Теми статей
Обрати теми

Відпустка «за свій рахунок»: кому та якої тривалості

Будз Володимир, експерт з оплати праці та трудових відносин
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2018/№ 25
Друк
В разгаре лето и отпускной сезон. Но, к сожалению, не каждый работник может позволить себе пойти в оплачиваемый ежегодный отпуск именно летом. Ведь кто-то при определенных обстоятельствах его уже использовал, а кто-то наоборот — еще «не заработал». Для этих (и не только) нужд действующее законодательство предоставляет работникам право на отпуск без сохранения зарплаты. Кому, в каких случаях и какой продолжительности предоставляют такой отпуск — расскажем в сегодняшней статье.

Визначаємо підстави для надання та тривалість неоплачуваної відпустки

Відпустка без збереження заробітної плати — це неоплачувана відпустка, що надається, крім щорічної оплачуваної відпустки, та має різне цільове призначення. Така відпустка є законодавчо встановленою гарантією для працівника та можливістю зменшити витрати на оплату праці для роботодавця. Право працівників на таку відпустку встановлене ст. 84 КЗпП і ст. 25, 26 Закону про відпустки. Відповідно до зазначених норм відпустка «за свій рахунок» надається:

обов’язково для певних категорій працівників або при настанні певних обставин;

за домовленістю сторін.

Випадки, коли надання відпустки без збереження заробітної плати є обов’язком роботодавця, перелічено у ст. 25 Закону про відпустки. Тривалість таких відпусток різниться залежно від підстави для її надання. А особливість їх надання полягає в такому: якщо працівник бажає оформити неоплачувану відпустку за однією з підстав, наведених у ст. 25 Закону про відпустки, роботодавець повинен задовольнити його вимогу. Тобто в такому випадку роботодавець не може відмовити працівнику в оформленні відпустки без збереження зарплати, навіть якщо це позначиться на робочому процесі установи.

У свою чергу, відповідно до ст. 26 Закону про відпустки працівнику за наявності у нього сімейних обставин або інших причин може надаватися відпустка без збереження зарплати тривалістю до 15 календарних днів на рік. Роботодавець у цьому випадку сам оцінює, наскільки ті чи інші обставини є поважними, враховує інтереси робочого процесу і виносить вердикт. Це виключно його компетенція (див. лист Мінпраці від 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06).

Увага! Ініціювати оформлення відпустки без збереження зарплати має право виключно працівник. Відповідно роботодавець не може примусово відправити працівника в неоплачувану відпустку на зазначених підставах.

У табл. 1 наведемо можливі причини і тривалість відпусток без збереження зарплати, які передбачені Законом про відпустки.

Таблиця 1

Відпустка без збереження заробітної плати згідно із Законом про відпустки

№ з/п

Категорії працівників

Тривалість відпустки

Норма Закону про відпустки

Надається за угодою між працівником і роботодавцем

1

Будь-який працівник у зв’язку із сімейними обставинами або з інших причин

Не більше 15 календарних днів протягом року

Ст. 26

Надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку

2

Мати або батько, який виховує дітей без матері (у тому числі і в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

До 14 календарних днів щороку

П. 1 ч. 1 ст. 25

3

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

П. 2 ч. 1 ст. 25

4

Мати або інші особи, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки*, у випадку якщо:

Тривалість визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною:

П. 3 ч. 1 ст. 25

— дитина потребує домашнього догляду

6-річного віку

— дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна)

16-річного віку

— дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А»

18-річного віку

* До таких осіб, зокрема, належать: батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків або батьків-вихователів; батько, який виховує дитину без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

5

Мати, батько, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків або батьків-вихователів для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

П. 31 ч. 1 ст. 25

6

Учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону № 3551

До 14 календарних днів щороку

Абз. 1 п. 4 ч. 1 ст. 25

7

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлено відповідно до Закону № 3551

До 21 календарного дня щороку

Абз. 2 п. 4 ч. 1 ст. 25

8

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

До 21 календарного дня щороку

П. 5 ч. 1 ст. 25

9

Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи

До 30 календарних днів щороку

П. 6 ч. 1 ст. 25

10

Особи з інвалідністю I і II груп

До 60 календарних днів щороку

П. 7 ч. 1 ст. 25

11

Особи, які одружуються

До 10 календарних днів

П. 8 ч. 1 ст. 25

12

Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер

До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

П. 9 ч. 1 ст. 25

13

Працівники в разі смерті інших родичів, ніж зазначені в п. 12 цієї таблиці

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

14

Працівники, які доглядають за хворими родичами по крові або по шлюбу, які мають потребу за висновком медичного закладу в постійному сторонньому догляді

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

П. 10 ч. 1 ст. 25

15

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною в медичному висновку

П. 11 ч. 1 ст. 25

16

Працівники, допущені до вступних іспитів до вищих навчальних закладів

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

П. 12 ч. 1 ст. 25

17

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

П. 13 ч. 1 ст. 25

18

Працівники-сумісники

На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи

П. 14 ч. 1 ст. 25

19

Ветерани праці

До 14 календарних днів щороку

П. 15 ч. 1 ст. 25

20

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткову відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи в установі до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

П. 16 ч. 1 ст. 25

21

Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості*

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі

П. 17 ч. 1 ст. 25

* За наявності двох і більше дітей такого віку відпустку надають окремо для супроводу кожної дитини.

22

Працівникам у населених пунктах зони АТО (Донецька, Луганська області)

На період проведення АТО з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО

П. 18 ч. 1 ст. 25

23

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання (за їх бажанням)

Один вільний від роботи день на тиждень

Ч. 2 ст. 25

Крім Закону про відпустки, випадки (підстави) для надання відпустки «за свій рахунок» установлюються й низкою інших законодавчих актів. У табл. 2 наведемо деякі з них.

Таблиця 2

Відпустка без збереження заробітної плати для окремих категорій громадян

№ з/п

Категорії осіб, які мають право на відпустку без збереження заробітної плати

Тривалість відпустки

Нормативно-правовий акт

1

Особи, які віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення*

До 14 робочих днів щороку

П. 3 ч. 1 ст. 22 Закону № 796

* Відпустку надають одному з батьків.

2

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

До 14 календарних днів на рік

П. 13 ст. 6 Закону № 203

3

Особи, які мають статус дітей війни

До 2 тижнів на рік

Ст. 5 Закону № 2195

4

Державні службовці

На час участі у виборчому процесі

Абз. 2 ч. 4 ст. 10 Закону про державну службу

5

Працівники органів виконавчої влади та держорганів*

Тривалість визначають керівники держорганів самостійно

П. 9 Прикінцевих положень Закону № 76

* Рішення про надання цієї неоплачуваної відпустки приймає керівник органу виконавчої влади або іншого державного органу), і згода працівника на це не потрібна.

6

Кандидат у депутати України

На період передвиборної агітації

Ч. 6 ст. 36, ч. 1 та 8 ст. 76 Закону № 4061

7

Довірена особа кандидата у депутати України в одномандатному окрузі

З дня її реєстрації на період виборчого процесу

8

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної чи дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

9

Кандидат у депутати місцевих рад

На період передвиборної агітації

Ч. 10 ст. 61, ч. 2 ст. 62, ч. 6 ст. 63 Закону № 595

10

Уповноважена особа місцевої організації партії

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

11

Довірена особа кандидата у депутати місцевих рад

З дня її реєстрації на період виборчого процесу

12

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної чи дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

Ч. 4 ст. 29, ч. 5 ст. 66 та ч. 5 ст. 67 Закону № 474

13

Уповноважений представник кандидата на пост Президента України

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

14

Довірена особа кандидата у Президенти України

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

Розбираємо практичні ситуації

Тепер перейдемо до розгляду найактуальніших запитань, які виникають у наших читачів з приводу надання відпустки «за свій рахунок».

Запитання

Відповідь

Чи можна ділити на частини відпустку без збереження зарплати?

Відпустки без збереження зарплати ділити можна, але при цьому слід враховувати певні нюанси. Законодавчі вимоги поділу відпустки на частини передбачені лише для щорічних відпусток (ст. 12 Закону про відпустки). Проте відпустка без збереження зарплати не належить до щорічних відпусток, оскільки виділена до окремого виду відпусток (ст. 4 Закону про відпутстки). Отже, на нормативному рівні не передбачені приписи про поділ на частини відпустки без збереження зарплати, визначеної ст. 25 і 26 Закону про відпустки. Аналогічні роз’яснення з цього приводу надали фахівці Мінсоцполітики у листі від 03.02.2012 р. № 31/13/133-12. Разом із тим не існує й заборони стосовно такого поділу.

Тому відпустка без збереження зарплати, яка надається на підставі ст. 25 (якщо підстава для її надання не прив’язана до події, на якій вона базується)* і ст. 26 Закону про відпустки, може бути поділена на частини. При цьому має виконуватися умова: у підсумку за календарний рік загальна кількість наданих днів такої відпустки не повинна перевищувати максимальної тривалості, установленої ст. 25 або ст. 26 Закону про відпустки

* Детальніше з цього приводу див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Оплата праці», 2016, № 6/1, с. 15(ср. ).

Як враховувати святкові та неробочі дні під час неоплачуваної відпустки?

Святкові та неробочі дні, установлені ст. 73 КЗпП, не враховують при визначенні тривалості щорічної відпустки і соціальної відпустки на дітей, передбаченої ст. 19 Закону про відпустки. При цьому відпустка без збереження зарплати виділена до окремого виду відпусток і не належить до відпусток, згаданих у ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки. Тому при визначенні тривалості відпустки «за свій рахунок» не враховують норму ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки.

Отже, якщо на період відпустки без збереження зарплати припали святкові і неробочі дні, то її тривалість на ці дні не подовжуйте

Чи підлягає оплаті лікарняний лист, якщо працівник перебуває у відпустці «за свій рахунок»?

Допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику за час його хвороби, яка припала на період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, не надається. Це прямо випливає із п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105 (див. лист ФСС з ТВП від 17.11.2016 р. № 2.4-46-2015 // «Оплата праці», 2017, № 16, с. 5)

Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати?

Закон про відпустки передбачає відкликання працівника лише із щорічної відпустки. Причому таке відкликання допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна установи із додержанням вимог законодавства.

Отже, відкликання працівника з інших видів відпусток, у тому числі з відпустки без збереження заробітної плати, не передбачено (див. лист Мінсоцполітики від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16 // «Оплата праці», 2018, № 8/1, с. 28)

Чи можна протягом року працівнику надавати неоплачувану відпустку за декількома підставами, встановленими ст. 25 Закону про відпустки?

Закон про відпустки не обмежує використання комбінацій підстав для надання відпустки без збереження зарплати, визначеної його нормами. Так, якщо працівник має право на використання неоплачуваної відпустки за двома або більше підставами згідно із ст. 25 Закону про відпустки, то він може реалізувати це право за кожною підставою. Крім того, у цьому ж календарному році він за погодженням із роботодавцем може скористатися ще неоплачуваною відпусткою, визначеною ст. 26 Закону про відпустки. Або скомбінувати одну підставу за ст. 25 Закону про відпустки та підставу за ст. 26 цього Закону (за наявності згоди роботодавця на використання неоплачуваної відпустки за ст. 26 Закону про відпустки)

Чи переноситься на наступний рік невикористана відпустка «за свій рахунок»?

При наданні відпустки «за свій рахунок» слід орієнтуватися на календарний (а не робочий) рік, в якому вона надається. Якщо працівник протягом року не брав таку відпустку, то на наступний рік така відпустка не переноситься і не додається до такої відпустки в наступному році. Тобто такі дні просто «згорають»

Нормативні документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про державну службу — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 76 — Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

Закон № 3551 — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Закон № 203 — Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР.

Закон № 2195 — Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV.

Закон № 4061 — Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI.

Закон № 595 — Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII.

Закон № 474 — Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.99 р. № 474-ХІV.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі