Заповнюємо «інвалідний» Звіт

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Друк
«Інвалідний» звіт роботодавці подають уже не перший рік. Нічого складного в цьому немає. Єдине, що засмучує, — санкції за невиконання «інвалідного» нормативу та неподання Звіту. Отже, не пропустіть заповітну дату. Про все детально в нашій шпаргалці, що стосується «інвалідної» звітності.

Нещодавно ми згадували про звітність за «трудовою» квотою («Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 1—2, с. 32). Нагадаємо, що цією квотою держава сприяє працевлаштуванню неконкурентоспроможних категорій населення. Тоді ж ми зазначали, що інвалідів до розрахунку «трудової» квоти включати не треба — для них діють свої гарантії. Про «інвалідний» норматив ми говорили в попередній статті. Прийшла черга звітності, пов’язаної з його виконанням.

Візит до Фонду: при параді та у строк

«Бувалі» роботодавці можуть зітхнути з полегшенням: за рік форма звітності не змінилася. Інакше кажучи, за підсумками 2014 року подаємо Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (річна), затверджений старим добрим наказом № 42.

Цей Звіт подають до Фонду інвалідів ті роботодавці, в яких показник СКШП облікового складу за рік склав 8 і більше осіб (ст. 19 Закону № 875, п. 1 Порядку подання Звіту і п. 1.1 Інструкції № 42).

Але є й щасливці, які не подають форму № 10-ПI:

— представництва іноземних компаній, що не є юрособами (див. лист Фонду інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667);

— відокремлені підрозділи підприємств. Ці підрозділи не підлягають окремій реєстрації у Фон­ді інвалідів. Дані за ними головне підприємство обліковує у своєму зведеному «інвалідному» звіті (див. п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

Подають Звіт до «рідного» відділення Фонду інвалідів (за місцем реєстрації підприємства).

До уваги роботодавців у зоні проведення АТО! Змінилися адреси Луганського та Донецького обласних відділень Фонду інвалідів. Подробиці див. на сайті http://www.ispf.gov.ua

Відзвітувати потрібно до 1 березня наступного за звітним роком. Саме такий граничний строк подання зазначено в п. 2 Порядку подання Звіту і п. 2.1 Інструкції № 42. Зауважимо, що безпосередньо у формі Звіту зазначено інший строк — не пізніше 1 березня після звітного періоду. Ураховуючи, що у 2015 році 1 березня припадає на неділю, а «святково-вихідне» перенесення не передбачене, то відзвітувати потрібно заздалегідь.

За 2014 рік Звіт за формою № 10-ПІ слід подати не пізніше 27 лютого 2015 року

Звіт до Фонду інвалідів може бути:

— надано особисто роботодавцем;

— надіслано поштою рекомендованим листом.

Врахуйте: подання Звіту в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі його надсилання поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання Звіту).

До речі, в окремих випадках Звіт подають разом з додатковими документами. Що й коли потрібно до нього додати, читайте далі.

Документи, які надають зі Звітом

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів надають:

— роботодавці, які повністю фінансуються за раху­нок коштів державного або місцевих бюджетів, — копію довідки органу ДФСУ про внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 2 Порядку подання Звіту). Оригінал довідки пред’являється при поданні Звіту. У разі надсилання Звіту поштою копія довідки посвідчується нотаріально;

— роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, у разі зміни їх кількості порівняно з раніше поданими даними — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, і від­окремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік) (п. 3 Порядку подання Звіту);

— господарські об’єднання, створені згідно зі ст. 19 Закону № 875,— окремі Звіти об’єднання та підприємств, Перелік і копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, що входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), які підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

Крім того, на місцях відділення Фонду інвалідів вимагають надавати разом зі Звітом копію статистичного звіту за формою № 1-ПВ (термінова, місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року. Про нюанси подання Звіту ви тепер в курсі. Залишилися дрібниці — правильно заповнити форму. Допоможемо і в цьому.

Заповнюємо 6 заповітних рядків

Порядок заповнення «інвалідного» Звіту визначено Інструкцією № 42.

Адресну частину Звіту та сітки кодів ви заповнюєте за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. А ось правила заповнення рядків Звіту з кодами 01 — 06 для наочності наведемо в таблиці.

 

Код рядка

Що зазначаєте

1

2

01

Внесітьь СКШП облікового складу за 2014 рік. Дані в рядку 01 зазначаєте в цілих одиницях*. Порядок розрахунку СКШП див. на с. 16

02

Запишіть СКШП інвалідів за 2014 рік. Цей показник розраховуєте так само, як СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких це місце роботи є основним. Сумісників та інвалідів, з якими укладено цивільно-правові договори, до розрахунку не включаєте. Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе в рахунок виконання встановленого йому як роботодавцю нормативу з працевлаштування інвалідів (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).
Дані в рядку 02 зазначаєте в цілих одиницях*

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. Він дорівнює в роботодавців, у яких СКШП облікового складу:  
від 8 до 25 осіб, — 1 особі;  
від 25 і більше осіб, — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.
Дані в рядку 03 зазначаєте в цілих одиницях*

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, облікованим у рядку 01**. Перелік виплат, які включаються до фонду оплати праці, ви знайдете в тематичному номері «Виплати працівникам» // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 87, с. 3

05

Показник** визначаєте за формулою: рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо рядок 02 менше рядка 03, тобто ви не виконали «інвалідний» норматив, тут проставляєте суму АГС*** (див. ст. 20 Закону № 875).
Роботодавці, в яких працює від 8 до 15 осіб (орієнтир на ряд. 01), показник розраховують таким чином: ряд. 06 = (1 х (ряд. 05 : 2)). Роботодавці, в яких працює 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу: ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Дані зазначаєте в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення).
** Інструкція № 42 не містить вказівок, як округлювати дані в цих рядках. Проте на практиці відділення Фонду інвалідів рекомендують зазначати дані в рядку 04 в тисячах гривень з одним знаком після коми, а в рядку 05 — у гривнях з двома знаками після коми.
*** Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, наступного за звітним. Таким чином, за невиконаний у 2014 році норматив штраф потрібно сплатити не пізніше 14 квітня 2015 року. У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (ч. 2 ст. 20 Закону № 875). З 13.11.2014 р. облікова ставка НБУ становить 14 %.

 

Порядок заповнення роботодавцями «інвалідного» звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 1. За 2014 рік СКШП облікового складу склало 72 особи; СКШП інвалідів — 2 особи.

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування інвалідів:

72 х 4 : 100 = 2,88 3 (ос.)

Виходить, що підприємство повинне було працевлаштувати у 2014 році 3 інваліди, проте фактично були працевлаштовані тільки 2 інваліди.

Здійснимо розрахунок суми АГС, які має сплатити підприємство, що не виконало «інвалідний» норматив.

Припустимо, що річний фонд оплати праці штатних працівників становить 3296160 грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника:

3296,2 х 1000 : 72 = 45780,56 (грн.).

Розрахуємо суму адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів:

(3 - 2) х 45780,56 = 45780,56 (грн.).

 

<…>

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

72

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

2

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

3

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

3296,2

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

45780,56

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

45780,56

<…>

Приклад заповнення «інвалідного» Звіту

 

Не порушуй і покараний не будеш

За неподання Фонду інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів відповідати доведеться посадовим особам, зобов’язаним подавати такий Звіт (див. лист Фонду інвалідів від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01).

Міру адмінвідповідальності встановлено в ч. 2 ст. 1881 КпАП. Це штраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн.

Зазначені порушення можуть бути виявлені під час перевірки фахівцями Державної інспекції України з питань праці, які складають протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68). Рішення про накладення адміністративного штрафу на винних осіб підприємства за ст. 1881 КпАП виноситься судом.

Отже, запорука спокою роботодавця — виконати «інвалідний» норматив і своєчасно відзвітувати. Усе просто.

висновки

  • Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів подають до Фонду інвалідів ті роботодавці, в яких показник СКШП облікового складу за рік склав 8 і більше осіб.

  • За 2014 рік Звіт за формою № 10-ПІ подайте не пізніше 27 лютого 2015 року.

  • За неподання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів посадовим особам підприємства, до обов’язків яких входить подання такого Звіту, загрожує адмінштраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі