Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2018/№ 13
В обраному У обране
Друк
Наказ від 31.01.2018 р. № 83
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 р. за № 227/31679
(витяг)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), підпункту 8 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» наказую:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами), що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 вересня 2017 року.

Міністр Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО: <…>

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.01.2018 р. № 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 р. за № 227/31679

Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

1. У підпункті 3 пункту 4:

1) абзац третій підпункту «в» після слів «старшого наукового співробітника» доповнити словами «, старшого дослідника»;

2) абзац третій підпункту «г» після слів «кандидата наук» доповнити словами «, доктора філософії».

2. У додатках до наказу:

1) у додатку 3 позицію

«

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного, головний інженер

11 — 12

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного

13 — 14

Головний інженер

11 — 12

»;

2) у додатку 5:

назву після слова «працівників» доповнити словом «училищ,»;

у виносці «****» цифру і літеру «8-й» замінити цифрами і літерою «10-й»;

3) у додатку 6:

назву після слів «методичних установ,» доповнити словом «училищ,»;

доповнити таблицю позиціями такого змісту:

«

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

8 — 10

10 — 12

Перекладач-дактилолог

8

10

».

в абзаці першому виноски «*» цифри «12» замінити цифрами «14», цифру «9» замінити цифрами «11»;

у виносці «**»:

в абзаці першому цифру «9» замінити цифрами «11»;

в абзаці третьому цифру «8» замінити цифрами «10»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити;

4) у виносці «***» додатка 8 цифру «7» замінити цифрою «9»;

5) у додатку 9:

у таблиці:

у позиції «Завідувачі» слово «Завідувачі» замінити словами «Завідувач (директор)»;

доповнити новою позицією такого змісту:

«

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

8 — 10

10 — 12

»;

у виносці «*» цифру «8» замінити цифрами «10»;

у виносці «**» цифру «9» замінити цифрами «11»;

у виносці «***» цифру «7» замінити цифрою «9»;

6) у додатку 10 позиції

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)

директор (завідувач)

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

директор (завідувач)

15 — 16

15 — 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 — 12

13 — 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

директор (завідувач)

20

20

»

замінити позиціями такого змісту:

«

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр), що акредитовані за III або IV рівнем

директор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

директор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15 — 16

17 — 18

завідувач лабораторії (кабінету)

11 — 12

13 — 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

директор (завідувач)

20

22

».

Коментар редакції

МОН упорядкував додатки до наказу № 557 щодо підвищення окладів педпрацівників на 2 тарифних розряди

Наказом, що коментується (набрав чинності 27.03.2018 р., див. «Офіційний вісник України» від 27.03.2018 р. № 24), внесено зміни до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — наказ № 557). Як відомо, саме цей галузевий наказ є основоположним при визначенні зарплати педагогічних працівників освітніх установ.

Головна мета цих змін — привести наказ № 557 у відповідність до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Відразу зауважимо, що всі зміни, внесені наказом, що коментується, застосовуються з 1 вересня 2017 року.

А тепер щодо самих змін.

Додатки упорядковані, недоліки виправлені

Нагадаємо, що з 01.01.2017 р. посадові оклади педагогічних працівників були підвищені на 2 тарифних розряди. Це стало можливим завдяки постанові КМУ від 14.12.2016 р. № 974 (далі — постанова № 974). Саме цією постановою було викладено в новій редакції підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298. Причому підвищення тарифних розрядів на 2 позиції за ЄТС для педагогів відбулося у два етапи:

з 01.01.2017 р. підвищилися посадові оклади педпрацівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам;

з 01.09.2017 р. підвищилися посадові оклади педпрацівникам інших закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів. Якщо, звісно, органами місцевого самоврядування не було прийняте рішення про підвищення посадових окладів працівників таких закладів раніше ніж з 01.09.2017 р.

Після цього на виконання постанови № 974 МОН уніс відповідні зміни* до наказу № 557. Це було зроблено для відповідності тарифних розрядів, зазначених у підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 (з урахуванням останніх правок), і тарифних розрядів за аналогічними посадами, прописаних у додатках 4 — 10 до наказу № 557.

* Йдеться про наказ МОН від 20.01.2017 р. № 81 (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 6.

При цьому в усіх відкоригованих додатках залишилися збережені «старі» примітки. Як наслідок, тарифні розряди, які містяться в таких «старих» примітках, залишилися на колишньому рівні, тобто не були збільшені на 2 позиції. Але це не повинно було бути перешкодою для реалізації норм постанови № 974 (ср. 025069200). Про це, зокрема, зазначали фахівці ЦК Профспілки працівників освіти та науки України в газеті «Оплата праці», 2017, № 20, с. 29.

Наказом, що коментується, таке упущення було виправлено. Тарифні розряди, зазначені в примітках до додатків 5, 6, 8 та 9 до наказу № 557 були збільшенні на 2 позиції. У свою чергу, посади, які згадувалися в цих примітках, зокрема «перекладач-дактилолог», а також «асистенти вчителя та вихователя» взагалі були переміщені до табличної частини зазначених додатків. І це логічно, адже вони зазначені в підрозд. 2 розд. I додатка 2 до постанови № 1298.

Окремо хотілося б зупинитися на посадах керівників основних підрозділів закладів вищої освіти (ЗВО) III — IV рівнів акредитації. Так, постановою КМУ від 15.11.2017 р. № 854** до підрозд. 1 розд. I додатка 2 до постанови № 1298 було внесено зміни щодо збільшення на 2 позиції тарифних розрядів для посад:

** Див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 44, с. 3.

керівників основних підрозділів ЗВО III — IV рівнів акредитації, посади яких віднесено до педагогічних;

директора (завідувача) інституту післядипломної освіти, посаду якого віднесено до педагогічної;

директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Але на сьогодні зазначені зміни не були відображені в наказі № 557. Наказом, що коментується, такий недолік був виправлений, і відповідні зміни знайшли місце в додатках до наказу № 557.

Старший дослідник та доктор філософії: відтепер у змісті наказу № 557

Зауважимо, що після набуття чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (далі — Закон про вищу освіту), тобто після 06.09.2014 р., науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника — до вченого звання старшого дослідника (п.п. 8 п. 2 розд. XV «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону). При цьому особам, яким до набрання чинності цим Законом присвоєно науковий ступінь кандидата наук, за їхнім бажанням, ЗВО (наукова установа), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено дисертацію, може видавати диплом доктора філософії з відповідної галузі науки.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону про вищу освіту науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам ЗВО встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 % посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника — 25 % посадового окладу, професора — 33 % посадового окладу. Аналогічні умови та розміри встановлення зазначених доплат містять також пп. «в» та «г» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298 (у редакції постанови КМУ від 15.11.2017 р. № 854).

Проте до сьогодні в пп. «в» та «г» п.п. 3 п. 4 наказу № 557 не йшлося про можливість встановлення вищезазначених доплат особам, які мають вчене звання старшого дослідника та/або науковий ступінь доктора філософії. Що призводило до певної неузгодженості між зазначеними нормативними документами. З метою її подолання та приведення у відповідність оплатних умов науково-педагогічних працівників до змісту наказу № 557 були внесені відповідні упорядковуючі зміни.

Володимир БУДЗ, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно