Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097

В обраному У обране
Друк
Міністерство молоді та спорту України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2017/№ 41
Наказ від 31.08.2017 р. № 3659
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 р. за № 1174/31042
(витяг)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) наказую:

1. Унести зміни у додатки 6 — 12 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2017 року.

<…>

Міністр молоді та спорту України І. Жданов

ПОГОДЖЕНО: <…>

Додаток 6

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад тренерів-викладачів та інших фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

Посада (професія)

Тарифний розряд

Тренер-викладач з виду спорту, який:

закінчив вищий навчальний заклад I — II рівнів акредитації

10; 11

закінчив вищий навчальний заклад III — IV рівнів акредитації

11

має:

II категорію

12

I категорію

13

вищу категорію

14

Тренер-викладач з хореографії, який:

закінчив вищий навчальний заклад I — II рівнів акредитації

11; 12

закінчив вищий навчальний заклад III — IV рівнів акредитації

12; 13

Акомпаніатор, який: закінчив вищий навчальний заклад I — II рівня акредитації, закінчив вищий навчальний заклад III — IV рівнів акредитації

10; 11

не має спеціальної освіти

10

1. Тренерам-викладачам зі спорту, тренерам-викладачам з хореографії (далі — тренери-викладачі), які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищої освіти), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України «Про освіту» — середньої спеціальної освіти) і категорій, встановлюється 10 тарифний розряд.

Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації (до введення в дію Закону України «Про освіту» — заклади середньої спеціальної освіти) і мають звання «майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу», «заслужений майстер спорту», встановлюється 11 тарифний розряд.

Тарифні розряди тренерів-викладачів зі спорту, які мають кваліфікаційні категорії, установлюються згідно з документом, що підтверджує наявність відповідної категорії.

2. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів, акомпаніаторів згідно з наведеною схемою тарифних розрядів встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи, академічна година — 45 хв). У спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі — навчальний спортивний заклад) ставки заробітної плати тренерів-викладачів установлюються за 18 навчальних годин на тиждень виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах. Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з командами (спортсменами) в змаганнях, додатковій оплаті не підлягає.

3. Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, та тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють з групами спеціалізованої підготовки та групами підготовки до вищої спортивної майстерності у дитячо-юнацьких спортивних школах, ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

4. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера-викладача в дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

Посада старшого тренера-викладача може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів.

При цьому два тренери-викладачі, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

5. Тренерам-викладачам за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають ураження опорно-рухового апарату, вади зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, ставки заробітної плати підвищуються до 20 відсотків без урахування інших підвищень.

6. Місячна заробітна плата тренера-викладача може встановлюватися керівництвом школи виходячи з умов навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача за однією з двох форм оплати праці:

кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень;

розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України.

6.1. Місячна заробітна плата при формі оплати праці за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень визначається шляхом множення суми ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивне звання та за вислугу років на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години, у навчальних спортивних закладах — 18 астрономічних годин). Обсяг навчально-тренувальної та іншої роботи, пов’язаної з навчально-тренувальним процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за основним місцем роботи, за такою формою оплати праці граничними розмірами не обмежується.

6.2. Місячна заробітна плата за розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України, встановлюється тренерам-викладачам за основним місцем роботи.

Розміри нормативів за підготовку вихованця (учня-спортсмена) у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень (за спеціалізацію, посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивне звання та за вислугу років:

Рівень підготовки спортсменів

Розміри нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національних збірних команд України, відсотків

Основний склад

100

Кандидат

50

Резерв

25

При цьому загальна сума зазначених нормативів, яка враховується для розрахунку заробітної плати тренера-викладача, не повинна перевищувати 200 відсотків.

У разі перевищення загальної суми зазначених нормативів розмір оплати праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки національних збірних команд України, які затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щороку: із зимових видів спорту — у травні, з літніх — у грудні.

6.3. Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів має керівник спортивної школи, навчального спортивного закладу залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник є відповідальним за реальність установленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за її виконання.

7. Місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів та акомпаніаторів щороку на початку навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. За результатами тарифікації керівник відповідної вищестоящої установи затверджує тарифікаційні списки за формою згідно з додатком 20 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, у яких протягом навчального року кількість годин навчально-тренувальної роботи зменшується чи збільшується порівняно з обсягом, установленим їм при тарифікації, заробітна плата виплачується за фактично відпрацьовану кількість годин з урахуванням цих змін з дня зміни кількості годин.

8. У випадку коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від тренера-викладача причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата у ці дні здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови, що тренер-викладач виконує іншу організаційну, методичну роботу. За відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.

9. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата у розмірах від 5 до 50 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

Найменування змагань

Розмір доплат у відсотках до ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень за кожного спортсмена і за зайняте ним місце

1

2

3

4

5

6

Олімпійські ігри

50

45

40

35

30

25

Юнацькі олімпійські ігри

20

15

10

Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту;

Чемпіонат світу;

Всесвітня шахова олімпіада

35

30

25

20

15

10

Паралімпійські ігри;

Дефлімпійські ігри;

Чемпіонат світу серед спортсменів — осіб з інвалідністю

30

25

20

15

10

5

Чемпіонат Європи;

Всесвітні ігри серед спортсменів — осіб з інвалідністю з наслідками дитячого церебрального паралічу;

Глобальні ігри серед спортсменів — осіб з інвалідністю з вадами розумового та фізичного розвитку;

Всесвітні ігри сліпих;

Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів — осіб з інвалідністю

25

20

15

Чемпіонат світу (юніори і юніорки, молодь)

20

15

10

Чемпіонат Європи (юніори і юніорки, молодь)

15

10

5

Чемпіонат України

15

10

5

Чемпіонат України (юніори і юніорки, молодь)

10

За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата у розмірі:

не більше ніж 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали від двох до п’яти спортсменів — вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більше ніж 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів — вихованців зазначеного тренера-викладача.

Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у даному виді спорту.

Зазначені доплати встановлюються з наступного дня після досягнення спортсменом результату та підтвердження його центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і діють до першого дня проведення наступних змагань такого самого рівня (1, 2 або 4 роки). Конкретний розмір доплати не залежить від зменшення або збільшення фактичного обсягу навчально-тренувальної роботи.

При зайнятті спортсменом декількох призових місць із зазначеного в пункті 8 виду змагань тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника.

10. Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної при тарифікації, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства у сфері оплати праці.

Доплата встановлюється за фактично відпрацьований у басейні час і включається до середньої заробітної плати в усіх випадках її обчислення.

Додаток 7

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки

Посади

Тарифний розряд

Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності

Директор Тренер-методист Інструктор-методист

15; 16 14 13; 14

Дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи осіб з інвалідністю

I група за оплатою праці

Директор

14; 15

Інструктор-методист

12; 13

II група за оплатою праці

Директор

13; 14

Інструктор-методист

11; 12

III група за оплатою праці

Директор

13

Інструктор-методист

10; 11

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

Директор закладу з кількістю учнів (студентів):

від 301 до 800

17

від 151 до 300

16

до 150 осіб включно

15

Інструктор-методист

13

Центри олімпійської підготовки

Директор

16

Інструктор-методист

14

Тренер

14

Начальники відділів та структурних підрозділів

12

1. Директорам, заступникам директорів з основного виду діяльності, тренерам-методистам, інструкторам-методистам, у тому числі старшим, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл протягом їх робочого часу на основній роботі дозволяється вести навчально-тренувальну роботу у своїй школі з навантаженням не більше 12 годин на тиждень, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі — навчальний спортивний заклад)не більше 9 годин на тиждень з оплатою згідно зі ставками тренерів-викладачів з відповідною освітою і категорією. За наявності в них почесного, спортивного звання, наукового ступеня відповідні надбавки та доплати встановлюють як до посадового окладу за основну роботу, так і до ставки заробітної плати, що встановлюється за навчально-тренувальну роботу.

2. Посада тренера-методиста за потреби може вводитись у школах вищої спортивної майстерності для забезпечення навчально-тренувального процесу з постійним та змінним складом спортсменів.

3. Посадовий оклад старших інструкторів-методистів (методистів) шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, навчальних спортивних закладів підвищується на 10 відсотків.

Посада старшого інструктора-методиста може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних інструкторів-методистів.

4. Посадовий оклад тренерів центрів олімпійської підготовки встановлюється згідно з тарифним розрядом.

Тренерам, які займають посаду старшого тренера в центрах олімпійської підготовки, посадовий оклад підвищується на 15 відсотків.

Посада старшого тренера може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше трьох штатних тренерів.

При цьому два тренери, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером.

5. При перевищенні показників, визначених у додатку 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, для дитячо-юнацьких спортивних шкіл першої групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів та головних бухгалтерів підвищуються на 15 відсотків.

6. Керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, навчальних спортивних закладів за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України — на період перебування спортсменів у складі збірних команд України — установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

7. Віднесення дитячо-юнацьких спортивних шкіл до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Додаток 8

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад керівників спортивних клубів

Посади

Тарифні розряди

Голова спортивного клубу

11; 12

Начальники відділів (служб)

11; 12

Додаток 9

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів фахівців установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту

Посади

Тарифний розряд

з альпінізму, технічних і військово-прикладних видів спорту

з інших видів спорту

Інструктор-методист, який: закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації

10

10

закінчив вищий навчальний заклад III і IV рівнів акредитації

11

10; 11

має: II кваліфікаційну категорію

12

11; 12

I кваліфікаційну категорію

13

12; 13

вищу кваліфікаційну категорію

14

-

Інструктор з фізкультури

10; 11

10; 11

Тренер з виду спорту

10; 11; 12

11; 12

Фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці

11; 12

11; 12

У посадових окладах інструкторів-методистів урахована оплата за навчально-тренувальну роботу, яку вони проводять протягом семигодинного робочого дня при 40-годинному робочому тижні.

Додаток 10

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад керівних працівників фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів)

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Нижче 4-ї групи

Генеральний директор (директор, начальник, завідувач)

11

10

9

9

8

Головний інженер

11

10

9

Головні: енергетик, механік, технолог

11; 12

11

Начальники відділів та структурних підрозділів

11; 12

11

1. Керівним працівникам фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів, спортивних баз (центрів):

при перевищенні показників, які затверджені для фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів 1-ї групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади підвищуються на 15 відсотків;

при наявності в складі цих закладів і організацій місць для проживання та їдалень посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

2. Віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів) до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 17 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Додаток 11

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад керівників і фахівців спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Начальник

11

10

9

9

Начальник радіостанції, випробувальної лабораторії, майстерні з ремонту техніки і спорядження

12

11

10

10

Начальник водної станції

11

10

Фахівці: кінолог, інструктор, радіоінженер та інші

10

10

Віднесення спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 18 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Додаток 12

до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 23.09.2005 № 2097

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 31.08.2017 № 3659)

Схема тарифних розрядів посад керівників і фахівців авіаційно-спортивних організацій Товариства сприяння обороні України

Посади

Тарифні розряди

центральний аероклуб

авіаспортклуби

центральний командно- диспетчерський пункт

Голова клубу

12

11

Штурман-інструктор

12

11

Командир авіаційної ланки

11

10

Інструктор-льотчик

10

10

Інструктор-парашутист

10

10

Начальник центрального командно-диспетчерського пункту

10

Оперативні чергові

10

1. Працівникам льотного і льотно-інструкторського складу встановлюються доплати до посадового окладу за кваліфікацію:

2-го класу — 15 відсотків;

1-го класу — 40 відсотків.

2. За виконання льотної роботи (у межах норми оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику проводиться погодинна оплата в гривнях за одну годину нальоту залежно від категорії складності виконуваних польотів, які наводяться нижче:

1-ша категорія: підготовка та участь у демонстраційних польотах, спеціальні та урядові завдання — 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-га категорія: інструкторські польоти з групового складного і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на літаках з посадкою на площадки, обрані з повітря, — 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-тя категорія: інструкторські польоти з групового простого пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викид парашутистів на обмежені площадки — 10,5 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-та категорія: інші види інструкторських та виробничих польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів та інше) — 10,2 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

3. За виконання стрибків за планами навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу проводиться оплата за один стрибок залежно від категорії складності стрибка:

1-ша категорія: підготовка й участь у демонстраційних стрибках, за спеціальними й урядовими завданнями — 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-га категорія: групова й купольна акробатика, нічні стрибки — 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-тя категорія: із затримкою розкриття більше 20 сек., із гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені площадки та на воду — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-та категорія: інші види навчальних і тренувальних стрибків — 8,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

Загальна кількість стрибків, за які провадиться оплата, установлюється до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять стрибки, виконувані за 1-шою категорією складності.

Коментар редакції

«+2 тарифних розряди» у спортивних закладах: Мінмолодьспорту відповіло на урядове підвищення

Наказом, що коментується (набрав чинності 24.10.2017 р.*, але застосовується з 01.09.2017 р.) внесено зміни до наказу Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — наказ № 2097). Як відомо, саме цей галузевий документ є основоположним при визначенні зарплати працівників спортивних закладів.

* Див. «Офіційний вісник України» від 24.10.2017 р. № 83.

Зауважимо, що ці зміни очікувані, оскільки підґрунтя для їх появи з 01.09.2017 р. було закладене постановою КМУ від 12.07.2017 р. № 506** (далі — постанова № 506) до розд. VI додатка 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298). Нагадаємо, що саме ця постанова є основоположною для усіх «зарплатних» галузевих нормативно-правових актів працівників-бюджетників.

** Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 32, с. 3.

У чому ж полягають правки, викладені в наказі, що коментується? А в тому, що ними запроваджено нову редакцію схем тарифних розрядів, наведених у додатках 6 — 12 до наказу № 2097. Тарифні розряди для посад працівників закладів фізкультури та спорту, вказані в цих додатках, збільшено на дві позиції.

Тарифні розряди вгору на 2 позиції: що й до чого

Як ми уже зазначили, передвісником зарплатно-збільшуючих змін для працівників спортивних закладів стала постанова № 506. Проте цією постановою був визначений лише діапазон тарифних розрядів, які можуть бути їм установлені. Тоді як конкретні тарифні розряди для працівників закладів фізкультури і спорту наведені в додатках до наказу № 2097.

Так ось, якраз для відповідності тарифних розрядів, указаних у розд. VI додатка 2 до постанови № 1298 (з урахуванням останніх правок), і тарифних розрядів за аналогічними посадами, прописаних у додатках 6 — 12 до наказу № 2097, наказом, що коментується, і відкориговані зазначені додатки.

Зміни також торкнулися назв схем тарифних розрядів. Зокрема, у назві схеми додатка 6 до наказу № 2097 з’явилося уточнення щодо того, для працівників яких саме спортивних закладів вона призначена. Мова йде про:

— дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ);

— школи вищої спортивної майстерності;

— спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю.

Зауважимо, що вищезазначені типи закладів були додані й у назву схеми тарифних розрядів додатка 7 до наказу № 2097. Натомість з неї зникли «училища олімпійського резерву». Така зміна пов’язана з тим, що училища олімпійського резерву були реорганізовані в вищі училища фізичної культури. Останні належать до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (див. на офіційному сайті Мінмолодьспорту: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/8565).

Також зверніть увагу на появу в схемі тарифних розрядів додатка 7 до наказу № 2097 нових посад — тренера та начальника структурного підрозділу центру олімпійської підготовки (ЦОП). Для першого передбачено встановлення 14-го тарифного розряду, а для другого — 12-го. Окрім цього, у примітці додатка 7 до наказу № 2097 з’явився новий пункт (п. 4). Ним визначено умови введення до штату ЦОП посади старшого тренера. Зокрема, передбачено, що посада старшого тренера може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше трьох штатних тренерів. Зазначена норма перекочувала в додаток 7 із п. 15 Положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого постановою КМУ від 07.09.2011 р. № 948 (ср. 025069200). При цьому тренерам, які займають посаду старшого тренера, посадовий оклад підвищується на 15 %.

Варто зазначити, що не для всіх працівників спортзакладів підвищення тарифних розрядів відбулося саме на 2 позиції. Є і винятки. Так, тарифний розряд директора центру олімпійської підготовки підвищився на 3 позиції за ЄТС: з 13 до 16 (додаток 7 до наказу № 2097). Водночас тарифні розряди головного інженера (додаток 10 до наказу № 2097), голови клубу (додаток 12 до наказу № 2097) підвищено на 1 позицію за ЄТС.

Окремо зупинимося на посадах, для яких наказом, що коментується, взагалі не передбачено підвищення окладів за рахунок «просування вгору» тарифних розрядів.

Так, це підвищення не зачепить посади: голови спортивного клубу (додаток 8 до наказу № 2097); генерального директора (директора, начальника, завідувача) фізкультурно-спортивної споруди, шахово-шашкового клубу, спортивної бази (додаток 10 до наказу № 2097); начальника спортивно-технічного, стрілецько-спортивного клубів і клубу службового собаківництва (додаток 11 до наказу № 2097). Причина: для них не передбачено підвищення окладів розд. VI додатка 2 до постанови № 1298, нова редакція якого стала підставою для коригування додатків до наказу № 2097.

Також зазначимо: оскільки наказом, що коментується, підвищено посадові оклади керівників спортивних закладів, то їх заступникам та головним бухгалтерам так само з 01.09.2017 р. слід підвищити оклади. Зокрема, з 01.09.2017 р. підвищення належить:

заступникам керівників та заступникам керівників структурних підрозділів; їх посадові оклади встановлюють на 5 — 15 % нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів (п.п. 2 п. 2 наказу № 2097). Наприклад, підвищаться оклади у заступників директорів з навчально-тренувальної та адміністративно-господарської роботи; у заступників головних бухгалтерів;

головним бухгалтерам. Їх посадові оклади встановлюють на 10 — 30 % нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів (п.п. 2 п. 2 наказу № 2097).

Як відомо, підвищення посадових окладів працівників на законодавчому рівні впливає на проведення коригування їх заробітної плати під час розрахунку середнього заробітку відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), а також на проведення індексації заробітної плати. Про це поговоримо далі.

Коригуємо середній заробіток

Відповідно до абз. 1 п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. Коефіцієнт коригування визначають шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого працівникові після підвищення, на його оклад (тарифну ставку) до підвищення.

При цьому відповідно до абз. 3 п. 10 Порядку № 100 у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не проводиться.

У зв’язку із зазначеним цілком логічно постає запитання: чи є підвищення «+2 тарифні розряди» працівникам спортивних закладів підставою для проведення коригування?

На жаль, норми Порядку № 100 прямої відповіді на це запитання не надають. Але з аналогічної ситуації стосовно педагогічних працівників є роз’яснення фахівців Мінсоцполітики у листі від 10.04.2017 р. № 1099/0/101-17/282 (див. «Оплата праці», 2017, № 10, с. 3). Зокрема, представники Міністерства зазначили, що підвищення посадових окладів для педагогічних працівників у результаті підвищення тарифних розрядів на дві позиції за ЄТС відбулося відповідно до актів законодавства, тому норми абз. 1 і 2 п. 10 Порядку № 100 застосовуються при розрахунку середньої зарплати.

На наш погляд, такий підхід можна застосовувати й щодо працівників спортивних закладів і враховувати підвищення окладів у результаті збільшення тарифних розрядів за ЄТС на дві позиції як законодавче підвищення окладів. А це, як ми уже зазначили, є підставою для проведення коригування середнього заробітку згідно з Порядком № 100 (для відпускних, оплати періоду відрядження, періоду проходження військової служби «солдатами» і т. д.).

Індексація зарплати: бути чи не бути?

Згідно з абз. 1 п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці підвищення приймається за 1 або 100 % (базовий місяць). Це означає, що базовим місяцем для індексації зарплати буде місяць, в якому підвищили оклад (тарифну ставку) за посадою.

Разом з тим, на думку фахівців Мінсоцполітики (див. статтю «Індексуємо «бюджетну» зарплату: що врахувати» в газеті «Оплата праці», 2017, № 13, с. 5), як і у випадку з присвоєнням працівнику вищої категорії (вищого розряду) в результаті атестації, так і у результаті «просування вгору» за ЄТС на 2 тарифні розряди для педагогічних працівників відповідно до постанови КМУ від 14.12.2016 р. № 974, підвищення окладу є індивідуальним, адже це підвищення їх тарифних розрядів. Тому місяць, в якому посадові оклади працівників закладів фізкультури та спорту збільшуються згідно з наказом, що коментується, у результаті підвищення їх тарифних розрядів на 2 позиції за ЄТС, не вважається «базовим» для індексації зарплати.

«Базовим» для таких працівників залишається січень 2017 року — місяць останнього законодавчого підвищення посадових окладів працівників за ЄТС згідно з постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1037.

Тому ситуація, коли з 01.09.2017 р. тарифний розряд, наприклад, тренера-викладача вищої категорії з 12-го став 14-м і в результаті збільшився його посадовий оклад, не впливає на «базовість» місяця. Розрахунок індексу споживчих цін для проведення індексації у зазначеному випадку слід проводити з лютого 2017 року («базовий» — січень 2017 року, місяць загального підвищення окладів за ЄТС, в тому числі і за 14-м розрядом).

У вересні 2017 року (місяці підвищення тарифних розрядів працівників спортивних закладів на 2 позиції за ЄТС) у таких працівників від базового січня-2017 зарплату індексують на 6,9 %. Сума індексації за вересень 2017 року (повністю відпрацьований місяць) дорівнює 116,20 грн. (1684 грн. х 6,9 %). Таку ж суму індексації слід нарахувати працівникам у жовтні та листопаді 2017 року.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити