Теми статей
Обрати теми

«Велика» фінзвітність за 2015 рік: складаємо легко

Карпова Влада, консультант газети «Бухгалтерський тиждень», канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Подання фінзвітності за 2015 рік уже не за горами. Особливих «фінзвітних» нововведень 2015-й рік нам, на щастя, не підніс, а ось її статус для платників податку на прибуток істотно зріс. Адже тепер податок на прибуток безпосередньо розраховують за бухобліковими даними, тому будь-які прорахунки впливають і на податковий облік. Утім, хвилюватися не варто — ми розповімо вам про те, як правильно скласти річну фінзвітність.

Хто складає «велику» фінзвітність

«Велика» фінзвітність складається відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і включає такі форми:

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»*;

* Підприємства самостійно обирають спосіб складання цього Звіту прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми ( п. 9 розд. II НП(С)БО 1). Метод, що використовується, має бути зазначений у наказі про облікову політику.

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності». Відповідно до п2 П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» цю форму заповнюють тільки підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність, монополісти, постачальники продукції, за якою регулюються ціни, теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання і водовідведення.

Як бачимо, комплект вельми «солідний» і складають його тільки дві групи юросіб:

1) суб’єкти великого підприємництва — особи, в яких:

• середньооблікова кількість працівників перевищує 250 осіб**;

• річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку (1211947900 грн.)***;

** Цей показник розраховують відповідно до п. 3.1 Інструкції № 286.

*** Показник річного доходу визначають за даними бухгалтерського обліку як суму оборотів за 2015 рік: Дт 70 – 74 — Кт 79. Методику розрахунку показника середньорічного курсу Нацбанку наведено в листі НБУ від 22.03.04 р. № 13-410/1390. Середньорічний курс Нацбанку за 2015 рік дорівнює 24,238958 грн. за 1 євро.

2) суб’єкти середнього підприємництва — особи, в яких:

• середньооблікова кількість працівників від 50 до 250 осіб;

• річний дохід більше суми, еквівалентної 10 млн євро (242389580 грн.), але менше суми, еквівалентної 50 млн євро.

«Велику» фінзвітність можуть подавати і суб’єкти малого підприємництва, якщо вони застосовують МСФЗ ( п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 1).

Решта підприємств можуть самостійно прийняти рішення про перехід на застосування МСФЗ, що має бути закріплене в наказі про облікову політику ( п3 ст. 121 Закону про бухоблік, п. 1 розд. IV НП(С)БО 1).

У разі застосування МСФЗ (в обов’язковому порядку або за самостійним рішенням) підприємства не зобов’язані складати фінзвітність відповідно до національних П(С)БО (див. лист МФУ від 06.03.12 р. № 31-08410-07-29/5792).

Порядок подання фінзвітності

Річну фінзвітність подають до органів статистики і ДФСУ.

До органів статистики фінзвітність подають не пізніше 28 лютого наступного за звітним року ( п. 5 Порядку № 419), тобто за 2015 рік — не пізніше 28.02.16 р.

Усі юрособи можуть надіслати фінзвітність до органів статистики в один із таких способів ( п. 4 Порядку № 419):

• особисто;

• поштою;

• в електронному вигляді****.

**** Інформацію про подання фінзвітності в електронному вигляді розміщено на сайті Держслужби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/).

Датою подання фінзвітності є день фактичного передання фінзвітності за призначенням, при пересилці її поштою — дата отримання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата ( п. 4 Порядку № 419). Факт отримання фінзвітності в електронному вигляді підтверджує отримання квитанції № 2.

Винятки передбачено тільки для тих випадків, коли організація діяльності органів держстатистики, до яких подають фінзвітність, припинена (порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням антитерористичної операції*. У цьому випадку підприємства, розміщені на такій території, подають фінзвітність після відновлення звичайної діяльності цих органів або відповідним органам у населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі** ( п2 Порядку № 419).

* Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, наведено в додатку до розпорядження КМУ від 02.12.15 р. № 1275-р.

** Перелік таких органів та їх місця розташування зазначено на сайті Держслужби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2015/zmist/respond.htm).

На сайті Держслужби статистики*** зазначено, що відповідно до наказу Держслужби статистики України від 09.07.14 р. № 209 для респондентів Донецької та Луганської областей існує можливість подання статистичної та фінансової звітності до будь-якого територіального органу держстатистики або безпосередньо до Держстату зручним способом (в електронному вигляді, факсом, поштовим відправленням, особисто).

*** http://www.ukrstat.gov.ua/.

До органів ДФСУ фінзвітність подають платники податку на прибуток разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств ( п. 46.2 ПКУ).

На сьогодні незрозуміло, в який саме строк подаватиметься така фінзвітність. Після внесення до ПКУ змін Законом № 909 строки подання декларації, очевидно, «пересунуться» і граничний строк припаде на 29.02.16 р.

Пов’язано це з тим, що норми абз. 11 п. 57.1 ПКУ, якими передбачалося подання декларації до 01.06.16 р., завдяки Закону № 909 втратили силу, а інших спеціальних норм для подання прибуткової декларації за 2015 рік немає. Тому за загальними правилами п.п. 49.18.3 ПКУ річну декларацію слід подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Виняток становлять особи, які подавали декларацію за три квартали 2015 року. Вони повинні подати декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 2015 року, тобто не пізніше 09.02.16 р. ( п.п. 49.18.2, п. 49.19 ПКУ).

Платники податків, які належать до великих і середніх підприємств, подають податкові декларації, а отже, і фінзвітність до органів ДФСУ в електронній формі ( п. 49.4 ПКУ).

Відповідно до норм ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік річну фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати також подають державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи до 1 червня року, що настає за звітним періодом (особисто або рекомендованим листом).

Основні вимоги до заповнення фінзвітності

Основні вимоги до заповнення фінзвітності ми навели нижче.

Вимоги до заповнення річної фінансової звітності

Характеристика, що розглядається

Інформація

Чим регламентовано

Звітний період

Календарний рік

Ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік

Звітний період для новоствореного підприємства

З дати створення (дати державної реєстрації) по 31 грудня. Перший звітний період такого підприємства може бути менше 12 місяців, але не може перевищувати 15 місяців

Ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік

Примітка. Тобто підприємства, які були створені в період з 1 жовтня по 31 грудня 2015 року, річну фінансову звітність за цей період можуть не складати. Перший річний звітний період для них становитиме з дати реєстрації по 31 грудня 2016 року.

Дата балансу

31 грудня 2015 року

Ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік, п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1

Одиниці виміру

Фінзвітність заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків.

Виняток — розділ IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф. № 2, грошові показники якого наводять у гривнях з копійками. Ці правила поширюються і на підприємства, які використовують МСФЗ (лист МФУ від 17.12.13 р. № 31-08410-07-10/36519)

НП(С)БО 1

Інвентаризація

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язково слід провести інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства (див. «БТ», 2015, № 42, с. 40; № 43, с. 40)

Ст. 10 Закону про бухоблік, п. 12 Порядку № 419

Згортання статей

Згортання статей активів і зобов’язань, доходи і витрати (крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БО) не допускається

П. 3 розд. IV НП(С)БО 1

«Зайві» статті

Підприємства можуть не наводити статті, передбачені у формах фінансової звітності, затверджених НП(С)БО, якщо за ними відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді)

П. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1

Додаткові статті

Підприємства можуть уключати до фінзвітності додаткові статті в порядку, визначеному НП(С)БО 1, якщо вона відповідає таким критеріям: інформація є істотною і оцінка статті може бути достовірно визначена.

Склад статей фінзвітності, зокрема такої, що зазначається в додатково вписуваних рядках, визначає підприємство у своїй обліковій політиці (див. про це у статті «Облікова політика — 2015: що змінюємо під податкову реформу» // «БТ», 2015, № 4, с. 33). Критерії істотності інформації наведено в Методрекомендаціях № 635

П. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1

Від’ємні значення

Від’ємні значення (значення, що підлягають відніманню) наводяться у формах звітності в дужках

П. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1

Виправлення помилок

Виправлення помилок, що допущені при складанні фінзвітності в попередні роки та впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), проводять шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (див. статтю Помилки у фінзвітності: як виправити?» // «БТ», 2014, № 41, с. 73)

П. 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Хто підписує фінансову звітність

У загальному випадку фінзвітність підписують керівник і бухгалтер підприємства. За бухгалтера підпис можуть поставити інші особи (детальніше читайте про це у статті «Ой, чий то підпис стоїть… на документі» // «БТ», 2014, № 14, с. 36)

Ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік

 

Насамкінець зауважимо, що детально процедуру заповнення річної фінзвітності представлено у Шпаргалці бухгалтера на с. 13 цього номера. Бажаємо вам успішного подання фінзвітності!

Висновки

  • «Велику» фінзвітність складають суб’єкти великого і середнього підприємництва. Її можуть також подавати і суб’єкти малого підприємництва, якщо вони застосовують МСФЗ.

  • Подають фінзвітність до органів статистики не пізніше 28.02.16 р.

  • До органів ДФСУ фінзвітність подають разом з податковою декларацією з податку на прибуток. Наразі незрозуміло, в який саме строк подаватиметься така фінзвітність. Очевидно, граничний строк подання припаде на 29.02.16 р.

  • Держреєстратору фінзвітність подають до 1 червня року, що настає за звітним періодом (особисто або рекомендованим листом).

Документи статті

Закон про ЦП — Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV.

Закон № 909 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.15 р. № 909-VII.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

Методрекомендації № 635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом МФУ від 27.06.13 р. № 635.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі