Щодо індексації зарплати педпрацівників у місяці підвищення окладів

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України, Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора газети «Оплата праці»
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2015/№ 41
Лист від 07.10.2015 р. № 263/10/136-15 (витяг)

<…>

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами), визначено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).

Аналогічно можна не вважати місяць базовим при зростанні заробітної плати за рахунок збільшення педагогічного навантаження.

Оскільки з вересня 2015 року у працівників бюджетної сфери відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), то цей місяць став базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

У такому разі при визначенні суми підвищення заробітної плати враховуються всі складові заробітної плати, зокрема зазначені в пункті 5 Порядку.

Зміна обсягу педагогічного навантаження в місяці підвищення тарифної ставки (посадового окладу) також враховується при визначенні суми зростання заробітної плати.

Директор Департаменту стратегічного планування та аналізу О. Крентовська

Коментар редакції

Індексація в місяці підвищення окладу: новий погляд Мінсоцполітики

На законодавче підвищення окладів працівники бюджетної сфери чекали довго. Вересень поточного року потішив усіх бюджетників оплатою за Єдиною тарифною сіткою. Підтягнули до нового розміру мінзарплати і оклади працівників, які встановлювалися на її рівні. Що це означає для індексації зарплати?

Посадовий оклад (тарифна ставка) — основна складова зарплати, фундамент в її структурі. Решта виплат можуть бути тільки додатковими елементами. Тому збільшення окладу працівника з точки зору індексації зарплати — це завжди підвищення доходу. А отже, з урахуванням п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), місяць, в якому збільшується посадовий оклад, завжди буде базовим для працівника. Причому незалежно від суми підвищення та навантаження (частини ставки, яку він має).

У базовому місяці ми проводимо порівняльні розрахунки: суму підвищення зарплати порівнюємо з належною працівнику сумою індексації. Подальша доля індексації залежить від цих результатів. Усі можливі ситуації та шляхи їх вирішення для вересня 2015 року були детально розглянуті фахівцем Мінсоцполітики в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 36, с. 18 (див. таблицю «Підвищується зарплата: як нарахувати індексацію у базовому місяці»).

Але простою математикою при нарахуванні вересневої індексації зарплати не обійдешся. Адже чинною нормативкою не врегульовано багато ситуацій. Тому відразу ж виник «сніговий ком» супутніх запитань: який розмір прожитмінімуму використати для розрахунку можливої поточної індексації цього місяця — старий чи новий? Чи включати до складу зарплати для порівняння надбавки та премії, розмір яких у місяці збільшення окладу зменшився? Чи потрібно враховувати зміну педнавантаження в такому місяці?

Мінсоцполітики вже озвучило свою позицію з цього приводу, у тому числі в листі, що коментується. Розглянемо нові віяння.

1218 чи 1378: що використовувати для можливої поточної індексації вересня

Так, вересень 2015 року став «епатажним» місяцем ще й тому, що в ньому змінили межу для нарахування зарплатної індексації — прожитковий мінімум для працездатної особи (ПМПО) — з 1218 грн. на 1378 грн. Приклади розрахунку індексації у базовому місяці, наведені в додатку 4 до Порядку № 1078, таких ситуацій не описують. Отже, чинні норми цього Порядку не надають відповіді у ситуації, коли рівень ПМПО в місяці підвищення зарплати змінюється. Думка Мінсоцполітики щодо цього така.

Якщо у працівника зарплата до підвищення (до 01.09.2015 р.):

більше або дорівнює новому ПМПО, встановленому з 01.09.2015 р. (1378 грн.), то розмір поточної індексації визначають виходячи з 1378 грн.;

менше, ніж новий ПМПО (1378 грн.), то для розрахунку можливої (планової) поточної індексації використовують увесь розмір зарплати.

Як розрахувати вересневу фіксовану суму індексації для таких виняткових випадків (коли беремо весь розмір зарплати), на прикладах роз’яснив фахівець Мінсоцполітики в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 37, с. 22. Ще раз підкреслимо: стосується такий підхід тільки працівників, у яких уся зарплата до підвищення (оклад + надбавки та доплати) не дотягувала до нового ПМПО. Наприклад, використовуємо в розрахунках поточної індексації вересня:

— 1218 грн. (коли до підвищення, крім окладу на рівні мінзарплати, інших доплат і надбавок немає)

чи

— 1345,30 грн. (коли зарплата до підвищення складалася тільки з окладу 1223 грн. і доплати «за деззасоби» — 10 % (122,30 грн.)).

Для решти ситуацій, коли зарплата працівника до підвищення перевищувала або дорівнювала новому ПМПО (1378 грн.), у розрахунках можливої (планової) поточної індексації за вересень 2015 року використовують 1378 грн. Наприклад, для працівника з окладом 1397 грн. або держслужбовця, який має оклад на рівні мінзарплати, але отримує надбавку за ранг, за вислугу років, щомісячні премії.

Що робити з надбавками, які «змінюються», і щомісячними преміями

Низка надбавок, які можуть бути встановлені працівнику за рішенням керівника, залежить від фінансових можливостей установи в конкретному місяці. Такі надбавки передбачені нормативно-правовими актами в «гнучкому» розмірі. Наприклад, надбавки за складність і напруженість в роботі, за високі досягнення у праці, за престижність праці педпрацівникам, за особливий характер роботи бібліотекарям тощо.

Правова норма, яка передбачає розмір таких надбавок, завжди містить прийменник «до»: до 50 % окладу, до 20 % окладу тощо, тобто розмір жорстко не зафіксований. Керівник має право прийняти рішення не виплачувати їх у конкретному місяці або ж змінити розмір порівняно з раніше встановленим.

Для таких надбавок позиція Мінсоцполітики полягала в такому (див. листи від 27.01.2015 р. № 69/13/84-15, від 11.08.2014 р. № 8959/0/14-14/10). Базовим ставав місяць:

1) першого встановлення надбавки;

2) збільшення відсотка надбавки порівняно з раніше встановленим.

Якщо розмір надбавки зменшувався або ж її тимчасово не виплачували, а потім знову встановили в колишньому розмірі (в якому її вже колись виплачували), базовий місяць не змінювався. Отже, у таких місяцях порівняльні розрахунки не проводили. Ось такі хитромудрощі щодо надбавок, які «змінюються», були для місяців, коли оклад працівника не збільшувався.

Для щомісячних премій, які виплачуються за основні результати праці, питання було нормативно врегульоване з появою абз. 8 п. 5 Порядку № 1078 — з 13.02.2014 р. З цієї дати з’явилися законні підстави, щоб не вважати базовим місяць, в якому зарплата підвищується за рахунок збільшення розміру премії, за умови, що не збільшується оклад.

Тепер для місяця збільшення окладів головне працезарплатне відомство винайшло чергове «ноу-хау»: у такому базовому місяці при визначенні суми підвищення зарплати враховуються всі її складові (див. абз. 5 листа, що коментується). Як реалізувати цю норму на практиці для надбавок, що «змінюються», і премій, роз’яснив фахівець Мінсоцполітики на с. 20 цього номера.

Суть «творчого винаходу» для цих ситуацій полягає в такому: порівняльні розрахунки потрібно проводити з урахуванням вересневого відсотка виплати за старим і новим окладами. Якщо в місяці підвищення окладу така виплата не здійснювалася, то в порівняльних розрахунках вона не бере участі (як до, так і після підвищення).

Педнавантаження в місяці підвищення окладу: як урахувати для індексації

У листі, що коментується, бачимо офіційну позицію Мінсоцполітики з питання визначення суми підвищення зарплати педагогам, якщо в місяці підвищення окладу змінилося їх педагогічне навантаження. Думка відомства — зміну обсягу педнавантаження враховуємо при порівняльних зарплатних розрахунках.

Приклади розрахунку суми зарплатного підвищення та нарахування індексації в місяці підвищення окладу при зміні педнавантаження були розглянуті фахівцем Мінсоцполітики в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 38, с. 28.

Прийняті на роботу у вересні 2015 року

Для працівників, яких було прийнято на роботу (не за переведенням) у місяці законодавчого підвищення окладів, цей місяць також буде базовим. Таким «відкриттям» поділився фахівець Мінсоцполітики на с. 23 цього номера.

В інших місяцях (коли не підвищуються посадові оклади працівників на законодавчому рівні) для «новачків» застосовують абз. 3 п. 101 Порядку № 1078.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора газети «Оплата праці»

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити