Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2016/№ 44
Лист від 14.09.2016 р. № 31-05230-18-10/26222

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <…> щодо надання роз’яснень щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду та на ремонт доріг державного значення та повідомляє.

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (далі — Кодекс) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Статтею 143 Конституції України та статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що місцеві ради можуть затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування та контролювати їх виконання.

Статтею 7 Кодексу та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування надано право самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України.

Тобто остаточне визначення напрямів використання бюджетних коштів належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Щодо спрямування коштів міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду

Відповідно до частини 3 статті 71 Кодексу кошти місцевого бюджету можуть також спрямовуватися на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства.

Відповідно до ч. 1 статті 91 Кодексу із місцевих бюджетів усіх рівнів можуть здійснюватися видатки, зокрема, на місцеві програми житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів і реконструкцію та ремонт житлових будинків.

Обсяг коштів на реалізацію цих програм визначається рішенням про місцевий бюджет виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого бюджету.

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР до власних повноважень сільських, селищних і міських рад належить сприяння створенню ОСББ відповідно до затверджених місцевою радою програм (ч. 1 ст. 30).

Статтею 21 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІП визначено, що кошти ОСББ включають і кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на умовах спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного й капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирних будинків.

Щодо співфінансування місцевими бюджетами доріг державного значення

Відповідно до статті 91 Кодексу органи місцевого самоврядування можуть затверджувати місцеві програми з будівництва, реконструкції, ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (на умовах співфінансування).

Обсяг коштів на реалізацію цих програм визначається рішенням про місцевий бюджет виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого бюджету. Договір, що укладається з територіальним підрозділом Служби автомобільних доріг України, є невід’ємною частиною такого рішення. Саме цим договором визначаються умови спрямування та використання коштів відповідних місцевих бюджетів на цілі, пов’язані з реалізацією таких програм (спільне фінансування з визначенням часткової участі, перелік ділянок доріг державного значення, виконавці тощо).

Якщо рішенням відповідної ради замовником або виконавцем робіт визначено розпорядника коштів місцевого бюджету, видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, повинні здійснюватися за відповідним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11) відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938.

При цьому розпорядник коштів місцевого бюджету може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

Здійснення видатків на виконання програм, за якими рішенням відповідної ради замовником або виконавцем робіт визначено розпорядника коштів державного бюджету, можливо лише шляхом передачі відповідних бюджетних ресурсів з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту.

Порядок передачі коштів з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування викладено у листі Державного казначейства України від 18.04.2005 р. № 07-04/735-3326.

Відповідно до Порядку головний розпорядник коштів місцевого бюджету, згідно із прийнятим рішенням про місцевий бюджет та в межах відповідних асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів, перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у загальновстановленому порядку у відповідному органі Державної казначейської служби України за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів.

Після отримання зазначених надходжень (міжбюджетних трансфертів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) розпорядник коштів державного бюджету має внести зміни до кошторису за спеціальним фондом в частині доходів та відповідних видатків за процедурою, визначеною для внесення змін за власними надходженнями розпорядників коштів.

Заступник Міністра С. Марченко

Коментар редакції

Фінансування капремонту житлового фонду та ремонту доріг за кошти місцевих бюджетів: роз’яснює Мінфін

Питання, які розглядаються Мінфіном у листі, що коментується, є досить актуальними й досі. До речі, на ці запитання ми надавати відповіді на сторінках нашого видання (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 41, 23, 17-18). Мінфін у листі, що коментується, повністю підтвердив нашу думку та пояснив деякі нюанси. Давайте розглянемо все по порядку.

Почнемо з питання щодо фінансування за кошти місцевого бюджету капітального ремонту житлового фонду.

Відповідно до пп. 5 та 13 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) до видатків, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на реалізацію програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, у тому числі в частині реконструкції та ремонту житлових будинків.

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 71 БКУ кошти бюджету розвитку можуть спрямовуватися, зокрема, на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства.

Як зазначено у листі Мінфіну, проведення видатків на ремонт житлового фонду має відбуватися в рамках відповідної програми, прийнятої органом місцевого самоврядування.

Право органів місцевого самоврядування приймати відповідні програми визначено у ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280).

Так, п.п. 16 п. 1 ст. 43 цього Закону зазначено: виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховуються звіти про їх виконання.

При цьому обсяг коштів на фінансування програм кожен орган місцевого самоврядування визначає самостійно виходячи з наявних фінансових ресурсів і закріплює його відповідним рішенням.

Крім того, Мінфін наголошує на тому, що кошти на ремонт житлового фонду можуть виділятися з місцевих бюджетів відповідним ОСББ, створеним відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, на умовах співфінансування поточного та капітального ремонтів житлових будинків.

Щодо фінансування ремонтів доріг державного значення з місцевих бюджетів зазначимо таке.

Нагадаємо, що автомобільні дороги поділяються на:

— автомобільні дороги загального користування;

— вулиці і дороги міст та інших населених пунктів;

— відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

— автомобільні дороги на приватних територіях.

При цьому автомобільні дороги загального користування є складовою Єдиної транспортної системи України і задовольняють потреби суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних перевезеннях. Такі дороги перебувають у державній власності і не підлягають приватизації.

Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 р. № 2862-IV (далі — Закон № 2862) вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.

Організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами є одним із основних обов’язків органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів. Про це зазначено у ст. 19 Закону № 2862.

Крім того, згідно із ст. 21 цього Закону органи місцевого самоврядування, що управляють функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відповідають за:

1) стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів відповідно до діючих норм, у тому числі щодо безпеки руху транспортних засобів і пішоходів;

2) якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;

3) розміщення технічних засобів організації дорожнього руху, об’єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв;

4) відшкодування збитків користувачам вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що виникли через їх незадовільний стан, у порядку, визначеному законом.

Як указано у ч. 1 п.п. «а» п. 1 ст. 31 Закону № 280, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонтів вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Тож коли дороги знаходяться у віданні відповідної сільської або селищної ради, така рада може проводити відповідні ремонти за рахунок коштів місцевого бюджету.

На це свого часу звертало увагу ГоловКРУ у листі від 12.06.2009 р. № 07-14/735 (ср. 025069200). У цьому листі також вказувалося, що кошти місцевого бюджету не повинні витрачатися на ремонт доріг, які знаходяться у віданні органу державного управління автомобільними дорогами загального користування.

Але з часів появи цього листа законодавство змінилося. Так, відповідно до змін, внесених у 2015 році до ст. 20 Закону № 2862 та ст. 31 Закону № 280, місцева рада може виділити кошти на ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення.

До речі, це ж підтверджується і нормами БКУ.

Так, згідно з ч. «в» п.п. 10 п. 1 ст. 91 цього Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонти вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

І знову ж таки у листі, який коментується, Мінфін звертає увагу на те, що виділення коштів на такий ремонт доріг має проводитися в рамках відповідної затвердженої програми виходячи з наявного фінансового ресурсу відповідного місцевого бюджету.

При цьому обов’язково має бути укладений договір з територіальним підрозділом служби автомобільних доріг України. У такому договорі необхідно прописати умови спрямування та використання коштів відповідних місцевих бюджетів на цілі, пов’язані з реалізацією таких програм, як то: визначення часткової участі співфінансування, перелік ділянок доріг, які потрібно відремонтувати, виконавці ремонту тощо.

Як зазначив Мінфін у листі, що коментується, кошти місцевого бюджету на співфінансування ремонту доріг можуть бути надані двома шляхами:

1) до державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту;

2) безпосередньо виконавцю робіт, наприклад, одержувачу коштів місцевого бюджету, якщо такий одержувач уповноважений на виконання ремонтних робіт.

Зауважимо, що у першому випадку слід керуватися механізмом, визначеним у листі Держказначейської служби «Щодо порядку здійснення видатків на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» від 18.04.2005 р. № 07-04/735-3326.

Так, головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно із прийнятим рішенням про місцевий бюджет та в межах відповідних асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок. Зазначені надходження відображаються в обліку та звітності про виконання державного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів».

Після отримання зазначених надходжень (міжбюджетних трансфертів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) розпорядник коштів державного бюджету має внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині доходів та відповідних видатків за процедурою, визначеною для внесення змін за власними надходженнями розпорядників коштів.

Тетяна СТАНКУС, заступник головного редактора

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити