Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

В обраному У обране
Друк
Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
Наказ від 03.07.2017 р. № 948
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2017 р. за № 930/30798
(витяг)

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту», Нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, встановлених додатком до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 року № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2009 року № 616), та з метою упорядкування типових штатних нормативів навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО: <…>

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 р. № 948

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2017 р. за № 930/30798

Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Пункт 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2008 року № 1105 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за № 1250/15941, викласти в такій редакції:

«4. Керівникам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

2. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 114/18852, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

3. У Типових штатних нормативах професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1204, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 114/18852:

1) у таблиці позицію «Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання» доповнити новими рядками такого змісту:

«

1

У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом до 10 (включно) учнів

2

У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом 11 і більше учнів

»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться в штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів).».

4. У таблиці Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, позицію «Практичний психолог Соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«

Практичний психолог Соціальний педагог

У школах сіл та селищ:

0,25

при кількості до 99 учнів

0,5

при кількості 100 і більше учнів

0,75

при кількості 200 і більше учнів

1

при кількості 300 учнів

у школах міст:

0,5

при кількості до 499 учнів

0,75

при кількості 500 і більше учнів

1

при кількості 700 учнів

».

5. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам позашкільних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

6. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за № 2142/22454, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам навчальних спортивних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

7. У пунктах 3.1 і 3.2 Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 грудня 2012 року № 1370, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за № 2142/22454, графи 3 позиції «Практичний психолог, соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний спортивний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)».

8. У пунктах 12 і 13 таблиці Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2014 року № 60, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 року за № 200/24977, графи 3 позиції «Практичний психолог», «Соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«Вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)».

Директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України С. Даниленко

Коментар редакції

Упорядковано Типові штати окремих навчальних закладів: вивчаємо зміни від МОН

Наказом, що коментується, профільне «освітянське» Міністерство внесло зміни до низки своїх наказів, якими затверджені Типові штатні нормативи окремих навчальних закладів.

Внесені поправки упорядкували вищезазначені Типові штатні нормативи цих закладів. Давайте проаналізуємо що саме змінилося.

Додаткові посади у штатах навчальних закладів: введенню — «зелене світло»

Одне із значущих нововведень — зняті обмеження на збільшення чисельності працівників в окремих навчальних закладах, які були введені з метою економії державних коштів згідно з постановою КМУ від 22.10.2008 р. № 943 (ср. 025069200). Зауважимо, що ця постанова не використовується ще з березня 2014 року (згідно з постановою КМУ від 01.03.2014 р. № 65)*.

* Ця постанова також втратила чинність. Натомість з 20.10.2016 р. і до сьогодні діє постанова КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 р. № 710 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 40, с. 3)

Зазначена зміна стосується наступних типів навчальних закладів:

професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) (оновлений п. 3 наказу МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» від 06.12.2010 р. № 1204 (далі — наказ № 1204);

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (оновлений п. 3 наказу МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» від 03.12.2012 р. № 1370 (далі — наказ № 1370);

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (оновлений п. 4 наказу МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 05.12.2008 р. № 1105);

позашкільних навчальних закладів (оновлений п. 3 наказу МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» від 31.10.2012 р. № 1230).

Відтепер керівники цих закладів у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть вводити додаткові посади (у тому числі не передбачені Типовими штатами).

Зауважимо: відповідні можливості щодо збільшення чисельності працівників для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) і дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) з’явилися ще в 2016 році (згідно з наказами МОН від 19.09.2016 р. № 1120 та від 20.05.2016 р. № 544 оновлено п. 3 Типових штатів, затверджених відповідно наказами МОН від 06.12.2010 р. № 1205 і від 04.11.2010 р. № 1055). Це стосується і опорних шкіл (філій) (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 42, с. 3).

При цьому для вищих навчальних закладів (ВНЗ) I — II рівнів акредитації і надалі продовжує діяти режим економного та раціонального використання коштів, згідно з яким заборонено збільшувати чисельність працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 1 вересня 2014 року (крім створення нових ВНЗ або випадків збільшення чисельності працівників цих закладів за рішеннями КМУ).

Практичний психолог & соціальний педагог: відтепер у змісті Типових штатів

Нагадаємо, що до внесення змін наказом, що коментується, єдиним орієнтиром у визначенні чисельності посад практичних психологів та соціальних педагогів у штатах навчальних закладів було Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОН від 03.05.99 р. № 127 (у редакції наказу МОН від 02.07.2009 р. № 616). Більшість Типових штатних нормативів навчальних закладів у розділі «Умови введення» для зазначених посад містили посилання саме на цей нормативний документ.

Так, згідно з п.п. 1.7 Положення № 127 посади практичних психологів і соціальних педагогів уводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат відповідно до нормативів чисельності, згідно з додатком.

При цьому у самому додатку до цього Положення наведені конкретні нормативи для зазначених посад лише для ЗНЗ та ДНЗ (залежно від чисельності учнів та груп відповідно). Для усіх інших типів навчальних закладів у додатку до Положення № 127 зазначено: посади практичних психологів та соціальних педагогів вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад (для кожної із посад) за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних навчальних закладів).

Проте незабаром цей документ (Положення № 127) втратить чинність. Підставою для цього є п.п. 1 п. 1 наказу МОН від 02.03.2017 р. № 334, яким передбачено затвердження до 01.06.2017 р. нової редакції Положення про психологічну службу. При цьому п. 3 цього наказу зобов’язано департамент економіки та фінансування МОН до 01.08.2017 р. внести в установленому порядку зміни до Типових штатних нормативів навчальних закладів у частині доповнення їх штатів посадами практичних психологів та соціальних педагогів. Це говорить про те, що нове Положення вочевидь вже не буде містити Нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів.

Тому наказом, що коментується, норми поки ще чинного Положення № 127 щодо порядку введення посад практичного психолога (соціального педагога) поєднані, узагальнені та перенесені у зміст Типових штатних нормативів навчальних закладів. Відповідно зміни внесені до:

— п. 5 Типових штатних нормативів ПТНЗ, затверджених наказом № 1204;

— пп. 3.1 та 3.2 Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом № 1370;

пп. 12 та 13 таблиці Типових штатних нормативів ВНЗ I — II рівнів акредитації, затверджених наказом МОН від 23.01.2014 р. № 60.

Відтепер Типові штати цих закладів містять узагальнюючу норму наступного змісту: «посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)».

У свою чергу, у ЗНЗ, до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205, із додатка до Положення № 127 перекочувала таблиця із нормативною чисельністю посад практичних психологів, соціальних педагогів із градацією залежно від кількості учнів та приналежністю школи до міста (села/селища) (при цьому норматив чисельності посад таких працівників залишився незмінним). Проте, як і раніше, вона потребує пояснень.

Так, для навчального закладу, який розташовано в місті, з кількістю учнів 700 осіб вводиться одна посада практичного психолога. А якщо кількість учнів у такому закладі більше 700? На нашу думку, у цьому випадку необхідно розраховувати кількість посад пропорційно кількості учнів. Так, наприклад, якщо кількість учнів становить 1400 осіб, то вводяться 2 посади практичного психолога (1400 осіб : 700 осіб).

Майстер виробничого навчання / педагог професійного навчання: упорядковано умови введення до штату ПТНЗ

У Типових штатних нормативах ПТНЗ, затверджених наказом № 1204, посади «Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання» доповнені інформацією щодо можливості їх введення у навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу (із зазначенням нормативу чисельності таких працівників). Пояснимо, з чим це пов’язано.

Так, згідно із Положенням про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затвердженим наказом МОН від 19.12.2013 р. № 1794/2691/5 (далі — Положення № 1794), такий заклад є державним ПТНЗ другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб засуджених у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я, а також їх перепідготовці та підвищенні кваліфікації. При цьому відповідно до п. 1 розділу «Педагогічні працівники Центру» цього Положення до педагогічних працівників Центру серед інших належать педагоги професійного навчання та майстри виробничого навчання.

Саме у зв’язку з цим наказом, що коментується, встановлені умови введення посад таких працівників та норматив їх чисельності у зазначеному типі ПТНЗ. Слід зауважити, що він відрізняється від нормативу чисельності цих посад у штаті звичайного ПТНЗ. Адже виробниче навчання у навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу проводиться в групах по 5 — 10 осіб, а навчальні групи з теоретичної підготовки комплектуються з 10 — 20 осіб (п. 3 розділу V «Організація навчально-виробничого процесу» Положення № 1794).

Отже, відтепер умови введення посад майстра виробничого навчання (педагога професійного навчання) наступні:

Посада

Контингент навчальної групи

Нормативна чисельність

Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання

до 10 (включно) учнів

1

11 і більше учнів

2

Наказ, що коментується, набрав чинності з 29.08.2017 р., тобто з дня його офіційного опублікування («Офіційний вісник України», 2017, № 67, 29.08.2017 р.). Тому саме з цієї дати (з 29.08.2017 р.) слід застосовувати усі вищезазначені нововведення.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити