Статутний капітал ТОВ. 10. Викуп часток у власному статутному капіталі

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Білова Наталя, Дзюба Наталія, Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Вересень, 2015/№ 77
Засновник вирішив залишити ТОВ і запропонував викупити свою частку самому товариству? Що ж, це його право. Але як реагувати товариству на таку несподівану пропозицію? Як правильно оформити покупку? Як визначити її ціну? У який момент частка стає власністю товариства? Що робити з нею далі? Як придбання відобразити в обліку? Давайте, дорогі друзі, разом знайдемо відповіді на всі ці важливі запитання.

10.1. Викуп частки: як, коли і за скільки?

Порядок викупу частки

Як ви вже знаєте, в учасника ТОВ є декілька можливостей розпрощатися з товариством. Наприклад, він може вийти зі складу його учасників (див. с. 52), продати свою частку (її частину) у статутному капіталі одному чи декільком учасникам товариства або третім особам*.

* Про те, у яких випадках це можливо, а також про облік таких операцій читайте на с. 68.

А якщо немає часу на пошук покупця або на очікування розрахунку при виході з ТОВ? Тоді можна домовитися з товариством, щоб воно само викупило частку учасника. А таке право у товариства є. Про це повідомляють ч. 4 ст. 147 ЦКУ і ч. 5 ст. 53 Закону про госптовариства.

Майте на увазі: хоча пряме законодавство про це не говорить, проте, на наш погляд, у такій ситуації не варто ігнорувати переважне право на придбання частки учасниками товариства, установлене ч. 2 ст. 147 ЦКУ*. Тут краще одразу перестрахуватися, ніж потім зустрічатися з «ображеним» учасником у суді. Тому перш ніж продати частку самому товариству, рекомендуємо, щоб учасник запропонував її купити іншим учасникам ТОВ.

* Детальніше про це див. на с. 68.

Рішення про придбання товариством частки (її частини) приймають загальні збори учасників ( п. «б» ч. 1 ст. 59 Закону про госптовариства). Для цього досить набрати просту більшість голосів учасників, присутніх на зборах ( ч. 2 і 3 ст. 59 Закону про госптовариства). Безумовно, необхідно дотримуватися кворуму. Нагадаємо: збори вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), яким належить у сукупності більше 60 % голосів ( ч. 1 ст. 60 Закону про госптовариства).

Занотуйте: сам учасник товариства, який надумав позбутися своєї частки, не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення з ним правочину, у тому числі й щодо викупу його частки у статутному капіталі товариства ( ч. 3 ст. 98 ЦКУ). А ось у визначенні кворуму загальних зборів його частка, на наш погляд, повинна брати участь, адже на момент проведення таких зборів він ще повноправний учасник ТОВ.

Продаж частки учасником товариства можна оформити договором купівлі-продажу (міни) частки у статутному капіталі товариства чи іншим подібним договором. Головне, щоб він містив усі умови, істотні для договору купівлі-продажу. У цьому договорі зазначте: предмет договору, ціну, строк, форму та порядок розрахунку, момент переходу права власності.

Важливо! Якщо учасник не вніс повну вартість вкладу, то

він має право відчужувати частку тільки в тій частині, у якій вона вже оплачена ( ч. 4 ст. 53 Закону про госптовариства)

Складають договір на відчуження частки в письмовій формі. Нотаріально посвідчувати цей договір ЦКУ не вимагає. Інша справа, якщо цього захочуть самі сторони ( ст. 209 ЦКУ).

Ціна частки

У договорі про продаж частки сторони мають право встановити будь-яку ціну ( ст. 691 ЦКУ), так само як і строк розрахунку за неї ( ст. 692 ЦКУ).

За якою ж саме ціною учасник повинен передавати свою частку товариству? Чи буде це вільна ціна, відмінна від «номіналу» частки (тобто вартості її оплати при формуванні статутного капіталу ТОВ)? Чи має право товариство наполягати на її купівлі «за номіналом»?

Відповідь на ці запитання проста. Частка при її передачі від однієї особи іншій нічим не відрізняється від будь-якого іншого майна, належного особі на праві власності. А отже, її ціна може бути якою завгодно. Тут усе залежатиме від домовленості сторін.

Як сторони оцінять частку, за такою ціною вона й передаватиметься

Об’єктивно на її оцінку впливає фінансовий стан товариства: чим більше його власний капітал, тим дорожчою є частка, адже вона включає не тільки вартість вкладу до статутного капіталу, а й частину чистого прибутку ТОВ, а також частину його додаткового капіталу.

Майте на увазі: якщо товариство своєчасно не розплатиться за отриману частку, це може служити підставою для розірвання договору. Про це попереджає Харківський апеляційний господарський суд у постанові від 09.06.2015 р. у справі № 917/2481/14. Адже, як установлює ч. 1 ст. 692 ЦКУ, оплата товару за договором купівлі-продажу здійснюється після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено іншого строку оплати товару. Тому в ситуації, коли договір купівлі-продажу частки товариства не передбачає окремого порядку проведення оплати за отриману частку, вона має бути оплачена одразу після передання її новому власнику.

Реєстрація змін в установчих документах

Перехід частки (її частини) змінює склад учасників товариства, адже попередній власник частки у статутному капіталі ТОВ має бути виключений зі складу учасників. А новим власником частки, хоч і тимчасово, стає саме товариство. Як випливає зі ст. 4 Закону про госптовариства і ст. 4 Закону № 755, це вимагає обов’язкового внесення відповідних коригувань до установчих документів. Зміни, унесені до статуту, мають бути зареєстровані. При цьому також оновлюються дані про учасників товариства в ЄДР.

Документи, які товариство подає держреєстратору, повинні відповідати вимогам, викладеним у ст. 8 Закону № 755. А вимоги ці прості:

— усі документи, що подаються держреєстратору, мають бути заповнені державною мовою;

— паперові носії статуту, а також зміни до нього мають бути прошиті, пронумеровані та підписані засновниками або уповноваженими ними особами;

— зміни до статуту можуть бути у вигляді доповнення до статуту або його нової редакції;

— на титульному аркуші доповнення до статуту має бути проставлена відмітка про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною статуту.

Список документів, які в цьому випадку подають держреєстратору, наведений у ст. 29 Закону № 755. Візьміть до уваги: у ч. 3 цієї статті зазначено, що до комплекту таких документів додатково додають примірник оригіналу (ксерокопію або нотаріально засвідчену копію) документа про перехід чи передачу частки у статутному капіталі товариства.

Цікаво, що у статуті і реєстраційних картках, які подають держреєстратору, учасником вказують саме товариство. При цьому у статуті та протоколі загальних зборів визначають, що частка була придбана в порядку викупу і товариство зобов’язалося її реалізувати іншим особам в установлений строк або після закінчення цього строку зменшити статутний капітал.

За проведення держреєстрації змін товариство має сплатити до бюджету адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати, тобто на сьогодні 60,90 грн. ( ст. 10 Закону № 755).

Щоб уникнути непорозумінь надалі, з держреєстрацією змін краще не затягувати. Річ у тім, що судова практика при визначенні моменту виключення особи зі складу учасників товариства нерідко орієнтується саме на момент реєстрації відомостей про це в ЄДР*. Так, у розд. IV Довідки за результатами узагальнення судової практики вирішення спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав від 01.02.2014 р. ВГСУ стверджує, що перехід права на частку до іншої особи можна вважати завершеним тільки з моменту внесення та державної реєстрації відповідних змін до статуту товариства, а також відомостей про товариство, що містяться в ЄДР.

* Зауважимо, що в деяких рішеннях при визначенні дати переходу права власності на корпоративні права суди посилаються на відповідну умову договору купівлі-продажу частки (див., наприклад, постанову ВГСУ від 13.08.2013 р. № 927/84/13-г).

Як розпорядитися викупленою часткою?

Розпорядитися часткою, викупленою в учасника, товариство повинне протягом одного року. Причому варіантів для цього в нього є декілька:

— продати частку учасникам товариства;

— реалізувати третім особам;

— зменшити статутний капітал.

Важливе запитання: хто від імені товариства вирішує долю частки — загальні збори учасників чи виконавчий орган товариства?

Згідно зі ст. 59 і п.п. «б» ч. 5 ст. 41 Закону про госптовариства питання зменшення статутного капіталу входить до компетенції загальних зборів учасників. За це рішення повинні проголосувати учасники, що володіють у сукупності більше 50 % загальної кількості голосів**.

** Детальніше про зменшення статутного капіталу див. на с. 45.

Причому знайте:

викуплена товариством частка не бере участі в розподілі прибутку, голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів учасників

Про це свідчить ч. 5 ст. 53 Закону про госптовариства.

Про те, який орган приймає рішення про реалізацію викупленої частки, законодавство умовчує. На наш погляд, це рішення слід також проводити через загальні збори учасників ТОВ. Причому в цьому випадку вистачить простої більшості голосів ( ч. 2 і 3 ст. 59 Закону про госптовариства).

Такий підхід можна пояснити тим, що поява нового учасника неминуче призведе до внесення змін до статуту ТОВ. А тут без загальних зборів учасників уже точно не обійтися.

Отже, товариство вирішило продати викуплену частку. Як ви вже могли прочитати раніше (див. с. 68), учасники товариства володіють переважним правом на придбання частки перед третіми особами. Проте пам’ятайте: ні в кого з учасників немає переважного права перед іншими учасниками. Згідно з ч. 3 ст. 53 Закону про госптовариства придбати «безхазяйну» частку учасники можуть по шматочку пропорційно своїм часткам у статутному капіталі.

Хоча статутом товариства або домовленістю між його учасниками може бути встановлено інше. Тобто учасники цілком можуть відмовитися від права на придбання частки на користь одного з них або на користь третьої особи.

Реалізацію частки товариством оформляють стандартним договором купівлі-продажу або міни (залежно від того, у якій формі покупець компенсує вартість купівлі — у грошовій чи натуральній).

Після цього вносять зміни до статуту, затверджують їх на загальних зборах учасників і звертаються до держреєстратора для реєстрації змін та оновлення даних у ЄДР.

Якщо протягом року товариство не продасть придбану в учасника частку, воно буде змушено зменшити свій статутний капітал

Цікаво, з якої дати треба починати відлік річного строку? На наш погляд, з моменту отримання права власності на неї. Утім, якщо зазначений строк і буде порушено, жодних штрафних санкцій товариству не загрожує.

Для наочності порядок дій під час переходу частки учасника у статутному капіталі товариства представимо на рис. 10.1 (див. с. 87).

10.2. Облік викупу частки

Бухгалтерський облік

Фактичну собівартість частки у статутному капіталі, викупленої в учасника, товариство відображає по дебету субрахунку 452 «Вилучені вклади й паї». Заборгованість перед учасником за купівлю підприємство показує по кредиту субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Після того як частка стала власністю товариства, в аналітичному обліку за субрахунком 401 «Статутний капітал» на її величину роблять запис: Дт 401/Учасник — Кт 401/Частка, викуплена товариством. Тобто знімають частку з відповідного учасника і показують її у самого товариства. Зверніть увагу: номінальна вартість частки не змінюється. Тобто зміни розміру статутного капіталу не відбувається. При цьому не важливо, за якою ціною товариство викупило частку в учасника — вище чи нижче номінальної вартості.

Витрати на проведення загальних зборів учасників — це адміністративні витрати товариства. Їх фіксують по дебету рахунка 92 «Адміністративні витрати» ( п. 18 П(С)БО 16).

У формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» вилучений капітал записують до рядка 1430 «Вилучений капітал», а у формі № 1-м — до рядка 1425 «Неоплачений капітал». У цих рядках суми наводять у дужках, тобто їх віднімають від підсумку розділу I пасиву Балансу.

Суб’єкти малого підприємництва, які складають спрощену фінзвітність, на суму вилученого капіталу зменшують показник рядка 1400 «Капітал» форми № 1-мс.

А якщо як компенсацію вартості частки учаснику передають ТМЦ, необоротні активи, нематеріальні активи або роботи (послуги)? Таку передачу показують в бухобліку як звичайний продаж.

Податковий облік

Податок на прибуток. Ви, звичайно, уже знаєте, що з 01.01.2015 р. об’єкт обкладення податком на прибуток залежить від фінансового результату до оподаткування, який визначений у фінзвітності згідно з НП(С)БО або МСФЗ і відкоригований на різниці*, передбачені розд. ІІІ ПКУ. Так постановив п.п. 134.1.1 цього Кодексу.

* Здійснюють коригування:

— обов’язково — високодохідні платники (з доходом за минулий рік (починаючи з 2015 року) більше 20 млн грн.);

— за власним рішенням — малодохідні платники (з доходом за минулий рік не більше 20 млн грн.).

Це означає, що «командир» у питаннях відображення всіх операцій, у тому числі і з корпоративними правами, тепер тільки один — бухоблік.

А як щодо різниць, на які на вимогу п.п. 134.1.1 ПКУ високодохідники (і малодохідники за власним бажанням) коригують бухгалтерський фінрезультат у цілях визначення об’єкта обкладення податком на прибуток? — запитаєте ви.

Спокійно! Операція з викупу частки у формі, відмінній від цінних паперів, до таких різниць стосунку не має

Отже, зазначені операції товариство відображає виключно за бухгалтерськими правилами. Це підтверджують і податківці в консультації з категорії 102.11 БЗ.

А ось якщо за частку учаснику ви заплатили цінними паперами, то тут уже, будьте ласкаві, подбайте про розрахунок ціннопаперових різниць згідно з п. 141.2 ПКУ.

Податок на репатріацію. Якщо ви викупляєте частку в юрособи-нерезидента, будьте уважні. Річ у тім, що прибуток від здійснення операцій з продажу чи іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розд. III ПКУ, вважається доходом нерезидента з джерелом його походження з України ( п.п. «е» п.п. 141.4.1 ПКУ).

А це означає, що при виплаті учаснику-нерезиденту доходу від продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариство зобов’язане утримати з прибутку учасника від такої операції податок на репатріацію за ставкою 15 %.

Зверніть увагу: податок утримують саме з прибутку, тобто з різниці між доходом, отриманим нерезидентом від продажу корпоративних прав, і витратами, понесеними на їх придбання. До речі, з цим погоджувалися й податківці. Щоправда, ще в дореформений період (див. консультацію з категорії 502.19 БЗ, яка на сьогодні втратила чинність).

Тому якщо нерезидент продав вам частку собі у збиток, то податок на репатріацію ви не утримуєте, тому що просто немає з чого.

Цікаво, яким документом нерезиденту підтвердити понесені витрати? Контролери в наведеній вище консультації, а також ВАСУ в ухвалі від 23.12.2008 р. № К-4782/07 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 4, с. 23) радили для цієї мети використовувати:

— відповідні договори купівлі-продажу;

— акти приймання-передачі;

— нотаріально засвідчені переклади платіжних доручень і витягів з пересилання системи міжнародних платежів;

— касові документи при готівкових розрахунках через касу тощо.

Перераховують податок на репатріацію до бюджету під час виплати доходу нерезиденту і за рахунок цього доходу ( п.п. 141.4.2 ПКУ). Якщо, звичайно, інше не передбачено міжнародним договором України з країною нерезидента, що набув чинності (про те, як працюють міжнародні договори, читайте в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 55, с. 14).

ПДВ. Товариство викупляє в учасника частку у своєму статутному капіталі за гроші або в обмін на цінні папери чи неціннопаперові корпоративні права? Тоді воно ні про що не турбується — податкові зобов’язання з ПДВ у нього не виникають. Дякувати за це треба п.п. 196.1.1 ПКУ. Він установлює, що операція з продажу (викупу) неціннопаперових корпоративних прав за гроші, а також їх обмін на цінні папери або неціннопаперові корпоративні права не є об’єктом обкладення ПДВ.

Причому ПДВ-зобов’язання не загрожують, навіть якщо цінні папери або неціннопаперові корпоративні права в обмін на частку ви передаєте за ціною вище їх номінальної вартості

Це підкреслюють і контролери в консультації з категорії 101.02 БЗ.

Зрозуміло, що, зважаючи на необ’єктність цієї операції, у підприємства не буде й податкового кредиту з ПДВ, навіть якщо учасник, який передає свою частку, — платник ПДВ.

Зовсім інша справа, коли ви викупляєте частку в обмін на інші активи (продукцію, товари, необоротні активи чи нематеріальні активи) або на роботи (послуги). У цьому випадку ПДВ-зобов’язання вам забезпечені. Їх ви відображаєте на дату відвантаження товарів (складання акта виконаних робіт, наданих послуг) ( п. 187.1 ПКУ).

Базу оподаткування за цими товарами (послугами) ви визначаєте за загальними правилами, установленими п. 188.1 ПКУ, тобто виходячи з їх договірної (контрактної) вартості.

При розрахунку бази обкладення ПДВ орієнтуйтеся на мінімальну планку ( абзац другий п. 188.1 ПКУ). Вона має бути:

— для самостійно виготовлених товарів (послуг) — не нижче їх виробничої собівартості (див. лист ДФСУ від 07.04.2015 р. № 12082/7/99-99-19-03-02-17);

— для купованих товарів (послуг) — не нижче ціни придбання. При цьому для розрахунку мінімальних ПДВ-зобов’язань беріть їх первісну вартість (тобто ту, що сформувалася по дебету субрахунку 281 «Товари на складі»);

— для необоротних активів — не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснювалася їх реалізація.

Детальніше про складові мінбази ПДВ ви можете дізнатися з журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 14, с. 14 і 15; № 34, с. 17 і 18.

Тішить, що за цією операцією у вас з’являється і право на податковий кредит з ПДВ, адже на частку, що передається, учасник — платник ПДВ повинен, керуючись п.п. 196.1.1 ПКУ, нарахувати ПДВ-зобов’язання і зареєструвати податкову накладну в ЄРПН.

Хоча якщо надалі ви перепродасте частку за грошові кошти (в обмін на цінні папери або неціннопаперові корпоративні права), то доведеться знову нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п.п. «а» п. 198.5 ПКУ. Адже придбана частка буде використана в операціях, які не є об’єктом обкладення ПДВ.

10.3. Подальший продаж частки

Бухгалтерський облік

Прибуток (збиток) від продажу або анулювання інструментів власного капіталу підприємства відображають на субрахунку 421 «Емісійний дохід». Таким чином, на суму прибутку від перепродажу викупленої частки товариство збільшує додатковий вкладений капітал (Кт 421), а на суму збитку — зменшує його (Дт 421).

Якщо додаткового вкладеного капіталу виявилося недостатньо, на суму перевищення збитку від продажу над величиною емісійного доходу зменшують нерозподілений прибуток (збільшують непокритий збиток) ( п. 28 П(С)БО 13). Роблять це за допомогою запису: Дт 441 (442) — Кт 452.

Заборгованість нового учасника (який придбав частку) покажіть по дебету субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Після продажу частки в аналітичному обліку на її «номінал» (на суму внеску до статутного капіталу) зменшіть частку володіння товариства і одночасно збільшіть частку нового учасника: Дт 401/Частка, викуплена товариством — Кт 401/Учасник.

Ви отримали від нового учасника в рахунок компенсації частки активи (товари, необоротні активи, нематеріальні активи, фінансові інвестиції) або роботи (послуги)? Формуйте їх первісну вартість за загальними правилами, передбаченими П(С)БО.

Податковий облік

Податок на прибуток. Перепродаж частки за гроші або в обмін на будь-яке майно, роботи, послуги не супроводжується розрахунком різниць у цілях визначення оподатковуваного прибутку. Таку операцію товариство відображає виключно за бухгалтерськими правилами. Це підтверджують і податківці в консультації з категорії 102.11 БЗ.

Але якщо новий власник частки заплатив вам за неї цінними паперами, то доведеться пригадати про ціннопаперові різниці згідно з п. 141.2 ПКУ.

ПДВ. Тут усе залежить від того, у якій формі покупець оплачує товариству частку.

Якщо розрахунок за частку здійснюється у грошовій формі або в обмін на цінні папери чи неціннопаперові корпоративні права, то ПДВ-зобов’язання за цією операцією ви не нараховуєте ( п.п. 196.1.1 ПКУ). Причому навіть тоді, коли частку ви змінюєте на цінні папери або неціннопаперові корпоративні права за ціною вище номіналу (див. консультацію з категорії 101.02 БЗ).

Зрозуміло, не буде у вас тут і податкового кредиту.

Інакше йдуть справи, коли товариство змінює частку на продукцію, товари, необоротні активи, нематеріальні активи, роботи (послуги).

У цьому випадку на дату передання частки покупцю товариству «світять» податкові зобов’язання з ПДВ ( п. 187.1 ПКУ)

При цьому базою оподаткування буде договірна вартість частки, що передається ( п. 188.1 ПКУ).

За отриманими активами, роботами (послугами) товариство включає «вхідний» ПДВ до складу свого податкового кредиту. Звичайно, якщо їх продавець (він же — покупець частки) зареєстрував податкову накладну в ЄРПН.

Проілюструємо викладене на прикладах.

Приклад 10.1. Викуп і перепродаж частки за гроші.

ТОВ «Моноліт» за рішенням загальних зборів учасників викупило в учасника (ТОВ «Веста») частку у своєму статутному капіталі за 30000 грн. (без ПДВ). Сума вкладу ТОВ «Веста» у статутний капітал (25 %) — 50000 грн.

Протягом року товариство перепродало цю частку новому учаснику — ТОВ «Реал»:

а) за 35000 грн. (без ПДВ);

б) за 27000 грн. (без ПДВ).

Сальдо на субрахунку 421 на дату придбання частки становить 1000 грн.

Ці операції в обліку товариство відображає так:

Таблиця 10.1. Викуп частки та її перепродаж за гроші

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Придбання частки у статутному капіталі товариства в учасника

1

Викуплено товариством частку у своєму статутному капіталі в ТОВ «Веста»

452

672

30000

2

Відображено зменшення частки ТОВ «Веста» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Веста

401/Частка, викуплена товариством

50000

3

Оплачено викуплену частку у статутному капіталі товариства

672

311

30000

Перепродаж частки у статутному капіталі товариства за ціною вище ціни придбання

(варіант А)

1

Передано раніше викуплену частку у статутному капіталі товариства новому учаснику (ТОВ «Реал»)

377

452

30000

2

Відображено прибуток від продажу викупленої частки у статутному капіталі товариства

(35000 грн. - 30000 грн.)

377

421

5000

3

Збільшено частку ТОВ «Реал» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Частка, викуплена товариством

401/Реал

50000

4

Отримано від ТОВ «Реал» оплату частки у статутному капіталі товариства

311

377

35000

Перепродаж частки у статутному капіталі товариства за ціною нижче ціни придбання

(варіант Б)

1

Передано раніше викуплену частку у статутному капіталі товариства новому учаснику (ТОВ «Реал»)

377

452

27000

2

Відображено збиток від перепродажу викупленої частки у статутному капіталі товариства в межах сальдо на субрахунку 421

421

452

1000

3

Відображено збиток від перепродажу частки, що перевищує сальдо на субрахунку 421

(3000 грн. - 1000 грн.)

441 (442)

452

2000

4

Збільшено частку ТОВ «Реал» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Частка, викуплена товариством

401/Реал

50000

5

Отримано від учасника ТОВ «Реал» оплату частки у статутному капіталі товариства

311

377

27000

Приклад 10.2. Обмін частки на основні засоби та її перепродаж за гроші.

ТОВ «Моноліт» за рішенням загальних зборів учасників придбало в учасника (ТОВ «Веста») частку у своєму статутному капіталі в обмін на об’єкт основних засобів (легковий автомобіль). Сума операції — 36000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 6000 грн.).

Первісна вартість автомобіля — 60000 грн., сума зносу — 40000 грн., залишкова вартість — 20000 грн.

Сума вкладу ТОВ «Веста» до статутного капіталу (25 %) — 50000 грн.

Протягом року товариство перепродало викуплену частку іншому своєму учаснику ПП «Легенда» за 42000 грн. (без ПДВ).

Ці операції в обліку товариство відображає так (див. табл. 10.2 на с. 92):

Таблиця 10.2. Обмін частки на основні засоби та її перепродаж за гроші

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Придбання частки у статутному капіталі товариства в учасника

1

Викуплено товариством частку у своєму статутному капіталі у ТОВ «Веста»

452

672

30000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН

641/ПДВ

672

6000

3

Відображено зменшення частки ТОВ «Веста» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Веста

401/Частка, викуплена товариством

50000

4

Списано знос автомобіля

131

105

40000

5

Переведено об’єкт основних засобів до складу необоротних активів, що утримуються для продажу

286

105

20000

6

Передано об’єкт основних засобів ТОВ «Веста» як компенсацію за частку у статутному капіталі товариства

377

712

36000

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості об’єкта основних засобів

712

641/ПДВ

6000

8

Списано балансову вартість об’єкта основних засобів

943

286

20000

9

Здійснено залік заборгованостей

672

377

36000

Передання частки у статутному капіталі товариства іншому учаснику

1

Передано раніше викуплену частку у статутному капіталі товариства іншому учаснику (ПП «Легенда»)

377

452

30000

2

Відображено прибуток від продажу викупленої частки у статутному капіталі товариства

(42000 грн. - 30000 грн.)

377

421*

12000

* Згідно з п. 28 П(С)БО 13 перевищення викупної вартості частки у статутному капіталі товариства над продажною відображають записом: Дт 421, 441 (442) — Кт 452.

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості придбання частки ( п.п. «а» п. 198.5 ПКУ)

977

641/ПДВ

6000

4

Збільшено частку ПП «Легенда» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Частка, викуплена товариством

401/Легенда

50000

5

Отримано від учасника ПП «Легенда» оплату частки у статутному капіталі товариства

311

377

42000

Приклад 10.3. Викуп частки за гроші та її обмін на нематеріальні активи.

ТОВ «Моноліт» за рішенням загальних зборів учасників викупило в учасника (ТОВ «Веста») частку у своєму статутному капіталі за 30000 грн. (без ПДВ). Сума вкладу ТОВ «Веста» у статутний капітал (25 %) — 50000 грн.

Протягом року товариство реалізувало викуплену частку іншому своєму учаснику ПП «Легенда» в обмін на нематеріальні активи. Сума операції — 42000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 7000 грн.).

Ці операції в обліку товариство відображає так (див. табл. 10.3):

Таблиця 10.3. Викуп частки за гроші та її обмін на нематеріальні активи

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Придбання частки у статутному капіталі товариства в учасника

1

Викуплено товариством частку у своєму статутному капіталі в ТОВ «Веста»

452

672

30000

2

Відображено зменшення частки ТОВ «Веста» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Веста

401/Частка, викуплена товариством

50000

3

Оплачено викуплену частку у статутному капіталі товариства

672

311

30000

Передання частки у статутному капіталі товариства іншому учаснику

1

Передано раніше викуплену частку у статутному капіталі товариства іншому учаснику (ПП «Легенда»)

377

452

30000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

377

641/ПДВ

7000

3

Відображено прибуток від продажу викупленої частки у статутному капіталі товариства

(42000 грн. - 7000 грн. - 30000 грн.)

377

421*

5000

* Згідно з п. 28 П(С)БО 13 перевищення викупної вартості частки у статутному капіталі товариства над продажною відображають записом: Дт 421, 441 (442) — Кт 452.

4

Збільшено частку ПП «Легенда» у статутному капіталі ТОВ «Моноліт»

401/Частка, викуплена товариством

401/Легенда

50000

5

Оприбутковано об’єкт НМА

154

631

35000

6

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

631

7000

7

Здійснено залік заборгованостей

631

377

42000

8

Оплачено витрати, пов’язані з реєстрацією прав на об’єкт НМА

377

311

1600

9

Уключено до первісної вартості об’єкта НМА витрати, пов’язані з реєстрацією прав на нього

154

377

1600

10

Введено об’єкт НМА в господарський оборот

12

154

36600

висновки

  • Рішення про придбання ТОВ частки (її частини) у власному статутному капіталі приймають загальні збори учасників товариства.

  • Якщо товариство своєчасно не розплатиться за отриману частку, це може слугувати підставою для розірвання договору з учасником.

  • Операція з викупу частки у формі, відмінній від цінних паперів, не має стосунку до різниць, на які коригують бухгалтерський фінрезультат у цілях розрахунку оподатковуваного прибутку.

  • Вартість викупленої частки відображають по дебету субрахунку 452 «Вилучені вклади й паї».

  • При викупі в учасника частки за гроші або в обмін на цінні папери чи неціннопаперові корпоративні права податкові зобов’язання з ПДВ у товариства не виникають.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд