Теми статей
Обрати теми

Розраховуємо «інвалідний» норматив

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Лютий, 2015/№ 11
Друк
Інваліди, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058, віднесені Законом про зайнятість до громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Протее у виконання 5 % квоти для працевлаштування таких осіб інвалідів не включають. Несправедливо? Аж ніяк. Річ у тім, що для працевлаштування інвалідів є свій норматив. Хто зобов’язаний його виконувати? Як розрахувати «інвалідний» норматив? Зараз ми відповімо на всі ваші запитання.

Почнемо з головного. Законодавець у ст. 19 Закону № 875 установив роботодавцям норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Його розмір дорівнює:

1 робочому місцю — якщо в роботодавця працевлаштовано від 8 до 25 осіб;

4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (далі — СКШП) за рік — якщо працює 25 і більше осіб.

Хто зобов’язаний виконувати цей норматив? Читаємо далі!

«Інвалідний» норматив: усі поспіль чи є варіанти?

За загальним правилом створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів у межах нормативу зобов’язані всі роботодавці*. Форма власності, галузева приналежність та обрана система оподаткування в цьому випадку не мають значення.

* Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.

Винятків із цього правила всього два. Це:

— роботодавці з кількістю найманих працівників до 8 осіб;

— представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667).

Врахуйте:

визначаючи кількість найманих працівників, за основу беріть показник СКШП за звітний рік

Його можна знайти у графі 2 рядка 1040 статзвітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна). Ви такий звіт не здаєте? Не засмучуйтеся. Ми розповімо, як розрахувати цей показник. А почнемо з працівників, які беруть участь в його розрахунку.

У розрахунку брали участь…

До розрахунку «інвалідного» нормативу включайте всі робочі місця, зайняті штатними працівниками, прийнятими на постійну, тимчасову або сезонну роботу**, у тому числі й робочі місця з особливим характером праці, зі шкідливими та важкими умовами праці (див. постанову ВСУ від 04.07.2011 р. № 21-159а11).

** Зауважте, сюди можуть потрапити в тому числі і власники підприємства, які працевлаштовані на робочі місця та отримують заробітну плату на цьому підприємстві.

Детальний перелік категорій працівників, які потрапляють до розрахунку СКШП, наведено в пп. 2.4, 2.5 і 3.2.2 Інструкції № 286. До них належать працівники, для яких це місце роботи є основним, і вони:

1) фактично з’явилися на роботу, уключаючи тих, які не працювали внаслідок простою;

2) прийняті на роботу з випробувальним строком;

3) прийняті або переведені з ініціативи адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень*;

4) перебувають у службових відрядженнях, у тому числі за кордоном;

5) уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома**;

6) прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників (наприклад, у зв’язку з хворобою, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею віку, установленого чинним законодавством або колективним договором);

7) працюють відповідно до договорів (розпоряджень, наказів) за межами підприємства;

8) направлені для виконання робіт вахтовим методом;

9) є іноземними громадянами, що працевлаштовані відповідно до чинного законодавства та отримують заробітну плату;

10) є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори (п. 2.4 Інструкції № 286);

11) відсутні з таких причин (п. 2.5 Інструкції № 286):

— були тимчасово непрацездатні;

— виконували державні або громадські обов’язки. Тобто

при розрахунку СКШП слід ураховувати працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

— тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання;

— направлені з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або отримання нової професії (спеціальності), перепідготовки і стажування на інші підприємства або за кордон;

— навчаються в навчальних закладах, аспірантурі та перебувають у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчального закладу або не з’явилися на роботу в надані їм додаткові вільні від роботи дні, незалежно від оплати таких днів;

— перебувають у щорічних основних і додаткових, творчих відпустках, наданих згідно із законодавством, колективним договором і трудовим договором (контрактом);

— перебувають у відпустках без збереження заробітної плати;

— мають вихідний день відповідно до графіка роботи підприємства;

— отримали день відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні;

— беруть участь у страйках;

— відсутні внаслідок прогулу;

— усунені від виконання повноважень;

— перебувають під слідством до рішення суду.

* В обліковій чисельності їх враховуйте за кожен календарний день як цілі одиниці.
Майте на увазі: до цієї категорії працівників не належать працівники, яким установлено скорочену тривалість робочого часу (див. ст. 51 КЗпП).

** До облікової кількості штатних працівників — надомників уключайте за кожен календарний день як цілі одиниці.

Не включайте до розрахунку СКШП працівників, які (пп. 2.6 і 3.2.2 Інструкції № 286):

1) прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники)***;

2) залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами;

3) переведені з інших підприємств відповідно до договорів між суб’єктами господарювання (тимчасово без працевлаштування);

4) є учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів та проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей;

5) є особами, направленими підприємством для навчання до навчальних закладів з відривом від виробництва, яким підприємство за рахунок власних коштів виплачує тільки стипендію;

6) є особами, що навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які вводитимуться в дію;

7) подали заяви про звільнення і припинили працю до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу;

8) відсутні на роботі, оскільки перебувають у відпустках:

— у зв’язку з вагітністю та пологами;

— для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

*** Внутрішніх сумісників (працівників, які у вільний від основної роботи час на тому самому підприємстві, крім своєї основної, виконують іншу, регулярно оплачувану роботу на умовах трудового договору), в обліковій кількості штатних працівників ураховуйте як одну особу.

З проблемою «включати/не включати» ми розібралися. Тепер перейдемо до порядку розрахунку СКШП за рік.

СКШП: рахуємо правильно

Розрахунок показника СКШП за рік можна умовно розбити на три етапи (див. рисунок).

 

img 1 

 

А тепер пояснимо, як розрахувати кожен із трьох показників.

Кількість штатних працівників за кожен день кожного місяця звітного року (уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні). Цей показник чисельності працівників визначайте на підставі:

— даних табельного обліку використання робочого часу;

— наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівників і припинення трудових договорів.

Урахуйте: кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий і святковий дні дорівнює обліковій кількості працівників за попередній робочий день.

СКШП за кожен місяць звітного року. Для його розрахунку використовуйте формулу (див. пп. 3.2.1 і 3.2.2 Інструкції № 286):

СКШПмісяць = (К1 + К2 + … + КN) : N,

де СКШПмісяць — СКШП за звітний місяць;

К1, К2, КN — кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця (з 1 по 31 (30, а для лютого — 28 (29) число);

N — число календарних днів у звітному місяці.

Приклад 1. Загальна кількість штатних працівників облікового складу, які підлягають уключенню до розрахунку СКШП за всі дні січня 2014 року, становить 2584 осіб. Календарна кількість днів у січні 2014 року — 31.

Визначимо СКШП облікового складу за січень 2014 року:

2584 : 31 = 83 (ос.).

Важливо! Якщо ваше підприємство було створене в середині місяця, то СКШП за перший неповний місяць роботи визначайте шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці на число календарних днів у звітному місяці (див. приклад в п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Приклад 2. Підприємство створено 22 грудня 2011 року. Підприємство працює на умовах п’ятиденного робочого тижня. Облікова кількість штатних працівників підприємства склала: 22 грудня — 1 особа; 23 грудня — 1 особа; 24 грудня — 5 осіб; 25 грудня — 5 осіб; 26 грудня — 20 осіб; 27 грудня (субота) — 20 осіб; 28 грудня (неділя) — 20 осіб; 29 грудня — 21 особа, 30 грудня — 21 особа, 31 грудня — 21 особа.

Календарне число днів у грудні 2014 року — 31.

Визначимо СКШП за грудень 2014 року:

(1 + 1 + 5 + 5 + 20 + 20 + 20 + 21 + 21 + 21): 31 = 4 (ос.).

СКШП за звітний рік. Його легко розрахувати за допомогою цієї формули:

СКШПрік = (СКШПмісяць1 + СКШПмісяць2 + … + СКШПмісяць12) : 12,

де СКШПрік — СКШП облікового складу за рік;

СКШПмісяць1, СКШПмісяць2, СКШПмісяць12 — показники СКШП за відповідний місяць звітного року.

Приклад 3. На підприємстві місячні показники середньооблікової кількості штатних працівників за 2014 рік склали:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

75

75

80

79

75

75

90

91

90

70

70

70

 

Визначимо СКШП облікового складу за 2014 рік:

(75 + 75 + 80 + 79 + 75 + 75 + 90 + 91 + 90 + 70 + 70 + 70) : 12 = 78 (ос.).

Увага! Якщо підприємство відпрацювало неповний рік (наприклад, створено в середині 2014 року), то визначаючи СКШП за 2014 рік, до розрахунку беріть тільки місяці роботи, але результат все одно діліть на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Приклад 4. Підприємство створене в червні 2014 року. Місячні показники середньооблікової кількості штатних працівників за місяці роботи підприємства в 2014 році становлять:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2

5

12

12

35

35

36

 

Визначимо СКШП облікового складу за 2014 рік:

(2 + 5 + 12 + 12 +35 + 35 + 36) : 12 = 11 (ос.).

Як бачите, незважаючи на те, що підприємство не працювало в січні — травні 2014 року, при розрахунку СКШП за 2014 рік отриману суму ділимо на 12 (місяців).

Від СКШП до «інвалідного» нормативу

Розрахувавши зазначеним вище чином СКШП за рік і взявши від нього 4 %, отримуємо «інвалідний» норматив, виконання якого має забезпечити роботодавець. Якщо СКШП склало від 8 до 25 осіб, «інвалідний» норматив дорівнюватиме 1.

Потім розрахуйте вже відомим способом СКШП за працівниками, яким установлено інвалідність та які були працевлаштовані у звітному році. Про те, які документи підтверджують, що працівник є інвалідом, ми з вами говорили у статті на с. 6.

На виконання «інвалідного» нормативу зараховуйте всіх інвалідів, для яких це місце роботи є основним

При цьому не має значення, досяг інвалід пенсійного віку чи ні та його група інвалідності (див. лист Фонду інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81).

Отримане число порівняєте з нормативом.

Врахуйте: якщо при розрахунку перелічених вище показників отримано дробове число, в якого після коми стоїть «5» і більше, — округлюйте його в бік збільшення. Такі правила округлення прописано в п. 3.4 Інструкції № 42.

Отже, підприємство розрахувало норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Ті роботодавці, які його виконали, можуть зітхнути з полегшенням, заповнивши та подавши до Фонду інвалідів Звіт (див. на с. 21).

Ваше підприємство (підприємець) ніколи раніше не подавало цей звіт? Тоді спершу вам слід зареєструватися у Фонді інвалідів.

Реєстрація у Фонді інвалідів

Необхідність зареєструватися у Фонді інвалідів безпосередньо пов’язана з необхідністю подання Звіту про виконання «інвалідного» нормативу. А отже, реєструватися у Фонді інвалідів повинні ті роботодавці, в яких СКШП за рік 8 і більше осіб (п. 3 Порядку реєстрації).

Виходить, що відповісти на запитання, чи потрібно реєструватися у Фонді інвалідів, ви можете, підрахувавши СКШП за 2014 рік. Якщо цей показник не перевищить 7 осіб, реєструватися у Фон­ді не потрібно. А якщо він «перевалив» за 7? Тоді

вашому підприємству (підприємцю) необхідно було до 1 лютого 2015 року пройти реєстрацію у Фонді інвалідів

Ви пропустили цей строк? Нічого страшного. Санкції за порушення строку реєстрації у Фонді інвалідів законодавством не передбачено (див. лист Фонду інвалідів від 26.02.2008 р. № 1/6-43/06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 41).

Головне — не пропустити строк подання Звіту про працевлаштування інвалідів. Якщо у вас на руках будуть необхідні для реєстрації документи, то перед поданням Звіту вас повинні зареєструвати без застосування жодних санкцій за порушення порядку реєстрації. Які документи необхідно мати із собою? У загальному випадку це заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98.

Якщо у вашого роботодавця є відокремлені підрозділи, то крім заяви необхідно подати відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Врахуйте: зареєструватися у Фонді, як і подати Звіт, можна поштою. Просто надішліть заяву і відомості про підрозділи (за їх наявності) рекомендованим листом з повідомленням. Датою реєстрації у Фонді інвалідів буде дата на поштовому штемпелі (п. 4 Порядку реєстрації).

І тут цілком очікувано виникає запитання: у які строки та за якою формою роботодавці зобов’язані відзвітувати перед Фондом інвалідів про виконання нормативу? Читаємо наступну статтю!

висновки

  • Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів залежить від СКШП, працевлаштованих у роботодавця у звітному році.

  • Розрахунок СКШП усіх працівників і СКШП інвалідів здійснюйте згідно з Інструкцією № 286.

  • Необхідність зареєструватися у Фонді інвалідів безпосередньо пов’язана з необхідністю подання Звіту про виконання «інвалідного» нормативу. Якщо у вас СКШП менше 8 осіб, у Фонді інвалідів реєструватися не потрібно.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі