Прибуткова декларація за 2015 рік

Біляєва Олена, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2016/№ 5
В обраному У обране
Друк
Вам напевно вже відомо, що наказом № 897 затверджена нова форма декларації з податку на прибуток (див. «БТ», 2015, № 48, с. 5). Як ми й припускали, податківці хочуть бачити «прибуткову» звітність за 2015 рік уже на новому бланку. А оскільки строки подання декларації знову скоротили до колишніх (першочервневий строк так і «не зіграв»), то час розбиратися з новою формою вже сьогодні. Тим більше що змін достатньо. Ну то що ж, рушаємо…

Організаційні питання

Одна на всіх

Нова форма прибуткової декларації є уніфікованою. Тепер вона призначена для усіх платників ПНП: як звичайних, так і «особливих». Зокрема, страховики, банки, букмекери, «лотерейники» та «азартники» повинні звітувати за 2015 рік і надалі за загальною формою декларації, затвердженою наказом № 897.

Відповідну відмітку про свій «особливий» статус платники ставлять у полі 9 вступної частини декларації. А в рядках 07 — 15 обчислюють податок від свого «специфічного» виду діяльності.

Виняток становлять платники податку на прибуток за ставкою 0 % ( п. 16 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Вони закривають 2015 рік з використанням спрощеної форми декларації, затвердженої постановою КМУ від 15.02.12 р. № 98 (лист ДФСУ від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17, далі — лист № 102).

Зверніть увагу! Юрособи, які мають у своєму складі відокремлені структурні підрозділи, починаючи зі звітних періодів 2015 року визначають податкове зобов’язання з податку на прибуток в декларації у цілому по підприємству з урахуванням показників діяльності підрозділів (лист ДФСУ від 11.12.15 р. № 26438/6/99-95-42-03-15).

Прибуток, отриманий від провадження спільної діяльності без створення юрособи, з 01.01.15 р. кожний учасник договору про спільну діяльність уключає до складу своїх доходів і враховує при визначенні фінрезультату до оподаткування за правилами бухобліку (листи ДФСУ від 29.07.15 р. № 27555/7/99-99-15-02-01-17, від 20.11.15 р. № 10874/Г/99-99-19-02-02-14).

Як і раніше, «прибуткову» декларацію заповнюють наростаючим підсумком з початку року у гривнях без копійок.

Усі рядки декларації та її додатків мають бути заповнені. Якщо показника в рядку немає, ставте прокреслення (у паперовій формі).

Важливий нюанс! Ті додатки до декларації, які залишилися незаповненими через відсутність відповідних операцій (показників), подавати контролерам не потрібно (див. підкатегорію 102.20.02 ЗІР ДФСУ).

У ситуації, коли у звітному періоді госпдіяльність взагалі не провадилася та відсутні показники, що підлягають декларуванню, декларацію можна не подавати ( п. 49.2 ПКУ).

Строки подання

Ураховуючи, що з 01.01.15 р. кардинально змінився підхід до визначення об’єкта обкладення податком на прибуток, а стара форма декларації не дозволяє коректно визначити такий об’єкт, податківці просять подати нову ПНП-декларацію уперше за підсумками діяльності за 2015 рік (див. лист № 102, роз’яснення в підкатегорії 102.20.01 ЗІР ДФСУ).

При цьому для деяких платників у 2015 році базовим звітним періодом міг бути календарний квартал, а для інших — рік. Від цього і залежатиме строк подання декларації за 2015 рік (див. рисунок на с. 39).

Строки подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Нагадаємо: виробники сільгосппродукції ( ст. 209 ПКУ) мають право також обрати звітний період, який розпочинається з 1 липня поточного року та закінчується 30 червня наступного року. У такому разі за період з 01.07.15 р. по 30.06.16 р. вони повинні будуть відзвітувати до 29.08.16 р.

Способи подання

Пункт 49.3 ПКУ встановлює для платників три способи подання «прибуткової» декларації:

1) особисто або через уповноважену особу;

2) поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. У цьому випадку декларацію потрібно відправити не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання (п. 49.5 ПКУ);

3) в електронній формі.

Пам’ятайте! Для великих і середніх підприємств обов’язковим є електронний формат звітності (п. 49.4 ПКУ).

Фінзвітність

Усі підприємства (у тому числі малі підприємства та «нульовики») разом з «прибутковою» декларацією за 2015 рік повинні подати податківцям річну фінзвітність, як це передбачено п. 46.2 ПКУ.

Великі та середні госпсуб’єкти подають річну фінзвітність у складі:

• Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1);

• Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);

• Звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

• Звіту про власний капітал (форма № 4);

• Приміток до річної фінзвітності (форма № 5).

Суб’єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб’єктів господарювання мають право скласти річну фінзвітність за скороченою формою у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). А суб’єкти мікропідприємництва можуть подати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс і № 2-мс).

Про заповнення фінзвітності за 2015 рік ви можете прочитати у «БТ», 2016, № 3, с. 10 і  4, с. 11.

Звіт про пільги

У 2015 році платники розпрощалися з «прибутковими» пільгами, які до 01.01.15 р. були встановлені підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Звільненням від оподаткування користуються:

• підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів ( п. 142.1 ПКУ);

• підприємства — одержувачі міжнародної технічної допомоги ( п. 142.3 ПКУ).

Таким чином, більшості підприємств подавати «пільговий» звіт за 2015 рік не доведеться. Виняток: платники, які користувалися пільгами за іншими податками, а також платники ПНП за ставкою 0 %, оскільки у  2015 році вони користувалися ПНП-пільгою та втратили право на неї з 01.01.16 р.

Звіт про пільги за 2015 рік вони повинні подати не пізніше 09.02.16 р.

Заповнюємо нову ПНП-декларацію

Порядковий алгоритм

Умовно прибуткову декларацію можна розділити на такі частини:

• вступна частина;

• основна частина;

• рядок — розрахунок щомісячного авансового внеску;

• три розділи для самовиправлення помилок;

• завершальна частина.

У декларації 9 додатків. Показники шести з них переносяться до відповідних рядків основної форми декларації:

додаток РІ — до ряд. 03 декларації;

додаток ПЗ — до ряд. 05 декларації;

додаток ЗП — до ряд. 16 декларації;

додаток АВ — до ряд. 20 декларації;

додаток ПН — до ряд. 23 декларації;

додаток ВП — до ряд. 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 декларації.

Ще три додатки відображають результати від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до декларації або мають інформаційний характер:

додаток ЦП — до ряд. 4.1.3 додатка РІ;

додаток АМ — до ряд. 1.2.1 додатка РІ;

додаток ТЦ — призначений для того, щоб розкрити інформацію про контрольовані операції у межах трансфертного ціноутворення за скороченою формою у складі прибуткової декларації.

Отже, розглянемо, як заповнюються рядки нової ПНП-декларації.

Таблиця 1. Вступна частина декларації

Поле

Як заповнювати

1

Вказують тип декларації: «Звітна», «Звітна нова» або «Уточнююча»

2

Вказують звітний (податковий) період, за який подається декларація: «2015 рік»

3

Відображають період, за який виправляють помилки. При цьому якщо помилки ви виправляєте в поточній декларації (з поданням додатка ВП), у полі 3 слід вказати період, в якому допущено помилку, а в полі 2 — поточний звітний період

4

Тут записують повне найменування підприємства українською мовою так, як воно зазначене в реєстраційних документах. Скорочення типу «ТОВ», «ПП» та інші не допускаються

5

У цьому полі проставляють код підприємства за ЄДРПОУ та основний КВЕД

6

Сюди записують податкову адресу підприємства, тобто ту адресу, яка занесена до ЄДР. Також вказують поштовий індекс, телефон, факс та e-mail

7

Це поле заповнюють постійні представництва нерезидентів у звичайному порядку

8

Відображають найменування контролюючого органу, до якого подається «прибуткова» декларація

9

Це поле заповнюють тільки «особливі» платники податків. Відмітку «Х» вони ставлять у своїй комірці (банки, страховики тощо)

Таблиця 2. Основна частина декларації

Код рядка

Назва рядка,

порядок заповнення

Пункт/стаття ПКУ

01

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

П.п. 134.1.1

У цьому рядку відображають річний дохід, визначений за правилами бухобліку. Цей дохід уключає:

• дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

• інші операційні доходи;

• фінансові доходи;

• інші доходи.

По суті, сюди слід перенести суму рядків (ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240) Звіту про фінрезультати (ф. № 2) за 2015 рік.

Суб’єкти малого підприємництва використовують дані ряд. 2280 Звіту про фінрезультати (ф. № 2-м або ф. № 2-мс).

Виходячи з показника цього рядка, податківці визначають, ким є підприємство: високодохідником чи малодохідником і, відповідно, чи зобов’язане підприємство коригувати бухгалтерський фінрезультат до оподаткування на різниці, передбачені розд. III ПКУ.

Також показник цього рядка використовуватиметься для визначення звітного періоду з ПНП на 2016 рік. Якщо дохід перевищує 20 млн грн., то підприємство у 2016 році звітуватиме з ПНП щокварталу, а якщо менше — тільки за підсумками 2016 року

02

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

П.п. 134.1.1

До цього рядка переносять показник із ряд. 2290 (зі знаком «+») або показник із ряд. 2295 (зі знаком «-») Звіту про фінрезультати (ф. № 2).

«Малюки» записують сюди показник із ряд. 2290 Звіту про фінрезультати (ф. № 2-м або № 2-мс) з відповідним знаком («+» чи «-»)

03 РІ

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

Ст. 1231, 138 — 141, пп. 39.5.5, 136.2.1, підрозд. 4 розд. ХХ

Цей рядок заповнюють:

• високодохідні підприємства;

• малодохідні підприємства, які за своїм бажанням проводять коригування фінрезультату до оподаткування;

• малодохідні підприємства, що відмовилися від коригувань, у яких виникли різниці в сумі минулорічних збитків ( п.п. 140.4.2 ПКУ) та/або різниці, передбачені підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (перехідні операції з урегулювання сумнівної заборгованості, «хвости» за касовим методом тощо).

Перш ніж заповнювати цей рядок, слід заповнити додаток РІ до декларації. Підсумковий показник із ряд. 03 додатка РІ з відповідним знаком («+» чи «-») переносять до ряд. 03 декларації

04

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

Ст. 134

Щоб заповнити цей рядок, достатньо підсумовувати показники ряд. 02 і 03 декларації. Таким чином звичайні підприємства визначають об’єкт обкладення податком на прибуток (прибуток чи збиток).

Важливий нюанс! Підприємства-пільговики в ряд. 01 — 04 декларації показують загальні показники за всіма видами діяльності (уключаючи пільговану діяльність). Для виключення прибутку/збитку із загального результату призначений ряд. 05 декларації

05 ПЗ

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

Ст. 142

Фінрезультат діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, розраховують у таблиці 1 додатка ПЗ, а потім переносять до ряд. 05 декларації.

Нагадаємо: прибуток/збиток від пільгованої діяльності не може збільшувати/зменшувати прибуток від іншої діяльності. Тому можлива ситуація, коли об’єкт оподаткування перевищуватиме показник ряд. 04 декларації (зокрема, коли від пільгованої діяльності отримано збиток, а від іншої діяльності — прибуток)

06

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05) х ____2 / 100)

П. 137.1

У цьому рядку розраховують суму податку на прибуток. Для цього загальний об’єкт оподаткування (ряд. 04) зменшують на прибуток (збільшують на збиток) від пільгованої діяльності та множать на ставку податку — 18 %.

Значення ряд. 06 може бути тільки додатним. Якщо різниця між показниками ряд. 04 і 05 від’ємна або дорівнює нулю, то в ряд. 06 ставлять прокреслення

07

Дохід за договорами страхування і співстрахування, визначений згідно з  підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

П.п. 134.1.2, пп. 137.2, 141.1

07.1

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

08

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1) х ____3 / 100)

Рядки 07, 07.1 і 08 заповнюють страховики. Звичайні підприємства тут ставлять прокреслення

09

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

П.п. 134.1.4, п. 141.5

10

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4 / 100)

Суму отриманого доходу та податку на прибуток з нього в ряд. 09 і 10 відображають «лотерейники». Інші підприємства тут ставлять прокреслення

11

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

П.п. 134.1.4, п. 141.5

12

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____4 / 100)

Ці рядки призначені для «азартників». Інші підприємства ставлять в них прокреслення

13

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

П.п. 134.1.5, п. 141.5

14

Сума виплачених виплат гравцю

15

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____5 / 100)

Букмекери та «азартники» показують у цих рядках дохід від своєї діяльності та суму податку на прибуток. Інші платники ставлять у ряд. 13 — 15 прокреслення

16 ЗП

Зменшення нарахованої суми податку

П. 57.1 (у редакції до 01.01.16 р.), п.п. 5711.2, п. 137.6 п. 9 підрозд. 4 розд. ХХ

Цей рядок заповнюють на підставі додатка ЗП.

Нарахована сума податку зменшується на:

• нараховані щомісячні авансові внески з ПНП;

• суму податку на нежитлову нерухомість (у межах нарахованого ПНП);

• суму нарахованих і сплачених у 2015 році дивідендних авансових внесків.

На показник ряд. 16 зменшується податок на прибуток, нарахований у ряд. 06, 08, 10, 12 і 15 декларації. Це видно з формули, наведеної в назві ряд. 17 декларації

17

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

Ст. 57

Величину показника цього рядка розраховують за формулою, наведеною в його назві.

Отриманий результат «річники» переносять до ряд. 19 декларації. А «квартальники» повинні відняти з річної суми податкового зобов’язання суму податку за попередній звітний період за допомогою ряд. 18.

Показник ряд. 17, як правило, додатний. Але якщо сума нарахованих щомісячних авансів (ряд. 16.1 додатка ЗП) перевищить суму податку, нарахованого за ряд. 06, 08, 10, 12 і 15 декларації, то значення ряд. 17 буде від’ємним

18

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

Ст. 57

Цей рядок призначений для «квартальників», які переносять сюди показник із ряд. 17 декларації за 9 місяців 2015 року.

«Річники» тут ставлять прокреслення

19

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)7

Ст. 57

Цей рядок заповнюють усі платники. «Річники» переносять сюди показник із ряд. 17 декларації. А «квартальники» розраховують ПНП за IV квартал 2015 року як різницю між значеннями ряд. 17 і 18.

Зрозуміло, що додатне значення ряд. 19 — це сума податку, нарахованого за останній звітний період.

Від’ємне значення (переплата) у «квартальників» може з’явитися у ситуації, коли податкове зобов’язання за 2015 рік менше зобов’язання за три квартали 2015 року. А у «річників» — у випадку, якщо сума щомісячних авансів перевищує суму податку, нарахованого за 2015 рік.

Показник ряд. 19 декларації податківці проводять в інтегрованій картці платника

20 АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

П. 57.11

Нагадуємо, що в загальному випадку авансовий внесок розраховують із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний рік. Причому це правило працює тільки при одночасному дотриманні двох умов:

1) декларація з ПНП за відповідний рік подана;

2) грошове зобов’язання з ПНП, відображене в цій декларації, погашене.

Якщо ці умови виконані, то під оподаткування потрапить тільки сума перевищення виплачуваних дивідендів над об’єктом оподаткування за відповідний рік.

Детальніше про механізм сплати дивідендного авансового внеску див. у «БТ», 2015, № 21, с. 18; № 22, с. 22.

Розраховують дивідендний авансовий внесок у додатку АВ до декларації. Значення ряд. 6 додатка АВ переносять до ряд. 20 декларації.

Якщо суми нарахованого та сплаченого дивідендного авансу збігаються, то це саме значення переносять до ряд. 16.3 додатка ЗП

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

П. 57.11

У цьому рядку «річники» ставлять прокреслення. А «квартальники», які протягом 2015 року виплачували дивіденди, переносять до ряд. 21 показник із ряд. 20 декларації за три квартали 2015 року

22

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)7

П. 57.11

«Річники» переносять до цього рядка значення ряд. 20 декларації. «Квартальники» розраховують показник ряд. 22 як різницю між значеннями ряд. 20 і 21.

Показник ряд. 22 податківці проводять в інтегрованій картці платника

23 ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

Ст. 103, п. 141.4

Цей рядок заповнюють на підставі додатків ПН до декларації. Їх складають окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачувався дохід. Якщо ви виплачували дохід декільком нерезидентам, то до ряд. 23 потрапить сума значень із ряд. 22 графи 6 таблиці 1 усіх додатків ПН.

Важливий нюанс! Донедавна податківці вважали, що неплатники ПНП (у тому числі єдиноподатники) також зобов’язані утримувати податок на репатріацію з доходів нерезидентів і за підсумками року подавати «прибуткову» декларацію із заповненим додатком ПН (консультація з категорії 102.12 ЗІР ДФСУ значиться як така, що втратила чинність). Однак з 01.01.15 р. у «резидентському» п.п. 133.1.1 ПКУ (на який посилається визначення терміна «резидент» з  п.п. 14.1.213) зазначено, що спрощенці і неприбутківці не є платниками податку на прибуток — резидентами, тобто ані сплачувати податок на репатріацію, ані подавати додаток ПН вони не повинні. Виняток — податок на фрахт, його сплачують і спрощенці ( п.п. 141.4.4 ПКУ)

24

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)6

Ст. 103, п. 141.4

«Річники» у цьому рядку ставлять прокреслення. А «квартальники» вказують суму податку на репатріацію, відображену в ряд. 23 декларації за три квартали 2015 року

25

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)7

Ст. 103, п. 141.4

«Річники» переносять сюди показник із ряд. 23 декларації. А «квартальники» розраховують показник ряд. 25 як різницю між значеннями ряд. 23 і 24 декларації

26

Авансовий внесок ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств - ((позитивне значення) рядок 16.3 - рядок 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) / 12), що підлягатиме сплаті щомісяця9

П. 9 підрозд. 4 розд. ХХ

Вважаємо, що в цьому рядку усі платники ПНП (високодохідники та малодохідники) повинні поставити прокреслення, оскільки з 01.01.16 р. щомісячні авансові внески скасовані

Таблиця 3. Заключна частина декларації

Назва поля

Порядок заповнення

Наявність додатків11

У відповідних комірках цього поля ставлять відмітки «+» про додатки, які подають разом із декларацією. І лише у комірці під літерами «ПН» вказують кількість поданих додатків «ПН». Комірку під літерами «ТЦ» заповнюють тільки ті платники, які провели самостійні коригування згідно з  п.п. 39.5.4 ПКУ. Додатки РІ, АМ і ЦП подають лише ті платники, які коригують фінрезультат до оподаткування на різниці, передбачені розд. III ПКУ

Наявність доповнення13

Це поле заповнюють платники, які скористалися правом з  п. 46.4 ПКУ і подали до декларації пояснення, складені в довільній формі. Кожне таке доповнення нумерують і стисло викладають суть пояснення

Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності14

Тут у відповідних комірках ставлять відмітки «+» про форми фінансової звітності, що подаються разом з «прибутковою» декларацією ( п. 46.2 ПКУ)

Наявність рішення15

Малодохідники, які вирішили не коригувати фінрезультат до оподаткування на всі різниці з розд. III ПКУ (крім збитків минулих років), у цьому полі повідомляють податківців про таке своє рішення (наводять його текст). Важливий момент! Прийняти рішення про незастосування різниць можна тільки один раз протягом безперервної сукупності років, протягом яких річний дохід не перевищує 20 млн грн. Про своє рішення підприємство повідомляє податківців в декларації за перший рік безперервної сукупності років. Це рік 2015-й. Щорічно підтверджувати відсутність коригувань у подальшому не потрібно. Але якщо річний дохід перевищить 20 млн грн., то починаючи зі звітного періоду такого перевищення підприємство повинне буде враховувати усі різниці. Причому повернутися на «безкоригувальний» облік уже не вдасться

 

Додатки до декларації

Отже, з основною частиною декларації розібралися. Тепер давайте пройдемося найбільш поширеними додатками до неї — АВ, ЗП і РІ.

Додаток АВ

У цьому додатку розраховують суму дивідендного авансового внеску за звітний період. Його заповнюють платники ПНП, які:

1) виплачують дивіденди (у грошовій або негрошовій формі);

2) відповідно до п. 57.11 ПКУ зобов’язані сплачувати дивідендний авансовий внесок.

Таблиця 4. Дивідендний авансовий внесок (додаток АВ)

Код рядка

Що відображають

1

Наводимо загальну суму виплачених дивідендів за звітний рік

1.1

Відображаємо суму дивідендів, виплачених фізособам (з них авансовий внесок не сплачують)

1.2

Вказуємо суму дивідендів, виплачених інститутом спільного інвестування (ця сума звільнена від дивідендного авансу)

1.3

Відображаємо суму дивідендів, виплачених пільговиками в межах прибутку, звільненого від оподаткування

1.4

Заносимо суму дивідендів, виплачених материнською компанією власникам її корпоративних прав

1.5

Цей рядок заповнюють державні унітарні підприємства, які зобов’язані спрямовувати частину чистого прибутку до держбюджету

2

Якщо грошове зобов’язання з ПНП за рік, за підсумками якого виплачені дивіденди, погашено, то в цьому рядку показують суму перевищення дивідендів над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний рік (роки). Обережно! Щоб визначити суму дивідендів, з якої сплачується авансовий внесок, необхідно віднімати об’єкт оподаткування того року, за підсумками якого виплачуються дивіденди. Наприклад, якщо у 2015 році виплачували дивіденди за підсумками 2014 року, то виплачену суму зменшують на об’єкт 2014 року (ряд. 07 декларації-2014) І ще одне. Зменшення виплачуваних дивідендів на суму податку на репатріацію (ряд. 23 ПН) не передбачено ПКУ, хоча і є вигідним для платників податків

3

Відображаємо суму дивідендів, отриманих материнською компанією

4

Материнська компанія тут розраховує суму перевищення отриманих дивідендів над виплаченими в попередньому звітному році (наростаючим підсумком)

5

Розраховуємо суму дивідендів, з якої потрібно сплатити авансовий внесок

6

Визначаємо суму дивідендного авансового внеску (за ставкою 18 %), яку потрібно сплатити за підсумками звітного періоду. Показник цього рядка переносять до ряд. 20 декларації

 

Додаток ЗП

У цьому додатку наводять суми, на які може бути зменшений нарахований податок, відповідно до вимог пп. 57.1 (у редакції до 01.01.16 р.), 57.11 і 137.6 ПКУ.

При заповненні ряд. 16.1 — 16.3 додатка ЗП діє правило: кожна наступна сума зменшує той залишок нарахованого податку, який отриманий після віднімання від нього попередньої.

Виходить, щомісячні аванси зможуть «зіграти» в повному обсязі, а ось для суми податку на нерухомість і дивідендних авансів суми податку може не вистачити.

Таблиця 5. Зменшуємо нараховану суму податку (додаток ЗП)

Код рядка

Що відображають

16

Показник цього рядка розраховуємо за формулою, наведеною в його назві, як суму значень ряд. 16.1, 16.2 і 16.3.1 додатка ЗП

16.1

Платники щомісячних авансів вказують суму нарахованих (!) авансових внесків за січень — грудень 2015 року

16.2

Відображають суму податку на нежитлову нерухомість, нарахованого та сплаченого за звітні періоди 2015 року (див. також с. 34 номера).

Важливий нюанс! «Нерухомий» податок за IV квартал 2015 року, сплачений до 30.01.16 р., також може зменшити ПНП, нарахований за 2015 рік (див. листи ДФСУ від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15, від 04.09.15 р. № 18947/6/99-99-19-02-02-15).

Зверніть увагу! Показник цього рядка (він може бути тільки додатним) розраховують так:

сума «нерухомого» податку - (сума нарахованого ПНП - щомісячні аванси).

Якщо отримано від’ємне значення, то в ряд. 16.2 ставлять прокреслення

16.3

Відображають суму дивідендних авансових внесків, нарахованих і сплачених у 2015 році. Якщо обидві ці події відбулися в одному звітному році, то значення ряд. 16.3 відповідатиме значенню ряд. 6 додатка АВ

16.3.1

Вказують суму дивідендного авансу, на яку платник має право зменшити нарахований ПНП. Із формули, наведеної в назві рядка, видно, що зменшити податок на прибуток дивідендний аванс зможе тільки в сумі, яка залишилася після зменшення податкового зобов’язання на щомісячні аванси та податок на нежитлову нерухомість.

Неврахований дивідендний аванс «згоряє» і на наступний рік не переноситься

 

Додаток РІ

Додаток РІ — новий та найбільш об’ємний з усіх додатків до «прибуткової» декларації. У ньому розраховують загальну суму різниць, на які коригується фінрезультат до оподаткування.

Додаток РІ складається з 4 розділів:

1) амортизаційні різниці;

2) різниці при формуванні резервів (забезпечень);

3) різниці за фінансовими операціями;

4) інші різниці.

Кожний розділ поділено на дві частини: у лівій — збільшуючі, а у правій — зменшуючі коригування фінрезультату до оподаткування.

Таблиця 6. Податкові різниці (додаток РІ)

Різниці, на які фінрезультат:

збільшується

зменшується

код рядка

що відображають

код рядка

що відображають

1. Амортизаційні різниці

1.1.1

Суму амортизації ОЗ і НА, нараховану в бухобліку за кредитом рахунка 13, а також амортизації МНМА. Сюди також уключають амортизацію невиробничих ОЗ

1.2.1 АМ

Суму амортизації ОЗ і НА, нараховану за звітний період у податковому обліку, — переносять значення із ряд. 1.2.1 додатка АМ

1.1.2

Вказують суми:

• уцінки залишкової вартості ОЗ і НА, які у звітному періоді потрапили до бухгалтерських витрат (Дт 975 — Кт 10,12);

• втрат від зменшення корисності об’єктів необоротних активів, включених до складу інших витрат (Дт 972 — Кт 131, 133)

1.2.2

Відображають суму:

• дооцінки залишкової вартості ОЗ і НА в межах попередніх уцінок, що потрапили до витрат (Дт 10, 12 — Кт 746);

• вигод від відновлення корисності ОЗ і НА в межах попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності, віднесених на витрати (Дт 131, 133 — Кт 742)

1.1.3

Бухгалтерську залишкову вартість ОЗ і НА, проданих або ліквідованих у звітному періоді.

Зверніть увагу! Залишкова вартість «продажного» об’єкта — це та сума, яка зафіксована під час його переведення до необоротних активів, що утримуються для продажу (Дт 286 — Кт 10, 11, 12).

До цього рядка включають у тому числі залишкову вартість безоплатно переданих ОЗ і НА (Дт 976 — Кт 10, 11, 12).

Якщо у звітному періоді були ліквідовані ОЗ/НА, то беруть суму, списану на витрати (Дт 976 — Кт 10, 11, 12).

На нашу думку, у цьому рядку також необхідно обліковувати залишкову вартість невиробничих ОЗ і НА

1.2.3

Податкову залишкову вартість ліквідованих, проданих і безоплатно переданих ОЗ і НА, визначену за правилами ПКУ.

Важливий нюанс! Оскільки невиробничі ОЗ у податковому обліку не амортизуються, їх «продажна» залишкова вартість дорівнює первісній вартості, розрахованій за бухобліковими правилами (див. лист МГУ ДФСУ від 04.12.15 р. № 26522/10/28-10-06-11)

2. Різниці при формуванні резервів (забезпечень)

Забезпечення майбутніх витрат

2.1.1

Загальну суму резервів і забезпечень майбутніх витрат і платежів, створених у бухобліку, за винятком резерву на оплату відпусток та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Рядок заповнюють на підставі оборотів за кредитом субрахунків 473, 474, 475 і 476

2.2.1

Суму витрат, які фактично відшкодовані за рахунок сформованих у бухобліку резервів і забезпечень (за винятком забезпечень на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці).

Рядок заповнюють виходячи з дебетових оборотів за субрахунками 473, 474, 475 і 476

Х

Х

2.2.2

Суму коригування (зменшення) резервів і забезпечень майбутніх витрат, на величину якої був збільшений бухобліковий фінрезультат звітного періоду (Дт 472, 473, 474, 475, 476 — Кт 719).

Коригування забезпечень, що враховуються на субрахунках 471, 472 і 477, не наводять

Резерв сумнівних боргів

2.1.2

Суму витрат на створення резерву сумнівних боргів (Дт 944 — Кт 38) (див. листи ДФСУ від 29.10.15 р. № 22910/6/99-99-19-02-02-15, від 01.12.15 р. № 25677/6/99-99-19-02-02-15)

2.2.3

Суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, проведеного за результатами інвентаризації (Дт 38 — Кт 719)

2.1.3

Суму безнадійної дебіторської заборгованості, яка:

• не відповідає критеріям п.п. 14.1.11 ПКУ;

• уключена до бухгалтерських витрат, «оминаючи» рахунок 38 (Дт 944 — Кт 36, 37)

Х

Х

3. Різниці за фінансовими операціями

3.1.1

Частину процентів за борговими зобов’язаннями, нарахованих на користь пов’язаних осіб — нерезидентів відповідно до п. 140.2 ПКУ.

Увага! Збиткові підприємства відображають у цьому рядку всю суму процентів стосовно пов’язаних нерезидентів

3.2.1

Проценти за борговими зобов’язаннями від пов’язаних нерезидентів, що «не зіграли» в податковому обліку минулих періодів ( п. 140.3 ПКУ), у розмірі 95 % з урахуванням 50-відсоткового обмеження з  п. 140.2 ПКУ

3.1.2

П(С)БО не містять спеціальних норм для операцій, згаданих у назві цього рядка

3.2.2

Суму нарахованих у бухобліку доходів від участі в капіталі інших платників ПНП та єдиноподатників групи 4 (Дт 141 — Кт 721, 723)

3.1.3 ТЦ1

Суму самостійного коригування при продажу товарів (робіт, послуг) згідно з  п.п. 39.5.4 ПКУ

3.2.3

Визнані в бухобліку доходи у вигляді дивідендів, отриманих від платників дивідендних авансів ( п. 40 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) (Дт 373 — Кт 731)

3.1.4 ТЦ1

Суму самостійного коригування при покупці товарів (робіт, послуг) згідно з  п.п. 39.5.4 ПКУ

3.2.4

Наводять:

• суму збитку із ряд. 07 декларації за 2014 рік (зі знаком «+»);

• непогашену суму «старих» збитків, що виникли на 01.01.12 р.;

• збитки від патентованої діяльності минулих років.

А ось збитки від операцій з ЦП, що значилися на 01.01.15 р., «пропадають» (див. підкатегорію 102.08.03 ЗІР ДФСУ)

3.1.5

Цей рядок — для підприємств, які використовують у бухобліку метод участі в капіталі ( П(С)БО 12 або МСФЗ 13), що показують тут втрати від участі в капіталі (Дт 961, 963 — Кт 141)

3.1.6

Якщо загальна сума придбань у «неприбутківців» за 2015 рік перевищила 60900 грн. (без ПДВ), то до цього рядка слід уключити 30 % від усієї суми таких придбань.

При покупках у бюджетників коригування не проводять

3.1.7

Наводять 30 % вартості придбань у «офшорних» нерезидентів, зазначених у  п.п. 39.2.1.2 ПКУ. Протягом 2015 року діяло 3 переліки таких нерезидентів, затверджені розпорядженнями КМУ:

• від 25.12.13 р. № 1042-р (діяло до 14.05.15 р.);

• від 14.05.15 р. № 449-р (з 14.05.15 р. до 16.09.15 р.);

• від 16.09.15 р. № 977-р (діє з 16.09.15 р.).

Застосовують той перелік, який діяв на дату здійснення госпоперації

3.2.5

Суму уцінки «інструментів» власного капіталу, перекваліфікованих у фінансові зобов’язання ( п.п. 140.4.3 ПКУ)

3.1.8

Суму коригування бухгалтерських витрат за нарахуванням роялті ( пп. 140.5.5 — 140.5.7 ПКУ)

Х

Х

3.1.9

Якщо благодійні витрати на користь «неприбутківців» перевищили 4 % оподатковуваного прибутку за минулий рік (ряд. 07 декларації за 2014 рік), то суму перевищення показують у цьому рядку

Х

Х

4. Інші різниці

«Ціннопаперові» різниці

4.1.3 ЦП

Додатний фінрезультат від операцій з відчуження ЦП. Цю суму беруть із ряд. 4.1.3 додатка ЦП

4.2.3

Суму бухгалтерського прибутку від відчуження ЦП

4.1.4

Суму уцінки, яка перевищує суму раніше проведеної дооцінки ЦП, інвестиційної нерухомості та біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (додатне значення)

Х

Х

4.1.5

Від’ємний фінрезультат (збиток) від операцій з відчуження ЦП

Х

Х

Різниці, передбачені розд. I ПКУ

4.1.6

«Трансфертні» коригувальники відображають суму зворотного коригування доходів за п.п. 39.5.5 ПКУ

4.2.5

«Трансфертні» коригувальники наводять суму пропорційного коригування доходів за п.п. 39.5.5 ПКУ

4.1.7

«Трансфертні» коригувальники відображають суму зворотного коригування витрат за п.п. 39.5.5 ПКУ

4.2.6

«Трансфертні» коригувальники наводять суму пропорційного коригування витрат за п.п. 39.5.5 ПКУ

Різниці, передбачені підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ

4.1.12

Цей рядок — для продавців, які до 01.01.15 р. почали врегулювання сумнівної дебіторки відповідно до «старої» редакції п.п. 159.1.1 ПКУ. У 2015 році вони збільшують фінрезультат при настанні однієї з подій, якщо суд не задовольнив позов (заяву) продавця.

Ця різниця розраховується, навіть якщо дохід не перевищив 20 млн грн. (категорія 102.08.06 ЗІР ДФСУ)

4.2.7

Продавець, який до 01.01.15 р. зменшив витрати за «старим» п.п. 159.1.1 ПКУ, вказує в цьому рядку собівартість товарів, робіт, послуг, якщо суд не задовольнив позов (заяву) продавця (крім припинення судом провадження у справі повністю або частково у зв’язку з погашенням покупцем заборгованості)

4.1.13

Покупець відображає тут вартість визнаної судом або за виконавчим написом нотаріуса заборгованості, заходи щодо стягнення якої розпочаті до 01.01.15 р.

4.2.8

Покупець, який до 01.01.15 р. зменшив свої витрати та після цієї дати погасив борг перед продавцем (самостійно чи за процедурою примусового стягнення), показує в цьому рядку суму погашеної заборгованості

4.1.14

Продавець показує суму погашеної покупцем заборгованості, визнаної ним повністю або частково (самостійно чи за примусовим стягненням)

4.2.9

Продавець, борг перед яким погасив покупець (самостійно чи за процедурою примусового стягнення), відображає тут суму собівартості (її частини, пропорційної сумі погашеної покупцем заборгованості)

4.1.15

У цьому рядку високодохідники та малодохідники відображають суму грошових коштів, отриману на банківський рахунок або до каси після 01.01.15 р. на погашення дебіторки за операціями, податковий дохід за якими до 01.01.15 р. визначався за касовим методом

4.2.10

Тут відображають суму грошових коштів, перерахованих контрагентам на погашення кредиторської заборгованості, що виникла за операціями, податкові витрати за якими до 01.01.15 р. визначалися «за грошима».

Сюди потрапляє і сума поверненої фіндопомоги, отриманої до 01.01.15 р. від неплатників ПНП і включеної до складу доходів до цієї дати

Х

Х

4.2.12

Суму витрат на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01.01.15 р. за рахунок резервів, сформованих до 01.01.15 р. (див. лист ДФСУ від 22.10.15 р. № 23415/10/28-10-06-11)

01

Підсумовують усі різниці, на які збільшується фінрезультат

02

Підсумовують усі різниці, на які зменшується фінрезультат

03

Розраховують різницю між значеннями ряд. 01 і 02. Тим самим визначають підсумковий результат для коригування фінрезультату до оподаткування. Показник цього рядка може бути додатним («+») або від’ємним («-»). З відповідним знаком його переносять до ряд. 03 декларації

 

Документи та скорочення Теми

Наказ № 897 — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.15 р. № 897.

ПНП — податок на прибуток підприємств.

ЄДР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських організацій.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

ОЗ — основні засоби.

НА — нематеріальні активи.

ЦП — цінні папери.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд