Безоплатно, тобто задарма: передаємо майно підприємства фізособі

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2015/№ 35
Жило-було підприємство «УХ». Вирішило воно передати засновнику — фізичній особі безоплатно деяке майно. Засновник радий — отримав бажане. Директор радий — догодив засновникові. І тільки бухгалтер сумує… Що йому робити з усією цією радістю? Чим оподатковувати і чи оподатковувати взагалі? Не засмучуйся, бухгалтере! Ми вже поспішаємо тобі на допомогу і розповімо, які податки/збори/внески потрібно сплатити з цієї виплати, а які ні.

Ви передаєте безоплатно фізичній особі — ­непрацівнику підприємства деяке майно, що належить підприємству? Тоді врахуйте, що цю операцію в контексті цивільного законодавства слід розглядати як дарування. Регулюється вона положеннями ст. 717 — 728 ЦКУ.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатне майно (дарунок) у власність. Чи буде для обдаровуваної фізособи дарунок доходом, що обкладатиметься ПДФО та ВЗ? Чи потрібно справляти з його вартості ЄСВ? Відповіді на озвучені запитання ви знайдете в цій статті. А почнемо з ПДФО.

Податок на доходи фізичних осіб

Презентоване фізособі «щось потрібне» — це негрошовий дарунок. Тому тут на перше місце виходить п.п. 165.1.39 ПКУ. Він звільняє від оподаткування дарунки, вартість яких не перевищує у 2015 році 609,00 грн. з розрахунку на місяць.

Різниця між вартістю дарунка, визначеною за звичайними цінами*, і неоподатковуваною сумою є для обдаровуваної фізособи оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага (див. п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ). Важливо!

* Про звичайні ціни ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 12.

До бази оподаткування частина вартості дарунка — додаткового блага має потрапити збільшеною на «натуральний» ­
ПДФО-коефіцієнт

Ураховуючи, що дохід у вигляді додаткового блага оподатковують за ставками 15 % і 20 %, розмір такого коефіцієнта дорівнює ( п. 164.5 ПКУ):

— 1,176471 — при ставці ПДФО 15 %;

— 1,25 — при ставці ПДФО 20 %.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ:

неоподатковуваний на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ негрошовий дарунок (його частину) відображайте з ознакою доходу «160»;

оподатковувану частину вартості дарунка, збільшену на «натуральний» ­коефіцієнт,­ — з ­ознакою­ доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Військовий збір

З частини вартості дарунка, неоподатковуваної ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ, утримувати ВЗ не потрібно. Підстава — пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

До бази обкладення ВЗ має потрапити тільки оподатковувана ПДФО частина вартості дарунка, збільшена на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт

Увага! Збільшувати оподатковуваний ВЗ дохід, виплачений у негрошовій формі, на «натуральний» ВЗ-коефіцієнт не потрібно… Незважаючи на математичну виправданість таких дій, податківців проти цього. Причина в тому, що застосування ВЗ-коефіцієнта не передбачено ПКУ.

Ставка ВЗ становить 1,5 % від суми оподатковуваного доходу. У цьому випадку бази оподаткування для ПДФО і ВЗ будуть рівні.

І тут цілком очікувано виникає запитання: а з чого сплачувати ВЗ, якщо дохід надається в натуральній формі? Не відривати ж, наприклад, колесо від подарованої машини в рахунок сплати ВЗ! Та й іншого доходу, за рахунок якого можна було б утримати ВЗ, у нашому випадку немає. Податківці в усних консультаціях пропонують податковим агентам спочатку «попросити» отримувача негрошового доходу внести до каси суму ВЗ до сплати, щоб було, за рахунок чого сплачувати, і тільки потім виплачувати йому цей дохід, щоб не порушити строків сплати ВЗ.

Суму доходу, що обкладається ВЗ, і суму ВЗ відображайте в розділі II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Дарунок (його частина), що не обкладається ВЗ, до розділу II форми № 1ДФ потрапити не повинен.

Єдиний соціальний внесок

У цій ситуації дохід у фізособи виник за цивільно-правовим договором, не пов’язаним з виконанням робіт (наданням послуг). Тому з вартості дарунка непрацівнику підприємства ЄСВ справляти не потрібно. Також не потрібно цей дохід показувати у звіті з ЄСВ.

А тепер закріпимо знання на прикладі.

Приклад. Підприємство — неплатник ПДВ* у травні 2015 року безоплатно передало фізичній особі Паненку Василю Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2654878954) об’єкт основних засобів (легковий автомобіль). Засновник не перебуває з підприємством у трудових відносинах. Станом на 01.05.2015 р. балансова (залишкова) вартість переданого основного засобу становить 144000,00 грн., а сума нарахованого зносу — 100000,00 грн.

* Якщо основний засіб передає платник ПДВ, то врахуйте наші роз’яснення, наведені у статті на с. 8.

На момент передання об’єкта основних засобів його балансова (залишкова) вартість відповідає звичайній ціні без ПДВ.

Вартість подарованого фізособі основного засобу — 144000,00 грн. Ця сума є для фізособи «чистою» сумою, отриманою на руки. Частину цієї суми, що дорівнює 609,00 грн., не обкладаємо ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ. Отже, «чистий» дохід фізособи у вигляді оподатковуваної вартості дарунка дорівнює 143391,00 грн. (144000,00 грн. - 609,00 грн.).

Як ми вже зазначали вище, дохід у вигляді додаткового блага оподатковується за ставками 15 % і 20 %. У 2015 році ставка 15 % застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12180,00 грн. До суми перевищення застосовується ставка податку 20 %.

Визначимо, до якої «чистої» суми доходу застосовується ставка 15 %:

12180,00 : 1,176471 = 10353,00 (грн.).

Оскільки «чиста» сума доходу, що обкладається ПДФО (143391,00 грн.), перевищує розрахункову величину (10353,00 грн.), для її приведення до нарахованої підприємству слід застосувати два коефіцієнти:

— коефіцієнт 1,176471 до доходу 10353,00 грн.;

— коефіцієнт 1,25 до доходу 133038,00 грн. (143391,00 грн. - 10353,00 грн.).

Нарахована сума доходу у вигляді додаткового блага, до якої застосовуватиметься ставка 15 %, становитиме:

10353,00 х 1,176471 = 12180,00 (грн.).

Нарахована сума доходу, до якої застосовуватиметься ставка 20 %, становитиме:

133038,00 х 1,25 = 166297,50 (грн.).

Загальна сума оподатковуваного доходу — 178477,50 грн. (12180,00 грн. + 166297,50 грн.).

Розрахуємо суму податку, яку підприємство має утримати з доходу фізособи:

12180,00 х 15 : 100 + 166297,50 х 20 : 100 = = 35086,50 (грн.).

Тепер визначимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету:

178477,50 х 1,5 : 100 = 2677,16 (грн.).

У бухгалтерському обліку операцію з безоплатної передачі основного засобу відображаємо таким чином (див. таблицю).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Дт

Кт

1

Нараховано дохід фізособі у вигляді
вартості об’єкта основних засобів з урахуванням «натурального» коефіцієнта (609,00 + 178477,50)

977

685

179086,50

2

Утримано ПДФО з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

641/ПДФО

35086,50

3

Утримано ВЗ із суми з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

642/ВЗ

2677,16

4

Суму ВЗ внесено засновником до каси підприємства

301

685

2677,16

5

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

35086,50

6

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

2677,16

7

Передано фізособі об’єкт основних засобів
як дарунок

377

105

144000,00

8

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом основних засобів

131

105

100000,00

9

Здійснено залік заборгованості з фізособою на суму дарунка

685

377

144000,00

Дохід Паненка В. В. підприємство відобразить у розділі I форми № 1ДФ за 2 квартал 2015 року таким чином:

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2015 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

2654878954

178477

50

178477

50

35086

50

35086

50

126

11

2654878954

609

00

609

00

160

<…>

Крім того, розмір майна, що обкладається ВЗ (178477,50 грн.), і суму нарахованого/перерахованого ВЗ (2677,16 грн.) необхідно відобразити в розділі II форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір».

Підсумуємо все зазначене вище (див. висновки) ☺.

висновки

  • Вартість негрошового дарунка (його частина), що не перевищує у 2015 році 609 грн. (з розрахунку на місяць), не обкладаєте ані ПДФО, ані ВЗ. У формі № 1ДФ такий дохід відображаєте тільки в розділі I з ознакою доходу «160». У розділі II Податкового розрахунку йому немає місця.

  • Вартість дарунка — додаткового блага обкладаєте ПДФО та ВЗ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаєте в розділі I з ознакою доходу «126» і в розділі II в загальній сумі доходів, що обкладаються ВЗ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити