Теми статей
Обрати теми

Посадові оклади бюджетників: кому підвищили з 1 січня 2022 року

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Кожен рік працівники бюджетної сфери чекають на підвищення окладів. Це вже традиція така… чекати. Сьогодні розглянемо, кому все ж таки пощастило, а кому — ні. Отже, розбираємося з посадовими окладами бюджетників у 2022 році.

Мінімальні гарантії

На 1 січня 2022 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу (ПМПО) в розрахунку на місяць у розмірі 2481 грн (ст. 7 Закону про Держбюджет-2022*).

* Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року (ст. 96 КЗпП).

Тобто з 1 січня 2022 року мінімальний оклад не може бути нижчим за 2481 грн.

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі:

• мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України;

• міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Разом з тим у ст. 7 Закону про Держбюджет-2022 зазначено, що розмір ПМПО з 1 січня:

• який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 грн;

• який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 грн;

• який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — з 1 січня 1600 грн.

Оклади за ЄТС

Механізм визначення посадових окладів (тарифних ставок) за розрядами ЄТС прописаний у постанові № 1298**. За правилами цієї постанови визначаємо посадові оклади працівників освіти, культури, спорту, соціального захисту тощо.

** Постанова КМУ «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

ЄТС передбачає 25 тарифних розрядів і відповідні тарифні коефіцієнти. Вони наведені у додатку 1 до постанови № 1298. І принцип визначення розміру окладу відповідного розряду у 2022 році не змінився.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються шляхом множення посадового окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

Останнє підвищення окладів працівників з оплатою праці за ЄТС відбулося з 1 грудня 2021 року. Так, посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС становить 2893 грн. Для розрахунку посадових окладів працівників 2 — 25-го тарифних розрядів він є базовим.

ВАЖЛИВО!

Із 1 січня 2022 року розмір посадових окладів працівників з оплатою праці за ЄТС залишається на рівні грудня 2021 року.

Розміри посадових окладів відповідних розрядів (1 — 25-го) за ЄТС із грудня 2021 року ми наводили у статті «Посадові оклади за ЄТС із 1 січня 2021 року» // «ОП», 2021, № 2.

У 2022 році, як і раніше, дотримуємося міжпосадових співвідношень розміру посадових окладів. Оскільки посадові оклади працівників з 1-го по 12-й тарифний розряд залишаються меншими за МЗП, то не забуваємо її дотягувати до мінімальної зарплати (6500 грн) за відпрацьований час.

Для таких працівників диференціації у зарплаті досягаємо шляхом застосування стимулюючих виплат (доплат, надбавок, премій) з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника (постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037).

Посадові особи та службовці ОМС

Розмір окладів посадових осіб та службовців ОМС визначено у додатках 48 — 53 та 55 до постанови № 268*.

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.

Останнє підвищення посадових окладів ОМСівцям відбулося з 03.08.2021. Тоді оклади були підвищені вибірково.

Посадові оклади «непідвищених» працівників станом на 1 січня 2022 року так і залишилися на рівні червня 2020 року.

Кому, на скільки та за яких умов відбулося підвищення посадових окладів, ми розповідали у статті «Оклади в ОМС підвищені вибірково» // «ОП», 2021, № 15.

ВАЖЛИВО!

Із 1 січня 2022 року розміри посадових окладів працівників ОМС не змінилися.

Так, у 2021 році мінімальний розмір окладу посадової особи (4540 грн) і службовця (4200 грн) перевищує мінімальний гарантований розмір посадового окладу, встановлений на 1 січня 2022 року (2481 грн).

Отже, мінімальні законодавчі вимоги виконано, а інших умов установлення мінімального розміру посадового окладу в ОМС постанова № 268 не містить.

Але 2022 рік тільки-но розпочався. І є ще сподівання, що протягом цього року Уряд перегляне розмір окладів таких працівників у бік підвищення…

Оклади держслужбовців

Схеми посадових окладів (їх розміри) та умови оплати праці держслужбовців визначає КМУ (ч. 2 ст. 51 Закону про держслужбу**).

** Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Конкретні розміри окладів з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів держорганів визначені постановою № 15***. І розміри окладів визначені в ній у фіксованій сумі.

*** Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15.

Мінімальний розмір посадового окладу державного службовця не може бути менше двох розмірів ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року (ч. 3 ст. 51 Закону про держслужбу).

Поряд із цим, як ми вже зазначали, для визначення посадових окладів працівникам держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (тобто для держслужбовців), а також працівникам податкових органів, з 01.01.2022 застосовується показник ПМПО у розмірі 2102 грн.

Виходячи з цих норм мінімальний розмір посадового окладу в держслужбі залишається на рівні 2021 року і на 2022 рік становить 4204 грн (2102 x 2).

ВАЖЛИВО!

Із 1 січня 2022 року посадові оклади держслужбовців залишаються без змін, на рівні 2021 року.

Проте НАДС підготувало проєкт Схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2022 рік*, який надіслано на розгляд уповноважених Урядом органів. У ньому пропонується пропорційне збільшення окладів, починаючи від найнижчої посади. Чи є шанси у запропонованого НАДС проєкту набрати чинність офіційного документа, покаже час. Ми обов’язково про це проінформуємо читачів на сторінках нашого видання.

* nads.gov.ua/news/nads-rozrobleno-proekt-shemi-posadovih-okladiv-na-2022-rik

Обслуговуючі працівники держорганів і патронат

На працівників, які обслуговують держоргани, а також на патронат не поширюється дія Закону про держслужбу. Адже вони не прирівнюються до держслужбовців. Організаційні та оплатні моменти їх праці регулює постанова № 1112**.

** Постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 24.12.2019 № 1112.

У примітках до Схем окладів цієї постанови встановлено, що посадові оклади працівників держорганів, на яких не поширюється дія Закону про держслужбу, визначаються шляхом множення двох розмірів ПМПО, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідні коефіцієнти.

ВАЖЛИВО!

Із 1 січня 2022 року зросли посадові оклади працівників держорганів, що виконують функції з обслуговування, а також працівників патронатних служб.

Тобто розміри посадових окладів зазначених працівників у 2022 році прив’язані до розміру ПМПО на 1 січня 2022 року. І норми ст. 7 Закону про Держбюджет-2022 тут не спрацьовують, оскільки направлені на держслужбовців.

Тоді орієнтир при визначенні окладів — 2481 грн (ПМПО на 01.01.2022).

Наприклад, коефіцієнт визначення посадового окладу заступника керівника патронатної служби (система правосуддя) становить 3,83. Визначимо розмір його окладу з 1 січня 2022 року:

2481 х 2 х 3,83 = 19004,46 ≈ 19004 (грн).

Якщо посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,50 відкидаємо, а 0,50 і вище округлюємо до однієї гривні.

Робітники, які обслуговують органи держвлади і ОМС

Нормативний документ, яким визначається розмір окладів і умови оплати праці робітників, які обслуговують органи держвлади та ОМС, є наказ № 609***.

*** Наказ Мінекономіки «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 23.03.2021 № 609.

Ним визначені фіксовані розміри окладів для:

• «обслуговуючих» робітників органів держвлади у додатках 1 — 3;

• робітників, які обслуговують ОМС, — у додатках 4 — 6.

Змінюються розміри місячних посадових окладів, зазначені в додатках 1 — 6 до наказу № 609, в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298 (абз. 4 п. 1 наказу № 609, який застосовується з 1 січня 2022 року).

Робітники ОМС. Оклади робітників, які обслуговують ОМС, підвищились у січні та грудні 2021 року.

З 1 січня 2022 року оклади «обслуговуючих» робітників ОМС не підвищилися.

Вони залишилися на рівні грудня 2021 року. Це пояснюється тим, що не відбулося і зростання посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, як цього вимагає абз. 4 п. 1 наказу № 609 (ср. ).

Робітники держорганів. З 21.10.2021 була виключена ст. 26 Закону про держбюджет-2021*, норми якої зобов’язували застосовувати обмеження розміру та умов оплати праці для всіх працівників держорганів, що діяли на 01.09.2020. При цьому у додатки 1 — 3 до наказу № 609 відповідні зміни внесені не були. І розміри окладів «обслуговуючих» держоргани робітників весь 2021 рік залишалися на рівні 01.09.2020.

* Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX.

Але 31.12.2021, в останній день минулого року, набув чинності довгоочікуваний наказ Мінекономіки «Про внесення змін у додатки 1 — 3 до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року № 609» від 17.12.2021 № 1096-21 (далі — наказ № 1096-21).

Цим наказом оклади «обслуговуючих» робітників держорганів (додатки 1 — 3 до наказу № 609) підвищені «заднім числом», до того ж двічі.

УВАГА!

Оклади робітників, які обслуговують держоргани, підвищені двічі у 2021 році: з 21 жовтня та з 1 грудня.

Оскільки запізнілий наказ № 1096-21 вимагає підвищити оклади «обслуговуючих» держоргани робітників з 21 жовтня 2021 року та з 1 грудня 2021 року, керівники держорганів повинні внести відповідні зміни в штатні розписи починаючи з 21.10.2021 та з 01.12.2021, перерахувати зарплату «підвищеним» робітникам.

Такі перерахунки фактично можливо провести у січні 2022 року та виплатити належні суми. Окрім посадових окладів, перерахунку підлягатимуть й інші обов’язкові виплати, які розраховуються виходячи з окладу (доплати і надбавки, встановлені у відсотковому значенні).

Також необхідно відкоригувати й виплати, на розмірі яких відбилося підвищення окладів «заднім числом» (відпускні, «відпускні» компенсації, індексацію, доплату до МЗП).

Та розмір підвищених окладів все одно залишився меншим за мінзарплату у всіх категорій «обслуговуючих» робітників. І в більшості цих робітників фактичний результат перерахунку зарплати буде нульовим, оскільки буде поглинутий доплатою до МЗП. Тоді коригування заробітної плати таких робітників відбудеться тільки за її структурою.

А от донарахувати різницю, якщо вона сформується, потрібно також і звільненим робітникам починаючи з 21.10.2021. Про ці та інші нюанси та наслідки підняття окладів «заднім числом» ми обов’язково розкажемо вам детально у наступному номері.

Поряд з цим, при проведенні донарахувань керівники органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів повинні «вписатися» в межі фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

Таке обмеження міститься у п. 2 наказу № 1096-21. І в цьому законотворці постійні. Перерахунок заробітної плати, як завжди, робимо у межах фонду оплати праці.

Станом на 1 січня 2022 року посадові оклади «обслуговуючих» держоргани робітників відповідають рівню грудня 2021 року з урахуванням змін, унесених наказом № 1096-21.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі