 2020 року працівникові нарахують зарплату в сумі 3366,98 грн.

(2467,38оклад + 899,60відряд).

Доплата до мінімалки складе:

4723 - 366,98 = 1356,02 (грн.).

Загальна сума нарахованої зарплати за січень 2020 року складе 4723 грн.

(2467,38оклад + 1356,02доплата до МЗП + 899,60 відряд).

Доплата до МЗП та інші виплати

Ось ми розрахували доплату до мінімалки, нарахували і виплатили її щасливому власникові (працівникові). А що з цим «щастям» робити далі? Чи треба враховувати таку виплату при розрахунку лікарняних, відпускних і так далі в наступних звітних періодах? Відповідь шукайте в таблиці нижче.

Показник

Підстави для включення доплати до МЗП при розрахунку

Середня зарплата за Порядком № 100

(для відпускних, військового заробітку, оплати днів відрядження і т. д.)

Включаємо. На це є дві підстави: 1) п. 3 самого Порядку № 100. Ця норма при розрахунку середньої зарплати в усіх випадках її збереження дозволяє враховувати разом з такими виплатами, як основна зарплата, доплати і надбавки, так само й інші доплати. До таких інших доплат якраз і можна віднести доплату до МЗП;

2) п. 4 Порядку № 100, який містить у собі перелік виплат, що не беруть участі в розрахунку середньої зарплати. І доплата до МЗП у ньому не зазначена

Середня зарплата за Порядком № 1266

(для лікарняних, декретних)

Порядок № 1266 дозволяє включати в розрахунок середньої зарплати для обчислення сум лікарняних і декретних усі виплати, які входять до фонду оплати праці (ФОП) і бази справляння ЄСВ.

Згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції № 5 доплата до МЗП належить до ФОП, а згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ — потрапляє у базу нарахування ЄСВ у складі зарплати.

Тому доплата до М3П повинна брати участь в розрахунку середньої зарплати

Індексація зарплати

Доплата до рівня МЗП включається у ФОП у складі додаткової заробітної плати (п.п. 2.2.1 Інструкції № 5). Отже, така доплата включається в суму зарплати для її індексації

Денний заробіток для оплати періоду відрядження

У денний заробіток працівника включаються усі елементи зарплати, які він отримає згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому його направляють у відрядження, тобто нараховані елементи зарплати за відпрацьовані ним дні (лист Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14).

Тому доплату до рівня МЗП включають у розрахунок денного заробітку

Відповідальність

МЗП-вимога — це державна соціальна гарантія, виконувати яку зобов’язані усі роботодавці незалежно від їх фінансового становища і можливостей.

За невиконання вимоги про нарахування зарплати не нижче МЗП (не нижче пропорційної МЗП) на сьогодні діють такі санкції:

• «трудовий» штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці згідно з абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП у розмірі 10 МЗП за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (у 2020 році — 47230 грн.). Хоча незабаром розмір цього штрафу може зменшитися до 2 МЗП (9446 грн.). Подробиці в «ОП», 2019, № 24, с. 6;

• адмінштраф на посадових осіб підприємств, установ, організацій згідно з ч. 1 ст. 41 КпАП у розмірі від 51 до 1700 грн. За повторне протягом року порушення або за ці дії відносно неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, — від 1700 до 5100 грн.

Нюанс. Визначити правильність нарахування зарплати в частині дотримання мінімальних трудових гарантій можуть тільки органи Держпраці (лист ДФС від 14.02.2017 р. № 2932/6/99-99-13-02-03-15). У податківців таких повноважень немає.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі