Теми статей
Обрати теми

Продовження лікарняного після відновлення дії трудового договору

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Із працівником було призупинено дію трудового договору. Під час цього призупинення працівник захворів (відкрито е-лікарняний). Потім було поновлено дію трудового договору, але лікарняний працівника був продовжений. Чи оплачувати продовження такого лікарняного після відновлення трудового договору? Як проводити оплату такого лікарняного? Та як у такому разі подати заяву-розрахунок до ПФУ?

Лікарняний і призупинення трудового договору

Оплата лікарняного. Можливість призупинення з працівниками дії трудових договорів з’явилася у роботодавців ще з 24 березня 2022 року. Проте для того щоб таке призупинення було здійснене законно і не «вилізло боком» роботодавцю, необхідне одночасне виконання двох умов:

— роботодавець не може забезпечити працівника роботою;

— працівник не може її виконувати.

Про нюанси призупинення дії трудового договору ви можете почитати у статті «Зміни в трудовому законодавстві: як призупиняти дію трудового договору» // «Оплата праці», 2022, № 14.

Наразі є багато роботодавців, які скористалися правом призупинення дії трудового договору з працівниками. Проте багато з них вже оговталися і відновили дію трудових договорів.

За час призупинення трудового договору роботодавець не зберігає за працівником зарплату. Відшкодувати працівнику неотримані трудові виплати у зв’язку з призупиненням дії трудового договору повинна РФ як країна-агресор.

Щодо оплати лікарняних, то ФСС у своєму роз’ясненні вказав, що звичайні лікарняні, які припадають на період призупинення дії трудового договору, не оплачуються. Адже в цей період факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній, відповідно і відсутнє право на компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок роботодавця та за рахунок коштів ПФУ. Проте допомогу по вагітності та пологах ПФУ профінансує незалежно від призупинення дії договору.

Водночас компенсація усіх втрачених працівником унаслідок нападу росії коштів, у тому числі за час тимчасової непрацездатності, покладається на державу-агресора.

Отже, фінансування виплати допомоги по вагітності та пологах здійснюється незалежно від призупинення дії трудового договору. А от звичайний лікарняний у такому разі оплаті не підлягає. Тобто якщо згідно з лікарняним листом період непрацездатності повністю припав на час призупинення дії трудового договору, то такий лікарняний не підлягає оплаті ні за рахунок роботодавця, ні за рахунок ПФУ.

Дії роботодавця. Що робити роботодавцю в разі тимчасової непрацездатності працівника у період призупинення з ним трудового договору? Лікарняний лист (е-лікарняний) буде надано (сформовано) працівнику, який тимчасово втратив працездатність і звернувся до лікаря, незалежно від того, призупинено з ним трудовий договір чи ні. Отже, роботодавець отримає лікарняний (або паперовий, або в електронному кабінеті).

А далі роботодавець повинен відреагувати на цей лікарняний. Якщо працівник надав паперовий листок непрацездатності (на бланку або на білому аркуші), то з ним роботодавець починає роботу одразу після надання працівником. Якщо у роботодавця в кабінеті засвітився е-лікарняний, то чекаємо на його закриття (статус «закритий») і тільки через сім днів на восьмий його можна брати в роботу. При цьому він набуває статусу «готовий до сплати».

Далі роботодавець має прийняти рішення про оплату/відмову в оплаті цього лікарняного.

З 1 січня 2023 року рішення про призначення лікарняних/декретних приймає страхувальник або уповноважені ним особи (ч. 3 ст. 22 Закону про соцстрахування*).

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-ХIV.

Поради щодо призначення уповноважених осіб ви знайдете у статті «Призначаємо лікарняні-2023: хто замінить комісію із соцстрахування» // «Оплата праці», 2023, № 2.

Оскільки лікарняні, які припали на період призупинення дії трудового договору, не мають бути оплачені, то працівнику відмовляють в їх оплаті. Документальне оформлення ухваленого рішення про відмову в оплаті лікарняного листа залежить від того, хто це рішення ухвалював. Якщо керівник підприємства, то видаємо відповідний наказ (або розпорядження). Якщо йдеться про групу уповноважених осіб, оформлюємо протокол, про одного уповноваженого — рішення.

Повідомлення про відмову із зазначенням його причин та порядку оскарження має бути видано (чи надіслано) застрахованій особі не пізніше 5 днів після ухвалення відповідного рішення.

Поряд з цим роботодавець за весь час призупинення дії трудового договору фіксує умовну суму зарплати, яку б працівник отримав, якщо б не було такого призупинення. І ці дані не проводить ані в бухобліку, ані у звітності. Просто занотовує. Так само він має вчинити і з лікарняними, які припали на період призупинення дії трудового договору. Роботодавець розрахує їх умовну суму і занотує. А згодом зарплату і втрачену компенсацію у період хвороби з цей час компенсуватиме росія.

Дію трудового договору поновлено, а лікарняний продовжено

Якщо дія трудового договору поновлюється, то роботодавець повинен за 10 календарних днів повідомити працівника про необхідність розпочати роботу. Працівник у свою чергу в зазначену дату має приступити до роботи, а роботодавець повинен оплачувати йому таку роботу відповідно до умов трудового договору. Або, в разі неможливості приступити до роботи, працівник оформлює свою відсутність відповідно до законодавства.

У наведеній ситуації працівник до роботи не зміг приступити, оскільки хворів. Чи оплачувати йому продовження лікарняного?

У період призупинення трудового договору трудові відносини не перериваються і роботодавець для працівника (застрахованої особи) продовжує бути страхувальником. При настанні в цей час страхового випадку (хвороби) працівник:

— набуває права на страхові виплати;

— але під час паузи трудового договору у працівника немає втрати заробітку і відповідно лікарняні не оплачуються, бо страхові виплати несуть функцію компенсації втрати заробітку;

— після відновлення дії трудового договору в разі продовження хвороби працівник втрачає заробіток. Відповідно і втрачений заробіток підлягає компенсації у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності. Адже допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону про соцстрахування).

Отже, дні лікарняного (продовження), які припадають на період після відновлення трудового договору, підлягають оплаті. Поряд з цим оплата такого лікарняного має нюанси. Про них детально.

Як оплатити продовження лікарняного

У разі продовження хвороби первинний лікарняний і його продовження розглядаємо як один страховий випадок. За загальними правилами оплати лікарняного листа, перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6-го дня допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за рахунок ПФУ за весь період до відновлення працездатності (п. 2 ст. 15 Закону про соцстрахування). Це правило стосується одного страхового випадку. При цьому може бути декілька листків непрацездатності. І один з них є первинним, а всі інші — продовженням.

Наразі зустрічаються випадки, коли первинний е-лікарняний сформований на підставі медвисновку в системі охорони здоров’я, а продовження виписано на паперовому бланку. І роботодавець має розглядати обидва такі лікарняні. Проте будьте пильні і перевіряйте, щоб на бланку листка непрацездатності був зазначений номер е-лікарняного, який продовжується. А також були наявні відповідні підписи та печатки на бланку листка непрацездатності!

Для наочності розглянемо на прикладі нюанси оплати продовження лікарняного після відновлення дії трудового договору.

Приклад. З працівником призупинено дію трудового договору з 2 травня 2022 року, а відновлено з 1 грудня 2022 року. Працівник хворіє з 22 листопада 2022 року. При цьому є два е-лікарняних: первинний — з 22.11.2022 по 29.11.2022, продовження — з 30.11.2022 по 20.12.2022.

Дні лікарняного, які припали на призупинення дії трудового договору, оплачені не будуть. Тобто не будуть оплачені ані перші п’ять днів хвороби з 22 по 26 листопада за рахунок роботодавця, ані решта днів з 27 по 30 листопада 2022 року за обома е-лікарняними.

А от дні лікарняного, які припали на період після відновлення дії трудового договору, підлягають оплаті. Тобто це період з 1 по 20 грудня 2022 року.

Питання, які при цьому можуть виникнути.

1. Чи потрібно в такому разі перші п’ять днів по лікарняному-продовженню з дня відновлення трудового договору оплачувати роботодавцю?

Ні, бо маємо один страховий випадок, порядок оплати якого визначається за загальними правилами. І відлік перших п’яти днів починається з першого дня настання страхового випадку. Тобто з 22 листопада. При цьому на відлік перших п’яти днів не впливає призупинення/відновлення дії трудового договору. А також при цьому не має значення кількість лікарняних, які надані як продовження, на цей страховий випадок.

На рисунку зображено порядок оплати лікарняних (первинного і продовження) за одним страховим випадком.

img 1

Лікарняні (первинний і продовження) у період призупинення дії трудового договору (ТД) і після відновлення його дії

2. Який розрахунковий період враховувати при розрахунку лікарняної середньої зарплати?

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (п. 7 Порядку № 1266*).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Завжди для визначення розрахункового періоду тримаємо орієнтир на місяць настання страхового випадку!

У наведеній ситуації початок хвороби — 22 листопада 2022 року. Тож розрахунковим періодом буде час із листопада 2021 року по жовтень 2022 року (якщо працівник увесь період перебував у трудових відносинах). Той факт, що лікарняний буде оплачений не з 22 листопада (першого дня хвороби), а з 1 грудня, не впливає на визначення розрахункового періоду.

До речі, майте на увазі, що згідно з Порядком № 1266 з розрахункового періоду виключаються календарні дні, які працівник не відпрацював з поважних причин. До поважних причин також належить призупинення дії трудового договору.

3. Як надати заяву-розрахунок на фінансування частини другого лікарняного (продовження), яка підлягає оплаті за рахунок ПФУ після відновлення трудового договору?

З 01.01.2023 для отримання страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності потрібно подати заяву-розрахунок на їх фінансування до ПФУ. Це можна зробити або в електронній формі (через електронний кабінеті страхувальника), або в паперовій (віднести до будь-якого сервісного центру головних управлінь ПФУ). До речі, про нюанси та покроковий алгоритм складання і подання заяви-розрахунку після 01.01.2023 ви можете прочитати у статті «Заява-розрахунок: заповнюємо на порталі ПФУ» // «Оплата праці», 2023, № 1 (ср. ).

На фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності до заяви-розрахунку мають потрапити тільки ті лікарняні, за якими треба її отримати. При цьому лікарняні, які розглянув роботодавець і за якими не потрібно отримувати фінансування від ПФУ, у заяві-розрахунку відображати не потрібно. Це можуть бути, наприклад, лікарняні із загальним захворюванням, які видані на 5 днів. Звісно, оплата за перші 5 днів хвороби працівника «лягає» на роботодавця. Фінансувати їх ПФУ не буде і, відповідно, в заяву-розрахунок ми їх не вносимо. А от якщо є продовження такого лікарняного і нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності, то його треба включити в заявку-розрахунок для отримання такої допомоги від ПФУ. Адже вона надається ПФУ з 6-го дня хвороби (якщо працівник має на неї право).

Щодо наведеної ситуації:

— перший лікарняний (первинний — з 22.11.2022 по 29.11.2022) взагалі не вносимо в заяву-розрахунок. Адже він не підлягає оплаті повністю, відповідно ніякого фінансування від ПФУ за цим лікарняним не просимо;

— другий лікарняний (продовження — з 30.11.2022 по 20.12.2022) відображаємо в заяві-розрахунку. Адже за ним нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності. І вона має бути профінансована ПФУ. При цьому в заяві період непрацездатності (з 30.11.2022 по 20.12.2022) відображається повністю (в електронному варіанті це відбудеться автоматично), відповідно до цього лікарняного, а от кількість днів, що підлягає оплаті, вказуємо починаючи із дня відновлення дії трудового договору, тобто з 01.12.2022. Звісно, до цієї заяви-розрахунку подаємо лист-пояснення. Функціонал особистого кабінету страхувальника на вебпорталі ПФУ при поданні заяви в електронному вигляді дозволяє прикріпити такі пояснення і подати разом із заявою-розрахунком.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі