Теми статей
Обрати теми

Тривалість щорічних відпусток

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Мати можливість піти у відпустку — це чудово. Адже так ми отримуємо час, щоб відпочити від роботи, забути (хоч і ненадовго) про невирішені проблеми, поїхати чимдалі від метушні. Але як довго може тривати таке «щастя»? Тиждень? Місяць? Давайте з’ясуємо це питання.

Загальна тривалість

Загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток за відпрацьований робочий рік не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів (ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки).

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад або трудовим договором.

Увага! Розраховують тривалість щорічних відпусток у календарних днях незалежно від режимів і графіків роботи підприємства (ст. 5 Закону про відпустки).

Тобто робота на умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня/тижня) або робота за сумісництвом не призводить до скорочення тривалості щорічних відпусток (лист Мінсоцполітики від 29.08.2012 р. № 318/13/116-12).

Якщо тривалість щорічної відпустки в окремих нормативно-правових актах установлена в робочих днях, то для перерахунку робочих днів у календарні застосовують таку формулу (лист Мінпраці від 12.02.97 р. № 10/2-493):

Nк. дн. = Nроб. дн. x 7 : 6,

де Nк. дн. — тривалість щорічної відпустки в календарних днях;

Nроб. дн. — тривалість щорічної відпустки в робочих днях;

7 — тривалість тижня в календарних днях;

6 — тривалість тижня в робочих днях, відповідно до якої обчислювалася тривалість відпустки до набрання чинності Законом про відпустки (до 01.01.97 р.).

Увага! При визначенні тривалості щорічної відпустки не враховують святкові та неробочі дні (перелічені в ст. 73 КЗпП).

А ось вихідні дні ввійдуть до загальної тривалості відпусток як будь-які інші календарні дні*.

* Подробиці — в статті «Відпустка на травневі свята: коли виходити на роботу?» // «ОП», 2021, № 8.

Окрім загальної тривалості щорічних відпусток, окремо встановлена тривалість для основної і для додаткової відпустки.

Основна відпустка

Тривалість щорічної основної відпустки працівника буває різною в різних категорій працівників. Водночас вона не може бути меншою (ст. 75 КЗпП, ст. 6 Закону про відпустки):

24 календарних днів за відпрацьований робочий рік — для звичайних працівників;

26 календарних днів — для працівників з інвалідністю III групи;

30 календарних днів — для працівників з інвалідністю I або II групи;

31 календарного дня — для працівників, які не досягли 18 років.

Увага! Тривалість відпрацьованого робочого року обчислюють з дня укладення трудового договору.

Майте на увазі: відпустка повної тривалості за перший рік роботи в нинішнього роботодавця надається тільки тим працівникам, які безперервно пропрацювали в нього не менше 6 місяців**. За другий і подальші роки роботи — у будь-який період відповідного робочого року за графіком відпусток (ч. 9 і 10 ст. 10 Закону про відпустки).

** Із цього правила є винятки. Про них ми поговоримо в наступній статті.

Працівнику, який бажає піти у відпустку до закінчення такого 6-місячного періоду (за згодою роботодавця), тривалість відпустки визначають пропорційно відпрацьованому часу.

Окремим категоріям працівників Закон про відпустки встановлює більш тривалі строки щорічної основної відпустки (див. табл. 1).

Таблиця 1. Тривалість щорічної основної відпустки

Категорія працівників

Тривалість основної відпустки

Будь-який працівник, якщо законодавством не передбачена інша тривалість відпустки

Не менше 24 к. дн.

Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв

28 к. дн.

Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів

24 к. дн. зі збільшенням на 4 к. дн. при стажі роботи на цьому підприємстві 2 роки і більше

Працівники, зайняті на підземних гірських роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче

28 к. дн.

незалежно від стажу роботи

Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів, рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин

24 к. дн. зі збільшенням за кожні 2 відпрацьованих роки* на 2 к. дн., але не більше 28 к. дн.

* Час виконання зазначених робіт потрібно підсумовувати незалежно від наявності перерв у роботі та їх тривалості, а також від того, на одному чи декількох підприємствах працівник виконував ці роботи (листи Мінпраці від 15.07.2009 р. № 178/13/116-09 і від 14.04.2011 р. № 116/13/116-11).

Стаж роботи, що надає право на збільшення тривалості щорічної основної відпустки, обчислюється з дати набрання чинності Законом про відпустки (з 01.01.97 р.).

Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин

30 к. дн.

Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин

24 к. дн. зі збільшенням за кожні 2 відпрацьованих роки на 2 к. дн., але не більше 28 к. дн.

Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковці

До 56 к. дн.*

* Тільки для працівників, посади яких наведені в додатку до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Працівники з інвалідністю I і II груп

30 к. дн.

Працівники з інвалідністю III групи

26 к. дн.

Особи віком до 18 років*

31 к. дн.

* Ця категорія працівників має право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день за період роботи по день досягнення ними 18 років.

Тимчасові та сезонні працівники за Списком, затвердженим постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278 (ср. )

Пропорційно відпрацьованому часу

Додаткова відпустка

А ось тривалість щорічних додаткових відпусток залежить від низки факторів (див. табл. 2).

Таблиця 2. Тривалість щорічної додаткової відпустки

Категорія працівників

Тривалість додаткової відпустки

Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів за Списком № 1290-1

До 35 к. дн.*

* Конкретну тривалість відпустки встановлюють у колективному або трудовому договорі залежно від:

атестації робочих місць за умовами праці;

часу зайнятості працівників у відповідних умовах (не менше половини тривалості робочого часу, встановленої для працівників цього виробництва, цеху, професії або посади).

Окремі категорії працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за Списком № 1290-2, у тому числі:

До 35 к. дн.

• працівники, які працюють на електронно-обчислювальних і обчислювальних машинах

До 4 к. дн.*

* Конкретну тривалість відпустки встановлюють у колективному або трудовому договорі залежно від часу зайнятості працівників у відповідних умовах (не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників відповідної професії (посади)).

Приклад. Згідно з колективним договором тривалість «комп’ютерної» відпустки для працівників бухгалтерії — 3 к. дн. У червні 2021 року головний бухгалтер іде в щорічну додаткову відпустку за роботу за комп’ютером. Робочий рік, за який буде використана відпустка, — 04.06.2020 р. — 03.06.2021 р. «Додатковий відпускний» стаж — 200 робочих днів. Кількість робочих днів у робочому році — 250.

Тривалість щорічної додаткової відпустки за робочий рік, за який буде використана відпустка: 200 : 250 x 3 = 2 (к. дн.).

Працівники з ненормованим робочим днем згідно зі списками посад, робіт і професій, установленими колективним договором

До 7 к. дн.*

* Конкретну тривалість відпустки встановлюють у колективному або трудовому договорі залежно від часу зайнятості працівників у відповідних умовах (пропорційно часу, відпрацьованому на роботі або посаді, яка надає право на цю відпустку).

Зверніть увагу: щорічну додаткову відпустку за бажанням працівника можна приєднати до основної або надати окремо.

За невикористані дні додаткової відпустки можна отримати грошову компенсацію. Проте для цього працівник повинен використати не менше 24 календарних днів щорічної відпустки (ст. 24 Закону про відпустки). Причому, на думку Мінсоцполітики (див. лист від 07.12.2016 р. № 731/13/116-16), компенсація може бути виплачена після використання працівником 24 календарних днів щорічної відпустки або одночасно з виплатою відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки.

Право на додаткову відпустку повної тривалості в перший рік роботи (як і на основну) виникає після 6 місяців безперервної роботи на підприємстві. До закінчення цього періоду відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі