Відпустка & компенсація за невикористану відпустку: враховуємо особливості визначення розрахункового періоду

В обраному У обране
Друк
Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2017/№ 11
Держслужбовець у серпні 2016 року використав 15 днів щорічної основної відпустки. З 1 березня 2017 року він знову іде у щорічну відпустку на 9 календарних днів. При цьому до виходу у відпустку він також написав заяву на надання йому компенсації за невикористані дні щорічної основної (за 6 календарних днів). Наказ керівника про надання щорічної відпустки та виплату суми невикористаної відпустки датовано 23.02.2017 р. Як правильно визначити розрахунковий період для відпускних та компенсації за невикористану відпустку?

Нерідко виникає така ситуація, коли працівник іде відпустку і при цьому пише заяву на виплату йому компенсації за невикористанні дні щорічної відпустки. Але ця подія, зокрема у питанні визначення розрахункового періоду для таких виплат, не повинна лякати бухгалтерів бюджетних установ, навіть якщо відпустка починається у перших числах місяця. Зазначимо, що вирішення цього питання прямо прописано у нормах Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Тому пропонуємо не зволікати і розглянути зазначену ситуацію на прикладі.

Відпускні. Почнемо з визначення розрахункового періоду для відпускних. Для цього звернемось до положень абз. 1 п. 2 Порядку № 100. У них зазначено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Із цього випливає, що подією для визначення розрахункового періоду для оплати часу відпустки є місяць початку відпустки. При цьому той факт, що наказ (розпорядження) керівника видано місяцем, що передує місяцю надання відпустки, є абсолютно не важливим (у випадку, який розглядається, це лютий 2017 року). Більш значущим є те, що місяць початку відпустки — березень 2017 року. Це і буде головним орієнтиром при визначенні розрахункового періоду. Підтвердженням цьому є роз’яснення фахівців Мінсоцполітики, надані у листі від 01.12.2016 р. № 1623/13/84-16 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 3, с. 3). Згідно з цими роз’ясненнями розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати за час відпустки залежить не від місяця видання наказу і кількості цих наказів, а від того, в якому саме календарному місяці згідно з наказом працівникові надається відпустка.

Враховуючи вищенаведене, при визначенні розрахункового періоду слід враховувати саме той місяць, у якому розпочалася відпустка. Тому у випадку, що розглядається, розрахунковим періодом є березень 2016 року — лютий 2017 року. Проте у запитанні читача йде мова про надання щорічної відпустки державному службовцю, а для цієї категорії працівників при визначенні розрахункового періоду є певна особливість.

Так, відповідно до абз. 7 п. 2 Порядку № 100 у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду. Тому з розрахункового періоду (березень 2016 року — лютий 2017 року) потрібно виключити місяці до 1 травня 2016 року*. У зв’язку з цим розрахунковим періодом для визначення відпускних буде травень 2016 року — лютий 2017 року.

* Саме з цієї дати набули чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII та постанова КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292. Закон змінив структуру зарплати держслужбовців, а згідно з постановою були підвищені їх посадові оклади.

Компенсація за невикористану відпустку. Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку для працівників, які не припинили трудові відносини з роботодавцем та продовжують працювати, прописано в Законі України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. Так, відповідно до ч. 4 ст. 24 цього Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Із цього випливає, що грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки може бути виплачена тільки після того, як працівник скористається 24 календарними днями щорічної відпустки.

У випадку, що розглядається, працівник написав заяву про надання йому щорічної основної відпустки за відпрацьований робочий рік тривалістю 9 календарних днів та одночасне отримання компенсації за невикористану щорічну відпустку тривалістю 6 календарних днів (при цьому 15 календарних днів за цей же робочий рік він вже використав раніше, у серпні 2016 року). Чи має він право у цій ситуації на зазначену компенсацію, яку йому виплатять одночасно із сумою відпускних, тобто до його фактичного виходу у відпустку на 9 календарних днів, які в сумі з раніше використаними днями щорічної основної відпустки складуть 24 календарні дні?

Відповідь на це запитання надали фахівці Мінсоцполітики у листі від 07.12.2016 р. № 731/13/116-16 (див. «Оплата праці», 2017, № 2, с. 3). На їхню думку, компенсація невикористаних днів щорічної відпустки може бути виплачена після використання працівником 24 календарних днів щорічної відпустки або одночасно з виплатою відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки, що здійснюється до його виходу у відпустку.

Отже, передумовою виплати компенсації за відпустку у ситуації, що розглядається, є те, що на момент виходу у відпустку працівник сумарно отримає 24 календарних дні відпустки за відповідний робочий рік (9 к. дн. + 15 к. дн. = 24 к. дн.). Інакше кажучи, сумарні 24 к. дн. — це свого роду точка відліку. Тому, наприклад, якщо б за умовами запитання читача, працівник йшов у відпустку не на 9 календарних днів, а на 5, права на отримання компенсації він би не мав (15 к. дн. + 5 к. дн. = 20 к. дн. < 24 к. дн.). Він би тоді зміг отримати компенсацію за невикористану відпустку у випадку, коли потім піде у щорічну основну відпустку на 4 календарні дні.

Тепер щодо визначення розрахункового періоду для виплати компенсації за невикористану відпустку.

У ситуації, що розглядається, держслужбовець написав заяву про надання йому 6 календарних днів щорічної відпустки до виходу у відпустку (одночасно із заявою про надання щорічної відпустки тривалістю 9 календарних днів). На підставі його заяви керівник установи у лютому 2017 року видав наказ про виплату йому суми компенсації невикористаної відпустки. У зв’язку з цим виникає запитання: як визначити розрахунковий період у цій ситуації та чи буде він відповідати розрахунковому періоду для відпускних?

Для відповіді на нього згадаємо вищенаведене трактування абз. 1 п. 2 Порядку № 100, а саме: обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Це означає, що подією для визначення розрахункового періоду при розрахунку компенсації за невикористану відпустку є нарахування (виплата) такої компенсації. Тому нараховується та виплачується компенсація за відпустку у тому місяці, в якому видано (затверджено) наказ про її виплату. Отже, у випадку, що розглядається, періодом для визначення компенсації за невикористану відпустку, яку держслужбовець отримає разом з відпускними, є травень 2016 року — січень 2017 року. І він, як бачите, відрізняється від розрахункового періоду для визначення відпускних (травень 2016 року — лютий 2017 року).

Далі пропонуємо на умовному прикладі розрахувати суми відпускних та компенсації за невикористану відпустку.

Приклад. Припустимо, що посадовий оклад держслужбовця до підвищення становив 2929 грн., після підвищення з 1 січня 2017 року — 3352 грн. Сума зарплати, що включається до розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку за період з травня по грудень 2016 року становить 32521,60 грн. Зарплата за січень 2017 року становить 4655,00 грн., за лютий 2017 року — 4992,80 грн.

Спочатку розрахуємо суму відпускних. Для цього визначимо середньоденну зарплату:

(4992,80 + 4655,00 + (32521,60 x 1,1444)) : (304 - 9) = 158,87 (грн.),

де 1,1444 — коефіцієнт коригування зарплати за період травень — грудень 2016 року, що розрахований так: 3352 : 2929 = 1,1444.

Зауважимо, що відповідно до п. 10 Порядку № 100 в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт її пiдвищення. Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, установленого працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у нього до пiдвищення;

304 — кількість календарних днів за розрахунковий період (травень 2016 року — лютий 2017 року);

9 — кількість святкових і неробочих днів, які припадають на розрахунковий період.

Сума відпускних становить:

158,87 х 9 = 1429,83 (грн.).

Далі розрахуємо суму компенсації за невикористану відпустку:

(4655,00 + (32521,60 x 1,1444)) : (276 - 9) = 156,83 (грн.).

Сума компенсації за 6 календарних днів невикористаної відпустки складає:

156,83 х 6 = 940,98 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити