Безоплатне отримання основних засобів: як відобразити в обліку

В обраному У обране
Друк
Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2017/№ 34
Центр з фізичної культури та спорту інвалідів отримав від благодійників гуманітарну допомогу (кондиціонер та бойлер). При цьому благодійником було надані документи, що підтверджують вартість подарунків, а саме: кондиціонера — 8490 грн. (у тому числі ПДВ — 1415 грн.), водонагрівача — 4290 грн. (у тому числі ПДВ — 715 грн.). Крім того, установа понесла додаткові витрати на налагодження та монтаж такого обладнання за рахунок коштів спецфонду. Підкажіть, як за таких обставин відобразити в обліку отримання гуманітарної допомоги? Чи необхідно додаткові витрати, понесені установою, включати до вартості отриманих подарунків? Якщо так, то як це правильно показати в обліку?

У 2017 року питання, пов’язані з відображенням в бухгалтерському обліку бюджетних установ отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги, є одними із заплутаніших.

Перш за все це пов’язано із застосуванням у 2017 році Плану рахунків, Типової кореспонденції, НП(С)БО 121 та НП(С)БО 124.

Так, відповідно до вимог цих документів при безоплатному отриманні основних засобів (благодійної та іншої гуманітарної допомоги) бюджетні установи повинні відображати доходи від необмінних операцій.

У Плані рахунків для обліку таких доходів передбачено субрахунок 7511 «Доходи від необмінних операцій». При цьому такі доходи виникають одночасно з отриманням благодійної допомоги.

І начебто тільки-но бюджетні установи все більш-менш розклали по поличках, як знову отримали нову порцію змін, зокрема, щодо обліку безоплатно отриманих основних засобів.

Йдеться про «свіжий» наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. № 571, яким унесено зміни, зокрема, до Плану рахунків та Типової кореспонденції. Про основні зміни, унесені зазначеним наказом до згаданих документів, ми розповідали у матеріалі «Чергова порція облікових змін від Мінфіну. Зустрічайте!» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 28, с. 25).

Завдяки цьому наказу порядок обліку операцій з безоплатного надходження основних засобів зазнав суттєвих змін. І хоча на сторінках нашої газети ми наводили приклади відображення операцій з безоплатно отриманих основних засобів (наприклад, див. матеріал «Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах» // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 23, с. 11 — 12), наші читачі знову звернулись до редакції з проханням розглянути такі операції.

Тож зупинимось детальніше на порядку обліку таких операцій. Почнемо з правил формування первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів.

Для цього пригадаємо, що з цього питання передбачено НП(С)БО 121 та Методрекомендаціями.

Вид операції

Як визначати первісну вартість

Нормативний документ

Безоплатне отримання від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору)

Первісною вартістю основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121. Первісною вартістю основних засобів може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121

п. 7 розд. II НП(С)БО 121 п. 5 розд. III Методрекомендацій

Справедливу вартість визначає комісія установи

Безоплатне отримання від суб’єктів державного сектору

Первісна вартість основних засобів дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121, з наведенням нарахованої суми зносу. У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства

п. 8 розд. II НП(С)БО 121 п. 5 розд. III Методрекомендацій

Справедливу вартість визначає комісія установи

З огляду на ці вимоги, за загальним правилом первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121.

Разом з тим у випадку, коли при безоплатному надходженні основних засобів благодійник передав достовірну інформацію про вартість такого подарунка, про що свідчать відповідні первинні документи, установа орієнтується на таку вартість. Саме про це свідчать вимоги НП(С)БО 121 та Методрекомендацій.

Отже, якщо при отриманні благодійної допомоги (подарунків) благодійник надав документи, що підтверджують вартість таких подарунків, то саме така вартість й буде первісною вартістю в бухгалтерському обліку. Але до такої вартості можуть бути додано певні витрати, понесені установою на доведення таких подарунків до стану, придатного для застосування.

Інакше кажучи, у первісну вартість таких активів бюджетна установа включає витрати на транспортування, установку, монтаж, наладку та інші витрати, які відносяться до первісної вартості основних засобів, придбаних за плату. Звісно, збільшувати первісну вартість безкоштовно отриманих матеріальних цінностей слід тільки у разі, якщо зазначені витрати мали місце.

Майте на увазі: при відображенні в обліку безоплатно отриманих основних засобів бюджетні установи повинні керуватися вимогами Типової кореспонденції, а саме:

1. Вартість безоплатно отриманих об’єктів бюджетні установи зараховують до складу ОЗ або ІНМА. Таку вартість визначають на підставі первинних документів, що підтверджують вартість таких об’єктів (подарунків), або на рівні справедливої вартості.

2. Якщо бюджетною установою було понесено додаткові витрати на доведення таких об’єктів до стану, придатного для застосування (наприклад, монтаж, налагодження, реєстраційні збори тощо), то такі витрати включають до первісної вартості безоплатно отриманих об’єктів.

Для обліку зазначених витрат застосовують субрахунки 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 « Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», тобто додаткові витрати накопичуються за дебетом таких субрахунків.

3. Після закінчення всіх робіт, пов’язаних з уведенням в експлуатацію безоплатно отриманих об’єктів, бюджетна установа відносить такі витрати на збільшення їх первісної вартості. Принаймні саме про такий підхід до обліку витрат, що включають до первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА, свідчить п. 1.10 Типової кореспонденції.

4. При визнанні доходів від безоплатно отриманих об’єктів ОЗ та ІНМА бюджетні установи одночасно збільшують внесений капітал за кредитом субрахунку 5111 та відображають касові видатки за субрахунком 2313 (п. 1.11 Типової кореспонденції). Також не забудьте у такому разі подати до органу Державної казначейської служби Довідку про надходження в натуральній формі.

5. Безоплатно отримані ОЗ та ІНМА підлягають амортизації у загальному порядку, адже ані в НП(С)БО 121, ані в Методрекомендаціях для них не передбачено будь-яких винятків. Тобто порядок розрахунку амортизації для таких об’єктів немає жодних особливостей.

Разом з тим є певні нюанси при відображенні таких операцій в бухгалтерському обліку. Так, для відображення амортизації на об’єкти ОЗ та ІНМА, які придбані за плату, бюджетні установи складають лише один запис: Дт 80, 81 — Кт 14.

А ось при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА водночас необхідно здійснити другий запис: зменшити суму внесеного капіталу за дебетом 5111 та збільшити дохід від необмінних операцій за кредитом 7511. При цьому такий запис складають на суму нарахованої амортизації.

Чому саме такий підхід при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА визначив Мінфін в п. 1.17 Типової кореспонденції? Переважно це зроблено для того, щоб збалансувати такими бухгалтерськими записами витрати та доходи бюджетних установ при безоплатному отримані ОЗ та ІНМА. Урешті-решт, саме при такому підході фінансовий результат звітного періоду для установ, що отримують благодійну (гуманітарну) допомогу, не буде спотворено.

Тепер розглянемо порядок відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку.

Приклад. Центр з фізичної культури та спорту інвалідів отримав від благодійників гуманітарну допомогу (телевізор та бойлер) на суму 12780 грн. При цьому благодійником було надані документи, що підтверджують вартість подарунків, а саме: вартість телевізора — 8490 грн. (у тому числі ПДВ — 1415 грн.), водонагрівача — 4290 грн. (у тому числі ПДВ — 715 грн.).

Крім того, установа понесла додаткові витрати на налагодження та монтаж бойлера за рахунок коштів спецфонду, отриманих у звітному періоді. Для цього установою укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт зі встановлення бойлера. Вартість установки згідно з Актом виконаних робіт склала 750 грн. (у тому числі ПДВ — 125 грн.).

Оскільки роботи зі встановлення бойлера установа оплатила за рахунок поточних витрат, їх необхідно вилучити з доходів звітного періоду (субрахунок 7111) та віднести на збільшення фінансування заходів цільового призначення (субрахунок 5411).

Вартість робіт зі встановлення бойлера віднесено до його первісної вартості, внаслідок чого загальна первісна вартість бойлера склала 5040 грн. (4290 грн. + 750 грн.).

У бухгалтерському обліку ці операції відображено так:

1

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено вартість безоплатно отриманих подарунків (на підставі підтвердних документів):

— телевізор

1014

6211

8490

— водонагрівач

1113

6211

4290

2

Водночас відображено:

— дохід від безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА

2313

7511

12780

— збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих ОЗ та ІНМА

7511

5111

12780

— касові витрати

6211

2313

12780

3

Виконано роботи зі встановлення водонагрівача

1312

6211

750

4

Віднесено на збільшення первісної вартості водонагрівача витрати на його встановлення

1113

1312

750

Одночасно відображено зміни у внесеному капіталі

5411

5111

750

5

Перераховано підрядній організації кошти за встановлений водонагрівач

6211

2313

750

6

Вилучено з доходів спецфонду кошти, використані на оплату послуг зі встановлення бойлера

7111

5411

750

7

Нарахована амортизація на безоплатно отримані ОЗ та ІНМА:

— на телевізор: 8490 грн. х 10 % : 4 квартали = 212,25 грн.*

8014

1411

212,25

— на бойлер: (4290 грн. + 750 грн.) х 50 % = 2520 грн.

8014

1412

2520

Водночас другий запис: 2520 грн. + 212,25 грн. = 2732,25 грн.

5111

7511

2732,25

8

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію (щоквартально)

5511

8014

2732,25

9

Закриття рахунку доходів у частині нарахованої амортизації (щоквартально)

7511

5511

2732,25

* Сума амортизації нарахована умовно за весь квартал.

Нормативні документи та скорочення

План рахунківПлан рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203.

НП(С)БО 121Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

НП(С)БО 124 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

МетодрекомендаціїМетодичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

ОЗ — основні засоби.

ІНМА — інші необоротні матеріальні активи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд