Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору

Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2017/№ 22
Друк
Наказ від 03.05.2017 р. № 481

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України та статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О. Данилюк

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.05.2017 р. № 481

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору

1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:

1) пункт 4 розділу II викласти в такій редакції:

«4. Перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, п’ятий — підгрупу, всі інші знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділені підгрупи, п’ятий знак може позначатись нулем.»;

2) у пункті 5 розділу IX:

друге речення абзацу першого виключити;

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування.».

2. У пункті 12 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:

друге речення абзацу першого виключити;

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування.».

3. У розділі II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11:

у пункті 28 слова та цифри «(крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до пункту 37 цього розділу)» виключити;

у пункті 29 слова «(крім малоцінних та швидкозношуваних предметів)» виключити.

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Ю. Романюк

Коментар редакції

Про формування інвентарних номерів за новими правилами і не тільки про це: зміни від Мінфіну

Пригадуєте, ще на початку цього року на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 7 (див. статтю «Основні засоби: опановуємо новий План рахунків») ми радили бюджетним установам при введенні в експлуатацію об’єктів основних засобів з 01.01.2017 р. присвоювати інвентарні номери, керуючись нумерацією субрахунків, передбаченою Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — План рахунків). Тобто не чекати того часу, коли будуть внесені зміни до правил формування інвентарних (номенклатурних) номерів, визначених в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації ОЗ).

І ось нарешті такі зміни внесено наказом Мінфіну від 03.05.2017 р. № 481 до Методрекомендацій.

Так, перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, п’ятий — підгрупу, всі інші знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділені підгрупи, п’ятий знак може позначатись нулем.Наприклад, для лабораторного обладнання, яке зараховано на субрахунок 1014 «Машини та обладнання» підгрупи 5 та є 217-м предметом у цій підгрупі, буде присвоєно інвентарний номер 101450217, де:

img 1

Крім того, з п. 5 розд. IX Методрекомендацій ОЗ виключено згадку про формування бюджетними установами фонду у незавершеному капітальному будівництві. Давайте порівняємо, як виглядає зазначений пункт до змін та нині.

До змін

Після змін

5. Витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів основних засобів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося, відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи. Капітальні інвестиції в сумі таких витрат формують фонд у незавершеному капітальному будівництві. Зарахування об’єктів капітальних інвестицій на підставі первинних документів до складу основних засобів відображається з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Одночасно відображається збільшення фонду у необоротних активах та зменшення фонду у незавершеному капітальному будівництві

5. Витрати на придбання, створення та поліпшення об’єктів основних засобів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося, відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи. Зарахування об’єктів капітальних інвестицій на підставі первинних документів до складу основних засобів відображається з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Одночасно відображається збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування

Погодьтесь, такі зміни виглядають цілком доречними, оскільки колишня редакція п. 5 розд. IX Методрекомендацій ОЗ щодо формування фонду у незавершеному будівництві з 01.01.2017 р. не відповідає вимогам Плану рахунків.

Нагадаємо, що залишки сум, які станом на 01.01.2017 р. бюджетні установи обліковували на субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві», було перенесено на субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».

Також до п. 5 розд. IX Методрекомендацій ОЗ додано норму про те, що при зарахуванні об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів одночасно відображаємо збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування. Тобто в бухгалтерському обліку при зарахуванні таких об’єктів до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (при введенні в експлуатації) складають кореспонденції субрахунків:

на суму первісної вартості об’єктів, введених в експлуатацію: Дт 10, 11 — Кт 13;

одночасно відображено зміни в капіталі: Дт 5411 — Кт 5111.

До речі, аналогічні зміни унесено до п. 12 розд. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, які стосуються зарахування на баланс об’єктів капітальних інвестицій до складу нематеріальних активів.

І останні зміни, що унесені наказом, який коментується, стосуються МШП. Їх унесено до пп. 28 та 29 розд. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Давайте порівняємо, як виглядають зазначені пункти до та після змін.

До змін

Після змін

28. У разі якщо запаси (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до п. 37 цього розділу) безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов’язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів. 29. Списання використаних запасів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів), отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов’язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку суб’єкта державного сектору, що передав ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від суб’єкта державного сектору, що їх використав

28. У разі якщо запаси безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов’язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів. 29. Списання використаних запасів, отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов’язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку суб’єкта державного сектору, що передав ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від суб’єкта державного сектору, що їх використав

Як бачимо, завдяки внесеним змінам, на МШП також поширюються загальні правила відображення в бухгалтерському обліку операцій з безоплатної передачі в межах уповноваженого органу. І це цілком логічно.

Про те, як відображати в бухгалтерському обліку операції з внутрівідомчої передачі запасів, ми розповідали на числових прикладах у наших матеріалах у газеті «Бюджетна бухгалтерія» (див. консультації «Облік запасів: найактуальніше у доступному форматі», 2017, № 20 та «МШП — старі знайомі «під новим соусом», 2017, № 15).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць