Безоплатно, тобто задарма: передаємо майно підприємства фізособі

Ушакова Лілія, податковий експерт
Податки & бухоблік Квітень, 2015/№ 35
В обраному У обране
Друк
Жило-було підприємство «УХ». Вирішило воно передати засновнику — фізичній особі безоплатно деяке майно. Засновник радий — отримав бажане. Директор радий — догодив засновникові. І тільки бухгалтер сумує… Що йому робити з усією цією радістю? Чим оподатковувати і чи оподатковувати взагалі? Не засмучуйся, бухгалтере! Ми вже поспішаємо тобі на допомогу і розповімо, які податки/збори/внески потрібно сплатити з цієї виплати, а які ні.

Ви передаєте безоплатно фізичній особі — ­непрацівнику підприємства деяке майно, що належить підприємству? Тоді врахуйте, що цю операцію в контексті цивільного законодавства слід розглядати як дарування. Регулюється вона положеннями ст. 717 — 728 ЦКУ.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатне майно (дарунок) у власність. Чи буде для обдаровуваної фізособи дарунок доходом, що обкладатиметься ПДФО та ВЗ? Чи потрібно справляти з його вартості ЄСВ? Відповіді на озвучені запитання ви знайдете в цій статті. А почнемо з ПДФО.

Податок на доходи фізичних осіб

Презентоване фізособі «щось потрібне» — це негрошовий дарунок. Тому тут на перше місце виходить п.п. 165.1.39 ПКУ. Він звільняє від оподаткування дарунки, вартість яких не перевищує у 2015 році 609,00 грн. з розрахунку на місяць.

Різниця між вартістю дарунка, визначеною за звичайними цінами*, і неоподатковуваною сумою є для обдаровуваної фізособи оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага (див. п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ). Важливо!

* Про звичайні ціни ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 12.

До бази оподаткування частина вартості дарунка — додаткового блага має потрапити збільшеною на «натуральний» ­
ПДФО-коефіцієнт

Ураховуючи, що дохід у вигляді додаткового блага оподатковують за ставками 15 % і 20 %, розмір такого коефіцієнта дорівнює ( п. 164.5 ПКУ):

— 1,176471 — при ставці ПДФО 15 %;

— 1,25 — при ставці ПДФО 20 %.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ:

неоподатковуваний на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ негрошовий дарунок (його частину) відображайте з ознакою доходу «160»;

оподатковувану частину вартості дарунка, збільшену на «натуральний» ­коефіцієнт,­ — з ­ознакою­ доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Військовий збір

З частини вартості дарунка, неоподатковуваної ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ, утримувати ВЗ не потрібно. Підстава — пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

До бази обкладення ВЗ має потрапити тільки оподатковувана ПДФО частина вартості дарунка, збільшена на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт

Увага! Збільшувати оподатковуваний ВЗ дохід, виплачений у негрошовій формі, на «натуральний» ВЗ-коефіцієнт не потрібно… Незважаючи на математичну виправданість таких дій, податківців проти цього. Причина в тому, що застосування ВЗ-коефіцієнта не передбачено ПКУ.

Ставка ВЗ становить 1,5 % від суми оподатковуваного доходу. У цьому випадку бази оподаткування для ПДФО і ВЗ будуть рівні.

І тут цілком очікувано виникає запитання: а з чого сплачувати ВЗ, якщо дохід надається в натуральній формі? Не відривати ж, наприклад, колесо від подарованої машини в рахунок сплати ВЗ! Та й іншого доходу, за рахунок якого можна було б утримати ВЗ, у нашому випадку немає. Податківці в усних консультаціях пропонують податковим агентам спочатку «попросити» отримувача негрошового доходу внести до каси суму ВЗ до сплати, щоб було, за рахунок чого сплачувати, і тільки потім виплачувати йому цей дохід, щоб не порушити строків сплати ВЗ.

Суму доходу, що обкладається ВЗ, і суму ВЗ відображайте в розділі II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Дарунок (його частина), що не обкладається ВЗ, до розділу II форми № 1ДФ потрапити не повинен.

Єдиний соціальний внесок

У цій ситуації дохід у фізособи виник за цивільно-правовим договором, не пов’язаним з виконанням робіт (наданням послуг). Тому з вартості дарунка непрацівнику підприємства ЄСВ справляти не потрібно. Також не потрібно цей дохід показувати у звіті з ЄСВ.

А тепер закріпимо знання на прикладі.

Приклад. Підприємство — неплатник ПДВ* у травні 2015 року безоплатно передало фізичній особі Паненку Василю Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2654878954) об’єкт основних засобів (легковий автомобіль). Засновник не перебуває з підприємством у трудових відносинах. Станом на 01.05.2015 р. балансова (залишкова) вартість переданого основного засобу становить 144000,00 грн., а сума нарахованого зносу — 100000,00 грн.

* Якщо основний засіб передає платник ПДВ, то врахуйте наші роз’яснення, наведені у статті на с. 8.

На момент передання об’єкта основних засобів його балансова (залишкова) вартість відповідає звичайній ціні без ПДВ.

Вартість подарованого фізособі основного засобу — 144000,00 грн. Ця сума є для фізособи «чистою» сумою, отриманою на руки. Частину цієї суми, що дорівнює 609,00 грн., не обкладаємо ПДФО на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ. Отже, «чистий» дохід фізособи у вигляді оподатковуваної вартості дарунка дорівнює 143391,00 грн. (144000,00 грн. - 609,00 грн.).

Як ми вже зазначали вище, дохід у вигляді додаткового блага оподатковується за ставками 15 % і 20 %. У 2015 році ставка 15 % застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12180,00 грн. До суми перевищення застосовується ставка податку 20 %.

Визначимо, до якої «чистої» суми доходу застосовується ставка 15 %:

12180,00 : 1,176471 = 10353,00 (грн.).

Оскільки «чиста» сума доходу, що обкладається ПДФО (143391,00 грн.), перевищує розрахункову величину (10353,00 грн.), для її приведення до нарахованої підприємству слід застосувати два коефіцієнти:

— коефіцієнт 1,176471 до доходу 10353,00 грн.;

— коефіцієнт 1,25 до доходу 133038,00 грн. (143391,00 грн. - 10353,00 грн.).

Нарахована сума доходу у вигляді додаткового блага, до якої застосовуватиметься ставка 15 %, становитиме:

10353,00 х 1,176471 = 12180,00 (грн.).

Нарахована сума доходу, до якої застосовуватиметься ставка 20 %, становитиме:

133038,00 х 1,25 = 166297,50 (грн.).

Загальна сума оподатковуваного доходу — 178477,50 грн. (12180,00 грн. + 166297,50 грн.).

Розрахуємо суму податку, яку підприємство має утримати з доходу фізособи:

12180,00 х 15 : 100 + 166297,50 х 20 : 100 = = 35086,50 (грн.).

Тепер визначимо суму ВЗ, що підлягає сплаті до бюджету:

178477,50 х 1,5 : 100 = 2677,16 (грн.).

У бухгалтерському обліку операцію з безоплатної передачі основного засобу відображаємо таким чином (див. таблицю).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Дт

Кт

1

Нараховано дохід фізособі у вигляді
вартості об’єкта основних засобів з урахуванням «натурального» коефіцієнта (609,00 + 178477,50)

977

685

179086,50

2

Утримано ПДФО з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

641/ПДФО

35086,50

3

Утримано ВЗ із суми з оподатковуваної частини вартості переданого об’єкта основних засобів

685

642/ВЗ

2677,16

4

Суму ВЗ внесено засновником до каси підприємства

301

685

2677,16

5

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

35086,50

6

Перераховано ВЗ

642/ВЗ

311

2677,16

7

Передано фізособі об’єкт основних засобів
як дарунок

377

105

144000,00

8

Списано суму нарахованого зносу за переданим об’єктом основних засобів

131

105

100000,00

9

Здійснено залік заборгованості з фізособою на суму дарунка

685

377

144000,00

Дохід Паненка В. В. підприємство відобразить у розділі I форми № 1ДФ за 2 квартал 2015 року таким чином:

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2015 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

2654878954

178477

50

178477

50

35086

50

35086

50

126

11

2654878954

609

00

609

00

160

<…>

Крім того, розмір майна, що обкладається ВЗ (178477,50 грн.), і суму нарахованого/перерахованого ВЗ (2677,16 грн.) необхідно відобразити в розділі II форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір».

Підсумуємо все зазначене вище (див. висновки) ☺.

висновки

  • Вартість негрошового дарунка (його частина), що не перевищує у 2015 році 609 грн. (з розрахунку на місяць), не обкладаєте ані ПДФО, ані ВЗ. У формі № 1ДФ такий дохід відображаєте тільки в розділі I з ознакою доходу «160». У розділі II Податкового розрахунку йому немає місця.

  • Вартість дарунка — додаткового блага обкладаєте ПДФО та ВЗ. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаєте в розділі I з ознакою доходу «126» і в розділі II в загальній сумі доходів, що обкладаються ВЗ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд