Теми статей
Обрати теми

Чи індексувати бюджетну зарплату в лютому 2017 року?

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці

Великі зміни відбулися в працеоплатній сфері з 1 січня 2017 року*. Проте на правила індексації вони не вплинули**. Нагадаємо тільки, що «базовим» вважається місяць підвищення посадового окладу.

* Детальніше — у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 9 і 15.

** Освіжити в пам’яті правила індексації ви можете, зазирнувши в газету «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 47, с. 21; 2016, № 4, с. 26.

Інакше кажучи, у місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки) індекс споживчих цін (ІСЦ) приймають за 1 або 100 %. Для подальшої індексації ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком з наступного місяця після місяця такого підвищення ( абз. 1 і 2 п. 5 Порядку № 1078). При цьому збільшення зарплати працівника за рахунок установлення або підвищення інших постійних зарплатних складових (надбавок, доплат, премій тощо) без збільшення посадового окладу (тарифної ставки) не впливає на зміну «базового» місяця.

Саме тому встановлення доплати до мінімальної заробітної плати без збільшення посадового окладу не робить місяць «базовим».

У січні 2017 року підвищення посадових окладів відбулося в більшості працівників бюджетної сфери. Давайте з’ясуємо, кому з бюджетників доведеться індексувати лютневу зарплату, а хто звільнений від цього.

Працівники з оплатою за ЄТС

Згідно з постановою № 1037 з 01.01.2017 р. підвищилися посадові оклади для працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 6). Тому для них січень 2017 року став місяцем підвищення посадових окладів (новий «базовий» місяць). Цього місяця ІСЦ приймаємо за 1 або 100 %, а розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком почнемо з лютого 2017 року.

Для працівників 1-го тарифного розряду за ЄТС у січні 2017 року підвищення посадового окладу не відбулося. У таких працівників посадовий оклад залишився на рівні грудня 2016 року. Саме на цей місяць слід орієнтуватися для індексації їх зарплати. Для них розрахунок приросту ІСЦ до перевищення порога індексації (103 %) почали з січня 2017 року.

Нагадаємо, що право на індексацію зарплати виникає, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (103 %). Такого перевищення ще не відбулося. Тому у лютому 2017 року зарплату працівників з оплатою за ЄТС (з 1-го по 25-й тарифні розряди) не індексують.

Робітники, які обслуговують органи держвлади і МС

З 1 січня 2017 року «схемні» посадові оклади, зазначені в додатках 1 — 3 до наказу № 77, підвищено для всіх найменувань посад робітників, які обслуговують органи держвлади і місцевого самоврядування (МС)***. Підвищені «штатні» січневі оклади для таких робітників перебувають у діапазоні від 1958 до 2320 грн.

*** Оклади мають бути підвищені з урахуванням пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, так званого базового тарифу за ЄТС. Розмір коефіцієнта, на який необхідно підвищити «схемні» оклади, на 1 січня 2017 року становить 1,35021 (1600 грн. : 1185 грн.). Детальніше див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2, с. 24.

Таким чином, січень 2017 року (місяць збільшення окладу) став новим «базовим» місяцем. З лютого 2017 року розпочинають розрахунок нового ІСЦ для всіх робітників, які обслуговують органи держвлади і МС. Право на індексацію у працівників настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації в 103 %.

Держслужбовці + працівники з функціями обслуговування

Останнє підвищення посадових окладів держслужбовцям і працівникам, які виконують функції з обслуговування держорганів, згідно з постановою № 15 відбулося в січні 2017 року. Тобто січень 2017 року став новим «базовим» місяцем, а обчислення приросту ІСЦ до перевищення порога індексації (103 %) починають з лютого 2017 року.

Що означає зміна «базового» місяця? Те, що цього місяця слід провести порівняльні розрахунки і визначити право працівників на подальшу індексацію.

Так, останнє підвищення окладів для більшості держслужбовців і працівників з функціями обслуговування було у травні 2016 року. Для них сума можливої індексації в січні 2017 року могла б становити 64,40 грн. (1600 грн. х 4 %, де 4 — коефіцієнт індексації січневої зарплати для «базового» місяця травень-2016).

Для деяких держслужбовців і працівників з функціями обслуговування, посадові оклади яких у травні 2016 року не підвищувалися, «базовим» місяцем був грудень 2015 року. У січні 2017 року для них сума індексації могла б скласти 150,40 грн. (1600 грн. х 9,4 %, де 9,4 — коефіцієнт індексації січневої зарплати для «базового» місяця грудень-2015).

Водночас з 01.01.2017 р. посадові оклади всіх держслужбовців і працівників з функціями обслуговування підвищено. Найменше підвищення становить 172 грн., що перевищує суму можливої індексації. Таким чином:

— індексація зарплати в січні 2017 року не нараховується;

— січень 2017 року стає новим «базовим» місяцем;

— право на індексацію зарплати настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (103 %).

Працівники ОМС

Посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування (ОМС) (як посадових осіб, так і службовців) підвищувалися востаннє на 25 % згідно з постановою № 1013 у грудні 2015 року. Тобто «базовим» місяцем для них є грудень 2015 року, і починаючи з січня 2016 року ведеться відлік приросту ІСЦ.

Як ми вже зазначали, право на індексацію виникає, якщо приріст ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації. Вперше для такої категорії працівників перевищення порога відбулося у квітні 2016 року в результаті перемножування ІСЦ січня, лютого, березня і квітня (1,009 х 0,996 х 1,01 х 1,035 = 1,051).

Отже, у червні 2016 року (місяці, що настає після місяця, в якому оприлюднено індекс інфляції за квітень 2016 року), виникло право на індексацію зарплати на коефіцієнт індексації 5,1 % (1,051 х 100 - 100). Сума індексації за повністю відпрацьований місяць становила 73,95 грн. (1450 грн. х 5,1 %). На цей самий коефіцієнт індексації індексували зарплату в липні — листопаді 2016 року.

З травня 2016 року (після квітневого перевищення) розпочали розрахунок нового ІСЦ наростаючим підсумком. Чергове перевищення порога відбулося в жовтні у результаті перемножування ІСЦ за місяці травень — жовтень (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1,028 = 1,041). Отже, у грудні 2016 року коефіцієнт індексації становив 9,4 % (1,051 х 1,041 х 100 - 100),

де 1,051 — ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком з січня 2016 року;

1,041 — ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком з травня 2016 року.

Після жовтневого перевищення знову розраховуємо приріст ІСЦ наростаючим підсумком. Оскільки чергового перевищення порога індексації не відбулося (1,018листопад х 1,009грудень х 100 = 102,7 % < 103 %), у лютому 2017 року коефіцієнт індексації залишається на рівні грудня-2016 і січня-2017 — 9,4 %. Сума індексації за повністю відпрацьований місяць становитиме 150,40 грн. (1600 грн. х 9,4 %).

Водночас на сьогодні підготовлено проект постанови КМУ, якою передбачено підвищення окладів посадовим особам ОМС. У ньому пропонують викласти в новій редакції додатки 48 — 54 до постанови № 268, в яких визначено схеми посадових окладів керівних працівників і фахівців апарату місцевих рад. Згідно з проектом найменший посадовий оклад у розмірі 2000 грн. буде встановлено для фахівця апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів у населених пунктах з чисельністю населення до 3 і від 3 до 7,5 тис. осіб (додаток 54). Нагадаємо, що зараз найменший розмір посадового окладу становить 1723 грн. Тому про подальшу долю індексації зарплати таких працівників можна говорити лише після затвердження змін до постанови № 268.

Нормативні документи

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 1037постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037.

Постанова № 15постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Постанова № 1013постанова КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Постанова № 268постанова КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Наказ № 77 — наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі