Теми статей
Обрати теми

Неоплачений лікарняний: чи враховувати при розрахунку середньої

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Тимчасова непрацездатність працівника оплачується не завжди. Перелік підстав для відмови в оплаті лікарняного доволі значний. Окрему групу складають випадки, які у табелі обліку робочого часу позначаються кодом «НН» («27») — неоплачена непрацездатність. Що це за випадки та як дні такої непрацездатності впливають на розрахунок середньої для розрахунку лікарняних та відпускних? Про це далі.

Коли у табелі «НН»

Тимчасову непрацездатність працівника завжди слід розглядати з двох сторін:

— з точки зору загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо права застрахованої особи на матеріальне забезпечення;

— з точки зору трудової дисципліни щодо поважності причин відсутності працівника на роботі.

Тому може статися так, що працівник, який деякий час не виходив на роботу через тимчасову непрацездатність:

— з одного боку не може отримати матеріальне забезпечення за дні хвороби (через підстави, встановлені Законом про соцстрахування*);

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV.

— з іншого — його відсутність обумовлена поважними причинами, що підтверджують відповідні документи (належно оформлений лікарняний лист, довідка, надана лікарем тощо).

Такі дні відсутності працівника у табелі обліку робочого часу позначаються кодом «НН» («27») — неоплачувана непрацездатність.

Наведемо приклади таких випадків.

1. Дні МСЕК*. Частина 2 ст. 15 Закону про соцстрахування говорить, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності.

* Медико-соціальна експертна комісія.

У зв’язку з цим період, протягом якого документи хворого розглядаються на МСЕК (з дати направлення документів на МСЕК і по дату огляду хворого), не оплачуються.

Але, незважаючи на це, дні МСЕК все одно вважаються днями тимчасової непрацездатності. Тому в табелі обліку робочого часу позначаються кодом «НН» («27»).

2. «Дитяча» довідка. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів (ч. 3 ст. 15 Закону про соцстрахування).

Тому період догляду за хворою дитиною в межах, установлених ч. 3 ст. 15 Закону про соцстрахування, підтверджується лікарняним листом. Після закінчення максимального строку — довідкою за формою № 095-2/о.

Через це усі календарні дні, позначені в цій довідці, не оплачуються. Проте вони є днями тимчасової непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, хоча й неоплаченої.

3. Алкоголь, порушення режиму. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, зокрема, в разі, якщо така непрацездатність сталася внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням.

Крім того, застраховані особи, які порушують режим, установлений лікарем, втрачають право на таку допомогу з дня допущення порушення (ст. 16 Закону про соцстрахування).

Відповідно страхувальник або уповноважені ним особи відмовлять в оплаті таких днів тимчасової непрацездатності. Проте у табелі обліку робочого часу кожен день такого неоплачуваного лікарняного працівника позначається кодом «НН» («27»). Адже такі дні залишаються днями тимчасової непрацездатності.

4. Сумісники. З 1 січня 2023 року сумісники втратили можливість одночасно отримувати страхові виплати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. І все це через оновлення редакції Закону про соцстрахування.

Як наслідок, деякі дні тимчасової непрацездатності таких працівників (або за основним місцем роботи, або за сумісництвом) можуть залишитися неоплаченими (деталі у статті «Лікарняні сумісникам: інтрига 2023 року» // «Оплата праці», 2023, № 3).

Але як би там не було, цей період все одно буде:

— підтверджений належним чином оформленим лікарняним листом (е-лікарняним або оформленим у паперовому вигляді чи його копії);

— відображений у табелі обліку робочого часу.

Отже, такі дні (навіть неоплачені) будуть днями, невідпрацьованими сумісником з поважних причин.

А ось як ці дні неоплаченої непрацездатності вплинуть на розрахунок середньої для розрахунку лікарняних та відпускних, розглянемо далі.

Непрацездатна середня

Розрахунок середньої зарплати для оплати днів тимчасової непрацездатності (як за рахунок роботодавця, так за рахунок Пенсійного фонду) проводять відповідно до норм Порядку № 1266* (ср. ).

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Згідно з цим документом у загальному випадку непрацездатну середню розраховують, виходячи із нарахованої зарплати, з якої був сплачений ЄСВ, за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (п. 7 Порядку № 1266).

Водночас із розрахункового періоду виключають місяці та дні, які повністю не відпрацьовані працівником з поважних причин (п. 3 Порядку № 1266).

До таких причин належать:

тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до 3 (6) років;

— відпустка без збереження заробітної плати;

— призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Отже, якщо у розрахунковому періоді працівник хворів, то дні його тимчасової непрацездатності слід виключати при розрахунку непрацездатної середньої.

Але чи можна виключати з розрахунку дні тимчасової непрацездатності, які не були оплачені (у табелі обліку робочого часу позначені кодом «НН» («27»)?

Скажемо одразу, так. Навіть якщо дні тимчасової непрацездатності не були оплачені, цей період все одно буде:

— підтверджений відповідним документом (належним чином оформленим лікарняним листом або довідкою, наданою лікарем);

— відображений у табелі обліку робочого часу та в додатку Д1 Об’єднаної звітності.

Отже, такі дні (навіть неоплачені) будуть днями, невідпрацьованими працівником з поважних причин. А раз так, то маємо застосовувати таке правило

Важливо!

неоплачені дні тимчасової непрацездатності мають бути виключені із розрахункового періоду при обчисленні непрацездатної середньої.

Продемонструємо це на прикладі.

Приклад 1. Працівник хворів з 1 по 8 лютого 2023 року, що підтверджує електронний листок непрацездатності. У розрахунковому періоді (лютий 2022 — січень 2023) йому також був оформлений е-лікаряний з 10.08.2022 по 19.08.2022, але з ознакою про алкогольне / наркотичне сп’яніння (у відповідному полі зазначено «Так»). Яка кількість календарних днів візьме участь у розрахунку непрацездатної середньої?

Якщо травма або захворювання були спричинені алкогольним, наркотичним, токсичним сп’янінням або діями, пов’язаними з таким сп’янінням, працівнику відмовляють в оплаті днів тимчасової непрацездатності (ст. 16 Закону про соцстрахування).

Проте такі дні все одно залишаються днями, пропущеними через тимчасову непрацездатність. Тому їх слід виключити із кількості календарних днів за розрахунковий період при розрахунку непрацездатної середньої.

Розрахунковим періодом є лютий 2022 року — січень 2023 року. Загальна кількість календарних днів за розрахунковий період складає 365 календарних днів.

Кількість календарних днів, яка братиме участь у розрахунку середньої зарплати:

365 - 10 = 355 к. дн.,

де 10 — кількість календарних днів хвороби, підтвердженої е-лікарняним з «алкогольною» відміткою (10.08.2022 — 19.08.2022).

Відпускна середня

Розрахунок середньої зарплати для оплати часу відпусток та для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться відповідно до норм Порядку № 100*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

У загальному випадку середню зарплату для всіх видів відпусток розраховують, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 Порядку № 100).

Щодо періоду тимчасової непрацездатності, то в разі її оплати (прийняте відповідне рішення страхувальником або уповноваженими ним особами):

— загальну суму лікарняних включають до розрахунку середнього заробітку для визначення суми відпускних;

— календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність працівника, включають до загальної кількості календарних днів за розрахунковий період.

Але як бути з неоплаченими днями тимчасової непрацездатності? Чи включати їх до розрахунку відпускної середньої?

Щоб відповісти на ці питання, звернемося до п. 2 Порядку № 100. Ця норма зобов’язує виключати із розрахункового періоду:

— святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП (у період воєнного стану такі дні вважаються звичайними днями, а тому не виключаються з розрахункового періоду);

— час, за який відсутні дані про нараховану зарплату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану;

— час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або частково зберігався.

До останньої як раз можна віднести й дні, що припадають на неоплачуваний період тимчасової непрацездатності. Оскільки такі дні (хоч вони й не були оплачені) є днями, невідпрацьованими:

— відповідно до законодавства (а саме відповідно до вимог Закону про соцстрахування);

— з поважних причин. Про що свідчить оформлений належним чином лікарняний лист або довідка, надана лікарем.

Отже,

Важливо!

неоплачені дні тимчасової непрацездатності мають бути виключені з кількості календарних днів за розрахунковий період при визначенні суми відпускних та відпускної компенсації.

Продемонструємо це на прикладі.

Приклад 2. Працівниця йде в основну щорічну відпустку з 1 березня 2023 року на 24 календарних дні. У розрахунковому періоді жінка була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, про що свідчить:

— лікарняний лист за період з 07.09.2022 по 20.09.2022;

— довідка за формою № 095-2/о за період з 21.09.2022 по 23.09.2022.

Яка кількість календарних днів візьме участь у розрахунку відпускних?

Нагадаємо, що період догляду за хворою дитиною, підтверджений довідкою за формою № 095-2/о, не оплачується. Незважаючи на це, такі дні залишаються днями тимчасової непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, тобто днями, невідпрацьованими з поважних причин.

Період, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається із розрахункового періоду.

Тому період до одужання дитини, підтверджений довідкою за формою № 095-2/о, виключається з розрахункового періоду.

Водночас період, за який працівниці була виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною (підтверджена листком непрацездатності), включається в розрахунковий період.

Розрахунковим періодом є березень 2022 року — лютий 2023 року. Загальна кількість календарних днів за розрахунковий період складає 365.

Кількість календарних днів за розрахунковий період становить:

365 - 1 - 3 = 361,

де 1 — кількість святкових та неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період (8 березня 2022 року);

3 — кількість днів, протягом яких працівниця не працювала через тимчасову непрацездатність у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, підтверджених довідкою за формою № 095-2/о (21.09.2022 — 23.09.2022).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі