«Соцстрахівські» допомоги: від призначення до виплати

В обраному У обране
Друк
Марія СОЛОМІНА, експерт з питань оплати праці
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2015/№ 46
Про велике податкове навантаження на заробітну плату говорять усі можновладці. Однак, на жаль, віз і нині там. Що ж робити нам, добросовісним платникам податків/зборів/внесків? Користуватися тими малими «привілеями», які нам дає така сплата. Одна з них — допомоги від ФСС. Хто та де може їх отримати? Куди звертатися за нарахуванням? В які строки їх виплачує ФСС? Відповіді на ці та інші «процедурні» запитання щодо допомог від ФСС ви знайдете в цій статті.

Давайте ваші документи, призначатимемо…

…лікарняні та декретні. Право на оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності, у тому числі по вагітності та пологах, мають працівники як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

Рішення про призначення (відмову у призначенні) цих виплат приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — соцкомісія) на підставі відповідних документів (див. рисунок).

Якщо ваш працівник має право на оплату лікарняного в розмірі 100 % незалежно від страхового стажу (пільговик), він додатково подає копії відповідних документів, що підтверджують таке право.

Для прийняття рішення про призначення (відмову у призначенні) лікарняних/декретних соцкомісії відведено 10 днів з дня отримання зазначених вище документів. Прийняте рішення оформляють Протоколом* у день його прийняття.

* Форма протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) наведена в додатку до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою ФСС від 23.06.08 р. № 25.

…допомога на поховання. Допомогу на поховання за рахунок коштів соцстраху можна отримати тільки за основним місцем роботи застрахованої особи. Рішення про її призначення (відмову у призначенні) приймає соцкомісія не пізніше дня, наступного за днем звернення (ч. 3 ст. 32 Закону № 1105). Для отримання допомоги на поховання до соцкомісії необхідно надати:

1) копії свідоцтва про смерть застрахованої особи (члена сім’ї застрахованої особи*);

* До членів сім’ї застрахованої особи ч. 1 ст. 27 Закону № 1105 віднесені її 1) дружина (чоловік), 2) діти, брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років або старше цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (брати, сестри та онуки — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студенти та учні середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років, 3) батько, мати; 4) дід і баба за прямою лінією споріднення.

2) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що видається відділом РАЦС (оригінал довідки для отримання допомоги на поховання — якщо держреєстрація смерті проводилася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради).

Важливо! У витягу, що видається РАЦС, вказуються прізвище, ім’я та по батькові особи, на запит якої виданий цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання. А ось у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляються. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала усі необхідні документи для її отримання;

3) довідку з місця проживання члена сім’ї застрахованої особи про те, що член сім’ї, який помер, перебував на утриманні застрахованої особи — якщо застрахована особа отримує допомогу на поховання члена сім’ї. Раніше за такою довідкою можна було звернутися до житлово-експлуатаційної організації (далі — ЖЕО), а за її відсутності — до виконавчого органу ради. Проте сьогодні більшість ЖЕО відмовляють в її видачі, посилаючись на те, що на законодавчому рівні обов’язок видачі такої довідки за ними не закріплений. Що робити? Доводити факт перебування члена сім’ї, який помер, на утриманні в судовому порядку. Маючи позитивне рішення суду, соцкомісія нарахує, а ФСС виплатить застрахованій особі допомогу на поховання члена її сім’ї.

Прийняте рішення оформляють Протоколом.

Важливо! З 1 січня 2015 року соцкомісія має право відмовити у призначенні лікарняних, декретних і допомоги на поховання, якщо за їх призначенням звернулися після закінчення року з дня відновлення працездатності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Протокол є. Можна розраховувати, обліковувати та оподатковувати

На підставі отриманого протоколу соцкомісії та документів, що були підставою для призначення допомог, бухгалтерія підприємства провадить розрахунок і нарахування допомог.

Розрахунок лікарняних і декретних здійснюйте відповідно до Порядку № 1266. Про те, що цей документ був викладений у новій редакції, ми писали у «БТ», 2015, № 28, с. 17. Норми оновленого Порядку № 1266 застосовуйте щодо страхових випадків, що настали починаючи з 4 липня 2015 року.

Допомогу на поховання нараховуйте у фіксованій сумі. Її розмір сьогодні становить 2200,00 грн. (див. постанову ФСС від 16.11.11 р. № 55).

У бухгалтерському обліку суму:

• оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності відображайте записом Дт 949** — Кт 663;

** У цьому випадку використати рахунок 949 рекомендує Мінфін у листі від 27.09.13 р. № 31-08410-07-27/28296. Однак ми вважаємо, що можна використати й інші рахунки витрат, у складі яких відображається зарплата відповідного працівника (91, 92, 93).

• допомог з ФСС — записом Дт 378 — Кт 663.

ЄСВ. Лікарняні та допомогу по вагітності та пологах уключайте до бази справляння ЄСВ на підставі ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ. До їх сум застосовуйте ставку ЄСВ у частині:

• утримань у розмірі 2 %;

• нарахувань на лікарняні/декретні звичайних працівників у розмірі 33,2 %***, працівників-інвалідів, працевлаштованих у юросіб, — 8,41 %.

*** На період до 1 січня 2023 року підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), звільнені від сплати ЄСВ у частині нарахувань на суми лікарняних.

З метою порівняння з МЗП і максимальною величиною бази нарахування ЄСВ лікарняні і декретні розподіляйте за місяцями, на які припадає період тимчасової непрацездатності. При визначенні максимальної величини лікарняні та декретні враховуйте після зарплати та винагороди за ЦПД.

Важливо! Якщо база справляння ЄСВ (крім винагороди за ЦПД) щодо працівника, який працевлаштований за основним місцем роботи та не є інвалідом, не перевищує МЗП, то ЄСВ у частині нарахувань необхідно буде сплатити з МЗП ( ч. 5 і 6 ст. 8 Закону про ЄСВ). На різницю між МЗП і фактичною базою справляння ЄСВ нараховуйте внесок за ставкою:

• встановленою підприємству згідно з класом профризику, якщо до бази справляння ЄСВ разом з лікарняними/декретними входить зарплата;

• 33,2 %, якщо працівнику у звітному місяці були нараховані тільки лікарняні та/або лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

Майте на увазі: якщо початок і закінчення хвороби працівника припадають на різні місяці, то:

1) у місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховуйте на зарплату за фактично відпрацьовані дні місяця без урахування вимоги щодо ЄСВ з МЗП;

2) після надання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносьте до місяців, за які вони нараховані;

3) у разі, якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід менше МЗП, застосовуйте вимогу щодо ЄСВ з МЗП.

Лікарняні/декретні відображайте в таблицях 1 і 6 звіту з ЄСВ. Причому в таблиці 6 на лікарняні/декретні формуйте стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності. Детально про відображення таких виплат у звітності з ЄСВ ми розповідали у «БТ», 2015, № 24 с. 33.

Допомога на поховання не входить до фонду оплати праці згідно з  п. 3.2 Інструкції № 5 і не зазначена окремо як база для нарахування та утримання ЄСВ у  ст. 7 Закону про ЄСВ. Тому ЄСВ з неї не справляємо. Відповідно і у звітності з ЄСВ її не відображаємо.

ПДФО та ВЗ. Лікарняні обкладайте ПДФО у складі зарплати за ставками 15 % і 20 % залежно від загальної бази оподаткування. Перехідні лікарняні для цілей оподаткування відносьте до місяців, за які вони нараховані. ВЗ утримуйте за ставкою 1,5 %.

Допомогу по вагітності та пологах і допомогу на поховання від ФСС не обкладайте ПДФО на підставі п.п. 165.1.1 і п.п. «а» п.п. 165.1.22 ПКУ відповідно. ВЗ не утримуйте згідно з  п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ:

• лікарняні відображайте в загальній сумі заробітної плати, нарахованої працівнику у звітному періоді, з ознакою доходу «101»;

• допомогу по вагітності та пологах — з ознакою доходу «128»;

• допомогу на поховання — з реєстраційним номером облікової картки платника податку — одержувача допомоги і ознакою доходу «146».

Крім того, сума лікарняних повинна потрапити до рядка «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ. А ось допомогам по вагітності та пологах і на поховання від ФСС у розділі II форми № 1ДФ місця немає. Адже там ми відображаємо тільки виплати, що обкладаються ВЗ.

Отримуємо допомогу від ФСС

Для отримання фінансування з ФСС відкривайте окремий поточний рахунок у банку (далі — спецрахунок).

Рахунок відкритий і лікарняні пораховані? Тоді, щоб отримати фінансування від ФСС, заповнюйте заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26.

У заяві-розрахунку на лицьовому боці вказуйте інформацію про нараховані суми допомог, що виплачуються за рахунок коштів ФСС, за їх видами без вирахування обов’язкових платежів. На її зворотному боці наводите розшифровку щодо кожної застрахованої особи.

Важливий нюанс стосовного лікарняних! У заяві-розрахунку не потрібно відображати інформацію про лікарняні, що виплачуються тільки за рахунок коштів підприємства (наприклад, якщо непрацездатність працівника тривала п’ять або менше днів).

Після опрацювання заяви-розрахунку робочий орган ФСС перерахує страхувальнику суми допомог. У який строк?

Повинні укластися в 10 робочих днів з дня надходження від роботодавця заяви-розрахунку, але, на жаль, іноді цей строк не дотримується.

Важливо! Отримані від ФСС суми допомог, зараховані на окремий спеціальний рахунок у банку, можуть бути використані виключно на:

• виплату допомог;

• сплату обов’язкових платежів (ПДФО, ЄСВ, ВЗ, аліментів), утримання яких здійснюється з таких сум.

Виплачуємо лікарняні, сплачуємо обов’язкові платежі

Суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності виплачуйте в найближчий після призначення день, установлений для виплати заробітної плати. Чекати на надходження коштів ФСС на виплату допомог не потрібно! При виплаті не забудьте сплатити ЄСВ у частині нарахувань, ПДФО та ВЗ. Суму ЄСВ у частині утримань можете перерахувати до 20-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування лікарняних.

Виплачуйте:

• допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах у найближчий після дня отримання допомоги від органу ФСС строк, установлений для виплати заробітної плати;

• допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів від ФСС.

У день виплати допомоги за необхідності сплатіть обов’язкові платежі: ПДФО, ВЗ та ЄСВ у частині утримань — зі спецрахунку, а ЄСВ у частині нарахувань з поточного рахунка підприємства.

А що робити, якщо до кінця граничного строку сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ з нарахованих допомог кошти з ФСС не надійшли? На нашу думку, у такій ситуації обов’язкові платежі, що справляються із сум допомог, підприємство має сплатити самостійно зі свого основного поточного рахунка за рахунок власних коштів. Після надходження допомоги від ФСС на окремий рахунок слід перерахувати такі платежі повторно. Переплату, що виникла, можна зарахувати в рахунок сплати майбутніх платежів з ЄСВ/ВЗ/ПДФО чи повернути.

Суми допомог від ФСС відображайте у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності до цього звіту не потрапить.

Документи та скорочення статті

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління ФСС від 22.12.10 р. № 26.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 р. № 5.

ФСС — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

МЗП — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

ЦПД — цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити