Теми статей
Обрати теми

«Про звітність, авансові внески, консолідовану сплату податку та ін. »

Державна фіскальна служба України
Податки & бухоблік Лютий, 2015/№ 12
Друк
Лист ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17
податок на прибуток — 2015

Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств повідомляє таке.

Загальні положення

28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України за № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який опубліковано в газеті «Голос України» (31.12.2014 р. № 254) та положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2015 р. (далі — Закон № 71-VIII).

Законом № 71-VIII викладено розділ III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі — Кодекс) в новій редакції та передбачено розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

У зв’язку з цим права контролюючого органу доповнено правом проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та правом на проведення перевірки правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

При цьому, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу. Рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на різниці приймається зазначеними платниками самостійно.

Подання податкової звітності

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Закону № 71-VIII податкова декларація, у тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Разом з тим, п. 22 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що норма п. 57.1 ст. 57 Кодексу у частині граничного терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств застосовується починаючи із подання декларації з цього податку за звітний рік, в якому набирає чинності редакція розділу III Кодексу, викладена в Законі № 71-VIII.

Враховуючи наведені положення Закону № 71-VIII та вимоги ст. 49 Кодексу, подання податкових декларацій з податку на прибуток за 2014 рік здійснюється за діючими формами таким чином:

для базового звітного (податкового) періоду — календарного року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — до 2 березня 2015 року;

для базового звітного (податкового) періоду — календарного кварталу — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, — до 09 лютого 2015 року.

Звертаємо увагу, що платники податків, які станом на 31.12.2014 р. перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, подання консолідованої податкової декларації з податку на прибуток та розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний період — 2014 рік здійснюють, як і у минулому році, відповідно, за місцем реєстрації юридичної особи та відокремлених підрозділів.

Нарахування та сплата щомісячних авансових внесків

Сплата авансових внесків протягом 2015 — 2016 років буде здійснюватись з урахуванням таких особливостей: у січні — грудні 2015 року та січні — травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень — травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік (п. 9 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

Тобто сплата щомісячних авансових внесків у січні — лютому 2015 року провадиться у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток за 2013 рік, у березні 2015 року — травні 2016 року у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 рік.

Звертаємо увагу, що сплата щомісячних авансових внесків у січні — грудні 2015 року та січні — травні 2016 року здійснюється платниками податків з річним доходом, який враховується при визначенні об’єкта оподаткування, що перевищує десять мільйонів гривень.

Відповідно до змін, внесених Законом № 71-VIII, п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась незарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку.

Таким чином, сума неврахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з податку на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається у рядку 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік, буде врахована у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті в наступний дванадцятимісячний період.

Особливості нарахування та сплати щомісячних авансових внесків при консолідованій сплаті податку на прибуток

Оскільки нова редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не містить положень щодо консолідованої сплати податку на прибуток та не визначає відокремлені підрозділи юридичної особи окремими платниками цього податку у Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік, визначення щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у березні 2015 року — травні 2016 року, не провадиться. Загальна сума таких авансових внесків визначається в цілому по платнику податку — юридичній особі в податковій декларації з податку на прибуток, що подається такою особою за 2014 рік.

При цьому, платниками податку, які станом на 31.12.2014 р. перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, сплата щомісячних авансових внесків провадиться таким чином:

у січні — лютому 2015 року, як і у минулому році, — за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) та його відокремлених підрозділів у сумі, що розрахована відповідно у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток та Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період — 2013 рік;

починаючи з березня 2015 року — тільки за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) у сумі, що розрахована у податковій декларації за звітний (податковий) період — 2014 рік.

Особливості нарахування та сплати щомісячних авансових внесків по спільній діяльності без створення юридичної особи

Оскільки нова редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не містить положень щодо окремого обліку і подання декларації з податку на прибуток по спільній діяльності без створення юридичної особи у податковій декларації про результати спільної діяльності без створення юридичної особи за 2014 рік, визначення щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у березні 2015 року — травні 2016 року, не провадиться. При цьому щомісячні авансові внески, що визначені у податковій декларації про результати спільної діяльності без створення юридичної особи за 2013 рік, підлягають сплаті, у тому числі, у січні — лютому 2015 року та можуть бути зараховані у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у податковій декларації про результати спільної діяльності без створення юридичної особи за 2014 звітний рік.

Справляння авансових внесків при виплаті дивідендів

Законом № 71-VIII особливості справляння авансових внесків при виплаті дивідендів викладено в п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Відповідно до підпункту 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу авансовий внесок при виплаті дивідендів розраховується не з усієї суми дивідендів, а із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. Зазначене правило застосовується лише у випадку, якщо грошові зобов’язання за відповідний рік погашені.

Звертаємо увагу, що ця норма застосовується починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу).

У разі якщо у звітному році, за рішенням власників, розподіляється нерозподілений прибуток одразу за декілька попередніх років, то, з метою визначення суми дивідендів, на яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування податком на прибуток за відповідний рік.

Згідно з підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Кодексу у разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Грошовим зобов’язанням в даному випадку є сума податкових зобов’язань з податку на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Слід враховувати, що з метою розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.

Законом України від 21.09.2006 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» (стаття 111) визначено обов’язок державних унітарних підприємств та їх об’єднань спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи, що таке спрямування за своїм економічним змістом відповідає визначеному пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняттю дивідендів, то при спрямуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу) державні унітарні підприємства та їх об’єднання нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино)

Відповідно до п. 136.4 ст. 136 Кодексу під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на прибуток у розмірі 18 відсотків ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:

10 відсотків від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів;

18 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

При цьому платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється за зазначеними вище ставками від суми фактично отриманого доходу протягом місячного податкового періоду, без подання податкової декларації.

Таким чином, платники податку, які провадять букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), крім щомісячного авансового внеску у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, у січні — грудні відповідного звітного року сплачують авансовий внесок з податку на дохід, отриманий від такої діяльності.

Такий авансовий внесок сплачується до 30 числа календарного місяця, в якому отримано дохід від вищезазначеної діяльності, з якого сплачується авансовий внесок. Якщо 30 число припадає на вихідний або святковий день або у лютому місяці — не пізніше останнього банківського дня відповідного місяця.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС — Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

Голова І. О. Білоус

коментар редакції

Перші роз’яснення щодо нового податку на прибуток

 

У минулому номері «Податки та бухгалтерський облік» (№ 11, с. 3) ви вже встигли ознайомитися з тезами перших роз’яснень податківців про нові правила декларування та сплати податку на прибуток. Настав час розібрати рекомендації фіскалів детально. Не зациклюючись на зрозумілих питаннях щодо строку подання декларації, перейдемо до найцікавіших моментів листа.

Щомісячний авансовий внесок. Мабуть, найважливіша теза листа: у періодах березень — грудень 2015 року, січень — травень 2016 року щомісячний аванс сплачують ті, у кого оподатковувані доходи за декларацією за 2014 рік перевищили старий критерій, тобто 10 млн грн. Саме такого висновку дійшли і ми в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 6, с. 10. Обґрунтування досить просте — згідно з перехідними правилами в цьому періоді щомісячний аванс сплачується по-старому (п. 9 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Отже, і критерій має застосовуватися старий. Та й форма декларації за 2014 рік підводить до цього.

Отже, виходить, що з новим критерієм (20 млн грн.) для цілей сплати щомісячного авансу ми порівнюватимемо суму отриманого доходу тільки за підсумками 2015 року, а сам платіж перераховуватимемо в періоді червень 2016 — травень 2017 року.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів. Як ми й припускали в згаданій статті, старі правила в перехідний період застосовуються у разі сплати тільки щомісячного авансу. Дивідендний же аванс повинен сплачуватися за новими правилами вже починаючи з виплат дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років. Причому, на наш погляд, не важливо, що об’єкт оподаткування цих попередніх років розраховувався зовсім не так, як того вимагає чинна редакція розд. ІІІ ПКУ. Аванс потрібно сплачувати тільки з перевищення виплаченої суми над об’єктом оподаткування (розрахованим за старими правилами) того року, за підсумками якого виплачуються дивіденди.

Інший важливий момент: для того, щоб не сплачувати авансовий внесок, сума податкового зобов’язання з податку на прибуток, самостійно нарахована платником податків у декларації за рік, за підсумками якого виплачуються дивіденди, має бути погашена.

Отже, для несплати авансового внеску податківці висувають дві умови:

1) декларація з податку на прибуток за підсумками року має бути подана;

2) податкове зобов’язання за нею має бути повністю сплачене.

Звідси можна зробити кілька висновків.

По-перше, якщо податкове зобов’язання погашене частково, то авансовий внесок доведеться перерахувати з усієї суми виплачених дивідендів, тобто ні про яку пропорційність сумі погашеного податкового зобов’язання у такому разі не йдеться.

По-друге, якщо ви надумали виплачувати дивіденди в середині року за підсумками будь-яких періодів цього ж року (наприклад, у ІІІ кварталі за підсумками І півріччя), то без сплати авансу з усієї суми дивідендів, скоріш за все, не обійтися, навіть якщо ви — квартальник. Причина проста — не подана декларація за рік. І якщо з тексту п.п. 57.11.2 ПКУ цей висновок не випливав, то в листі, що коментується, податківці недвозначно згадують декларацію саме за рік.

По-третє, для несплати авансу не обов’язково чекати граничних строків подання декларації та сплати податкового зобов’язання за нею. Принаймні, в листі йдеться просто про подання та сплату відповідно, а коли саме податківці проводитимуть у себе ці дані, нам уже не так важливо. Тому якщо ви хочете виплатити дивіденди без сплати авансу, покваптеся з поданням декларації та сплатою податку за нею.

По-четверте, виникає питання щодо сплати авансу єдиноподатниками. Судячи з вимог фіскалів (необхідність подання декларації з податку на прибуток і сплати за нею), вони повинні сплачувати авансовий внесок з усієї суми виплачених дивідендів. Але в ПКУ йдеться про сплату авансу із суми перевищення над об’єктом оподаткування (без уточнення податку). А єдиноподатник визначає його згідно з розд. XIV ПКУ. Інша річ, що порівняння суми виплачуваних дивідендів зі специфічним єдиноподатним об’єктом не завжди логічне (особливо щодо гр. 4), проте саме так викладені норми ст. 57 ПКУ. Втім, не виключено, що в цьому листі податківці не ставили перед собою мету описати податкові наслідки і для єдиноподатників, а говорили виключно про платників податку на прибуток.

І ще один дуже важливий момент. На відміну від колишньої редакції п.п. 153.3.4 ПКУ, у п.п. 57.11.2 нічого не зазначено про можливість перенесення не перекритого податком на прибуток дивідендного авансу на майбутні періоди. У п. 57.1 ПКУ сказано про можливість зменшити на цю суму лише базу для розрахунку щомісячного авансового внеску. Схоже, податківці вхопилися за цей нюанс. Принаймні, описуючи «долю» показника ряд. 13.5.2 додатка ЗП до декларації за 2014 рік, вони говорять лише про можливість урахувати його в декларації за 2015 рік при визначенні місячного авансу на майбутнє (цей аванс сплачуватиметься в періоді червень 2016 — травень 2017 року). Виходить, неперекрита сума пропадає?

З такою позицією можна й посперечатися. По-перше, дивідендний аванс не є окремим податком (як, наприклад, до 01.01.2015 р. плата за торговий патент, яка так само, як дивідендний аванс, зменшувала податок на прибуток). Він — частина податку на прибуток. Нехай зі своїми специфічними правилами «зарахування» (тільки у зменшення податкового зобов’язання за цим податком), але це все ж один і той самий податок. Тому сплачена його сума не повинна пропадати. По-друге, в п.п. 57.11.2 ПКУ, де й визначено механізм такого зменшення, не сказано про можливість обліку тільки того дивідендного авансу, який сплачено у відповідному звітному році.

Утім, це питання поки не найбільш нагальне. Сподіваємося, що до того моменту, коли воно стане руба, податківці чіткіше роз’яснять свою позицію.

Ну і ніхто не сумнівався, що виплата держдивідендів розглядатиметься як виплата звичайних дивідендів з поширенням на них усіх правил, властивих виплаті останніх.

Консолідована сплата податку. Мабуть, найважливіша думка цієї частини листа, що коментується, полягає в специфічному заповненні Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 рік. Податківці наказують у ньому взагалі не декларувати філіальні щомісячні аванси на 2015 рік (ряд. 18, 19 заповнювати не потрібно). Всю суму щомісячного авансу слід зазначити в самій декларації (ряд. 23 без вирахування філіального авансу).

Якщо ви — консолідований платник, обов’язково врахуйте цей момент при читанні статті «Складаємо консолідовану податковоприбуткову декларацію за 2014 рік» («Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 10, с. 27).

Цілком логічний висновок податківців щодо сплати щомісячного авансу: за січень — лютий 2015 року — по-старому, тобто за філії головне підприємство сплачує їх за місцезнаходженням філії. І лише починаючи з авансу за березень 2015 року — за місцезнаходженням головного підприємства в сумі, розрахованій за декларацією за 2014 рік.

Тема сплати податку на прибуток за новими правилами дуже багатогранна. Напевно, фіскали будуть ще не раз роз’яснювати туманні норми ПКУ, і не факт, що роз’яснення повністю відповідатимуть самому ПКУ. Хоч би як там було, ми зі свого боку триматимемо вас у курсі.

Дмитро Костюк, заступник головного редактора

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі