Вчора був Василь, а сьогодні — Петро (зміна статусу та оподаткування поворотної фіндопомоги)

В обраному У обране
Друк
Дзюба Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 95
Рухаючись далі, простежимо податковооблікову долю поворотної фіндопомоги, отриманої суб’єктом господарювання на одній системі оподаткування, а тієї, що повертається, — на іншій. Так само дізнаємося, чи змінюється порядок обліку фіндопомоги, якщо свій статус протягом строку користування сумою допомоги змінює позикодавець. Усі ці цікаві ситуації розберемо просто зараз.

Статус змінює позичальник

Отримали позику на спрощенці — віддаємо на загальній системі

Підприємство отримало позику, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування. Але протягом року перейшло на загальну систему оподаткування. На момент переходу допомога не повернена. Чи включається сума такої фіндопомоги до доходів платника податку?

Спершу давайте пригадаємо, що для єдиноподатника статус особи, яка надала фіндопомогу, не має значення. Суму фіндопомоги при отриманні єдиноподатник до свого доходу не включає. Для єдиноподатника критерієм «доходності» отриманої фіндопомоги є виключно строк користування цією фіндопомогою — понад 12 календарних місяців (п.п. 3 п. 292.11 ПКУ).

Зверніть увагу! Сума фіндопомоги, не повернена протягом 12 календарних місяців з дня отримання, зараховується до доходу за підсумками дня, наступного за останнім днем періоду 12 місяців (детальніше див. на с. 20).

Далі, перейшовши на загальну систему оподаткування, саме час пригадати про статус позикодавця: платник він податку на прибуток чи ні. Адже від цього в податковоприбутковому обліку залежатиме порядок обліку фіндопомоги, що «зависла».

1. Допомогу надав неплатник податку на прибуток. На думку податківців (див. відповідь на запитання 5 в УПК № 367), сума поворотної фіндопомоги (ПФД), що залишилася неповерненою на дату переходу платника податків на загальну систему, не включається до складу доходів платника, а також не включається до складу витрат при її поверненні. Зауважимо, що раніше вони вимагали в цій ситуації з дати переходу на загальну систему нараховувати умовні відсотки.

Але про жодні умовні відсотки в цій ситуації не може бути й мови. Допомога, отримана в періо­ді роботи на єдиному податку/фіксованому сільгоспподатку від неплатника, не повинна вплинути на податковий облік загальносистемника, навіть якщо вона не повернена на кінець періоду після переходу на загальну систему.

Проте попереджуємо! Якщо ж фінансову допомогу не повернути до закінчення строку позовної давності, вона перетвориться на безповоротну і опиниться в доходах уже на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ. Детальніше див. на с. 39 цього номера.

2. Допомогу надав платник податку на прибуток. На думку податківців (див. відповідь на запитання 5 в УПК № 367), платник податку на прибуток збільшує дохід на суму умовно нарахованих відсотків у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання цієї допомоги в такому звітному періоді.

На жаль, конкретики в порядку розрахунку умовних відсотків у цій ситуації від податківців немає. Тому додамо від себе такі моменти.

По-перше, нараховувати умовні відсотки слід не з моменту отримання поворотної фіндопомоги, а з дати переходу на загальну систему.

За період роботи на спрощеній системі умовні відсотки нараховувати не треба

По-друге, нараховувати їх потрібно тільки тоді, коли на кінець загальносистемного звітного періоду допомогу ще не повернено. Якщо підприємство перейшло на загальну систему, наприклад, з 01.10.2014 р. і в нього залишилася неповерненою фіндопомога, але він поверне її до кінця 2014 року, то розраховувати умовні відсотки не потрібно.

Для зручності порядок обліку фіндопомоги представимо схематично (див. рис. 1 вище).

 

Рис 1. Фіндопомогу отримано на ЄП і не повернено до переходу на загальну систему

 

Отримали позику на загальній системі — віддаємо на спрощенці

Підприємство отримало позику, перебуваючи на загальній системі оподаткування. Але протягом року перейшло на спрощену систему оподаткування. На момент переходу допомогу не повернено. Чи включається сума такої фіндопомоги до доходу платника податку?

Нагадаємо, що для платника податку на прибуток облік отриманої поворотної фіндопомоги залежить від статусу надавача:

— якщо фіндопомога була отримана від стандартного платника податку на прибуток — на кінець звітного періоду на суму неповерненої фіндопомоги треба нараховувати умовні відсотки (згідно з п.п. 14.1.257 ПКУ);

— якщо фіндопомогу отримано від нестандартного платника і не повернено на кінець звітного періоду — уключати суму неповерненої фіндопомоги до доходу, а в періоді повернення — до витрат (п.п. 135.5.5 ПКУ).

За підсумками податкового періоду, в якому фіндопомогу було надано і не повернено на кінець цього періоду, отримувач повинен буде відобразити її за описаними вище загальними «прибутковими» правилами.

Як правило, перехід з однієї системи оподаткування на іншу відбувається з початку певного звітного періоду (як правило, кварталу).

Зверніть увагу! Переходячи із загальної системи на єдиний податок посеред року (незалежно від того, яким був базовий період — рік чи квартал)

останній звітний період щодо податку на прибуток завершується кварталом, що передує кварталу, з якого підприємство переходить на єдиний податок

Детальніше про цьому див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 84, с. 32.

1. Допомогу надав неплатник податку на прибуток. У цьому випадку отримувач фіндопомоги за підсумками податкового періоду, в якому фіндопомогу було отримано/податкового періоду, що передує переходу спрощену систему нараховує умовні відсотки.

Далі з періоду, в якому платник переходить на спрощену систему, він припиняє нараховувати умовні відсотки (згідно з роз’ясненнями податківців, їх нарахування та включення до доходу для єдиноподатників не передбачено, див. «Вісник податкової служби України», 2012, № 37, с. 25).

І не забудьте! За підсумками періоду, в якому закінчується 12-місячний строк з дня отримання фіндопомоги, будучи єдиноподатником ви повинні будете включити її до доходу.

2. Допомогу надав платник податку на прибуток. У цьому випадку отримувач фіндопомоги за підсумками податкового періоду, в якому фіндопомога була отримана/податкового періоду, що передує переходу на спрощену систему (якщо він одночасно є періодом отримання фіндопомоги), уключає суму фіндопомоги до доходу.

Далі при переході на спрощену систему суму отриманої фіндопомоги у складі «єдиноподатного» доходу не відображаєте, навіть якщо строк користування нею перевищить 12 місяців. На це звертають увагу і податківці: ПФД, отримана єдиноподатником у періоді перебування на загальній системі оподаткування, не включається до доходу єдиноподатника (див. підкатегорію 108.04 БЗ).

Крім того, надалі повернення фіндопомоги не зменшує єдиноподатний дохід (як не сумно, витрати єдиноподатник не відображає). А це вже не на руку отримувачу фіндопомоги. Тому радимо від подібних боргів позбавитися, ще будучи на загальній системі, щоб перекрити раніше відображений дохід при отриманні фіндопомоги — витратами при поверненні.

Для зручності порядок обліку фіндопомоги подамо схематично (див. рис. 2)

 

Рис 2. Фіндопомогу отримано на загальній системі та не повернено до переходу на ЄП

 

Допомога від засновника і перехід на спрощенку (365-денний строк минув)

Підприємство-загальносистемник отримало поворотну фіндопомогу від засновника. У періоді перед переходом на спрощену систему оподаткування 365-денний строк минув. Як бути отримувачу?

Оскільки поворотна фіндопомога від засновника в цьому випадку втрачає свій пільговий статус в отримувача до дати переходу на спрощену систему, то її сума має «зіграти» в останній декларації з податку на прибуток залежно від статусу засновника.

1. Допомогу надав засновник — платник податку на прибуток. У цьому випадку отримувач фіндопомоги, за підсумками останнього податкового періоду, що передує переходу на спрощену систему, повинен нарахувати умовні відсотки.

Зверніть увагу! На думку контролерів, при втраті пільги за фіндопомогою від засновника (її неповернення після закінчення 365 календарних днів) умовні відсотки слід нараховувати за період з дати її надання (див. відповідь на запитання 4 в УПК № 367 з урахуванням змін, унесених наказом Міндоходів від 08.07.2014 р. № 402).

Далі з періоду переходу на спрощену систему умовні відсотки нараховувати не потрібно.

2. Допомогу надав засновник — не платник податку на прибуток. У цьому випадку отримувач фіндопомоги за підсумками податкового періоду, що передує переходу на спрощену систему, в якому до того ж закінчуються 365 днів, — уключає суму фіндопомоги до доходу (див. відповідь на запитання 3 в УПК № 367).

Причому така ситуація вкрай невигідна для платника, який переходить на єдиний податок. Єдиноподатнику вже не вдасться відправити на витрати фіндопомогу, що потрапила до доходу при поверненні.

І в першому, і в другому випадку, якщо на момент переходу на спрощену систему оподаткування строк 12 календарних місяців з моменту отримання фіндопомоги минув, то до доходів єдиноподатника сума фіндопомоги не потрапляє.

Для зручності порядок обліку фіндопомоги подамо схематично (див. рис. 3).

 

Рис 3. Фіндопомогу від засновника отримано та не повернено до переходу на ЄП
(минув строк 365 днів)

 

Допомога від засновника і перехід на спрощенку (365-денний строк не минув)

Підприємство-загальносистемник отримало поворотну фіндопомогу від засновника. На дату переходу на спрощену систему оподаткування 365-денний строк ще не минув. Як бути отримувачу?

Тут діє золоте правило: у підприємства, що отримало поворотну фіндопомогу від засновника протягом 365 календарних днів, жодних податкових наслідків не буде. Відповідно, сума такої ПФД не потрапить в останню декларацію з податку на прибуток при переході на спрощену систему (див. відповідь на запитання 3 в УПК № 367).

Проте ставши єдиноподатником, слід бути напоготові. Адже за поворотною фіндопомогою для єдиноподатника строк користування продовжує залишатися актуальним! Податкові наслідки в єдиноподатника не настають, якщо він користується нею не більше 12 календарних місяців з дати отри­мання.

Причому майте на увазі, відліковувати 12-місячний строк користування ПФД потрібно не з дати переходу на спрощену систему, а з дати її отримання (навіть незважаючи на те, що тоді платник єдиного податку перебував на загальній системі).

І якщо не повернути фіндопомогу до настання «граничної дати», суб’єкту господарювання — єдиноподатнику доведеться всю її суму включити до доходу й обкласти єдиним податком (п.п. 3 п. 292.11 ПКУ).

І статус позикодавця тут значення не має. До доходів у єдиноподатника потрапить як фіндопомога, отримана від платника податку на прибуток, так отримана і від неплатника.

Причому подальше повернення фіндопомоги, жодним чином не вплине на зменшення єдиного податку. Єдиноподатнику не вдасться фіндопомогу, яка потрапила до доходу при поверненні, відправити на витрати.

Тому рекомендуємо вам подбати про те, щоб строк 12 місяців не минув: краще повернути допомогу до цієї дати, а за необхідності взяти її повторно.

Статус змінює позикодавець

Отримали від спрощенця — віддаємо загальносистемнику

Підприємство — платник податку на прибуток отримало поворотну фіндопомогу від платника єдиного податку, який протягом року перейшов на загальну систему оподаткування. Як така операція відображається в податковому обліку отримувача?

Оскільки поворотну фіндопомогу спочатку отримано від єдиноподатника — неплатника податку на прибуток, то й порядок її обкладення буде відповідним. Змінювати його через перехід позикодавця до лав платників податку на прибуток не треба. Якщо поворотна фінансова допомога, отримана від платника єдиного податку буде повернена отримувачем — платником податку на прибуток протягом базового податкового періоду, який він застосовує (рік або квартал), то така операція в податковому обліку не відображається.

Якщо поворотна фіндопомога залишається не поверненою отримувачем на кінець звітного періоду, то позичальнику для визначення податкових зобов’язань потрібно включити суму такої допомоги до складу інших доходів, а у звітному періоді повернення такої допомоги до складу витрат.

Підіб’ємо підсумок: узяли позику в неплатника податку на прибуток, зокрема єдиноподатника, — оподатковуємо її за такими правилами до остаточного повернення фіндопомоги.

Отримали від загальносистемника — віддаємо спрощенцю

Підприємство отримало поворотну фіндопомогу від платника податку на прибуток, який протягом року перейшов на спеціальний режим оподаткування. Як така операція відображається в податковому обліку отримувача?

Як цю ситуацію для отримувача розглядають податківці? Відповідь знаходимо в консультації, розміщеній у підкатегорії 102.06.03 БЗ.

Якщо платник податку отримав поворотну фіндопомогу від платника податку на прибуток, який потім перейшов на спеціальний режим оподаткування, то:

— за результатами звітного періоду, в якому позикодавець перебував на загальній системі оподаткування, до складу доходу отримувача фіндопомоги включається сума умовно нарахованих відсотків на суму неповерненої фіндопомоги;

— починаючи із звітного періоду, в якому позикодавець перейшов на спрощену систему обкладення, отримувач фіндопомоги повинен урахувати у складі доходу суму фіндопомоги (її частину), що залишилася неповерненою на кінець такого звітного періоду;

— у випадку, якщо в майбутніх звітних періодах отримувач повертає таку фіндопомогу (її частину) особі, яка її надала, то за результатами такого періоду збільшує витрати на суму поверненої фіндопомоги.

Як бачимо, у цій ситуації податківці ігнорують те, що для обліку фіндопомоги в отримувача важливим є тільки статус позикодавця на момент її отримання.

На наш погляд, такий порядок обліку не відповідає букві закону. Допомогу отримано від платника податку на прибуток,отже, вона й повинна оподатковуватися за такими ж правилами до її повернення.

Зміна статусу позикодавця не повинна змінювати облік фіндопомоги в отримувача

І норми п. п. 135.5.5 ПКУ, що вимагають після закінчення податкового періоду віобразити у складі доходу суму фіндопомоги, отриману від неплатника податку на прибуток, застосовувати тут не можна.

З тексту договору позики в цьому випадку напевно чітко визначено, що в ролі позикодавця виступає підприємство — платник податку на прибуток. І стежити за зміною статусу позикодавця позичальник не зобов’язаний. Тим більше і зміна статусу позикодавця не вплине на умови договору.

Підіб’ємо підсумок: у цій ситуації позичальник має продовжувати нарахування умовних відсот­ків на неповернену частину допомоги на кінець звітного періоду, а не включати її до доходу, а при поверненні до витрат.

Отримали від засновника — віддаємо звичайній особі

Підприємство отримало поворотну фіндопомогу від засновника. Проте позикодавець протягом року вийшов зі складу засновників. Як вихід позикодавця зі складу засновників вплине на податковий облік фіндопомоги в отримувача?

На думку податківців, якщо позикодавець — неплатник податку на прибуток виходить із складу засновників до закінчення 365 календарних днів і при цьому поворотну фіндопомогу не забирає, позичальник позбавляється пільги згідно з абз. 4 п. п. 135.5.5 ПКУ. Тобто поворотна фіндопомога потрапляє під загальні правила податкового обліку фіндопомоги з дати виходу засновника.

Як роз’яснюють податківці, у разі неповернення позикодавцю-засновнику в періоді його виходу першим звітним періодом, за підсумками якого позичальник зобов’язаний буде відобразити доходи, має бути період виходу засновника зі складу учасників. Надалі при поверненні такої фіндопомоги її суму можна включити до витрат (див. підкатегорію 101.06.03 БЗ).

Ураховуючи такий підхід «вихід із засновників — кінець пільгового періоду неоподаткування фіндопомоги», то і в разі, якщо засновник був платником податку на прибуток і не забрав фіндопомогу до виходу із засновників, податківці напевно вимагатимуть від отримувача нарахувати умовні відсотки з дати користування фіндопомогою.

Нагадаємо, на думку контролерів, при втраті пільги з допомоги від засновника (йдеться про звичайну ситуацію — її неповернення після закінчення 365 календарних днів) умовні відсотки слід нараховувати з дати її надання (див. відповідь на запитання 4 УПК № 367 з урахуванням змін, унесених наказом Міндоходів від 08.07.2014 р. № 402).

Для зручності порядок обліку фіндопомоги, яку диктують податківці, подамо схематично (див. рис. 4).

 

 

Рис. 4. Фіндопомогу отримано від засновника
та не повернено до виходу його із складу засновників
(не минув строк 365 днів)

 

Проте позиція податківців, на наш погляд, неправильна. Ми продовжуємо наполягати: п.п. 135.5.5 ПКУ надає значення статусу позикодавця саме на момент отримання фіндопомоги. І вважаємо, що в разі неповернення фіндопомоги в періоді виходу особи, яка виходить зі складу засновників, отримувач має право не відображати суму такої фіндопомоги у складі доходів у межах 365-денного строку з дати отримання фіндопомоги.

Адже з абз. 4 п. п. 135.5.5 ПКУ чітко випливає:

пільгу з неоподаткування поворотної фіндопомоги від засновника отримувач втрачає тільки після закінчення 365-денного строку з дати її отримання

Підіб’ємо підсумок: обов’язок збільшити дохід або нарахувати умовні відсотки за весь строк користування фіндопомогою (залежно від статусу зас­новника) в отримувача з’явиться, якщо допомога не буде ним повернена на кінець звітного періоду, в якому мине строк у 365 календарних днів.

Отримали від звичайної особи, а віддаємо засновнику

Підприємство отримало поворотну фіндопомогу від сторонньої особи/підприємства (платника або неплатника податку на прибуток). Протягом року ця особа увійшла до складу засновників. Як така операція відображається в податковому обліку отримувача?

На наш погляд, тут слід і надалі орієнтуватися тільки на статус позикодавця при отриманні фіндопомоги. І якщо допомогу отримано:

1) від стандартного платника податку на прибуток — на кінець звітного періоду на суму неповерненої фіндопомоги треба нараховувати умовні відсотки (згідно з п.п. 14.1.257 ПКУ);

2) від нестандартного платника — на кінець звітного періоду її отримання ви повинні були включити суму неповерненої фіндопомоги до доходу, а в періоді повернення зможете включити її до витрат (п.п. 135.5.5 ПКУ).

Вхід позикодавця до складу засновників змінювати облік в отримувача не повинен.

Цю ситуацію податківці не пояснюють, але вважаємо, тут вони підтримають нашу думку. Адже навряд чи вони підуть на те, щоб коригувати відображений у минулих періодах дохід або умовні відсотки, якщо на момент входу до складу засновників 365-денний строк з дати отримання фіндопомоги не минув. Чи врахують вони «пільговість» допомоги від засновника в ситуації, що склалася? Думаємо, що ні.

Узагальнимо: мудрувати не варто — єдиний і системний похід має бути в усьому, а отже, беремо до уваги статус позикодавця на момент отримання фіндопомоги і застосовуємо це правило в усіх ситуаціях.

висновки

  • Отримувачу фіндопомоги при зміні статусу (зміні системи оподаткування) бажано позбавитися від «завислої» фіндопомоги заздалегідь.

  • Зміна статусу позикодавця не повинна змінювати облік фіндопомоги в отримувача. Проте податківці неправомірно вимагають вести облік фіндопомоги, ураховуючи таку зміну.

  • Якщо засновник, який надав фіндопомогу, змінює статус до закінчення 365 календарних днів — податківці наполягають на втраті пільги в отримувача.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити