Знижки в роздрібній торгівлі

В обраному У обране
Друк
Ольга Ольховик, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2015/№ 92
Сьогодні знижки — це найпривабливіше слово у продажу. Навряд чи знайдеться підприємство, яке не використовує знижки, щоб привабити та втримати покупця. Як правильно оформити надання знижок на підприємстві роздрібної торгівлі і як вони відображаються в бухгалтерському та податковому обліку? Про це й піде мова в нашій статті.

Згідно зі ст. 1 Закону про рекламу, знижка — це тимчасове зниження ціни товару, що надається покупцям.

Правовий аспект. Документальне оформлення

На законодавчому рівні питання надання знижок урегульовано ст. 632 ЦКУ. Згідно з п. 1 ст. 632 ЦКУ ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. Роздрібні підприємства здійснюють торгівлю на умовах публічного договору ( п. 1 ст. 633 ЦКУ ), який, в основному, виконується в момент здійснення продажу та укладається в усній формі згідно з п. 1 ст. 206 ЦКУ. Оскільки зміна ціни після виконання договору неможлива ( п. 3 ст. 632 ЦКУ), знижки на роздрібному підприємстві надаються в момент здійснення продажу. Винятком може бути тільки перегляд ціни у випадку, якщо після продажу виявлено брак чи будь-яку іншу невідповідність товару заявленим характеристикам.

Підприємству роздрібної торгівлі при наданні знижок покупцям, проведенні різних акцій і розпродажів необхідно враховувати норми Закону про захист прав споживачів.

Згідно з п. 4 ст. 15 цього Закону використання понять «знижки», «зменшена ціна» або будь-яких інших понять, аналогічних за значенням, дозволяється тільки в разі додержання таких умов:

— якщо вони застосовуються до продукції, що реалізується безпосередньо суб’єктом господарювання;

— якщо вони застосовуються протягом певного та обмеженого періоду часу;

— якщо ціна продукції нижча, ніж її звичайна ціна.

Згідно з п. 5 ст. 15 Закону про захист прав споживачів використання поняття «розпродажу» або будь-яких інших, аналогічних йому, дозволяється тільки за умови дотримання таких умов:

— якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів;

— якщо тривалість розпродажу обмежена в часі;

— якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, менше їх звичайної ціни.

Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж, повинна містити інформацію про місце, дату початку та закінчення знижок на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару (п. 5 ст. 8 Закону про рекламу).

Після публічного повідомлення (реклами) про початок проведення розпродажу, застосування знижок до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції: «стару» (доакційну) і діючу (під час акції) (п. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів).

За недодержання встановлених вимог п. 7 ч. 1 ст. 23 Закону про захист прав споживачів передбачає штрафні санкції в розмірі 30 % вартості партії товарів, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 нмдг.

Крім того, підприємство може бути притягнене до відповідальності згідно зі ст. 21 Закону № 236. Адже відомості, що містять неповні, неточні або неправдиві дані про ціну і знижки на товари, є інформацією, що вводить в оману (ст. 151 Закону № 236). А поширення такої інформації (зокрема зазначення її на цінниках, у рекламі) розцінюється як недобросовісна конкуренція в розумінні Закону № 236. Вчинення суб’єктом господарювання зазначених дій спричиняє собою накладення штрафу в розмірі 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передує року, в якому застосовується штраф.

Пам’ятайте також і про адміністративну відповідальність ( ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 1552, ч. 3 ст. 1561 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X).

Щоб питання надання знижок було врегульовано, на підприємстві розробляється Положення про маркетингову політику та (або) Положення про знижки. У цих документах зазначаються види знижок, що застосовуються на підприємстві, умови їх надання та порядок оформлення. На підприємстві роздрібної торгівлі процес надання знижок проходить у вигляді проведення акцій і розпродажів. На кожну таку акцію перед її проведенням підприємство зазвичай розробляє план маркетингової акції, потім видає наказ про її проведення, після закінчення акції складає звіт.

Якими документами регламентувати процес надання знижок, підприємство вирішує самостійно, адже законодавство з цього приводу не містить жодних вимог

Цінники. РРО

До початку проведення акцій та розпродажів (щоб уникнути штрафів, описаних вище) роздрібному підприємству необхідно оприлюднити інформацію про «стару» ціну без знижки і діючу зі знижкою. На ціннику поряд з роздрібною ціною слід зазначити ціну з урахуванням знижки (п. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів).

Готівкові розрахунки здійснюються із застосуванням РРО. Знижки в РРО можуть вноситися вручну перед здійсненням операції, але частіше використовується попереднє програмування знижок в РРО. Програмуються знижки різними способами, залежно від умов надання:

1) знижка на загальну суму купівлі. Знижка може надаватися як в абсолютній сумі, так і у відсотковому відношенні. Цей варіант застосовний, коли за умовами акції знижка надається при купівлі товару на певну суму незалежно від асортименту товару;

2) знижка для певної категорії покупців. Застосовується, коли на підприємстві діє дисконтна програма, при якій кожен покупець належить до тієї чи іншої категорії залежно від виконання ним певних умов, установлених підприємством (наприклад, сума або кількість купівель за певний період часу);

3) знижка на конкретний товар або групу товарів. Цей варіант застосовується, коли підприємству необхідно встановити знижку на певний перелік товарів і ця знижка надаватиметься всім покупцям незалежно від суми купівлі, а також того, до якої категорії вони належать.

Роздрібні знижки в бухгалтерському обліку

В обліку роздрібного підприємства, що веде облік товарів за продажними цінами, знижка, надана в момент продажу, вплине на розрахункову величину торговельної націнки. Ця величина розраховується за підсумками місяця згідно з п. 22 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

Якщо знижка більша, ніж націнка, підприємству необхідно донарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, що приведе до необхідності відобразити в бухгалтерському обліку витрати такого донарахування. У такому разі донарахована сума ПДВ списується на рахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 76, с. 10).

Розглянемо на прикладі вплив знижки на розрахункову величину торговельної націнки.

Приклад. Підприємство реалізувало товар кінцевому споживачу за 780 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 130 грн.). Його продажна вартість (рах. 282) становить 900 грн. Вартість придбання — 700 грн. без ПДВ. Це єдиний продаж підприємства в розрахунковому місяці. Дані залишків товарів на початок місяця і надходжень за місяць зазначено в табл. 1.

Таблиця 1. Облік товарів за вартістю реалізації: приклад розрахунку

№ з/п

Зміст

Рахунок 282

Рахунок 285

1

Сальдо на початок місяця

2000

300

2

Надійшло за місяць

500

100

3

Вибуло за місяць

144 (списання торговельної націнки) +
+ 756 (собівартість реалізації)

144

4

Сальдо на кінець місяця (1 + 2 - 3)

1600

256

За підсумками місяця підприємство розраховує торговельну націнку, що припадає на реалізовані товари, з урахуванням наданих знижок:

Середній % торговельної націнки = (300 + 100) :

: (2000 + 500) х 100 = 16 %;

Торговельна націнка = (780 + 120) х 16 % = 144 (грн.).

Далі визначається собівартість товарів, що вибули, як різниця між продажною вартістю товарів, які вибули (без урахування знижки), і сумою торговельних націнок на ці товари.

Собівартість реалізованих товарів = 900 - 144 = = 756 (грн.).

Таблиця 2. Знижки в обліку. Облік товарів за вартістю реалізації

№ з/п

Операція

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено реалізацію товару кінцевому споживачу

301

702

780

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

130

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані на різницю між ціною придбання та ціною продажу
(700 - 780 : 1,2) х 0,2

949

641

10

4

Списано торговельну націнку реалізованого товару*

285

282

144

* Залежно від налаштувань програмного забезпечення списання знижки може відбуватися в момент реалізації товару. Тоді на дату продажу з торговельної націнки буде списано надану знижку, що відобразиться проводкою:

Дт 285 — Кт 282 120,00.

При розрахунку торговельної націнки за місяць у такому разі сума торговельної націнки, що припадає на реалізовані товари, коригується на суму наданих знижок:

Торговельна націнка = (780 + 120) х 16 % - 120 = 24 (грн.).

Відповідно наприкінці місяця підприємство зробить проводку:

Дт 285 — Кт 282 24,00.

А собівартість реалізованого товару тоді розраховується як різниця між ціною реалізації (з урахуванням знижки) і торговельною націнкою, розрахованою за підсумками місяця:

780 - 24 = 756 (грн.).

Як бачимо, результат аналогічний розрахованому вище.

5

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

756

Вплив знижок на податковий облік

Доходи і витрати з податку на прибуток відповідатимуть доходам і витратам у бухгалтерському обліку, оскільки розд. III ПКУ не передбачає коригувань бухгалтерського фінансового результату на суми знижок.

ПДВ необхідно нарахувати на продажну вартість з урахуванням знижки. Проте тут слід пам’ятати про норму, установлену п. 188.1 ПКУ, згідно з якою база обкладення ПДВ не може бути нижче ціни придбання. Тому в цілях обкладення ПДВ підприємству необхідно порівняти ціну реалізації з ціною придбання, і в разі перевищення останньої донарахувати ПДВ на суму перевищення. На таку суму виписується окрема податкова накладна. На роздрібному підприємстві у такому разі буде виписано дві податкові накладні:

перша — підсумкова на суму операцій за день;

друга — на суму перевищення ціни придбання над ціною реалізації, виписана до підсумкової податкової накладної. У такій податковій накладній позначається тип причини «15», у номенклатурі додатково зазначається: «Перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, зазначених у податковій накладній № ____» (зазначається номер підсумкової накладної). Порядок заповнення такої податкової накладної роз’яснювали й податківці в БЗ 101.19 (приклад заповнення див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 82, с. 36).

При проведенні акційних продажів фізичним особам роздрібному підприємству не слід установлювати перелік осіб, які беруть участь в акції, адже тоді можливе обкладення суми наданої знижки ПДФО згідно з п.п. 164.2.17 ПКУ. У разі надання знижок невизначеному колу осіб ця норма не застосовується (це підтверджують і податківці в БЗ 103.02, див. також матеріал на с. 6).

висновки

  • Підприємство самостійно регламентує внутрішній документообіг надання та оформлення знижок.
  • Знижки в роздрібній торгівлі (в основному) надаються в момент продажу.
  • В обліку знижка відображається списанням раніше нарахованої торговельної націнки і впливає на розрахункову величину торговельної націнки за підсумками місяця.
  • При наданні знижок невизначеному колу осіб ПДФО на суму наданої знижки не нараховується.

Документи статті

  1. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
  2. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
  3. Закон про рекламу — Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР.
  4. Закон про захист прав споживачів — Закон УРСР «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-ХII.
  5. Закон 236 — Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. № 236/96-ВР.
Теги знижки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд