Теми статей
Обрати теми

Таблиця 5 Звіту з ЄСВ: відповідаємо на запитання

Савченко Олена, налоговый эксперт
Бухгалтер 911 Вересень, 2018/№ 38
Друк
З новою ЄСВ-звітністю ми вже детально розбиралися в «Бухгалтері 911», 2018, № 36, № 37. Навздогін пропонуємо невелику добірку цікавих запитань, що стосуються заповнення таб­лиці 5 форми № Д4.

Чи потрібно заповнювати реквізити 12 — 15 таблиці 5 Звіту з ЄСВ по рядкам з даними про відпустки?

У таблиці 5 інформацію про початок/закінчення оплачуваної відпустки не зазначаємо. Їй там немає місця.

Ці реквізити звичайні страхувальники заповнюють виключно за рядками, в яких відображені факти початку/закінчення трудових (цивільно-правових) відносин і переведення на іншу посаду.

Чи потрібно заповнювати графи 12 — 16 таблиці 5, якщо закінчилася відпустка для догляду за дитиною до 3 років?

У випадку якщо в особи закінчилася відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Тобто якщо закінчилася відпустка для догляду за дитиною до 3 років, то графи 12 — 15 не заповнюються, а графа 16 заповнюється.

Зокрема, реквізит 16 таблиці 5 Звіту за формою № Д4 призначений для відображення інформації про документ-підставу про початок роботи і відпустку, закінчення трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду.

Таким документом при відображенні факту початку/закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років (від 3 до 6 років) є відповідний наказ (розпорядження) керівника підприємства. У реквізиті 16 зазначаємо: «наказ (розпорядження), дата, номер».

Наказ про закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років не видають. Підставою для заповнення реквізиту 16 у разі закінчення такої відпустки буде наказ про її надання.

Що означає «дата початку» і «дата закінчення» для трудових договорів / для цивільно-правових договорів (ЦПД) у графі 11 таблиці 5 Звіту за формою № Д4? Яким має бути формулювання при заповненні граф 16 і 17, якщо формуємо таблицю 5 у зв’язку з початком/закінченням ЦПД?

Розпочнемо із ЦПД. Передусім зауважте: винагороду за виконані роботи (надані послуги) відображаєте у Звіті за формою № Д4, сформованому за той звітний місяць, у якому вона була фактично нарахована.

Однак на дату початку і закінчення ЦПД ми завжди формуємо таблицю 5 Звіту з ЄСВ. У графі 11 цієї таблиці зазначаємо дату початку/закінчення дії ЦДП.

Розпочнемо з підряду (робіт). Як роз’яснюють пенсійники, «відомості в таблиці 5 про початок і закінчення цивільно-правових відносин у межах договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків, зазначених у самому договорі».

Відповідно, якщо в договорі не прописана конкретна дата, з якої починається виконання робіт, орієнтуємося на момент укладення договору. Якщо прописана — орієнтуємося на цю дату. Це в частині «дати початку».

Нагадаємо, за загальним правилом ЦПД набирає чинності з моменту його укладення (ч. 2 ст. 631 ЦКУ).

Дата закінчення виконання робіт підтверджується датою підписання відповідного акта. По суті, це день, на який зазначені в акті роботи вважаються виконаними (наданими).

Стосовно договорів послуг — свій нюанс. Споживання послуги відбувається в момент її надання, на відміну від роботи, результат якої визначається після її завершення. Фактично послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Як роз’яснюють пенсійники, «відомості в таблиці 5 про початок і закінчення цивільно-правових відносин … у межах договору про надання послуг — згідно з актом про їх надання».

Відповідно, якщо у вас в акті приймання-передачі послуг чітко прописано, коли (у які дні) надавалася послуга, відомості в таблиці 5 про дати початку/закінчення надання послуг зазначайте згідно з актом.

Якщо це окремі дні, потрібно буде заповнити відповідну кількість рядків.

Якщо чіткі дати не прописані — орієнтуйтеся на строки договору (див. вище для договору підряду).

Графи 12 — 15 таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за рядком із ЦПД не заповнюєте (у паперовому варіанті Звіту проставляєте прочерк).

У графі 16 пишемо «договір від… №...». У графі 17 зазначаємо главу Цивільного кодексу України, що регулює ваш договір. Принаймні саме так рекомендують чинити фахівці ПФУ*.

* Див. статтю «Експрес-відповіді щодо таблиці 5 Звіту за формою № Д4» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 37).

Наприклад, для підряду слід зазначити «гл. 61 ЦКУ», для послуг — «гл. 63 ЦКУ».

З трудовими договорами запитання виникає тільки з датою звільнення: ставити дату останнього робочого дня чи дату першого дня, коли працівник уже не виходить на роботу після звільнення.

Тут усе просто img 1. У таблиці 5 ставимо дату останнього робочого дня такого працівника.

Що загрожує працівникові і підприємству, якщо ми не змінюватимемо посаду працівника, тобто не приводитимемо її у відповідність до Класифікатора професій, а залишимо так, як є?

Запитання з Класифікатором ДК 003:2010 непросте. Детальніше його ми розглядали в статті «Класифікатор професій. Вимушені познайомитися…» у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 30.

Проблеми, вважаємо, можуть виникнути лише в разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися.

Хоча знову ж таки як далеко зайдуть перевіряючі в частині штрафних амбіцій, зараз сказати складно. Тому якщо конфлікт з Інструкцією № 58** (де зазначено, що записи в трудових книжках виконуються відповідно до Класифікатора професій) є, його краще усунути.

** Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту і Мін’юсту від 29.07.1993 р. № 58.

Якщо працівника, у якого не приведено найменування посади у відповідність з Класифікатором, у майбутньому звільняти, то чи не буде тоді проблематично подати Звіт з ЄСВ, зважаючи на неможливість заповнення таблиці 5 на програмному рівні?

Побоювання про те, що програма не пропустить різні найменування графи 12 і графи 15 таблиці 5, не мають під собою підстави.

Річ у тому, що професійна назва роботи з графи 12 може не збігатися з найменуванням посади в графі 15. Хоча б тому, що Класифікатор професій надає право роботодавцеві використовувати для утворення нових найменувань професій похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший тощо) до професій (професійних назв робіт) з додатка В, але за умови збереження галузевої і функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років до 24 вересня. 31 серпня написала заяву на звільнення «за угодою сторін». Жодних нарахувань не було. Як правильно показати цю подію у Звіті з ЄСВ: достатньо заповнити тільки таблицю 5 чи ще десь потрібно це все показати?

У цьому випадку за таким працівником заповнюємо тільки таблицю 5. Двома рядками (за кодом 1 і кодом 6 у графі 8).

Дата в графі 11 одна й та ж — 31.

Працівник — зовнішній сумісник за наказом про переведення стає працівником за основним місцем роботи. Яким чином таке переведення тепер показувати в таблицях 5 і 6 Звіту з ЄСВ?

На практиці зазвичай застосовують два варіанти внутрішніх ротацій.

Так, працівника:

— або звільняють з основного місця роботи (з місця роботи за сумісництвом) і приймають до штату за сумісництвом (на основне місце роботи) до того ж роботодавця;

— або переводять з основного місця роботи (із сумісництва) на роботу за сумісництвом (на основне місце роботи) без звільнення.

Ми рекомендуємо використовувати лише перший варіант — «прийняття-звільнення». Річ у тому, що варіант з переведенням з основного місця роботи (із сумісництва) на місце роботи за сумісництвом (на основне місце роботи) на тому ж підприємстві на законодавчому рівні чітко не врегульоване. При його застосуванні можуть виникнути проблеми із заповненням і видачею трудової книжки, розрахунком відпускних і соціальних виплат.

На цю проблему вказує і Мінсоцполітики. Так, на думку цього відомства, якщо працівник залишається працювати на тій же посаді в межах підприємства, то переведення в розумінні ст. 32 КЗпП у цьому випадку не може бути застосоване.

Див. лист від 14.06.2016 р. № 121/06/187-16, від 18.10.2017 р. № 446/0/22-17/134.

У таблиці 5 Звіту за формою № Д4 підприємство робить два записи:

перший — із зазначенням дати і підстави припинення трудових відносин за сумісництвом (за основним місцем роботи);

другий — з датою початку трудових відносин за основним місцем роботи (за місцем роботи за сумісництвом).

У таблиці 6 відомості про нараховану зарплату відображайте двома рядками:

— у першому — проставляйте суму зарплати, нараховану за час роботи за основним місцем роботи (у графі «Ознака наявності трудової книжки» зазначайте «1»);

— у другому — відображайте зарплату за час роботи за сумісництвом (у графі «Ознака наявності трудової книжки» проставляйте «0»).

Графу 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» заповнюйте один раз — за рядком із зарплатою за основним місцем роботи. Зазначайте в ньому загальну кількість днів перебування в трудових відносинах у звітному місяці. Це підтверджує і Пенсійний фонд України в листі від 16.11.2016 р. 36884/05-10.

І обов’язково направляєте податківцям Повідомлення про укладення трудового договору (якщо використовується варіант «прийняття-звільнення»)***. Зробити це потрібно до моменту допуску працівника до роботи за новим трудовим договором (у нашому випадку за основним місцем роботи).

*** Корисну інформацію знайдете в статті «Повідомлення про прийняття на роботу: систематизуємо знання!» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 41).

Чи потрібно показувати в таблиці 5 Звіту з ЄСВ працівника у Звіті за серпень, якщо він з 01.08.2018 р. працює на посаді, приведеній у відповідність до Класифікатора? Чи потрібно було подавати в цьому випадку до ДФС повідомлення про укладення трудового договору?

Якщо ми говоримо всього лише про уточнення найменування посади працівника, тобто на підприємстві було видано наказ на приведення найменування посади у відповідність з Класифікатором, то в таблиці 5 нічого у зв’язку із цим показувати не потрібно.

Подавати податківцям повідомлення про укладення трудового договору не потрібно навіть у тому випадку, якщо дійсно було переведення з однієї посади на іншу, оскільки трудові відносини не припинялися/поновлювалися.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі