Про затвердження Індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року

В обраному У обране
Друк
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2015/№ 25
Наказ від 15.05.2015р. № 107
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 р. за № 666/27111 (витяг)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду» наказую:

1. Затвердити Індекси до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року, що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Перший заступник Міністра В. Кістіон
ПОГОДЖЕНО:
<…>

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15.05.2015 р. № 107

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2015 р. за № 666/27111

Індекси до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року

Термін прийняття об’єктів в експлуатацію

Індекси до балансової вартості об’єктів житлового фонду

До 01 січня 2014 року*

2014 рік:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1,27

 

1,16

1,08

1,03

1

* Об’єкти, прийняті в експлуатацію до 01 січня 2014 року, вартість яких проіндексована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1995 року № 163 «Про проведення індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду», наказу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 04 квітня 1997 року № 56 «Про затвердження індексів зміни вартості об’єктів житлового фонду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 1997 року за № 149/1953, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 лютого 1999 року № 41 «Про затвердження індексів зміни вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 1999 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 1999 року за № 156/3449, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 08 лютого 2001 року № 30 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за № 166/5357, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 31 січня 2003 року № 9 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за № 118/7439, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 травня 2005 року № 84 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2005 року за № 597/10877, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 17 лютого 2006 року № 44 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2006 року за № 228/12102, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05 березня 2007 року № 76 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 року за № 231/13498, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 лютого 2008 року № 100 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2008 року за № 197/14888, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31 березня 2009 року № 133 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2009 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 року за № 371/16387, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2011 року № 24 «Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2011 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за № 246/18984, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 травня 2012 року № 186 «Про затвердження Індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2012 року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за № 817/21129, та об’єкти, прийняті в експлуатацію до 01 січня 2014 року.

Начальник Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Л. Шоломицька

Коментар редакції

Індексувати вартість житлового фонду за 2014 рік потрібно

Для наших читачів не секрет, що з 1 січня 2015 року індексація вартості груп необоротних активів не проводиться. Натомість бюджетні установи відповідно до п. 3 розд. ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121), можуть переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому порогом суттєвості є 10-відсоткове відхилення залишкової вартості від справедливої вартості об’єкта основних засобів. Докладно про це ми розповідали у матеріалі «Індексація необоротних активів у 2015 році: проводити чи ні» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 8).

До речі, бюджетні установи мають право, а не обов’язок проводити переоцінку основних засобів за наявності умов, визначених п. 4 розд. ІІІ НП(С)БО 121. На цьому нещодавно наголосив Мінфін у листі від 07.04.2015 р. № 31-11420-07-5/12145 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 15).

Однак усе вищезазначене стосується необоротних активів у цілому, тоді як об’єкти житлового фонду відрізняються своєю специфічністю. У зв’язку з цим порядок їх індексації визначено спеціальними документами. Такими нормативними документами є Методика визначення балансової вартості об’єктів житлового фонду, затверджена постановою КМУ від 09.03.95 р. № 163 (далі — Методика № 163), та Порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду, затверджений постановою КМУ від 31.08.96 р. № 1024 (далі — Порядок № 1024). Так, із метою приведення балансової вартості об’єктів існуючого житлового фонду у відповідність до фактичної вартості будівництва передбачено щорічно проводити індексацію балансової вартості всіх житлових будинків та належних до них будівель і споруд (незалежно від форм власності) станом на 1 січня наступного року. Таку вимогу диктує п. 4 Методики № 163.

Індексацію житлового фонду згідно з п. 2 Порядку № 1024 слід проводити до 15 лютого кожного року станом на 1 січня відповідно до індексів, затверджених Держбудом (Мінрегіонрозвитку) України. Зауважимо, що останніми роками відповідні органи затверджують згадані індекси вже після вказаної дати. Однак цю обставину не слід розглядати як привід для непроведення індексації об’єктів житлового фонду. Тож, якщо індексацію неможливо провести вчасно, це необхідно зробити одразу після затвердження індексів.

Отже, станом на 1 січня 2015 року бюджетні установи, які мають на балансі об’єкти житлового фонду, мають провести індексацію їх балансової вартості за індексами, затвердженими наказом, що коментується. Зокрема, цим наказом передбачено при індексації об’єктів житлового фонду, введених в експлуатацію до 1 січня 2014 року, застосовувати індекс 1,27. Натомість, якщо житловий будинок (приміщення) був уведений в експлуатацію у І кварталі 2014 року, його вартість слід індексувати за індексом 1,16. І, відповідно, якщо об’єкт був прийнятий в експлуатацію у ІІ кварталі минулого року, застосовуємо індекс 1,08, якщо у ІІІ кварталі — 1,03 і якщо у IV кварталі — 1,00. Інакше кажучи, вартість об’єктів житлового фонду, введених в експлуатацію протягом останніх трьох місяців 2014 року, індексувати не потрібно.

До речі, останній раз індексацію вартості об’єктів житлового фонду установи проводили станом на 01.01.2012 р.

Що стосується безпосередньо проведення індексації вартості об’єктів житлового фонду, то її порядок Методикою № 163 чітко не визначено. Проте, враховуючи п. 4 розд. VII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, вважаємо, що потрібно індексувати і первісну вартість об’єктів житлового фонду, і суму нарахованого на них зносу. Тобто під час індексації необхідно помножити первісну вартість і суму зносу цих об’єктів на відповідний індекс. Приклад проведення індексації житлового фонду ви можете знайти у консультації фахівця Держказначейства, опублікованій у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 28, с. 27.

Юлія КРОТ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити