Теми статей
Обрати теми

Депозит в обліку фізособи-підприємця

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2016/№ 103
Друк
На завершення циклу статей про банківський депозит (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 14, 16, № 101, с. 8) розповімо про ситуацію, коли депозит розміщує фізособа-підприємець.
img 1

Підприємець — «загальносистемник»

Для фізособи-підприємця (ФОП) на загальній системі оподаткування об’єктом оподаткування є чистий дохід. Визначається він як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій та негрошовій формах) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця ( п. 177.2 ПКУ).

Кошти, які ФОП перераховує на депозитний рахунок, — це кошти, які можуть бути отримані у межах здійснення господарської діяльності, як позика на поворотній основі тощо. У момент їх отримання вони оподатковуються (або не оподатковуються) за правилами, передбаченими для оподаткування доходів ФОП на загальній системі ( ст. 177 ПКУ).

Кошти, отримані у межах підприємницької діяльності, підприємець може використовувати на власний розсуд, жодних законодавчих обмежень у цьому випадку не передбачено. Причому

перекидання на депозит — це один із варіантів використання власних коштів підприємця

Крім того, надходження власних коштів на депозит не пов’язане зі здійсненням діяльності, види якої перелічено в ЄДР такого підприємця. Та й, узагалі, такі кошти не вписуються в поняття «виручка у грошовій та негрошовій формах».

Зверніть увагу: як консультують податківці, сума депозиту, що повертається на банківський рахунок фізичної особи — підприємця, не включається до складу доходу та не відображається в Книзі обліку доходів і витрат за умови, що на момент внесення на депозитний рахунок цю суму вже було відображено в Книзі та податки з неї вже було сплачено у відповідному звітному періоді (див. підкатегорію 104.04 БЗ).

На наш погляд, повернення депозиту не включається до складу доходу без будь-яких умовностей. Передусім, на тій підставі, що не може вважатися виручкою повернення власних коштів підприємця. Це, по суті, переміщення коштів їх власником з одного рахунку на інший. Тому не важливо, чи сплачувалися податки з такої суми раніше. Надходження свого часу могли не бути оподатковані в повній відповідності з податковим законодавством. Але це не означає, що при поверненні депозиту вони стають доходом.

Окрема розмова — проценти, що нараховуються на суму депозиту. Податківці, розшифровуючи поняття «виручка» для цілей п. 177.2 ПКУ, включають в неї у тому числі й проценти банку (див. підкатегорію 104.04 БЗ). Водночас у консультації, розміщеній у підкатегорії 104.11 БЗ, податківці заявляють, що дохід у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів поточного банківського рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, не включається до доходу фізичної особи — підприємця, оскільки отриманий не від її підприємницької діяльності.

Як випливає з п.п. 14.1.206 ПКУ, пасивний дохід у вигляді процентів — це платіж, отриманий за використання грошових коштів, залучених у депозит. Очевидно, що такий дохід не пов’язаний зі здійсненням підприємцем своєї господарської діяльності, види КВЕД* якої перелічені в ЄДР.

* Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Тому ми дотримуємося такої точки зору, що

проценти на поточному рахунку підприємця, так само як і відсотки, нараховані на його депозитний рахунок, не є доходом підприємця

Але це не означає, що проценти за депозитом залишаться не оподаткованими. «Непідприємницькі» доходи ФОП оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за загальними правилами, встановленими для платників податків — фізосіб ( п. 177.6 ПКУ).

При цьому банк, у якому розміщений депозит підприємця, є податковим агентом при нарахуванні та виплаті йому доходів у вигляді процентів ( п. 170.4 ПКУ).

Нагадаємо: з 1 січня 2016 року ставку ПДФО для пасивних доходів встановлено у розмірі 18 % ( п.п. 167.5.1 ПКУ).

Крім того, з пасивних доходів утримується військовий збір ( п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ) за ставкою 1,5 % ( п.п. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Підприємець — єдиноподатник

Почнемо з основної суми депозиту. Згідно з узагальнюючою податковою консультацією (УПК) щодо порядку визначення доходів єдиноподатниками, затвердженою наказом ДПС України від 24 грудня 2012 року № 1183, ФОП має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

На наш погляд, цю умову не варто трактувати занадто буквально, тобто вона дотримується, якщо у ФОП на дату використання (перекидання на депозит) немає за такими платежами недоїмок. Але навіть якщо недоїмки і є, то, поки ФОП не потрапив у податкову заставу, такі витрати допустимі. Винятки можуть бути за ситуації, коли на підприємницькому рахунку будуть припинені видаткові операції (у тому числі — при податковій заставі).

Як зазначалося вище, кошти, повернені банком з депозиту, по суті є власними коштами ФОП і не можуть вважатися доходом підприємця на спрощеній системі оподаткування (так само, як і на загальній). Але, як зазначають податківці (див. підкатегорію 107.04), таке звільнення можливе за умови, що зазначені кошти в періоді їх отримання було включено до «єдиноподаткового» доходу.

Знов-таки, вважаємо, що це застереження не має під собою законних підстав. При передачі коштів на депозит та їх поверненні дохід не виникає, адже суть операції полягає у використанні власних коштів, з їх наступним поверненням власнику. Отже, про дохід у межах цієї операції мови бути не може.

Щодо процентів усе гранично ясно: такі пасивні доходи не включаються до оподатковуваного доходу фізособи — підприємця на спрощеній системі оподаткування. Про це прямо сказано в п.п. 1 п. 292.1 ПКУ.

Отже, проценти, що нараховуються на суму депозиту, банк оподатковує ПДФО та ВЗ в загальному порядку, передбаченому для фізосіб (за ставками 18 і 1,5 % відповідно).

Банк ліквідується. Які наслідки?

Трапляється, що банк, у якому розміщено депозит, визнається неплатоспроможним і підлягає ліквідації. Що далі?

Насамперед зауважимо: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути менше 200 тис. гривень (ст. 26 Закону України від 23.02.2012 р. № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Проте

гарантована сума відшкодування за вкладами передбачена виключно для фізичних осіб

У разі розміщення вкладу фізичною особою підприємцем Фонд такі вклади не відшкодовує. Тоді підприємець ризикує позбутися всієї суми депозиту і відсотків, нарахованих на нього. Хоча суто теоретично отримати вклад можна і без допомоги Фонду. Якщо до цих вимог дійде черга.

У майбутньому ситуація з гарантуванням вкладів може поліпшитися. Згідно з п. 6 розділу II Закону України від 16.07.2015 р. № 629-VIII відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб — підприємців здійснюється Фондом незалежно від дня відкриття рахунку починаючи з 1 січня 2017 року. Щоправда, стосуватиметься це банків, які будуть віднесені до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.

Але поки що запитання: якщо банк усе-таки не повертає суму депозиту, які можуть бути наслідки в податковому обліку підприємця? Не тягнутимемо: жодних.

Усе пояснюється просто. Заборгованість банку визнається безнадійною ( п.п. 14.1.11 ПКУ) та підлягає списанню в податковому обліку. Списана дебіторська заборгованість не відображається в доходах ФОП на спрощеній системі оподаткування, оскільки не відповідає поняттю «дохід» ( п. 292.1 ПКУ), це скоріше витрати (втрати) єдиноподатника.

Також жодних податкових наслідків не спричиняє операція зі списання неповерненого депозиту у ФОП на загальній системі. Річ у тім, що депозитна операція не вважається його господарською діяльністю і витрати, пов’язані із втратою власних грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, не належать до його підприємницьких витрат.

От і все, що хотілося сказати про депозити фізосіб-підприємців. Сподіваємося, що ваш депозит розміщено в надійному банку. ☺

висновки

  • Надходження коштів на депозитний рахунок та їх повернення з депозиту не є доходом підприємця незалежно від обраної системи оподаткування.
  • Нараховані на суму депозиту проценти не включаються до «підприємницького» доходу.
  • Проценти, нараховані на основну суму депозиту, оподатковуються ПДФО та ВЗ за загальними правилами, передбаченими для фізосіб. При цьому банк, у якому перебуває депозит, є податковим агентом по відношенню до таких виплат.
  • Списання суми неповерненого депозиту в податковому обліку фізособи не враховується.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі