Розділ І декларації з ПДВ

В обраному У обране
Друк
податкові експерти Білова Наталя, Нестеренко Максим та Солошенко Людмила
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 18

Рядок декларації з ПДВ / код додатка

Опис

Пункт Порядку № 966

1

2

3

1/Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

 

Цей рядок призначено для відображення постачань товарів/послуг (і прирівняних до них операцій), які одночасно відповідають двом умовам:
1) здійснюються на митній території України та їх місце постачання розташоване на митній території України (ст. 186 ПКУ).
2)
обкладаються ПДВ: 2.1) за основною ставкою;
2.2) за ставкою 7 %.
Зверніть увагу: хоча в Порядку № 966 йдеться лише про постачання, у рядку 1 також можуть відображатися податкові зобов’язання за операцією, що не є постачанням (ПДВ-зобов’язання, нараховані на вартість неповерненої протягом 12 місяців зворотної тари (п. 189.2 ПКУ)).
Операції, відображені у цьому рядку декларації, розшифровуються за контрагентами у Додатку Д5

П.п. 2 п. 3 розд. V

1.1

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

У цьому рядку вказуються операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 %, крім ввезення товарів на митну територію України. До рядка включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України. Серед цих операцій виділимо такі:
1) визнання податкових зобов’язань при ПДВ-розреєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ. Вони відображаються за товарами/послугами та необоротними активами, за якими було відображено податковий кредит; 2) передача/повернення об’єкта фінлізингу (абз. «а» п.п. 14.1.191 ПКУ, п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). ПДВ-оподаткування повернення об’єкта з фінлізингу розглядалося в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 100, с. 30;
3)
використання товарів/послуг та необоротних активів, за якими було відображено податковий кредит, в операціях, перелічених у п. 198.5 ПКУ. Пам’ятайте: з 1 липня 2015 р. п. 198.5 ПКУ буде змінено, але ідея нараховувати податкові зобов’язання залишиться (читайте про це у  «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 4, с. 5);
4)
передача товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), доручення, довірчого управління (абз. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ, п. 189.4 ПКУ). Про ПДВ-облік таких операцій читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 38;
5)
постачання товарів за договорами фінлізингу, які були повернені лізингоотримувачем, не зареєстрованим платником ПДВ, у зв’язку з невиконанням умов такого договору. Базою оподаткування в цьому випадку є додатна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів (п. 189.5 ПКУ);
6) ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника, у тих випадках, коли це спричинює нарахування ПДВ (п. 189.9 ПКУ);
7) вартість поворотної тари, яку не повернуто постачальникам протягом 12 місцяців. ПДВ, нарахований на вартість такої тари, відображається у покупця у рядку 1.1, а у продавця — взагалі не відображається у декларації (п. 189.2 ПКУ). Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 71, с. 11

П.п. 2 п. 3 розд. V

 

 

1.2

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

До цього рядка включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України. Нагадаємо, що тут ідеться про операції з (п.п. «в» п. 193.1 ПКУ):
 — постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Тут ідеться про Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, затверджений постановою КМУ від 03.09.2014 р. № 410;
 — постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Детальніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 60, с. 20

П.п. 2 п. 3 розд. V

2

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

У цьому рядку відображаються постачання, що обкладаються ПДВ за ставкою 0 %:
1) операції з вивезення товарів за межі митної території України відповідно до вимог п.п. 195.1.1 ПКУ;
2) інші операції відповідно до вимог пп. 195.1.2, 195.1.3, 211.1 ПКУ та п. 8 підрозд. 2 розділу XX ПКУ.
Платник заповнює тільки колонку А рядків 2.1 і 2.2

П.п. 3 п. 3 розд. V

2.1

операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

Тут відображаються обсяги операцій з вивезення товарів за митний кордон України, що оподатковуються за ставкою 0 %. Ця ставка застосовується, якщо товари вивозяться в таких митних режимах (п.п. 195.1.1 ПКУ):
1) експорту (гл. 15 МКУ). За ставкою 0 % оподатковується і експорт товарів, що підпадають під ПДВ-пільгу згідно з розд. V ПКУ (п. 195.2 ПКУ);
2) реекспорту, якщо товари поміщені в цей режим згідно з п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ (гл. 16 МКУ). Реекспорт в інших випадках пільгується (п. 206.5 ПКУ);
3) безмитної торгівлі (гл. 22 МКУ);
4) вільної митної зони (гл. 21 МКУ).
Сюди ж потрапляють і постачання товарів за ЗЕД-бартером. Зауважимо: товари вважаються вивезеними, якщо таке вивезення підтверджується митною декларацією з відміткою про фактичне вивезення. Водночас, не включаються до цього рядка такі операції:
1) постачання послуг
, оподатковувані за ставкою 0 % (вони відображаються в рядку 2.2);
2) експорт культурних цінностей (п. 210.7 ПКУ);
3) до 01.01.2017 р. експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів за переліками, затвердженими КМУ (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ), та експорт зернових/технічних культур (п. 152 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) (ці суми відображаються в рядку 5). Тут слід зауважити: для «металобрухтної» пільги поки що немає нового переліку, тому допоки перелік не затвердять, експорт «металевих» відходів і металобрухту буде відображатися за нульовою ставкою (детальніше про це — у нашому коментарі до рядка 5)

П.п. 3 п. 3 розд. V

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

Тут відображаються інші операції, що оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %, а саме:
1) операції з постачання товарів, перелічених у п.п. 195.1.2 ПКУ;
2) операції з постачання послуг, названих у п.п. 195.1.3 ПКУ (у тому числі міжнародні перевезення). Усі інші послуги, які поставляються нерезидентам, обкладаються ПДВ у загальному порядку — за умови, що місце їх постачання розташоване на митному кордоні України;
3)
операції з постачання товарів/робіт/послуг у межах міжнародної технічної допомоги, пов’язані з виконанням робіт з підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (п. 211.1 ПКУ);
4) операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів. Це правило діє до 1 січня 2020 року
(п. 8 підрозд. 2 разд. XX ПКУ)

П.п. 3 п. 3 розд. V

3/Д6

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

 

До цього рядка включаються постачання товарів/послуг, які не є об’єктом обкладення ПДВ згідно зі ст. 196 ПКУ. Заповнюється при цьому тільки колонка А.
Зверніть увагу: сюди потрапляють лише ті операції, які:
1) відповідають терміну «постачання» згідно з пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ;
2)
названі у ст. 196 ПКУ.
Тому, наприклад, у цьому рядку не відображається передача майна на зберігання (відповідальне зберігання), а також в оперативну оренду. Навіть незважаючи на те, що згідно з п.п. 196.1.2 ПКУ вони названі серед необ’єктних. Також до цього рядка не потраплять:  — постачання послуг з місцем постачання за межами митної території України (вони заносяться до рядка 4);  — постачання товару без його ввезення та вивезення (до речі, ця операція взагалі не відображається у ПДВ-звітності);   
— на думку податківців, тут також не слід відображати проценти за депозитом, отримані від банку (див. нині не чинну консультацію із БЗ, під- категорія 101.21). Нагадаємо: податкова накладна при здійсненні необ’єктних постачань не складається.
При заповненні рядка 3 доведеться подати також додаток Д6 (таблицю 1). Якщо рядок 3 заповнюється — у вас виникає потреба розподіляти податковий кредит згідно зі ст. 199 ПКУ

П.п. 4 п. 3 розд. V

4/Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу

 

У цьому рядку також заповнюється тільки колонка А. У ньому відображаються постачання послуг, які не обкладаються ПДВ. Але не будь-які, а лише ті, місце постачання яких згідно з пп. 186.2 — 186.3 ПКУ розташоване за межами митного кордону України. Наприклад, сюди потрапить ремонт нерухомості, розташованої за кордоном, або інжинірингові послуги, надані нерезиденту. Податкова накладна в цьому випадку не складається. Перелік зазначених операцій, пункти/підпункти ПКУ, що їм відповідають, та їх суми доведеться навести в таблиці 2 додатка Д6. Якщо рядок 4 заповнюється — у вас виникає потреба розподіляти податковий кредит згідно зі ст. 199 ПКУ

П.п. 5 п. 3 розд. V

5/Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

У рядку також заповнюється тільки колонка А. Тут зазначаються операції, які звільняються від ПДВ на підставі:
1)
ст. 197 ПКУ;
2) підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.
Зокрема, це операції із зерновими/технічними культурами (п. 152) і відходами та брухтом чорних і кольорових металів, деревиною (п. 23). Проте щодо металобрухту слід зробити суттєве застереження. Звичний нам перелік відходів і брухту кольорових металів, які пільгуються, затверджено постановою Кабміну від 12.01.2011 р. № 15. Ця постанова є чинною і досі. Але оскільки вона говорить про звільнення лише до 1 січня 2015 року — зараз можуть бути проблеми з пільгою. Тож доведеться почекати, поки законодавець затвердить новий перелік або ж внесе зміни до нині чинного переліку — аби пільга за переліком діяла, як прописано в ПКУ — до 1 січня 2017 року;
3)
міжнародних договорів. Про особливості їх застосування читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 31, с. 4. При цьому нагадаємо: на відміну від необ’єктних постачань при ПДВ-пільгованих постачаннях податкову накладну складати потрібно.
Назва операції, її сума та пункт/підпункт ПКУ, яким таку операцію звільнено від оподаткування, наводяться в таблиці 3 додатка Д6. Якщо ж постачання звільнене від ПДВ міжнародним договором, то потрібно вказати реквізити такого договору. Якщо рядок 5 заповнюється — у вас виникає потреба розподіляти податковий кредит згідно зі ст. 199 ПКУ

П.п. 6 п. 3 розд. V

5.1

з рядка 5 — операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

У цьому рядку окремо зазначається обсяг постачання за пільгованими операціями з вивезення товарів за межі митної території України. Тобто тут міститься інформація про ті операції, які пільгуються не лише у разі постачання на митній території України, але і у разі вивезення за межі митної території. Наприклад, у цьому рядку наводяться суми операцій з вивезення за межі митної території України зернових і технічних культур (п. 152 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) або брухту чорних і кольорових металів (п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Стосовно «металобрухтної» пільги ще раз нагадаємо: вона запрацює після того, як перелік відходів і брухту, які пільгуються, буде оновлено відповідно до змін, внесених Законом № 71, які продовжують пільгу до 1 січня 2017 року

П.п. 6 п. 3 розд. V

6

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

 

Цей рядок має довідковий характер. Його показник визначається як сума рядків 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5. Заповнюється при цьому тільки колонка А.
Цей показник використовується, зокрема, при визначенні показника «ЧВ», що використовується при пропорційному розподілі податкового кредиту за ст. 199 ПКУ

П.п. 7 п. 3 розд. V

6.1

з рядка 6 — загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об’єктом оподаткування (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

 

До цього рядка записується обсяг постачань, які потрапляють в об’єкт обкладення ПДВ. Тобто це сума постачань, що оподатковуються за загальною ставкою, за ставкою 0 %, а також ПДВ-пільгованих. У зв’язку з цим нагадаємо, що пільговані постачання враховуються податківцями при розрахунках загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню. Тобто при визначенні ліміту в 1 млн грн. для цілей обов’язкової ПДВ-реєстрації (або при ПДВ-розреєстрації)

П.п. 7 п. 3 розд. V

7

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

У цьому рядку платники ПДВ зазначають обсяги послуг, отримані від нерезидентів або їх постійних представництв, не зареєстрованих платниками ПДВ. Але лише за умови, що:
1)
такі послуги потрапляють в об’єкт обкладення ПДВ;
2) місце постачання таких послуг згідно зі ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.
Нагадаємо, це той випадок, коли податкову накладну складає покупець — платник ПДВ. При отриманні таких послуг платнику ПДВ потрібно складати податкову накладну і обов’язково реєструвати її в ЄРПН (п. 208.2 ПКУ)

П.п. 8 п. 3 розд. V

8

Коригування податкових зобов’язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -) + рядок 8.3 (+ чи -) +рядок 8.4 (+ чи -))

 

У цьому рядку відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов’язань з ПДВ. Збільшення податкових зобов’язань записують зі знаком «+» (не ставиться), а зменшення — зі знаком «-». Таке коригування здійснюється на основі розрахунку коригування. Його правила прописані у ст. 192 ПКУ. Джерелом для заповнення рядка 8 є показники рядків 8.1.1—8.1.3 і 8.2.1—8.2.3, 8.3, 8.4.1—8.4.2 декларації. При заповненні будь-якого із зазначених рядків (за винятком рядка 8.3) обов’язково подавати додаток Д1. Бо ж цей додаток, як і раніше, подається у розрізі контрагентів і розрахунків коригування. Закон № 71 дозволив з 1 січня 2015 року застосовувати розрахунки коригування аби виправляти помилки, допущені в податкових накладних. У багатьох із вас виникає запитання: чи потрібно такі розрахунки відображати в декларації і в додатку Д1? Відповідаємо: тільки в тому випадку, якщо помилка вплинула на показники декларації, якщо від виправлення помилки змінилися податкові зобов’язання та/або податковий кредит. У цьому випадку на підставі виправляючого розрахунку коригування вносяться сума помилки вноситься до рядка 8.
Якщо помилку виявлено в наступному періоді — доведеться виправити помилку через УР. Якщо ж помилка ніяк на показники декларації не вплинула (наприклад, змінилися тільки обов’язкові реквізити вступної частини податкової накладної), відображати розрахунки коригування на виправлення таких помилок у декларації і в додатку Д1 не потрібно. Навіть якщо власне податкова накладна з помилкою і розрахунок коригування, що її виправляє, складені в різних періодах.
Достатньо того, аби продавець зареєстрував виправляючий розрахунок у ЄРПН. Докладніше про це читайте у  «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 12, с. 12. Але тут є ще одне «але». А саме: якщо ви виправляєте у податковій накладній ІПН контрагента. Нагадаємо: податківці вимагають, щоб така помилка виправлялася двома розрахунками коригування (у першому зазначається помилковий ІПН, у другому — правильний) (див. лист ДФСУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17). В такому випадку сума податкових зобов’язань не зміниться, але якщо помилку виявлено у наступному періоді, тоді «вилізе» помилка у додатку Д5 (там буде вказано неправильний ІПН контрагента). Доведеться виправити це, подавши уточнюючий додаток Д5. Такої ж думки дотримуються і податківці (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.23).Також слід відмітити характерну особливість нової декларації: у зв’язку з тим, що 01.02.2015 р. в тестовому режимі набуває чинності електронне адміністрування ПДВ облік коригувань податкових зобов’язань поділено саме цією датою

П.п. 9 п. 3 розд. V

8.1/Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року:

 

У цьому рядку відображаються «долютневі» обсяги постачання та ПДВ-зобов’язань згідно зі ст. 192 ПКУ. Тут слід зауважити вельми важливу річ, про яку ви дуже часто запитуєте на «гарячій лінії». Отже: якщо ви коригуєте податкову накладну, складену до 1 лютого, розрахунок коригування має реєструватися продавцем (п. 22 Порядку № 957). Причому не важливо — це був розрахунок на збільшення чи на зменшення податкових зобов’язань. Наголошуємо на цьому тому, що багато хто з читачів стикнувся з неможливістю зареєструвати розрахунок коригування на зменшення і змушений надсилати його на реєстрацію покупцю або ж взагалі не відображати у декларації. Особливо це стосується випадків, коли розрахунок коригування складається до податкової накладної, виписаної на постачання неплатнику ПДВ. І ще одна ситуація, коли ви у 2015 році складаєте розрахунок коригування до податкової накладної, складеної у 2014 році. Податківці наполягають: якщо після коригування сума ПДВ складатиме більше 10 тис. грн. — і податкову накладну і розрахунок коригування треба буде зареєструвати у ЄРПН. Якщо ж сума ПДВ і після коригування не перевищуватиме 10 тис. грн. — ані накладну, ані розрахунок коригування не потрібно реєструвати в ЄРПН. Заради цього навіть дозволено складати розрахунок за таким коригуванням у паперовому вигляді (див. лист ДФСУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17)

П.п. 9 п. 3 розд. V

8.1.1/Д1

обсягів постачання та податкових зобов’язань за основною ставкою

 

У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 20 %. За умови, що дата виникнення податкових зобов’язань за ними припадає на період до 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац другий)

8.1.2/Д1

обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 7 %:

 

У рядку 8.1.2 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов’язань за ставкою 7 %. За умови, що дата виникнення податкових зобов’язань за ними припадає на період до 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац третій)*

8.1.3/Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

У рядку 8.1.3 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг, за якими не нараховувався ПДВ, за операціями з постачання таких товарів/послуг, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період до 1 лютого 2015 року. Цебто коли ви коригуєте податкову накладну, складену, наприклад на пільгове постачання, яке ви здійснили до 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац четвертий)

8.2

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року:

 

У цьому рядку відображається коригування обсягів постачань і податкових зобов’язань, які виникли після 01.02.2015 р. Нагадаємо: розрахунки коригування на зменшення реєструються в ЄРПН покупцем, тільки якщо вони складені до податкових накладних, датованих пізніше 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V

8.2.1/Д1

обсягів постачання та податкових зобов’язань за основною ставкою

 

У рядку 8.2.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 20 %. За умови, що дата виникнення податкових зобов’язань за ними припадає на період після 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац другий)

8.2.2/Д1

обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 7 %:

 

У рядку 8.2.2 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг та відповідно податкових зобов’язань за ставкою 7 %. За умови, що дата виникнення податкових зобов’язань за ними припадає на період після 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац третій)

8.2.3/Д1

обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

 

У рядку 8.2.3 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання товарів/послуг, за якими не нараховувався ПДВ, за операціями з постачання таких товарів/послуг, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період після 1 лютого 2015 року. Цебто коли ви коригуєте податкову накладну, складену, наприклад на пільгове постачання, яке ви здійснили вже починаючи з 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац четвертий)

8.3

коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

У рядку 8.3 платники податків, які скористалися пільгами згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, умовами міжнародних договорів, відображають суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі.
Так, у разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення. Таке збільшення здійснюється на суму ПДВ, яка мала бути сплачена за зазначеними операціями в момент ввезення таких товарів.
Крім того, платнику доведеться сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, і за період із дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання (п. 197.16 ПКУ, пп. 26, 28 підрозд. 2 розд. XX ПКУ).
Сума пені, яку має бути нараховано в установлених випадках, у декларації не відображається, а безпосередньо перераховується до бюджету

П.п. 9 п. 3 розд. V (абзац п’ятий)

8.4

коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 39 розділу І Кодексу (рядок 8.4.1 + 8.4.2):

 

У цьому рядку відображається коригування податкових зобов’язань з ПДВ за контрольованими операціями відповідно до ст. 39 ПКУ. І не важливо, яке коригування відбувається — самостійне, у зв’язку з повідомленням податкової чи зворотне коригування. Детально про ці коригування ви можете прочитати у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 69, с. 24

П.п. 9 п. 3. розд. V (абзац дев’ятий)

8.4.1

по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період до 01 лютого 2015 року

 

У цьому рядку відображається «трансфертне» коригування податкових зобов’язань, які виникли до 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3. розд. V (абзац дев’ятий)

8.4.2

по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року

 

У цьому рядку відображається «трансфертне» коригування податкових зобов’язань, які виникли після 1 лютого 2015 року

П.п. 9 п. 3. розд. V (абзац дев’ятий)

9

Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)

 

Значення цього рядка розраховується за до алгоритмом, наведеним у його назві. У колонці Б рядка 9 відображається загальна сума податкових зобов’язань з ПДВ за звітний період. Колонка А при цьому не заповнюється.

9.1

Сума по операціях, дата виникнення податкових зобов’язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2)

 

У цьому рядку визначаються податкові зобов’язання, які виникли в період після 1 лютого 2015 року. Для цього зі значення рядка 9 виключається сума податкових зобов’язань, визначена у рядках 8.1 і 8.4.1

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити