Теми статей
Обрати теми

Фінзвітність СМП за 2015 рік: основні моменти

Карпова Влада, консультант газети «Бухгалтерський тиждень», канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
У 2015 році відбулися пертурбації в частині складу осіб, які подають «малу» фінзвітність. Причому, запроваджуючи ці нововведення, Мінфін не подбав про коригування Спрощеного фінзвіту СМП, у зв’язку з чим виникли проблеми. Про те, як їх вирішити, ми розповімо у статті.

Хто подає фінзвіт СМП

Наказом № 573 (набув чинності з 24.07.15 р.) внесено поправки до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». У результаті перерозподілилися особи, які подають спрощений і «звичайний» фінзвіти СМП.

Спрощений фінансовий звіт СМП (ф. № 1-мс «Баланс» і ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати») складають:

1) СМП — юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства. Згідно з чинною редакцією п. 44.2 ПКУ це платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним п.п. 3 п. 291.4 ПКУ (група 3).

Невизначена ситуація склалася навколо складання Спрощеного фінзвіту СМП платниками податку на прибуток — «нульовиками». Нагадаємо: до 01.01.15 р. склад таких осіб регулювався п. 154.6 ПКУ (у редакції до 01.01.15 р.), а з 01.01.15 р. вони вказані в  п. 16 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Раніше в  п. 44.2 ПКУ (у редакції, що діяла до 01.01.15 р.) передбачалося, що «нульовики» також повинні вести спрощений бухоблік доходів і витрат з метою розрахунку об’єкта оподаткування, у зв’язку з чим вони складали Спрощений фінзвіт СМП.

У чинній редакції п. 44.2 ПКУ вже не зазначено, що «нульовики» ведуть спрощений бухоблік, у зв’язку з чим формально під критерії для подання Спрощеного фінзвіту СМП вони вже не підпадають. Ми вважаємо, що «нульовики», як і раніше, мають право складати Спрощений фінзвіт, оскільки таке право їм було надано від самого початку. З цим погоджуються і контролери в підкатегорії 102.20.02 ЗІР ДФСУ;

2) СМП — юридичні особи, які відповідають критеріям мікропідприємництва.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів мікропідприємництва належать юрособи, у яких:

• середньооблікова кількість працівників не перевищує 10 осіб*;

* Розраховується відповідно до п. 3.1 Інструкції № 286 (з урахуванням штатних працівників, зовнішніх сумісників і тих, хто працює за цивільно-правовими договорами).

• річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (48477916 грн.)**.

** Показник річного доходу визначають за даними бухгалтерського обліку як суму оборотів за 2015 рік: Дт 70-74 — Кт 79. Методика розрахунку показника середньорічного курсу Нацбанку наведена в листі НБУ від 22.03.04 р. № 13-410/1390. Середньорічний курс Нацбанку за 2015 рік дорівнює 24,238958 грн. за 1 євро.

Фінансовий звіт СМП (ф. № 1-м «Баланс», ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати») складають:

1) СМП — юридичні особи (крім тих, які складають Спрощений фінзвіт СМП), а саме юрособи, в яких ( ч. 3 ст. 55 ГКУ):

• середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

• річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (242389580 грн.);

2) представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Основні зміни у складі осіб, які подають «малу» фінзвітність, у 2015 році полягали в тому, що Спрощений фінзвіт СМП повинні подавати усі юрособи, які належать до групи 3 платників єдиного податку, а до внесення поправок таке право мали тільки СМП-юрособи, які відповідали критеріям мікропідприємництва.

У зв’язку з цим виникло запитання: з якого періоду юрособи — єдиноподатники групи 3, що не належать до суб’єктів мікропідприємництва (за критерієм чисельності), повинні перейти на складання Спрощеного фінзвіту СМП?

П(С)БО 25 не регламентує процедуру переходу на складання «спрощеного» формату фінзвіту в середині року, тому це питання підприємство має право вирішувати на власний розсуд. Проте з 2016 року ці суб’єкти господарювання повинні складати Спрощений фінзвіт СМП.

Ми ж вважаємо, що всім єдиноподатникам, у тому числі й тим, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва, за 2015 рік слід складати саме Спрощений фінзвіт СМП. На те існує декілька причин.

По-перше, змінилися вимоги органу, який затверджує П(С)БО, тому їх слід дотримуватися вже при поданні фінзвіту за той рік, в якому зміни набули чинності.

По-друге, підлаштовувати показники 2015 року під новий формат все одно доведеться, оскільки у фінзвіті за 2016 рік (який вже обов’язково слід подавати за ф. № 1-мс і ф. № 2-мс) потрібно наводити порівнянні дані за 2015 рік (заповнювати гр. 4 «На початок звітного року» ф. № 1-мс і гр. 4 «За попередній період» ф. № 2-мс).

По-третє, з 24.07.15 р. змінилися вимоги щодо формування облікової політики, які підлаштовані під Спрощений фінзвіт (ф. № 1-мс, ф. № 2-мс).

На думку Мінфіну, якщо юрособа за результатами діяльності протягом року втратила ознаки СМП, якому дозволено складати Спрощений фінзвіт СМП, і відповідає ознакам СМП, якому дозволено складати фінзвіт СМП, вона складає фінзвіт СМП за звітний період, в якому це відбулося, і подальші періоди поточного (звітного) року (лист від 19.09.14 р. № 31-11410-08-10/24149).

Якщо ж юрособа за результатами діяльності протягом року втратила усі ознаки відповідності критеріям, наведеним у  п. 2 розд. I П(С)БО 25, за звітний період, в якому це відбулося, і подальші періоди поточного (звітного) року, вона складає фінзвіт відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Зауважимо також: якщо СМП застосовують МСФЗ, вони складають «повний» комплект фінзвітності відповідно до вимог НП(С)БО 1 ( п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 1).

Порядок подання фінзвітності

СМП подають річну фінзвітність до органів статистики, а платники податку на прибуток — ще й до органів ДФСУ.

До органів статистики фінзвіт подають не пізніше 28 лютого року ( п. 5 Порядку № 419), наступного за звітним. З урахуванням «святково-вихідного» перенесення ( п. 10 Порядку № 419) за 2015 рік його потрібно подати не пізніше 29.02.16 р. в один із таких способів ( п. 4 Порядку № 419)*:

• особисто;

• поштою;

• в електронному вигляді**.

* Особливості подання фінзвітності для осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО, розглядалися у «БТ», 2016, № 3, с. 10.

** Інформація про надання фінзвітності в електронному вигляді розміщена на сайті Держслужби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/).

Датою подання фінзвітності є день фактичної передачі фінзвітності за призначенням, у разі надсилання її поштою — дата отримання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке його обслуговує ( п. 4 Порядку № 419). Факт отримання фінзвітності в електронному вигляді підтверджує отримання квитанції № 2.

До органів ДФСУ фінзвітність подають платники податку на прибуток разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств ( п. 46.2 ПКУ). Граничний строк подання декларації і фінзвітності для річних платників — 29.02.16 р.

Особи, які подавали декларацію за три квартали 2015 року, повинні подати декларацію та фінзвітність протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 2015 року, тобто не пізніше 09.02.16 р. ( п.п. 49.18.2, п. 49.19 ПКУ). Хоча податківці чомусь наполягають на поданні декларації «квартальниками» до 09.02.16 р. (лист ДФСУ від 04.01.16 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 (ср. ), консультація в категорії 102.20.01 ЗІР ДФСУ).

Особливості складання річної фінзвітності

«Малу» фінзвітність складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком ( п. 1 розд. I П(С)БО 25). Інші вимоги щодо складання фінзвітності ми розглядали у «БТ», 2016, № 3, с. 10.

Усі особи, які подають Спрощений фінзвіт СМП, можуть (а не зобов’язані!) використовувати в обліковій політиці такі спрощення ( п. 8 розд. І П(С)БО 25):

• обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

• не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на оплату майбутніх відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесения;

• поточну дебіторську заборгованість уключати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

До 24.07.15 р. такі привілеї мали тільки «нульовики».

Якщо підприємство скористалося зазначеними привілеями та внесло відповідні зміни до облікової політики, за 2015 рік Спрощений фінзвіт СМП слід подавати вже виходячи з цих принципів. Порядок внесення таких змін до облікової політики ми розглядали у статті «Фінзвіт суб’єктів малого підприємництва: запроваджуємо зміни» // «БТ», 2015, № 33, с. 13.

Зараз звернемо лише увагу на те, що зміну в обліковій політиці застосовують починаючи з початку поточного року ( ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік). Тому, якщо підприємство вирішило внести зміни до облікової політики, воно має їх застосовувати як мінімум починаючи з 01.01.15 р.

Зауважимо також, що при внесенні поправок до П(С)БО 25 Мінфін виключив з  п. 8 розд. І П(С)БО 25 застарілу норму про те, що «нульовики» повинні визнавати витрати та доходи з урахуванням вимог ПКУ та відносити суми, які не визнаються ПКУ витратами або доходами, безпосередньо на фінрезультат після оподаткування. Адже з 01.01.15 р. такі особи визначають доходи/витрати виключно за бухобліковими правилами.

У зв’язку з цим слід було взагалі б прибрати з ф. № 2-мс ряд. 2310 «Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування». Однак оскільки Мінфін цього не зробив, слід виходити з того, що у фінзвіті за 2015 рік зазначений рядок заповнювати не потрібно. Утім, «нульовики» можуть відобразити у гр. 4 ф. № 2-мс відповідні дані за 2014 рік, однак жодної корисної (порівнянної) інформації вони не привнесуть.

Виходячи з цього, у Спрощеному фінзвіті СМП за 2015 рік показник ряд. 2350 «Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)» слід визначати як різницю між ряд. 2290 «Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)» і ряд. 2300 «Податок на прибуток».

Висновки

  • Спрощений фінзвіт СМП подають юрособи — платники єдиного податку групи 3 і суб’єкти мікропідприємництва. Податківці вважають, що цей фінзвіт складають і «нульовики».

  • Фінзвіт СМП складають СМП-юрособи (окрім тих, які складають Спрощений фінзвіт СМП) і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

  • Юрособам — єдиноподатникам групи 3, які не належать до суб’єктів мікропідприємництва (за критерієм чисельності), ми рекомендуємо подати за 2015 рік Спрощений фінзвіт СМП, хоча питання це ще остаточно не вирішено.

  • До органів статистики фінзвітність подають не пізніше 29.02.16 р.

  • До органів ДФСУ квартальні платники податку на прибуток — не пізніше 09.02.16 р., а річні — не пізніше 29.02.16 р.

Документи та скорочення статті

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Наказ № 573 — наказ Мінфіну України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 18.06.15 р. № 573.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

СМП — суб’єкти малого підприємництва.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі