У турпоїздку всім колективом

В обраному У обране
Друк
експерт з питань оплати праці Калашникова Лілія та податковий експерт Білова Наталя
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 20
— А вже й весна… Давайте з’їздимо…
— Кому?
— Та не кому, а куди…
— Знову відрядження… Як же не хочеться…
— Чому ж одразу «відрядження»?! У турпоїздку! Усім колективом!
— А-а-а, в турпоїздку… Це ми «за»!

Турпоїздка — справа хороша. Але для бухгалтера головне — знати відповіді на пов’язані з нею «податкові питання». І тут на допомогу готові прийти ми.

Припустимо, що туристична поїздка була організована для працівників і членів їх сімей. Автобус до місця призначення та назад, послуги екскурсовода, а також харчування в дорозі (на голодний шлунок ну що за екскурсія?!) оплатив добрий:

1 варіант — роботодавець;

2 варіант — профспілка.

Турпоїздка «від роботодавця»

Визначаємо вид доходу. Вартість екскурсій і персоніфікованого харчування за рахунок коштів роботодавця Інструкція № 5* відносить до інших заохочувальних і компенсаційних виплат (див. п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). Ці виплати входять до фонду оплати праці (далі — ФОП), тобто є для працівника частиною заробітної плати.

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

А як бути, якщо проїзд до місця екскурсії та назад оплатили не турфірмі (він не входить до вартості екскурсії), а, припустимо, транспортному підприємству? Тут є два шляхи ☺. Один — для обережних бухгалтерів. Керуючись уже знайомим нам п.п. 2.3.4 Інструкції № 5, ви включаєте вартість проїзду до складу заробітної плати.

Другий шлях — для сміливих. Ґрунтується він на положеннях п. 3.27 Інструкції № 5. Цей пункт виводить за ФОП витрати роботодавця на проведення культурно-освітніх заходів. До них, на наш погляд, якраз можна віднести витрати на автобус для працівників і членів їх сімей, які відвідують екскурсію.

ЄСВ. З вартості екскурсій та персоніфікованого харчування за рахунок коштів роботодавця справляйте ЄСВ за «зарплатними» ставками. Адже ці виплати входять до ФОП.

Якщо витрати на харчування не можна персоніфікувати (харчування було організоване за системою «шведського столу»), то об’єкт справляння ЄСВ відсутній

Якщо проїзд до місця екскурсії та назад оплачувався окремо, то:

— обережний бухгалтер, керуючись уже знайомим нам п.п. 2.3.4 Інструкції № 5, уключить вартість проїзду в сумі такій, що припадає на кожного працівника-екскурсанта, до складу заробітної плати, а отже, і до бази справляння ЄСВ;

— сміливий бухгалтер, ґрунтуючись на положеннях п. 3.27 Інструкції № 5 (див. вище), ЄСВ справляти з її вартості не буде.

Нюанс! На нашу думку, якщо виплати, що входять до ФОП, виплачують у натуральній формі, то їх слід уключати до бази справляння ЄСВ з урахуванням ПДФОшного «натурального» коефіцієнта (див. підрозділ ПДФО). Адже саме в такій сумі вони будуть нараховані за даними бухобліку.

З вартості проїзду, харчування та відвідування екскурсій членами сім’ї працівника ЄСВ справляти не потрібно, оскільки вони не перебувають з підприємством у трудових відносинах

ПДФО. Вартість екскурсій, персоніфікованого харчування за рахунок коштів роботодавця, а в обережних бухгалтерів і вартість проїзду до місця екскурсії та назад, буде для працівника доходом у вигляді зарплати (див. п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). Щоправда, щоб у контролюючих органів не виник­ло сумніву у правильності визначення виду доходу, передбачте можливість надання таких зарплатних виплат у розділі «Оплата праці» колективного (трудового) договору.

У цій ситуації працівники отримають зарплатний дохід у негрошовій формі. Тому до бази оподаткування він потрапить з урахуванням «натурального» коефіцієнта*. У формі № 1ДФ суму такого доходу показуєте в загальній сумі зарплати з ознакою доходу «101».

* Розмір натурального коефіцієнта при ставці 15 % дорівнює 1,176471, при ставці 20 % — 1,25.

Якщо ви — сміливий бухгалтер і вивели за ФОП витрати на автотранспорт для екскурсії (див. п. 3.27 Інструкції № 5), то сума таких витрат з розрахунку на кожного працівника буде оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. Такий дохід, збільшений на «натуральний» коефіцієнт:

— обкладайте ПДФО за ставками 15 % і 20 %. Ставки застосовуйте до загальної бази нарахування за місяць (тобто враховуйте зарплату та інші оподатковувані виплати);

— відображайте в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Якщо витрати на харчування не персоніфіковані (не можна визначити вартість з’їденого кожним працівником або членом його сім’ї), об’єкт обкладення ПДФО відсутній.

Для членів сім’ї працівника, які поїхали з ним у турпоїздку, вартість проїзду, екскурсій і персоніфікованого харчування буде однозначно оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага (див. вище).

ВЗ. Об’єкт обкладення ВЗ дорівнює об’єкту обкладення ПДФО. Тому

як для працівників, так і для членів їх сім’ї вартість екскурсії, проїзду і персоніфікованого харчування буде об’єктом обкладення ВЗ

Ставка — 1,5 %. ВЗ доведеться утримати із суми доходу, нарахованого з урахуванням «натурального» коефіцієнта, розрахованого для ПДФО.

Податок на прибуток. Ви, напевно, вже в курсі, що з 1 січня 2015 року об’єкт обкладення податком на прибуток залежить від фінансового результату до оподаткування, що визначений у фінзвітності згідно з НП(С)БО або МСФЗ (п.п. 134.1.1 ПКУ**). Тобто основою для обчислення оподатковуваного прибутку є дані фінзвітності.

** Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Отже, витрати в обліку ми тепер формуємо виключно за бухгалтерськими правилами. Єдине, що доведеться зробити платнику, в якого дохід за 2015 рік виявиться більше 20 млн грн., — відкоригувати за підсумками звітного року бухгалтерський фінрезультат на різниці, розраховані згідно з розд. ІІІ ПКУ. Але щодо такої операції можете бути спокійні: до неї ці різниці відношення не мають (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 6, с. 7).

Ми з вами вирішили, що вартість екскурсії, персоніфікованого харчування за рахунок коштів роботодавця і трансферу до місця екскурсії та назад (в обережних) уключається до ФОП. У зв’язку з цим сплачені суми (з урахуванням ПДВ і «натурального» коефіцієнта) як витрати на оплату праці відносимо до складу інших операційних (субрахунок 949).

Те саме і з сумами ЄСВ, нарахованого на дохід працівників, — вони також потрапляють до інших операційних витрат.

А ще майте на увазі: організація турпоїздки для працівників фактично є для підприємства продажем (п.п. 14.1.203 ПКУ). При цьому залік заборгованості за поїздку здійснюється за рахунок нарахованої працівникам зарплати. Тобто тут має місце бартерна операція (п.п. 14.1.10 ПКУ).

У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку за загальним правилом відображаємо дохід відповідно до П(С)БО 15* і витрати відповідно до П(С)БО 16**.

* Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

** Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Якщо вартість трансферу ви вивели за межі ФОП, то вона йде до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16). До речі, сюди ж спрямуються і всі «екскурсійно-харчувально-транспортні» витрати для членів сімей працівників.

Візьміть до відома те: якби турпоїздка відбулася до 01.01.2015 р., то витратам, які роботодавець не відніс би до ФОП, шлях до податкових витрат був би закритий. А зараз зовсім інша справа!

ПДВ. Операція з організації турпоїздки для працівників і членів їх сімей є об’єктом обкладення ПДВ, оскільки має ознаки постачання. Тому від вас за цією операцією потрібно буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 185.1 ПКУ). Однак і суми «вхідного» ПДВ за нею потраплять у вас до податкового кредиту на підставі п. 198.3 ПКУ.

А що з «вхідним» ПДВ за «турпоїздковими» сумами, які до ФОП не належать? Чи можна його включити до податкового кредиту? Поки що, на жаль, ні. А все через п. 198.3 ПКУ, який у цілях податковокредитності все ще ділить витрати на дві касти: з господарським статусом і з негосподарським.

«Турпоїздкові» витрати в «неФОПівському» випадку до касти господарських, як ви розумієте, не належать. Тому на податковий кредит тим, хто йде в подорож зараз, розраховувати не варто.

А якщо поїздку перенести на друге півріччя 2015 року? Чи можна тоді роздобути податковий кредит? Адже на той час з п. 198.3 ПКУ якраз зникне «госпдіяльна» норма. Так, звичайно, з 01.07.2015 р. ви однозначно матимете право на податковий кредит за цією операцією, але повного задоволення від цього отримати, на жаль, не зможете. Зашкодить те саме «негосподарське» забарвлення заходу. Через це податковий кредит вам доведеться компенсувати нарахуванням податкових зобов’язань згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

Як бачите, турпоїздка за рахунок роботодавця досить важка в податковому плані як для працівника, так і для роботодавця. Чи є привабливіші з точки зору оподаткування варіанти? Так. Наприклад, поїздку можна оформити:

— як надання роботодавцем подарунка в негрошовій формі. Нюанси оподаткування наведено в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 13, с. 10;

або

— за рахунок профспілки, що діє на підприємстві. Про цей варіант і поговоримо далі.

Турпоїздка «від профспілки»

ПДФО. Заплатити ПДФО ми завжди встигнемо. Краще давайте пошукаємо, як і в турпоїздку з’їздити, і ПДФО не заплатити. Розглядати «шляхи відходу» для екскурсантів — членів профспілки і членів їх сімей будемо окремо.

1. Екскурсант — член профспілки. Тут на перше місце виходить «профільна» для профспілки пільга, установлена п.п. 165.1.47 ПКУ. Керуючись цією нормою, профспілка має право не обкладати ПДФО суми виплат або відшкодувань (крім зарплати або інших виплат за цивільно-правовими договорами) своєму члену при виконанні двох умов. Озвучимо їх:

1) сукупний розмір таких виплат за 2015 рік не перевищує 1710 грн.;

2) рішення про виплату прийняте в порядку, установленому статутом (положенням) профспілки. У нашому випадку достатньо, щоб рішення про оплату транспорту, екскурсовода та харчування, для членів профспілки, які відвідали екскурсію (про оплату культурно-масового заходу, що відповідає цілям створення профспілки), було прийнято профкомом. Затверджувати загальними зборами членів профспілки таке рішення не потрібне (див. спільний лист ДПАУ і Федерації профспілок України № 4284/7/17-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 27).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід члена профспілки, що не оподатковується на підставі п.п. 165.1.47 ПКУ, відображайте з ознакою «167».

А як бути, якщо комусь із членів профспілки вже здійснювалися у звітному році виплати згідно з п.п. 165.1.47 ПКУ, і їх сума не дозволяє уникнути оподаткування? У цьому випадку допоможе «подарунковий» п.п. 165.1.39 ПКУ*. Керуючись ним,

профспілка має право не обкладати ПДФО негрошові подарунки, вартість яких з розрахунку на місяць не перевищує у 2015 році 609,00 грн.

* З тим, що профспілки можуть використовувати «подарунковий» п.п. 165.1.39 ПКУ разом з наведеним вище «профспілковим» п.п. 165.1.47 ПКУ, податківці погодилися в зазначеному вище листі.

Урахуйте: якщо ми говоримо, що поїздка була для працівника подарунком, то його надання треба провести за документами саме як подарунок від профспілки члену профспілки. Не зайвим буде в рішенні про його надання посилання на «подарунковий» п.п. 165.1.39 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не оподатковувану ПДФО вартість негрошового подарунку відображаємо з ознакою «160».

Вартість турпоїздки перевищує суму, не оподатковувану на підставі п.п. 165.1.39 ПКУ або на підставі п.п. 165.1.47 ПКУ? Тоді сума перевищення буде для члена профспілки оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. Такий дохід, збільшений на «натуральний» коефіцієнт, відображайте у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Отже, варіанти, як не платити ПДФО у профспілки, є. Головне — усе правильно документально оформити. Далі поговоримо про сім’ю члена профспілки, яка вирішила поїхати з ним на екскурсію.

2. Екскурсант — член сім’ї (не є членом цієї профспілки). Для такої особи поїздку можна оформити як подарунок. Порядок оподаткування та відображення у звітності такий самий, як і для подарунка, отриманого членом профспілки (див. вище).

Не хочете морочитися з подарунками для нечленів профспілки? Тоді вартість турпоїздки буде для них оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. Не забудьте утримати ПДФО!

ВЗ. З оподатковуваної ПДФО вартості (її частини) проїзду, екскурсії та персоніфікованого харчування необхідно буде утримати ВЗ. Ставка — 1,5 %.

ЄСВ. Витрати профспілки на турпоїздку не потрап­лять до бази справляння ЄСВ. Підстава — немає трудових відносин.

Як ви розумієте, усі ці «туристичні» блага профспілкова організація надає працівникам підприємства і членам їх сімей за рахунок власних коштів. Зрозуміло, за наявності в її кошторисі відповідної статті витрат.

Але якщо раптом у профспілки власних коштів для підготовки турпоїздки не вистачає, підприємство може добровільно перерахувати їй певну суму грошей — безповоротну фінансову допомогу або добровільні пожертвування.

Як підприємству відобразити ці суми у своєму обліку? Легко і просто.

Податок на прибуток. Як ви вже зрозуміли, для цілей визначення оподатковуваного прибутку нині визначальним є бухгалтерський облік. А за його правилами благодійні перерахування профспілці підприємство згідно з п. 20 П(С)БО 16 уключає до інших операційних витрат (Дт 949 — Кт 685). Причому без жодних обмежень! Живи і радій! Єдина особливість — необхідність відкоригувати за підсумками звітного року (починаючи з 2015 року) фінансовий результат на різниці, розраховані згідно з розд. ІІІ ПКУ. Але це стосується тільки високодоходних (більше 20 млн грн. за минулий рік) суб’єктів госпдіяльності.

ПДВ. Тут жодних наслідків. Надання профспілці безповоротної фіндопомоги або добровільних пожертвувань не обкладається ПДВ (п.п. 197.1.15 ПКУ).

Отже, можете без жодних проблем фінансово допомогти своїй профспілці потішити членів колективу святковою подорожжю. Яскравих вам вражень від поїздки!

висновки

  • Вартість екскурсій і персоніфікованого харчування за рахунок коштів роботодавця з розрахунку на кожного працівника оподатковуєте у складі зарплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

  • Щоб уникнути ПДФО з вартості турпоїздки, профспілка може використовувати положення п.п. 165.1.39 ПКУ або п.п. 165.1.47 ПКУ.

  • Профспілка, яка оплатила турпоїздку, зобов’язана утримати ВЗ і ПДФО з вартості оподаткування проїзду, екскурсії та персоніфікованого харчування (її частини).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити