«Не зміг працювати — доведеться продати...»: продаж ОЗ у бухобліку

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Жовтень, 2015/№ 81
В обраному У обране
Друк
Серед усіх шляхів вибуття основних засобів з обліку підприємства одним із найбільш розповсюджених є продаж. Як відображати основні засоби, які ви раптом вирішили продати? Яким чином і за яких умов відображається в бухобліку така реалізація? Відповіді на ці запитання ви знайдете у вступній статті сьогоднішнього номера.

Із наших попередніх номерів ви вже дізналися, що основні засоби (далі — ОЗ) — це активи, які експлуатуються більше року або більше операційного циклу, строк якого перевищує рік.

Як правило, ОЗ придбаваються з метою задоволення господарських потреб підприємства. Це може стосуватися як виробничих потреб, так і адміністративних. Але сенс у тому, що ОЗ при їх придбанні не призначаються для продажу. На відміну, скажімо, від товарів.

Якщо ж згодом ці ОЗ таки планується продати, в обліку це буде мати певні особливості.

Документально вибуття об’єктів ОЗ при продажу оформляють актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (за типовою формою № ОЗ-1), а також відповідними накладними.

З ОЗ у оборотні активи — обов’язково!

При продажу ОЗ керуються правилами П(С)БО 7 і П(С)БО 27. Так, згідно з вимогами П(С)БО 27 ОЗ, щодо яких прийнято рішення про продаж, підлягають переведенню зі складу ОЗ до необоротних активів, утримуваних для продажу. Тобто ОЗ переводять до іншого класу рахунків. Його перестають розглядати як ОЗ і починають розглядати як товар.

У бухобліку ОЗ, призначені для продажу, зараховуються на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу». Відповідно в подальшому вони реалізуються вже як оборотні активи.

Нагадаємо, що згідно з п. 1 розд. II П(С)БО 27 необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу, якщо:

— економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від використання за призначенням;

— вони готові до продажу в їх теперішньому стані;

— їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

— умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

— здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Застосовувати норми П(С)БО 27 та переводити об’єкт на субрахунок 286 також треба, якщо підприємство раніше не утримувало об’єкт ОЗ з метою продажу. Наприклад, учора воно не збиралося продавати ОЗ, а сьогодні раптово виникла причина для продажу.

Чому таке переведення є обов’язковим? По-перше, згідно з п. 33 П(С)БО 7 безпосередньо списуватися з балансу (вибувати як ОЗ) об’єкти можуть тільки в разі їх безоплатної передачі або списання внаслідок невідповідності критеріям активу. А от при реалізації ОЗ неодмінно повинні бути переведені до категорії необоротних активів, утримуваних для продажу. Тому будь-якому продажу ОЗ має передувати переведення об’єкта на субрахунок 286.

По-друге, після уведення субрахунка 286 дискусії щодо обов’язковості переведення об’єктів ОЗ на субрахунок 286 у разі продажу вже давно припинилися з появою спочатку консультації начальника Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. М. Пархоменка (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 90, с. 61 — 62), де роз’яснювалося, що таке переведення є обов’язковим, а потім з відповідними змінами до П(С)БО та роз’ясненням профільного відомства (див. лист Мінфіну України від 25.07.2008 р. № 31-34000-10-10/29072 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 74, с. 18).

Кілька слів про ті доволі розповсюджені випадки, коли підприємство збирається продавати повністю замортизований ОЗ. У цьому випадку балансова вартість ОЗ дорівнює нулю. Тобто переводити на субрахунок 286 нічого.

Податківці у таких випадках можуть вимагати дооцінити ОЗ за правилом п. 17 П(С)БО 7. А саме: до первісної вартості такого ОЗ додається його справедлива вартість, а сума зносу не змінюється. Після чого від переоціненої первісної вартості віднімається сума зносу — і маємо переоцінену залишкову вартість. Причому у випадку такої переоцінки вони вимагають обов’язково встановити ліквідаційну вартість.

На нашу ж думку, переоцінка ОЗ (у тому числі з нульовою вартістю) — справа добровільна. Тому навряд чи податківці мають право примусити вас до неї. Докладніше про об’єкти із «нульовою» вартістю читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 79, с. 28.

Реалізація ОЗ у бухобліку

Отже, ви вирішили перевести об’єкт ОЗ до складу товарів. При переведенні об’єкти ОЗ, як правило, зараховують на субрахунок 286 за залишковою вартістю.

Якщо ж такі об’єкти ще не реалізовано і вони продовжують значитися в обліку, то в подальшому на кожну дату балансу їх відображають у бухгалтерському обліку за найменшою з двох вартостей — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації ( п. 9 П(С)БО 27). За об’єктами ОЗ, переведеними до необоротних активів, утримуваних для продажу, амортизація в бухгалтерському обліку не нараховується ( п. 6 П(С)БО 27). При цьому працюють загальні правила п. 29 П(С)БО 7. Нараховувати амортизацію припиняємо починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта зі складу ОЗ. Тобто з наступного місяця після переведення на субрахунок 286.

У подальшому продаж об’єктів ОЗ у бухгалтерському обліку відображається як звичайний продаж оборотних активів. Дохід від продажу в бухобліку визнається за правилами п. 8 П(С)БО 15. Тобто за умови, що: (1) сума доходу може бути достовірно визначена; (2) покупцю передано ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив, продавець надалі не здійснює управління та контроль за реалізованим активом, а також (3) є впевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод. А отже, як правило, при продажу ОЗ доходи в бухобліку виникають за відвантаженням об’єктів ОЗ.

Розглянемо реалізацію об’єкта ОЗ на прикладі.

Приклад 1. Прийнято рішення про реалізацію автомобіля, первісна вартість якого складає 80000 грн., сума нарахованого зносу (на кінець місяця, в якому об’єкт визнано утримуваним для продажу) — 45000 грн. Автомобіль реалізується за 96000 грн. (у тому числі ПДВ — 16000 грн.).

Відобразимо господарські операції в обліку.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Списано суму накопиченого зносу об’єкта ОЗ

131

105

45000

2

Переведено автомобіль до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

105

35000

3

Надійшли кошти у вигляді оплати за автомобіль

311

681

96000

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

643

641

16000

5

Передано покупцю право власності на автомобіль

377

712

96000

6

Списано раніше відображене податкове зобов’язання з ПДВ

712

643

16000

7

Списано залишкову вартість проданого автомобіля

943

286

35000

8

Здійснено залік заборгованостей

681

377

96000

Як бачите, нічого складного. Що ж, перейдемо до більш складних ситуацій, пов’язаних із продажем ОЗ.

Продаж ОЗ, який було переоцінено

Із попереднього тематичного номера ви вже ді­зналися про те, що у процесі експлуатації ОЗ може бути переоцінено (у бік збільшення або зменшення їх балансової вартості). Ви вже знає­те, що у загальному випадку збільшення вартості ОЗ (дооцінка) відображається в бухобліку збільшенням капіталу, а уцінка — збільшенням витрат ( п. 19 П(С)БО 7). Детальніше про це — у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 79, с. 31. Які метаморфози відбуваються в обліку продажу ОЗ у випадку, якщо продаються раніше переоцінені ОЗ?

Як ви вже зрозуміли, якщо ОЗ стає утримуваним для продажу, він має звільнити своє місце на рахунку 10 і бути переведеним на субрахунок 286. Таке переведення ми зробимо звичною проводкою: Дт 286 — Кт 10 (на суму залишкової вартості, яка буде включати в тому числі і суму дооцінки). Також ми спишемо нарахований знос (включаючи знос, який було донараховано при дооцінці ОЗ). Для цього використаємо вже звичну проводку: Дт 131 — Кт 10.

Але що нам робити із сумою дооцінки, яку включено до складу додаткового капіталу і яка «висить» на рахунку 41? П(С)БО 7 містить для цього випадку спеціальне правило:

при вибутті переоцінених об’єктів основних засобів перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках

У бухобліку це відображається проводкою Дт 411 — Кт 44. Якщо в ОЗ, які ви продаєте, були тільки дооцінки, ця проводка робиться на ту ж саму суму, на яку раніше дооцінювалися ОЗ. Якщо ж мали місце як дооцінки, так і уцінки, за кредитом рахунка 44 відображається різниця — сума, на яку дооцінка перевищує уцінку.

Зауважте: на нашу думку, проводка Дт 411 — Кт 44 здійснюється в бухобліку за фактом переведення ОЗ на субрахунок 286. Тобто незважаючи на те, що об'єкт перебуває на балансі (у вигляді необоротних активів, утримуваних для продажу), його дооцінку вже треба прибрати з рахунка 41 «Капітал в дооцінках» (п. 41 МСБО 16).

Розглянемо особливості обліку переоцінених ОЗ на прикладі.

Приклад 2. Залишкова вартість ОЗ — 5100 грн., сума накопиченого зносу — 25500 грн. Вирішено продати цей ОЗ за 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.). Раніше було проведено дооцінку цього ОЗ (капітал у дооцінках — 2100 грн.). Також підприємство вирішило продати ОЗ залишковою вартістю 6000 грн. (сума накопиченого зносу — 12000 грн.) за 8400 грн. (у тому числі ПДВ — 1400 грн.). До цього об’єкт ОЗ уцінювали на 2000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

Продаж дооціненого ОЗ

1

Дооцінено залишкову вартість ОЗ

10

411

2100

2

Дооцінено нарахований знос

10

131

10500

3

Списано суму накопиченого зносу об’єкта ОЗ

131

10

25500

4

Переведено об’єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

10

5100

5

Зменшено капітал у дооцінках у зв’язку із переведенням дооціненого ОЗ у оборотні активи

411

44

2100

6

Відвантажено об’єкт ОЗ покупцю

377

712

7200

7

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

1200

8

Списано собівартість реалізованого ОЗ

943

286

5100

Продаж уціненого ОЗ

1

Уцінено залишкову вартість об’єкта ОЗ

975

10

2000

2

Уцінено суму накопиченого зносу

131

10

3000

3

Списано суму накопиченого зносу об’єкта ОЗ

131

10

9000

4

Переведено об’єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

10

6000

5

Відвантажено об’єкт ОЗ покупцю

377

712

8400

6

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

1400

7

Списано собівартість реалізованого ОЗ

943

286

6000

Зміна вартості після переведення

Можливо, у вас виникне запитання: а чи можна переоцінювати ОЗ уже після того, як їх переведено на субрахунок 286? Справа в тому, що після такого переведення ОЗ стають фактично оборотними активами і підпорядковуються П(С)БО 27. У цьому П(С)БО говориться про те, що відповідні об’єкти відображаються в обліку за найменшою з двох оцінок — або за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації.

Первісно їх вартість може тільки зменшуватися ( п. 9 П(С)БО 27). Тому якщо ви перевели ОЗ на субрахунок 286, то після переведення ви можете тільки зменшити їх вартість у випадку, якщо зменшиться чиста вартість реалізації. Таке зменшення вартості відобразиться в обліку як витрати (субрахунок 946).

Якщо ж вартість переведених ОЗ уже зменшувалася після переведення на субрахунок 286 — ви можете збільшити їх вартість. Але! Тільки якщо збільшується чиста вартість реалізації. І на суму, не більшу за суму попередніх зменшень

Збільшення чистої вартості реалізації у цьому випадку відобразиться в обліку як дохід ( п. 10 П(С)БО 27). Такий дохід відобразиться на субрахунку 719.

Проілюструємо зазначений принцип на прикладі.

Приклад 3. Підприємство перевело ОЗ залишковою вартістю 2500 грн. (сума накопиченого зносу — 10200 грн.) до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Протягом року чиста вартість реалізації цього активу спочатку зменшилась до 1900 грн., а потім зросла до 2100 грн. Об’єкт продано за 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Списано суму накопиченого зносу

131

10

10200

2

Переведено об’єкт ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

10

2500

3

Зменшено вартість об’єкта у зв’язку зі зменшенням чистої вартості реалізації

(1900 - 2500 = -600)

946

286

600

4

Збільшено вартість об’єкта у зв’язку із збільшенням чистої вартості реалізації

(2100 - 1900 = 200)

286

719

200

5

Отримано оплату за об’єкт

311

681

3600

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

600

7

Відвантажено об’єкт покупцю

377

712

3600

8

Списано раніше відображене податкове зобов’язання з ПДВ

712

643

600

9

Списано собівартість об’єкта

943

286

2100

10

Здійснено залік заборгованостей

681

377

3600

Ну ось такий він, бухоблік продажу ОЗ. Далі на нас чекає не менш розповсюджена причина вибуття ОЗ — ліквідація. Давайте разом подивимося, який бухоблік там!

висновки

  • Перед продажем ОЗ необхідно обов’язково перевести до складу необоротних активів, утримуваних для продажу.

  • Якщо за реалізованими ОЗ у бухобліку маємо дооцінку на рахунку 41, то за фактом переведення ОЗ на субрахунок 286 така дооцінка відображається збільшенням нерозподіленого прибутку (рахунок 44).

  • Якщо вартість об’єкта коригується вже після переведення на субрахунок 286, це робиться за правилами П(С)БО 27.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд