Теми статей
Обрати теми

Зміни у розрахунку середньої зарплати: як визначити компенсацію?

Руда Тетяна, шеф-редактор журналу «Оплата праці»
Оплата праці Вересень, 2023/№ 18
Друк
Постановою КМУ від 08.09.2023 № 957 урядовці внесли зміни до Порядку № 100*. А 15 вересня на офіційному сайті Мінекономіки з’явилися роз’яснення щодо практичного застосування цих змін. Тож давайте розглянемо, як зараз визначати суму компенсації за невикористану відпустку.

* Порядок обчислення середньої зарплати, затверджений постановою КМУ від 08.09.95 № 100.

Яких виплат стосуються зміни?

Зміни стосуються розрахунку:

— середньої зарплати для виплати компенсації за невикористану відпустку;

— середньої зарплати для виплати матеріальної допомоги.

Щодо змін у розрахунку матеріальної допомоги ви можете прочитати у статті «Середня зарплата для матдопомоги: новий порядок розрахунку від Кабміну» цього випуску, а тут ми зосередимось на компенсації за невикористану відпустку.

Проте зауважте:

розрахунок середньої зарплати для визначення суми відпускних не змінився!

Тобто суми відпускних розраховуємо за «старими» правилами. Наприклад, якщо працівник йде у відпустку з 20 жовтня, то незалежно від того, коли він заробив цю відпустку (за поточний чи попередні робочі роки), середньоденна зарплата для такої відпустки розраховується, як і раніше.

Розрахунковий період — 12 повних календарних місяців, які передують місяцю початку відпустки (жовтень 2022 — вересень 2023). Те ж саме стосується будь-яких інших видів відпусток.

Не змінився також порядок розрахунку середньої зарплати для усіх виплат, які розраховуються виходячи з 2 попередніх календарних місяців, крім матеріальної допомоги. Це оплата відрядження, донорських днів, визначення суми вихідної допомоги тощо.

Тож давайте розбиратися з порядком розрахунку саме суми компенсації за невикористану відпустку.

Вивчаємо нові норми

Зміни до Порядку № 100 набрали чинності 12.09.2023. Саме цієї дати постанова № 957 була опублікована в газеті «Урядовий кур’єр», 2023, № 183.

Давайте поглянемо, що змінилося. У п. 2 Порядку № 100 перший абзац замінили двома новими.

Нова редакція

(діє з 12.09.2023)

«Стара» редакція

(діяла по 11.09.2023)

2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році

2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки

Як бачите, в абзаці першому п. 2 Порядку № 100, як і раніше, є загальна норма, яка повторює добре знайомі нам правила розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток, виплати відпускної компенсації, а тепер і матеріальної допомоги. Для розрахунку беремо виплати за 12 попередніх місяців.

А от у другому абзаці з’явилась нова спеціальна норма, яка встановлює особливі правила розрахунку середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, право на які виникло до 31.12.2023. Нові правила передбачають, що обчислення середньої зарплати для відпускної компенсації проводимо виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

Тож маємо ситуацію, що при звільненні працівника починаючи з 12.09.2023 треба застосовувати нові норми Порядку № 100, але як саме їх застосовувати. Дивимось роз’яснення, які надали фахівці Мінекономіки.

Розглянемо це на прикладах.

Нараховуємо компенсацію у 2023 році

Приклад 1. Працівник звільняється 18 вересня 2023. У нього не використана щорічна основна відпустка за робочий рік з 20 червня 2022 по 19 червня 2023 (24 календарних дні) та за частину робочого року з 20 червня 2023 по 20 вересня 2023 (6 календарних днів). Тобто за 30 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки треба розрахувати середню зарплату для виплати компенсації.

Перше запитання, на яке нам треба відповісти, щоб зрозуміти, чи потрібно застосувати нові норми абзацу другого п. 2 Порядку № 100, таке: чи набув працівник право на виплату компенсації за невикористану відпустку до 31 грудня 2023 року? Так, набув. Отже, ці норми треба застосовувати.

Але постає друге запитання: як ці норми застосовувати?

У цьому випадку обчислювати середню зарплату для виплати компенсації за невикористані дні відпустки треба виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. А це виплати за січень — серпень 2023 року. Але ж і виплати за вересень (з 1 по 20 вересня) теж нараховані у 2023 році. Тож і їх потрібно брати до розрахунку? Чи брати тільки повні календарні місяці 2023 року?

Виходячи з роз’яснення Мінекономіки в частині виплати компенсації, розрахунковий період у нашому прикладі буде з 01.01.2023 по 31.08.2023. В такому розрахунковому періоді 243 календарних дні, адже святкових і неробочих днів під час воєнного стану немає. Припустимо, що всі робочі дні в ньому відпрацьовані. Зарплата, нарахована працівнику за січень — серпень 2023 року, складає 80000 грн.

Тоді середньоденна зарплата становить:

80000 : 243 = 329,22 (грн).

Сума компенсації за невикористану відпустку дорівнює:

329,22 x 30 = 9876,60 (грн).

Враховуємо річну премію за 2022 рік

Приклад 2. Працівниця звільняється 18 вересня 2023. Їй треба нарахувати компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за 20 календарних днів та 10 календарних днів додаткової відпустки на дітей. Працівниця працює на підприємстві більше п’яти років.

У грудні 2022 року їй було нарахована премія за роботу у 2022 році у розмірі 10000 грн. Кількість відпрацьованих робочих днів у 2022 році — 200 робочих днів. Зарплата, нарахована за 8 місяців 2023 року, склала 96000 грн.

З 1 січня по 31 серпня 2023 року працівниця відпрацювала усі 174 робочих дні.

Як розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку?

Відзначимо, що виходячи з прикладу 3, який навели фахівці Мінекономіки, випливає наступне. Незважаючи на те, що в абзацу другому п. 2 Порядку № 100 зазначено, що розрахунок треба робити виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році, при включенні виплат у розрахунок треба зважати і на інші норми Порядку № 100. А саме на норми, які стосуються включення у розрахунок середньої зарплати суми квартальних та річних премій.

У цьому прикладі сума щорічної премії, яку треба включити до розрахунку середньоденної зарплати для виплати компенсації, складе:

10000 : 200 x 174 = 8700 (грн).

Сума середньоденної зарплати становить:

(96000 + 8700) : 243 = 430,86 (грн),

де 243 — кількість календарних днів за розрахунковий періоду (січень — серпень 2023).

Суму компенсації за невикористану відпустку розраховуємо так:

430,86 x 30 = 12925,80 (грн).

Наведемо ще один приклад, який зараз часто трапляється у практиці.

Не було зарплати у розрахунковому періоді

Приклад 3. Працівник звільняється 18 вересня 2023. Йому треба нарахувати компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за 30 календарних днів. З 1 травня 2022 року і до дня звільнення він перебував у безоплатній відпустці у зв’язку з воєнним станом.

Його посадовий оклад на момент звільнення складає 8000 грн.

Як розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку?

У цій ситуації у працівника немає зарплати у розрахунковому періоді, тому треба звернутися до норм п. 4 Порядку № 100. Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Якщо розмір посад ового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Якщо розрахунок с ередньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

У прикладі, що розглядається, у розрахунковому періоді немає заробітку. При цьому виходячи з роз’яснень Мінекономіки, при звільненні з 12 вересня для розрахунку середньоденної зарплати для визначення компенсації за невикористані відпустки діє особливий розрахунковий період. При звільненні працівників, які прийняті на роботу до 01.01.2023, у вересні розрахунковий період складе 8 повних календарних місяців, при звільнення у жовтні — 9 повних календарних місяців, при звільнення у листопаді — 10 повних календарних місяців, при звільненні у грудні — 11 повних календарних місяців.

Тому у цьому випадку, на наш погляд, для визначення доходу за розрахунковий період треба суму окладу (оскільки оклад більше мінімалки) помножити на кількість місяців розрахункового періоду (8 місяців). За усними консультаціями фахівців Мінекономіки треба діяти саме так. Але ми з цього питання направили офіційний запит до цього відомства і наразі чекаємо на відповідь.

Сума середньоденної зарплати для визначення компенсації за невикористану відпустку складе:

8000 x 8 : 243 = 263,37 (грн).

Сума компенсації за невикористану відпустку дорівнює:

263,37 x 30 = 7901,10 (грн).

А як же нові норми Порядку № 100 будуть працювати у 2024 році? Зараз розберемося.

Як будуть працювати нові норми у 2024 році

Завдяки нормам абзацу другого п. 2 Порядку № 100 при звільненні працівників з лютого 2024 року потрібно буде розрахувати дві різні середні зарплати.

Одна — для визначення суми компенсації за ті календарні дні відпустки, які накопичилися на 31.12.2023. При цьому розрахунковим періодом буде 12 календарних місяців 2023 року, або менше календарних місяців, якщо працівника було прийнято на роботу протягом 2023 року.

Друга — для визначення суми компенсації за дні невикористаної щорічної відпустки, які накопичилися з 01.01.2023. Розрахунковим періодом буде 12 календарних місяців, що передують місяцю звільнення. По суті, розрахунок середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані до 01.01.2024 відпустки «заморозиться» на рівні виплат 2023 року.

Можливо, ці норми ще зміняться до нового року. Чи буде так — покаже час. Тож ми ще встигнемо розібратися з числовими прикладами для 2024 року.

Висновки

  • Нові правила розрахунку середньоденної зарплати для виплати компенсації за невикористану відпустку працюють при звільнення працівника починаючи з 12.09.2023.
  • Розрахунковим періодом для визначення суми компенсації у 2023 році є повні календарні місяці перебування у трудових відносинах працівника у 2023 році.
  • Усі інші норми Порядку 100, як-то розподіл сум премій на місяці розрахункового періоду, а також ситуації, коли у розрахунковому періоді немає заробітку, також працюють при розрахунку компенсації за невикористану відпустку.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі