Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Безоплатно отримані МНМА: зараховуємо на баланс та списуємо

Матвєєва Вікторія, експерт журналу "Бюджетна бухгалтерія"
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2020/№ 7
Друк
На підставі рішення головного розпорядника бюджетна установа у лютому 2020 року передала іншій установі об’єкти, які обліковувалися на субрахунку 1113. Передача зазначених активів здійснена між установами, які підвідомчі різним головним розпорядникам. Оскільки нещодавно Мінфін наказом № 514 уніс зміни до Типової кореспонденції, допоможіть розібратися з деякими запитаннями.
Як показати в бухобліку такі операції установі, яка передає майно, та установі, яка отримує його на баланс? За якою вартістю здійснювати передачу-отримання таких активів та яку суму зносу зазначити в документах? Як правильно показати в обліку подальше списання таких активів?

Дійсно, нещодавно Мінфін наказом «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 09.12.2019 р. № 514 уніс зміни до Типової кореспонденції. Зокрема, Мінфін уніс уточнення до операцій, які стосуються безоплатного отримання основних засобів та нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної та комунальної власності). Так, рядки 1.11 та 2.6 Типової кореспонденції викладено в новій редакції.

Зазначимо, що кореспонденції субрахунків, які наведені в рядку 1.11 Типової кореспонденції, містять загальний підхід до обліку операцій з безоплатної передачі-отримання активів між бюджетними установами, які не підвідомчі одному суб’єкту управління, уповноваженому управляти об’єктами державної (комунальної) власності.

При цьому зазначені операції з безоплатної передачі-отримання майна установи здійснюють на підставі різних законодавчих та нормативно-правових актів.

Так, для кожної з таких операцій, як:

• операції з безоплатної передачі — отримання майна між бюджетними установами, які підвідомчі різним суб’єктам управління;

• операції з безоплатної передачі — отримання майна між бюджетними установами, які фінансуються з різних бюджетів;

• операції з безоплатного отримання майна від фізичних та юридичних осіб (тобто у вигляді благодійної чи гуманітарної допомоги),

характерні свої особливості та вимоги щодо документального оформлення.

Деякі ситуації щодо безоплатної передачі-отримання майна ми вже розглядали на сторінках журналу «Бюджетна бухгалтерія». Ось ці матеріали:

• «Безоплатно отримано ІМНА: як показати надходження та списання» (2019, № 45);

• «Передача переоціненого майна: як показати в обліку» (2019, № 46);

• «Зміни до Типової кореспонденції: як застосовувати» (2020, № 4).

Але не дивно, що бухгалтерів постійно цікавлять різні запитання стосовно операцій з безоплатної передачі-отримання майна між бюджетними установами, які підвідомчі різним головним розпорядникам.

Цього разу на черзі — операції з безоплатної передачі-отримання МНМА, тобто активів, які обліковуються на субрахунку 1113. Тож нагадаємо основні правила, які необхідно знати кожному бухгалтеру про безоплатну передачу та находження МНМА. Також окремо поговоримо про особливості відображення в обліку операцій зі списання з балансу (вибуття) таких активів у зв’язку з непридатністю для подальшого використання.

Передача МНМА

Спочатку поговоримо про облік операцій установою, яка передає активи, які обліковує на субрахунку 1113.

1. За загальним правилом при вибутті ОЗ (а саме при передачі об’єкта) установа повинна нарахувати амортизацію в місяці його вибуття.

Амортизацію нараховують за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

Але якщо йдеться про передачу МНМА, пам’ятайте про такий момент: у місяці передачі (списання з балансу) таких активів нараховують решту амортизації — 50 % його первісної вартості.

Отже, при нарахуванні амортизації на МНМА бюджетні установи виконують запис: Дт 8014, 8114 — Кт 1412.

2. Установа, яка передає МНМА іншому суб’єкту державного сектору, тобто іншій бюджетній установі, списує з балансу його первісну (переоцінену) вартість, балансову вартість та суму накопиченого зносу.

Увага!

При списанні (вибутті) МНМА з балансу робимо такі записи:

• на суму нарахованої амортизації (решта 50 %): Дт 8014, 8114 — Кт 1412;

• на вартість об’єкта: Дт 1412 — Кт 1113.

При цьому згідно з п. 1.29 Типової кореспонденції при вибутті (списанні) МНМА в бухобліку одним записом списують з балансу суму амортизації, нарахованої за весь період експлуатації такого об’єкта, та його первісну вартість: Дт 1412 — Кт 1113.

3. Також при списанні МНМА, які були придбані за рахунок загального чи спеціального фондів або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, складають ще один запис. Ця кореспонденція передбачена п. 1.31 Типової кореспонденції, а саме: Дт 5111 — Кт 5512.

Яку вартість списати із субрахунку 5111: первісну чи залишкову? Переважно на субрахунку 5111 установи обліковують первісну вартість МНМА.

А тому списуємо первісну вартість об’єктів, що вибувають. Як бачимо, для установи, що здійснює передачу активів, які обліковує на субрахунку 1113, немає нічого складного.

Дещо складніше буде виглядати бухоблік операцій з безоплатного отримання МНМА.

Отримання МНМА

Які ж особливості обліку операцій установою, яка отримує майно?

1. Насамперед нагадаємо, що в п. 8 розд. ІІ НП(С)БО 121 установлено єдині правила оцінки майна, які бюджетна установа безоплатно отримала від іншої бюджетної установи.

Отже: первісна вартість МНМА, отриманого безоплатно від суб’єкта державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості такого об’єкта суб’єкта державного сектору, що його передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. ІІ цього Стандарту, з наведенням нарахованої суми зносу.

Важливо!

Зарахування на баланс безоплатно отриманих МНМА здійснюють за первісною вартістю об’єкта з наведенням нарахованої суми зносу.

Таку вартість визначають на підставі первинних документів (Актів приймання-передачі), облікових регістрів або інших документів, в яких зазначено вартість придбання (створення) активів. Це означає, що інформацію про первісну вартість безоплатно отриманого майна (у нашому випадку — МНМА) та суму нарахованого зносу установа дізнається з документів, які передає відповідна установа. А отже, саме такі показники, зазначені в Акті приймання-передачі, є підставою для відображення вартості отриманого об’єкта в бухобліку.

Нагадаємо: оцінити отримане майно за справедливою вартістю установі доведеться лише в разі, якщо відсутня достовірна інформація про первісну оцінку такого майна (тобто в разі відсутності первинних документів від установи, яка передає майно). У таких випадках питанням оцінки майна займається комісія установи.

2. Далі при безоплатному отриманні майна установа одночасно визнає доходи від безоплатно отриманих об’єктів МНМА як доходи від необмінних операцій.

Підтвердженням саме такого підходу є роз’яснення Мінфіну, наведене в листі від 05 січня 2018 р. № 35200-02-2/609. А тому при отриманні майна від бюджетних установ, які підвідомчі іншим суб’єктам управління, операції здійснюють у порядку звичайного безоплатного отримання майна.

З огляду на це, відповідно до п. 1.11 Типової кореспонденції при отриманні таких об’єктів, як МНМА, установи застосовують субрахунок 7511.

Увага!

При безоплатному отриманні майна установа повинна подати до органу Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

3. Також при визнанні доходів від безоплатно отриманих об’єктів МНМА бюджетні установи одночасно збільшують внесений капітал за кредитом субрахунку 5111 та відображають касові видатки за дебетом субрахунку 2313. При цьому такі записи здійснюють на вартість безоплатно отриманого об’єкта, тобто виходячи з первісної вартості, зазначеної в Акті приймання-передачі.

4. Зазвичай установа, яка передає майно, списує з обліку не тільки первісну вартість, але й суму нарахованого зносу. У свою чергу, установа, яка отримає таке майно, повинна показати в обліку суму зносу, який був раніше нарахований на такий об’єкт. Як зазначено в п. 1.11 Типової кореспонденції, до якого саме нещодавно було внесено зміни наказом № 514, суму зносу, нарахованого на об’єкти, які перебували в експлуатації, зазначають так: Дт 5111 — Кт 1411, 1412.

Звичайно, суму нарахованого зносу установі необхідно показати в обліку саме таким записом. Для безоплатно отриманих ОЗ зазначена кореспонденція субрахунків має свої нюанси, про які ми згадували в матеріалі «Зміни до Типової кореспонденції: як застосовувати» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 4).

А ось для ситуації з безоплатно отриманими МНМА — виникають інші облікові питання. Річ у тім, що при відображенні суми нарахованого зносу на безоплатно отриманий МНМА в розмірі 100 % бухгалтер отримає таке: розмір внесеного капіталу (Кт 5111) буде дорівнювати сумі нарахованого зносу на безоплатно отриманий об’єкт (Дт 5111).

5. І останній момент, здається, — найцікавіший.

Після того як безоплатно отриманий МНМА буде зараховано на баланс з урахуванням зазначених особливостей, отримаємо таке: алгебраїчної різниці (тобто сальдо в бухобліку) між такими показниками, як Дт та Кт субрахунку 5111, не буде. Так виходить тому, що в цій ситуації Кт 5111 = Дт 5111.

Звісно, після цього виникає запитання: яку ж вартість будемо амортизувати надалі, адже залишкова вартість отриманого МНМА дорівнює нулю?

Саме на цьому етапі бухгалтери замислюються про подальшу долю безоплатно отриманого об’єкта. Як тут бути?

Не хвилюйтесь — вихід з цієї ситуації є.

Як правильно вчинити у такому випадку, підкажуть норми НП(С)БО 121. Маємо два варіанти.

Перший варіант — провести переоцінку об’єктів МНМА.

Нагадаємо, що підставою для переоцінки об’єктів МНМА є суттєве відхилення їх залишкової вартості від справедливої вартості на річну дату балансу (п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121). При цьому порогом суттєвості вважається різниця між балансовою та справедливою вартістю відповідного об’єкта на рівні 10 %. Але навряд чи в цій ситуації керівник установи прийме рішення про проведення переоцінки. Насамперед керуючись тим, що чинне законодавство не вимагає проводити переоцінку об’єктів МНМА в обов’язковому порядку навіть за наявності для цього підстав. Свого часу на цьому наголосив і Мінфін у листі від 07.04.2015 р. № 31-11420-07-5/12145 (ср. ). Адже фактично це лише право бюджетної установи.

Другий варіант — визначити ліквідаційну вартість.

Для прийняття такого рішення є законодавчі вимоги, закріплені в п. 5 розд. III НП(С)БО 121. А тому установи повинні для об’єктів МНМА з нульовою залишковою вартістю, які продовжують використовуватися, визначити ліквідаційну вартість.

Про те, як упоратись із цим завданням, ви можете дізнатись з матеріалу «Балансова вартість = 0: чи обов’язково проводити переоцінку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 45).

У результаті у такому разі на суму встановленої ліквідаційної вартості установа збільшить первісну вартість МНМА та внесений капітал. У бухобліку таку операцію показуємо таким записом: Дт 1113 — Кт 5111.

Увага!

На ліквідаційну вартість нараховувати амортизацію не потрібно.

6. У цій ситуації є ще один важливий нюанс.

За загальним правилом, безоплатно отримані об’єкти, як ОЗ, так і МНМА, підлягають амортизації у загальному порядку, адже в НП(С)БО 121 для них не передбачено жодних винятків.

Але в ситуації, яку ми розглядаємо, виконати цю вимогу Стандарту неможливо. Річ у тому, що навіть після встановлення ліквідаційної вартості для об’єктів з нульовою залишковою вартістю, які продовжують використовуватися, вартість, що амортизується, дорівнює нулю. Розглянемо на прикладі відображення в обліку операцій з безоплатної передачі-отримання МНМА та визначення ліквідаційної вартості для такого об’єкта.

Приклад 1. На підставі відповідного рішення головного розпорядника бюджетна установа у лютому 2020 року передає безплатно іншій установі спортивне обладнання (тенісний стіл), який обліковувала на субрахунку 1113. Передача здійснена між установами, які підвідомчі різним головним розпорядникам, та оформлена Актом приймання-передачі. На підставі даних бухгалтерського обліку первісна вартість об’єкта та сума нарахованого зносу зазначена в Акті та складає:

первісна вартість — 3600 грн.;

нарахований знос — 3600 грн.

Установа, яка передає МНМА, при його передачі в лютому 2020 року нарахувала другу частину амортизації в сумі 1800 грн. При цьому вона на момент передачі на субрахунку 5111 обліковує первісну вартість МНМА в сумі 3600 грн.

Оскільки спортивне обладнання придатне до подальшого використання, комісія установи, яка його безоплатно отримала, прийняла рішення про встановлення ліквідаційної вартості такого майна. За результатами роботи комісія склала Акт про встановлення ліквідаційної вартості, згідно з яким ліквідаційна вартість спортивного обладнання (тенісного стола) — 150 грн.

Також установа, яка безоплатно отримала та зарахувала на баланс спортивне обладнання, присвоїла йому новий номенклатурний номер та відкрила Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів. Інформацію про первісну вартість, суму нарахованого зносу та встановлену ліквідаційну вартість внесено до Інвентарної картки.

У бухгалтерському обліку ці операції відображено такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн.

№ м/о

дебет

кредит

Установа, яка безоплатно передає МНМА

1

Нараховано амортизацію в місяці списання МНМА з балансу

8014

1412

1800

17

2

Списано вартість МНМА та суму нарахованої амортизації

1412

1113

3600

9

3

При списанні віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість МНМА

5111

5512

3600

17

4

Віднесено на фінансовий результат звітного періоду нараховану амортизацію

5511

8014

1800

17

Установа, яка безоплатно отримала МНМА

1

Відображено вартість безоплатно отриманого МНМА

1113

2117

3600

4

2

Водночас відображено:

• дохід від безоплатно отриманого МНМА

2313

7511

3600

3, 14

• збільшення внесеного капіталу на вартість безоплатно отриманого МНМА

7511

5111

3600

17

• касові витрати

2117

2313

3600

3, 4

До органу Казначейства установа подає Довідку про надходження в натуральній формі

3

Відображено нарахований знос на безоплатно отриманий МНМА (на підставі отриманих документів)

5111

1412

3600

17

4

Збільшено первісну вартість спортивного обладнання на суму ліквідаційної вартості

1113

5111

150

17

Списання МНМА

Тепер розглянемо особливості списання МНМА, на який установлено ліквідаційну вартість.

Зазначимо, що загальні правила вибуття МНМА, про які ми згадували на початку цього матеріалу, у цьому випадку, на жаль, не працюють. Оскільки первісна вартість МНМА дорівнює сумі нарахованого зносу на такий об’єкт.

А як ми згадували, на ліквідаційну вартість нараховувати амортизацію не потрібно взагалі.

Тож у цьому разі насамперед установа згідно з п. 1.29 Типової кореспонденції при вибутті (списанні з балансу) МНМА списує первісну вартість такого об’єкта та суму нарахованого зносу: Дт 1412 — Кт 1113.

Також при списанні МНМА установі доведеться скласти ще одну кореспонденцію субрахунків, яка передбачена п. 1.31 Типової кореспонденції, а саме: Дт 5111 — Кт 5512.

Цікаво, яку ж суму необхідно списати з субрахунку 5111 у цьому випадку? Не дивуйтесь, але доведеться списати встановлену ліквідаційну вартість МНМА.

Розглянемо нашу ситуацію зі списання МНМА з ліквідаційною вартістю на прикладі.

Приклад 2. У жовтні 2020 року спортивне обладнання (тенісний стіл) вийшло з ладу. З огляду на економічну недоцільність проведення ремонту, комісія зі списання прийняла рішення про списання такого обладнання з балансу. Комісією було оформлено Акт списання ОЗ за типовою формою.

На дату списання з балансу установа має такі залишки за субрахунками:

Дт 1113 (первісна вартість) — 3750 грн.;

Кт 1412 (знос) — 3600 грн.;

Кт 5111 (ліквідаційна вартість) — 150 грн.

У бухгалтерському обліку операція зі списання МНМА відображена так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн.

№ м/о

дебет

кредит

1

Списано спортивне обладнання (тенісний стіл), непридатний для подальшого використання

1412

1113

3600

9

2

Списано ліквідаційну вартість

5511

1113

150

9

3

Віднесено до накопичених фінансових результатів ліквідаційну вартість списаного обладнання

5111

5512

150

17

Нормативні документи та скорочення

Наказ № 514 наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 09.12.2019 р. № 514.

НП(С)БО 121 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі