(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 95
 • № 94
 • № 93
 • № 92
 • № 91
 • № 90
 • № 89
 • № 88
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
6/21
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Листопад , 2015/№ 96

Якщо працівник звільняється/приймається за переведенням

Однією з підстав розірвання трудового договору є переведення працівника, з його згоди, на інше підприємство. Це передбачено трудовим законодавством. Але, незважаючи на «стародавність» цієї норми, питань, що стосуються порядку такого переведення, виплати компенсації при переведенні та обліку «перевідних» відпускних, виникає велика кількість. А є ще й інші «перевідні» проблеми — з нарахуванням лікарняних та індексацією зарплати на новому місці роботи, які теж вимагають кваліфікованого рішення. Ми не стали відсиджуватися осторонь. Пропонуємо до вашої уваги відповіді на злободенні питання зі «звільнювально-переводної» теми.

Папірці понад усе!

Плануємо прийняти на роботу працівника за переведенням з іншого підприємства. Як таке переведення оформити документально?

Однією з підстав розірвання трудового договору є переведення працівника, з його згоди, на інше підприємство (див. п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Такому звільненню передують переговори керівників підприємств, причетних до переведення, а саме керівника підприємства, з якого звільняється працівник (далі — звільняючий керівник), і керівника підприємства, на яке працівник переводиться (далі — приймаючий керівник). Результат переговорів — обмін листами (див. лист Мінсоцполітики від 20.09.2013 р. № 807/13/155-13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 100, с. 13). Що ще за листи? Все залежить від ситуації. Якщо…

…ініціатор переведення — звільняючий керівник. У цьому випадку він пише лист-запит приймаючому роботодавцю з проханням прийняти працівника на роботу в порядку переведення. Останній, у свою чергу, відповідає письмово або згодою, або відмовою від такого переведення.

…ініціатор переведення — приймаючий керівник. За такого розвитку подій він надсилає на ім’я звільняючого керівника лист-клопотання. Останній відповідає письмово або згодою, або відмовою в такому переведенні.

Зверніть увагу!

На законодавчому рівні не встановлено строку, протягом якого має бути звільнений/прийнятий працівник після досягнення згоди між керівниками підприємств

Тому приймаючому роботодавцю необхідно в листі зазначити строк дії зобов’язання з прийняття такого працівника на роботу в порядку переведення.

А якщо цього не зробити? Можуть виникнути трудові спори з приводу застосування ч. 5 ст. 24 КЗпП. Ця норма свідчить: особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Якщо працівник згоден на переведення, він подає звільняючому роботодавцю заяву про звільнення у зв’язку з переведенням на інше підприємство. Дату розірвання трудового договору на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП працівник і звільняючий роботодавець установлюють за домовленістю в межах строку, протягом якого діє зобов’язання з його прийняття на нове місце роботи в порядку переведення.

Після цього звільняючий роботодавець видає наказ про звільнення працівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП.

У день звільнення з працівником здійснюють остаточний розрахунок, видають йому копію наказу про звільнення (на вимогу працівника) і належним чином оформлену трудову книжку.

У трудовій книжці працівника роблять запис «Звільнений у зв’язку з переведенням на роботу на (зазначаєте підприємство), п. 5 ст. 36 КЗпП України».

Важливо! Приймаючий роботодавець повинен укласти з працівником, працевлаштованим у порядку переведення, трудовий договір з першого робочого дня, що настає за днем звільнення з попереднього місця роботи (якщо іншу дату не передбачено домовленістю сторін). Про це свідчить п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.

Проте допустити працівника до роботи приймаючий роботодавець може тільки після того, як видасть наказ (розпорядження) про його прийняття на роботу і повідомить про це ДПІ (див. ч. 3 ст. 24 КЗпП). Що з цього випливає? Щоб не «нарватися» на трудові штрафи, приймаючий роботодавець повинен видати наказ (розпорядження) про прийняття на роботу завчасно, тобто в період, коли працівник ще працює у звільняючого роботодавця. Майте це на увазі при підготовці наказу про прийняття на роботу.

Приймаючий роботодавець у трудовій книжці працівника робить запис такого змісту: «Прийнятий на посаду (зазначаєте найменування посади) у порядку переведення з (зазначаєте найменування підприємства)».

Прошу перевести

Працівник звільняється за переведенням на інше підприємство. Як бути з компенсацією за невикористані дні щорічної відпустки: виплачувати її працівнику чи перераховувати на те підприємство, на яке він переводиться?

Дійсно, у разі звільнення за переведенням на інше підприємство на підставі п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП працівник може:

— піти у відпустку з подальшим звільненням (якщо дозволяють умови переведення);

— отримати в день звільнення компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки*;

— попросити роботодавця (шляхом подання відповідної заяви) перерахувати суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки на рахунок підприємства, на яке він буде переведений.

* Детально питання розрахунку, нарахування та обліку компенсації за невикористану відпустку були розглянуті в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, спецвипуск № 33.

Право вибору, як вчинити з невикористаними днями відпустки, у цій ситуації належить виключно працівнику. Роботодавець зі свого боку може тільки пояснити працівнику плюси і мінуси кожного варіанта чи порадити прочитати цю статтю. Ми про них зараз поговоримо.

Пішов у відпустку з подальшим звільненням/отримав «на руки» компенсацію. За такого розвитку подій звільняючий роботодавець повністю розраховується з працівником при проведенні остаточного розрахунку. Тобто все зароблене працівник отримає «живими» грошима.

На новому місці роботи все почнеться з «чистого аркуша».

Бонус для працівників, які не підуть у відпустку з подальшим звільненням, а отримають за неї грошову компенсацію на руки, міститься в п. 16 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. За новим місцем роботи вони зможуть скористатися правом піти у відпустку без збереження заробітної плати в перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного строку безперервної роботи.

Тривалість такої відпустки «за свій рахунок» — до 24 календарних днів

Компенсацію вирішив перерахувати новому роботодавцю. Такий варіант дає можливість працівнику зарахувати до стажу роботи, що дає право на щорічну (основну і додаткову) відпустку на новому місці роботи, дні відпустки, що не були ним використані на колишньому місці роботи і за які не було виплачено при звільненні грошову компенсацію (див. ч. 2 ст. 81 КЗпП).

Оплачувати дні відпустки «за той період» новий роботодавець буде за рахунок суми компенсації, отриманої від попереднього роботодавця. Крім того, на новому місці роботи цей працівник матиме право на отримання відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного строку роботи на цьому підприємстві ( п. 8 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

А тепер про «мінуси». Незважаючи на те, що сума компенсації перерахована на нове місце роботи на прохання працівника, отримати її на руки у випадку, якщо він захоче скористатися грошима, не йдучи у щорічну відпустку, він не зможе. Її виплатять тільки тоді, коли працівник гулятиме невикористані на колишньому місці роботи дні відпустки і тільки в сумі, що припадає на ці дні, або при звільненні.

Ну а головний «мінус» — неврегульованість у лікарняних питаннях (див. нижче запитання «У розрахунковому періоді «перевідна» відпустка»).

Тому ми рекомендуємо все ж таки отримувати компенсацію при звільненні, а не перераховувати новому роботодавцю.

Індексуємо зарплату прийнятого працівника

Працівник прийнятий на підприємство в порядку переведення. Що потрібно врахувати при розрахунку суми індексації такому працівнику?

У питаннях індексації зарплати слід чітко дотримуватися норм Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Так, п. 102 цього Порядку встановлено: для працівників, переведених на роботу до іншої установи, суму індексації зберігають, якщо сума збільшення зарплати менша, ніж сума індексації, що повинна нараховуватися за відповідний місяць.

Дані про розмір місячної зарплати працівника, її проіндексовану суму в місяці звільнення, суму індексації (її фіксованої величини), а також про останній базовий місяць беруть з довідки, наданої працівником з попереднього місця роботи.

Причому, якщо зарплата на новому місці роботи:

— дорівнює (менше) зарплаті за попереднім місцем роботи, то базовим для працівника залишається місяць, зазначений у довідці. В цьому випадку роботодавець на новому місці роботи зберігає фіксовану суму індексації в розмірі, зазначеному в довідці, і визначає поточну індексацію від базового місяця;

— вище, ніж на попередньому, але сума збільшення зарплати не перевищила суму можливої індексації. Тоді базовим для працівника стає місяць прийняття на роботу. Причому якщо працівнику виплачували індексацію:

а) фіксовану, то її розмір зберігають;

б) поточну — визначають фіксовану індексацію як різницю між можливою індексацією та сумою підвищення зарплати;

в) поточну та фіксовану — визначають нову фіксовану суму як різницю між можливою індексацією та сумою підвищення зарплати.

Якщо ж сума збільшення заробітної плати в місяці прийняття за переведенням більша, ніж сума можливої індексації, місяць прийняття на роботу стає базовим і зарплату працівнику не індексують.

Ну а якщо такої довідки з попереднього місця роботи немає — то й винуватих нема. Тоді базовий місяць у цілях індексації зарплати переведеного працівника визначають на новому місці роботи за загальними правилами (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 88, с. 36).

У розрахунковому періоді «перевідна» відпустка

Чи потрібно враховувати при розрахунку відпускних, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах суму «перевідних» відпускних і дні щорічної відпустки, що були оплачені за рахунок «перевідної» компенсації?

Невеликий, але дуже важливий для розуміння питання вступ. Компенсацію за невикористану відпустку нараховує і сплачує з неї ПДФО, ЄСВ і ВЗ звільняючий роботодавець. Він же відображає цю виплату у формах № 1ДФ і № Д4.

Приймаючий роботодавець отримує від звільняючого «чисту» суму компенсації.

Приймаючий роботодавець не включає суму «перевідної» компенсації до складу доходів при отриманні. Також не буде у нього витрат при її виплаті працівнику

Суми отриманої «перевідної» компенсації не є витратами на оплату праці у приймаючого роботодавця. Він не здійснює їх нарахування і не несе витрат на їх виплату. Це «транзитні» суми. Приймаючому роботодавцю залишається просто врахувати їх, надаючи працівнику відпустку за період, не використаний на минулому місці роботи.

Із цим усе зрозуміло. А тепер уявімо, що працівник уже відгуляв «перевідну» відпустку і йде у відпустку, зароблену на цьому підприємстві, або захворів (йде в декрет). І ось у розрахунковому періоді спливають дні відпустки, оплачені за рахунок «перевідної» компенсації. Тобто в розрахунковому періоді є дні «перевідної» відпустки, а нарахувань немає. Розбираємося.

Відпускні. Обчислення суми відпускних здійснюють відповідно до Порядку № 100. Середньоденну зарплату для оплати періоду відпустки знаходять шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед початком відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду.

Виплати, які беруть участь у розрахунку відпускних, перелічені в п. 3 Порядку № 100. Оскільки «перевідна» компенсація не входить до їх числа і новий роботодавець не здійснює її нарахування, то в розрахунку відпускних вона участі не бере.

Також, на наш погляд, не потрібно враховувати дні щорічної відпустки, оплачені за рахунок «перевідної» компенсації. Їх ви виключаєте із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді, як час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково (див. абзац шостий п. 2 розд. II Порядку № 100).

Лікарняні (допомога по вагітності та пологах). Механізм їх розрахунку прописано в Порядку № 1266. Середньоденну зарплату для лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) знаходимо, розділивши нараховану в розрахунковому періоді суму виплат, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі заробітної плати (зазначені роботодавцем у звіті з ЄСВ), на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Роботодавець, у якого зараз працює працівник, не відображав у звітності з ЄСВ суму «перевідної» компенсації, оскільки не нараховував її. Отже, сума «перевідної» компенсації не братиме участі в розрахунку лікарняних/декретних.

А ось календарні дні щорічної відпустки, що були оплачені за рахунок «перевідної» компенсації, прибрати із загальної кількості календарних днів нам не дає Порядок № 1266. Керуючись його п. 3, роботодавець має право відняти від загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді тільки дні, не відпрацьовані з поважних причин. До них віднесені тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 (6 — за медичним висновком) років, відпустка без збереження заробітної плати, надана згідно із законом.

Водночас на сьогодні є роз’яснення Мінсоцполітики, в яких це відомство вважає за можливе віднести до поважних причин також період служби мобілізованого працівника, за який отримано компенсацію його середньої зарплати, і час, невідпрацьований у зв’язку з виконанням повноважень члена виборчої комісії на платній основі (див. лист Мінсоцполітики від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15, роз’яснення фахівця Мінсоцполітики в газеті «Оплата праці», 2015, № 21, с. 30).

На жаль, з питання, що розглядається тут, жодних роз’яснень ані від Мінсоцполітики, ані від Фонду соціального страхування не було. Та й небезпечно дотримуватися роз’яснень, що не спираються на положення нормативних актів.

Ось і виходить, що дні щорічної відпустки, які були оплачені за рахунок «перевідної» компенсації, братимуть участь у розрахунку і, на жаль, зменшать суму середньоденної заробітної плати працівника і, відповідно, суму лікарняних.

Як бачите, звільнення/прийняття працівника за переведенням викликає чимало запитань. І якщо у звільняючого роботодавця все складається більш-менш благополучно, то в приймаючого «вилазить» маса нюансів, що не врегульовані на законодавчому рівні. Можливо, тому у прийнятому в першому читанні проекті Трудового кодексу така підстава для звільнення, як переведення працівника на інше підприємство, відсутня.

висновки

 • Звільненню за переведенням на інше підприємство передують переговори керівників підприємств, причетних до такого переведення. Результатом цих переговорів є обмін листами.
 • Працівник, який звільняється за переведенням на інше підприємство на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП, може попросити роботодавця перерахувати суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки на рахунок підприємства, на яке він буде переведений.
 • Для працівників, переведених на роботу на інше підприємство, суму індексації зберігають, якщо сума збільшення зарплати менша, ніж сума індексації, що повинна нараховуватися за відповідний місяць.

Документи статті

 1. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.
 2. Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
 3. Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.
 4. Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.
Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
переведення працівника додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті