Теми статей
Обрати теми

«Працеоплатні» показники: version-2018

Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Ось і настав новий 2018 рік. За традицією головний фінансовий документ на початку року — Закон про державний бюджет. Саме у ньому визначаються основні соціальні стандарти. Про те, які саме соцстандарти діятимуть у 2018 році та на які показники вони вплинуть, читайте у сьогоднішній публікації.

Основні соцстандарти

Розміри МЗП та прожиткового мінімуму затверджені Законом про держбюджет-2018.

Що стосується прожиткового мінімуму, то його розміри з 1 січня 2018 року залишаються незмінними — на рівні, який був установлений з 1 грудня 2017 року. Водночас заплановано, що протягом 2018 року цей показник все ж збільшуватиметься двічі: з 1 липня та з 1 грудня.

У табл. 1 наведемо розміри прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць, визначені ст. 7 Закону про держбюджет-2018.

Таблиця 1

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму у 2018 році, грн.:

січень — червень

липень — листопад

грудень

Діти віком до 6 років

1492

1559

1626

Діти віком від 6 до 18 років

1860

1944

2027

Працездатні особи

1762

1841

1921

Особи, які втратили працездатність

1373

1435

1497

Загальний показник

1700

1777

1853

З 1 січня 2018 року розмір МЗП складає (ст. 8 Закону про держбюджет-2018):

Місячний

Погодинний

3723 грн.

22,41 грн.

Увага! Розмір МЗП при кожному підвищенні ПМПО протягом року не змінюється. Отже, протягом усього 2018 року діє незмінний розмір МЗП3723 грн. (місячний) та 22,41 грн. (погодинний).

Оклади й ставки за ЄТС

Зауважимо, що згідно зі ст. 6 Закону про оплату праці та ст. 96 КЗпП схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів і організацій, які фінансуються з бюджету, формуються на основі:

мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ;

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

При цьому мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за ПМПО на 1 січня календарного року (абз. 2 ст. 9 Закону про оплату праці). Як було зазначено вище, станом на 01.01.2018 р. цей показник дорівнює 1762 грн.

У свою чергу, примітка 1 додатка 1 до постанови № 1298 встановлює, що посадові оклади (тарифні ставки) з 01.01.2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, установленого в розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. До речі, фахівці Мінфіну у листі від 01.08.2017 р. № 05110-14-21/20701 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 33, с. 3) також зазначали, що розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду за ЄТС з 01.01.2018 р. дорівнює 1762 грн.

Тому, знаючи розмір ПМПО на 01.01.2018 р., неважко розрахувати місячні посадові оклади ЄТС-працівників на 2018 рік. Для цього потрібно оклад (ставку) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів помножити на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому посадові оклади (тарифні ставки), розраховані в гривнях з копійками, округлюють: цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривні.

У табл. 2 наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, які повинні бути встановлені в штатних розписах бюджетних установ з 1 січня 2018 року.

Таблиця 2

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2018 року, грн.

1

1

1762

2

1,09

1921

3

1,18

2079

4

1,27

2238

5

1,36

2396

6

1,45

2555

7

1,54

2713

8

1,64

2890

9

1,73

3048

10

1,82

3207

11

1,97

3471

12

2,12

3735

13

2,27

4000

14

2,42

4264

15

2,58

4546

16

2,79

4916

17

3

5286

18

3,21

5656

19

3,42

6026

20

3,64

6414

21

3,85

6784

22

4,06

7154

23

4,27

7524

24

4,36

7682

25

4,51

7947

Збільшення «базового» тарифу за ЄТС з 1 січня 2018 року також вплине на «штатні» оклади робітників, зайнятих обслуговуванням органів держвлади та ОМС, оплата праці яких здійснюється згідно з наказом № 77 (ср. ). Посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників, які мають бути встановлені в штатних розписах з 01.01.2018 р., необхідно визначити самостійно розрахунковим шляхом: «схемний» оклад х 1,48692 (детальніше про це — у консультації фахівця Мінсоцполітики «Визначаємо оклади «обслуговуючим» робітникам з 1 січня 2018 року» цього номера).

Мінімальні оклади в держорганах

Держслужбовці

Нагадаємо, що посадові оклади держслужбовців прив’язані до ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року. З 01.01.2018 р. мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або декількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 ПМПО на 1 січня (абз. 2 ч. 3 ст. 51 Закону про держслужбу). При цьому згідно з абз. 4 та 5 п. 14 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про держслужбу мінімальний розмір такого окладу складає:

з 1 січня 2018 року — 1,5 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року;

з 1 липня 2018 року — 1,75 розміру ПМПО, встановленого на 1 січня календарного року.

Отже, з 1 січня 2018 року мінімальний оклад держслужбовця становить 2643 грн. (1762 х 1,5).

Додамо, що для 2018 року конкретні схеми посадових окладів для держслужбовців та працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів, повинен затвердити Кабмін відповідною постановою. На сьогодні відомо, що Мінсоцполітики підготувало проект постанови КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці у 2018 році». Проектом передбачається, зокрема, затвердити: схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році; умови оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; схеми посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів; схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці. Тож чекаємо!

ОМС

Що стосується посадових окладів посадовим особам і службовцям ОМС, то з 1 січня 2018 року вони залишаються на тому ж рівні. Для більшості посад — на рівні травня 2017 року (згідно з постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353), а для деяких — на рівні жовтня 2017 року (згідно з постановою КМУ від 27.09.2017 р. № 730).

Нагадаємо: мінімальний оклад таких працівників становить 1895 грн. Чи будуть підвищені посадові оклади працівників ОМС у 2018 році? Залишається лише сподіватися. Але поки з усних роз’яснень фахівців Мінсоцполітики з 01.01.2018 рр. не планується внесення змін в схеми посадових окладів, затверджені в додатках 48 — 55 до постанови. № 268. Отже, посадові оклади посадових осіб та службовців ОМС з 1 січня 2018 року залишаються на рівні 2017 року.

Педагогічні працівники

Нагадаємо, що з 28.09.2017 р. набрав чинності новий Закон про освіту. Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 61 цього Закону посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3 МЗП. У свою чергу, посадовий оклад педагога кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 % (абз. 2 ч. 2 ст. 61 Закону про освіту). Усі вищезазначені норми повинні запрацювати з 2018 року*. Це визначено у п.п. 1 п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту.

* Більш детально про оплатно-збільшуючі нововведення, передбачені новим Законом про освіту, див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 39, с. 9.

При цьому Кабміну доручено забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положень ч. 2 ст. 61 освітнього Закону. Для цього Уряд повинен передбачити щорічне збільшення посадового окладу педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії до 4 ПМПО (пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком) і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати). Зауважимо, що цю неузгодженість (між 4 ПМПО та 3 МЗП) планується найближчим часом виправити. Відповідний проект Закону подано на розгляд до Верховної Ради.

У свою чергу, зауважимо: після набуття чинності новим Законом про освіту залишаються чинними наказ № 557 та Інструкція № 102. Тому педагоги, як і раніше, мають право на підвищення посадових окладів, інші надбавки та доплати, передбачені цими нормативними актами.

Крім того, МОН підготувало проект постанови Уряду з метою підвищення рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти у 2018 році. Підвищення планується забезпечити шляхом збільшення розміру посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти на 1 тарифний розряд. Підвищення, як і у 2017 році, планують зробити поетапно: з 01.01.2018 р. (для навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) та з 01.09.2018 р. (для решти закладів й установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів).

Нові розміри ПСП

Розміри ПСП і граничної зарплати для застосування ПСП у 2018 році змінилися. Це пов’язано зі зміною розміру ПМПО на 1 січня 2018 року порівняно з цим же показником на 1 січня 2017 року. Наведемо в табл. 3 нові розміри ПСП та граничної зарплати.

Таблиця 3

Розміри ПСП у 2018 році

Категорія платника податків

Граничний розмір зарплати, що дає право на застосування ПСП у 2018 році

Розмір ПСП

«Звичайна» ПСП

Будь-який платник податку (п.п. 169.1.1 ПКУ)

2470,00 грн.

(1762,00 x 1,4 та округлено до найближчих 10 грн.)

881,00 грн.

(1762,00 x 50 %)

«Звичайна» ПСП на дітей

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)

Для одного з батьків — 2470,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років;

для другого з батьків — 2470,00 грн

881,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років

«Підвищена» ПСП

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

Для одного з батьків — 2470,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років;

для другого з батьків — 2470,00 грн.

1321,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) у віці до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1321,50 грн. х кількість дітей-інвалідів віком до 18 років

Особа, віднесена законом до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти* (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, що піддавалися переслідуванням за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, зазначених в п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

* За умови, що вони не отримують стипендію з бюджету (див. п.п. 169.2.3 ПКУ, роз’яснення з категорії 103.08.02 ЗІР)

«Максимальна» ПСП

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та інваліди I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими або реабілітованими (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Отже, що ми бачимо? Розміри ПСП у 2018 році збільшилися. Але якщо уважно подивитися на граничний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП (2470 грн.), та порівняти цю суму з розміром МЗП (3723 грн), стає зрозумілим, що ситуація дуже схожа на ту, яку ми спостерігали у 2017 році. Тому, як і у минулому році, для того щоб «втиснутися» в граничний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП, працівник повинен працювати в режимі неповного робочого часу. Саме тоді його зарплата може бути нижче 2470 грн.

У більш виграшному становищі, як і раніше, залишаються працівники, які є одним з батьків, опікунів (піклувальників), що мають двох і більше дітей до 18 років. Так, одному з них можна скористатися законним правом на збільшення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей. А це становитиме 4940 грн. (2470 грн. x 2), 7410 грн. (2470 грн. x 3), 9880 грн. (2470 грн. x 4) відповідно тощо. У розмір такої зарплати «втиснутися» значно простіше. Для другого з батьків, опікуна (піклувальника) граничний розмір зарплати буде 2470 грн., з усіма можливими звідси наслідками, про які ми вже розповіли.

Нові розміри мінімального та максимального соцвнеску, лікарняних та декретних ЄСВ

При визначенні сум ЄСВ, що підлягають сплаті, важливо визначити:

— максимальну величину бази нарахування ЄСВ;

— мінімальний страховий внесок, установлений для певних категорій працівників.

Наведемо розміри цих показників на 2018 рік у табл. 4 та 5.

Таблиця 4

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 році

Період 2018 року

Максимальний розмір доходу, з якого стягують ЄСВ, грн.

Січень — грудень

55845 (15 х 3723)

Таблиця 5

Мінімальний страховий внесок у 2018 році

Категорія працівників

Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць, грн.

Роботодавці нараховують на базу нарахування ЄСВ, визначену за основним працівником (не інвалідом), з якої стягується внесок за ставкою 22 %

819,06 (3723 x 22 %)

Зауважимо, що з 01.01.2018 р. максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам МЗП (у 2017 році — 25 розмірів ПМПО) і на відміну від минулого року цей показник буде незмінним протягом усього 2018 року.

Що стосується основних правил виконання вимог сплати ЄСВ з МЗП, то у 2018 році вони не змінилися. Так, у разі якщо база нарахування ЄСВ основного працівника — не інваліда (зарплата, лікарняні, декретні, винагорода за виконані роботи (надані послуги)) не перевищує розміру МЗП, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП та ставки ЄСВ (22 %), за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відробітку усіх робочих днів звітного місяця. За нинішніх умов сума ЄСВ з МЗП становить 819,06 грн. При цьому вимога щодо нарахування ЄСВ з МЗП не застосовується:

1) до зарплати (доходу) з джерелом не за основним місцем роботи. Тобто щодо працівників — зовнішніх сумісників виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не потрібно;

2) до зарплати (доходу) працівника-інваліда, який працює в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 %;

3) до зарплати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів (УТОГ і УТОС), працівників підприємств і організацій громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка ЄСВ 5,3 і 5,5 % відповідно;

4) до зарплати (доходу) працівників, яким надано відпустку без збереження заробітної плати згідно з п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. Нагадаємо, що відповідно до цих норм відпустка за свій рахунок надається працівникам на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.

Сумові обмеження для лікарняних та декретних

Як у минулому році, так і в новому, продовжують діяти максимальні та мінімальні «межі» для сум лікарняних і декретних.

Нагадаємо, що у нас діють спеціальні обмеження для страхових виплат для тих працівників, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців. Загальні обмеження діють для всіх інших застрахованих осіб.

Застосовуючи спеціальне обмеження для лікарняних, слід враховувати таке: якщо за останні 12 календарних місяців перед настанням хвороби працівника (його дитини) його страховий стаж не перевищує 6 місяців, то денна виплата (середньоденна зарплата з урахуванням відсотка оплати лікарняного) для нарахування лікарняних має бути не більше розміру МЗП з розрахунку на 1 календарний день (122,31 грн.).

Що стосується спеціального обмеження для декретних, то тут якщо за останні 12 календарних місяців перед виходом у декретну відпустку страховий стаж працівниці не перевищує 6 місяців, то середньоденна зарплата для нарахування декретної допомоги має бути:

1) не менше розміру МЗП з розрахунку на 1 календарний день (122,31 грн.) — для допомоги за основним місцем роботи;

2) не більше 2 МЗП з розрахунку на 1 календарний день (244,61 грн.).

Застосовуючи загальне обмеження для допомоги по вагітності та пологах (працівниці за основним місцем роботи незалежно від страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням декретної відпустки), слід ураховувати таке: якщо фактична середньоденна зарплата менше розміру МЗП з розрахунку на 1 календарний день, то декретна допомога повинна бути розрахована виходячи з розміру МЗП з розрахунку на 1 календарний день.

Щодо максимального розміру декретних та лікарняних, то, як в минулому, так і в новому роках, їх суми (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) з розрахунку на повний місяць не мають бути вищі за розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому для страхових випадків, які настали у січні 2018 року, максимальна «межа» прив’язана до розміру 25 ПМПО грудня-2017 (44050 грн.), а для страхових випадків, що розпочнуться у лютому-грудні 2018 року, вона складе 15 МЗП (55845 грн.)

Враховуючи зазначене, у табл. 6 наведемо «межі» для страхових виплат.

Таблиця 6

«Межі» лікарняних і декретних для працівників

Вид обмеження

Місяць настання страхового випадку

Мінімальний розмір, грн.

Максимальний розмір, грн.

Лікарняні

Спеціальне

(стаж за останні 12 місяців менше 6)

Січень — грудень 2018 року

122,31день

(3723мзп : 30,44)

Загальне

(стаж за останні 12 місяців більше 6)

Січень 2018 року

1447,11день

(25 х 1762пмпо грудень-2017 : 30,44)

44050місяць(1)

(25 х 1762пмпо грудень-2017)

Лютий — грудень 2018 року

1834,59день

(15 х 3723 мзп : 30,44)

55845місяць(1)

(15 х 3723мзп)

Допомога по вагітності та пологах

Спеціальне

(стаж за останні 12 місяців менше 6)

Січень — грудень 2018 року

122,31день(2)

(3723мзп : 30,44)

244,61день

(2 х 3723мзп : 30,44)

Загальне

(стаж за останні 12 місяців більше 6)

Січень 2018 року

1447,11день

(25 х 1762 пмпо грудень-2017 : 30,44)

44050місяць(1)

(25 х 1762 пмпо грудень-2017)

Лютий — грудень 2018 року

1834,59день

(15 х 3723 мзп : 30,44)

55845місяць(1)

(15 х 3723мзп)

(1) Мається на увазі повний календарний місяць.

(2) За роз’ясненням фахівців Мінсоцполітики, наведеним у листі від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16 (див. «Оплата праці», 2016, № 21), мінімального розміру декретних для працівників-сумісників дотримуватися не потрібно. Для них декретні розраховуються виходячи з фактично нарахованої зарплати.

Нормативні документи та скорочення

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ.

Закон про держбюджет-2018 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпусткиЗакону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про держслужбуЗакон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ.

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон № 3551 — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Постанова № 268постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Наказ № 77наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

Наказ № 557наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Інструкція № 102Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатної особи.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі