Теми статей
Обрати теми

«Щороку 31 грудня…», або Розповідь про те, як бухгалтеру рік закрити

Свіріденко Алла, податковий експерт
Позаду новорічні свята… Усі наші думки зайняті приємними святковими клопотами. Але за всім цим дуже важливо не забути і про справи прозаїчніші. Ледве стихне святкова метушня — одразу настане час підбивати бухгалтерські підсумки минулого року. А для цього треба не забути зробити декілька проводок, з якими бухгалтер стикається один раз на рік, — перед складанням річної звітності. На допомогу вам, наші дорогі читачі, ця стаття. Читайте і згадуйте основні «одноразові» операції, без яких правильно закрити 2015 рік у бухобліку не вийде.

Почнемо з обов’язкових для кожного платника податку на прибуток бухгалтерських операцій — з нарахування поточного податку на прибуток і відстрочених податків, а також заліку щомісячних «прибуткових» авансів у зменшення зобов’язань з цього податку.

Нараховуємо податок на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток і відстрочених податків. Для того, щоб правильно нарахувати податок на прибуток у бухобліку, підприємству необхідно заздалегідь розрахувати суму податкового зобов’язання з цього податку за правилами ПКУ, а також визначити величину відстрочених податків (ВПА та/або ВПЗ) на кінець 2015 року*. Тільки після цього можна розпочинати нарахування так званого поточного податку на прибуток і витрат (доходу) з податку на прибуток.

* Актуальні на сьогодні правила розрахунку відстрочених податків читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 104, с. 4.

Облік розрахунків з податку на прибуток згідно з Інструкцією № 291 ведуть на субрахунку 641/«Розрахунки за податком на прибуток». За кредитом цього субрахунку відображають обчислене за правилами ПКУ податкове зобов’язання з податку на прибуток, що підлягає сплаті за звітний період.

Інакше кажучи,

за кредитом відповідного субрахунку 641 звичайні підприємства показують суму податку на прибуток, задекларовану у рядку 06 «прибуткової» декларації** за 2015 рік, зменшену на показник рядка 16.2 Додатка ЗП до декларації***

** За формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

*** Оскільки за правилами п. 137.5 ПКУ (у редакції, що була чинною протягом 2015 року) сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (щодо об’єктів нежитлової нерухомості).

У свою чергу, нараховують зобов’язання з поточного податку на прибуток за кредитом субрахунку 641 у кореспонденції з дебетом рахунків:

98 «Податок на прибуток» — у сумі, не пов’язаній з відстроченими податками;

17 «Відстрочені податкові активи» — у разі нарахування поточного податку на прибуток за рахунок нарахування ВПА;

54 «Відстрочені податкові зобов’язання» — у разі нарахування поточного податку на прибуток за рахунок списання раніше нарахованих ВПЗ.

Для наочності порядок нарахування поточного податку на прибуток і відстрочених податків покажемо на числових прикладах (див. таблицю на с. 6). При цьому умовимося, що поточний податок на прибуток, відображений у декларації, становить 1000 грн.

Нарахування податку на прибуток і відстрочених податків

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Зменшення ВПА протягом року

1

Зменшено сальдо ВПА (600 грн. - 1200 грн.)

98

17

600,00

Нараховано податок на прибуток, уключений до декларації з податку на прибуток за 2015 рік*

98

641/приб

1000,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (1000 грн. + 600 грн.)

791

98

1600,00

* Це той самий поточний податок на прибуток, що розрахований за правилами ПКУ, відображений звичайним підприємством у рядку 06 декларації з податку на прибуток і підлягає нарахуванню за підсумками 2015 року.

Збільшення ВПА протягом року

2

Донараховано ВПА (1200 грн. - 600 грн.) у межах поточного податку на прибуток

17

641/приб

600,00

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік (1000 грн. - 600 грн.)

98

641/приб

400,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток

791

98

400,00

Зменшення ВПЗ протягом року

3

Зменшено сальдо ВПЗ (600 грн. - 1200 грн.) у межах поточного податку на прибуток

54

641/приб

600,00

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік (1000 грн. - 600 грн.)

98

641/приб

400,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток

791

98

400,00

Збільшення ВПЗ протягом року

4

Донараховано ВПЗ (1200 грн. - 600 грн.)

98

54

600,00

Нараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік

98

641/приб

1000,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (1000 грн. + 600 грн.)

791

98

1600,00

ВПА змінюється на ВПЗ

5

Списано ВПА

98

17

600,00

Нараховано ВПЗ

98

54

600,00

Нараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік

98

641/приб

1000,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток (600 грн. + 600 грн. + 1000 грн.)

791

98

2200,00

ВПЗ змінюється на ВПА

6

Списано ВПЗ (у межах поточного податку на прибуток)

54

641/приб

400,00

Нараховано ВПА (у межах поточного податку на прибуток)

17

641/приб

400,00

Донараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік (1000 грн. - 400 грн. - 400 грн.)

98

641/приб

200,00

Списано на фінансовий результат суму витрат з податку на прибуток

791

98

200,00

Дохід з податку на прибуток

7

Нараховано податок на прибуток, відображений у декларації за 2015 рік, за рахунок зменшення ВПЗ

54

641/приб

1000,00

Списано залишок ВПЗ (1500 грн. - 1000 грн.)

54

98

500,00

Нараховано ВПА

17

98

400,00

Списано на фінансовий результат суму доходу з податку на прибуток (500 грн. + 400 грн.)

98

791

900,00

За правилами П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» суб’єкти малого підприємництва облік відстрочених податків не ведуть. Нарахування податку з «прибуткової» декларації вони показують однією проводкою: Дт 98 — Кт 641.

Підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток, витратами з податку на прибуток визнають суму податку, що не підлягає перерахуванню до бюджету у зв’язку з наданням пільг. Нагадаємо: її нараховують проводкою за дебетом рахунка 98 і кредитом субрахунку 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування».

Залік «прибуткових» авансів у зменшення нарахованого податку. Не вдаючись до подробиць, нагадаємо, що у 2015 році платники податків з доходом понад 10 млн грн. за минулий (2014) рік щомісячно сплачували авансові внески з податку на прибуток. Суму таких щомісячних авансів протягом року за рекомендацією Мінфіну бухгалтери відображали за дебетом аналітичного субрахунку до рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» (наприклад, 641/«Щомісячні авансові внески з податку на прибуток»).

Тому наприкінці року, після того, як підприємство в описаному нами вище порядку визнає податкові зобов’язання з податку на прибуток (у кореспонденції за дебетом рахунків 17, 54, 98 і кредитом субрахунку 641/«Розрахунки з податку на прибуток»), належні до сплати протягом року авансові внески треба зарахувати у зменшення податкового зобов’язання. Роблять це проводкою Дт 641/«Розрахунки з податку на прибуток» — Кт 641/«Щомісячні авансові внески з податку на прибуток».

Списуємо суми дооцінки на нерозподілений прибуток

Як відомо, у бухгалтерському обліку сума дооцінки основних засобів (ОЗ), а також сума перевищення попередніх дооцінок ОЗ над сумою попередніх уцінок спрямовується на збільшення капіталу в дооцінках (кредит субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»). Надалі суму, що «зависла» на субрахунку 411, списують до складу нерозподіленого прибутку ( п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»):

при вибутті раніше переоціненого об’єкта ОЗ

або

раз на рік (щомісячно, щокварталу) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації*. Таку періодичність підприємство визначає в наказі про облікову політику ( п. 2.1 Методичних рекомендацій з облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635).

* Зверніть увагу: ця сума не дорівнює сумі нарахованої амортизації, а тільки пропорційна їй. Належна до списання сума розраховується за тією самою формулою, що й сума амортизації, але визначається не виходячи з балансової вартості об’єкта ОЗ, а виходячи із суми капіталу в дооцінках, тобто сальдо за Кт субрахунку 411.

Аналогічним чином відбувається списання сум дооцінки нематеріальних активів (НМА), що значаться за кредитом субрахунку 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» ( п. 24 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Якщо наказом про облікову політику вашого підприємства передбачено щорічне списання сум дооцінки ОЗ (НМА) з капіталу в дооцінках до складу нерозподіленого прибутку, то не забудьте відобразити цю операцію за підсумками 2015 року.

Списання суми дооцінки ОЗ (НМА), а також суми перевищення попередніх дооцінок ОЗ (НМА) над сумою попередніх уцінок відображають кореспонденцією Дт 411 (412) — Кт 441

Детальніше про порядок бухгалтерського обліку операцій з переоцінки ОЗ і НМА див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 59.

Наступні бухгалтерські записи, про які варто нагадати, — це так звана «реформація балансу», за допомогою якої наприкінці року закривають сальдо за рахунком 79 «Фінансові результати».

Закриваємо рахунок 79

Як ви, безумовно, знаєте, на рахунку 79 відображають інформацію про прибуток (збиток) від операційної, фінансової та іншої діяльності підприємства. До кредиту субрахунків 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій» і 793 «Результат іншої діяльності» рахунку 79 списують доходи від відповідних видів діяльності. У свою чергу, до дебету цих субрахунків відносять витрати операційної, фінансової та іншої діяльності.

Наприкінці звітного періоду в результаті зіставлення дебетових і кредитових оборотів за субрахунками рахунку 79 в обліку підприємства значиться або дебетове, або кредитове сальдо за субрахунками 791, 792 і 793. При цьому сальдо за кредитом цих субрахунків говорить нам про те, що підприємство у звітному періоді отримало прибуток від операційної, фінансової та іншої діяльності відповідно. А ось дебетове сальдо свідчить про збитковість відповідних видів діяльності за звітний період.

Чинне законодавство суворо не регламентує, з якою періодичністю бухгалтер повинен закривати рахунок обліку фінансових результатів і списувати сальдо відповідних субрахунків. Комусь це зручно робити щомісяця, комусь — раз на квартал, але більшість бухгалтерів вважають за краще закривати сальдо за рахунком 79 один раз на рік перед складанням річного Балансу.

У будь-якому разі, одним із прикінцевих записів грудня, після списання на субрахунки рахунку 79 усіх сум у порядку закриття рахунків доходів і витрат, буде закриття сальдо субрахунків рахунку 79.

Якщо в результаті діяльності у вас в обліку на дату балансу значиться прибуток від операційної, фінансової та іншої діяльності (кредитове сальдо за субрахунками 791, 792, 793), то вам треба віднести його на збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку): Дт 791, 792, 793 — Кт 441 «Прибуток нерозподілений» (442 «Непокриті збитки»).

Збиток від операційної, фінансової та іншої діяльності йде на зменшення нерозподіленого прибутку (збільшення непокритого збитку) кореспонденцією рахунків : Дт 441 (442) — Кт 791, 792, 793.

Нараховуємо резервний фонд (капітал)

Бухгалтерам акціонерних і господарських товариств при підбитті підсумків 2015 року треба не забути вимоги ст. 14 Закону про госптовариства і ст. 19 Закону про акціонерні товариства. Нагадаємо, цими документами передбачено обов’язкове створення резервного (страхового) фонду (капіталу) :

господарськими товариствами — у розмірі, установленому установчими документами, але не менше 25 % статутного капіталу. При цьому розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду встановлюється установчими документами, але не може бути менше 5 % суми чистого прибутку ( ст. 14 Закону про госптовариства);

акціонерними товариствами — у розмірі не менше 15 % статутного капіталу товариства. При цьому розмір щорічних відрахувань не може бути менше 5 % суми чистого прибутку товариства за рік.

Основним джерелом формування резервного капіталу є нерозподілений прибуток підприємства. Тому в бухгалтерському обліку

нарахування резервного капіталу відображаємо кореспонденцією рахунків: Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» — Кт 43 «Резервний капітал»

Ну і, нарешті, останнє, що доведеться зробити бухгалтеру, — закрити сальдо субрахунку 443 «Прибуток, використаний в звітному періоді».

Закриваємо субрахунок 443

Це доведеться зробити тим підприємствам, які протягом року за дебетом субрахунку 443 відображали використання прибутку, зокрема, на:

— нарахування дивідендів власникам підприємства (Дт 443Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»);

— формування (збільшення) резервного капіталу (Дт 443Кт 43).

Як передбачено Інструкцією № 291, накопичене в результаті відображення перелічених операцій сальдо за субрахунком 443 наприкінці року закривається в кореспонденції з субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Інакше кажучи, наприкінці року на суму використаного протягом року прибутку вам треба

зменшити нерозподілений прибуток (Дт 441 — Кт 443) або

збільшити непокритий збиток (Дт 442 — Кт 443)

Ось так виглядають завершальні кроки в бухгалтерському обліку – 2015. Легкої вам звітності і з Новим 2016 роком, дорогі читачі!

висновки

  • Нарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток (у звичайних підприємств показник рядка 06 - 16.2 ЗП декларації) відображають за кредитом субрахунку 641/«Розрахунки з податку на прибуток».
  • Якщо наказом про облікову політику підприємства передбачено щорічне списання сум дооцінки ОЗ (НМА) до складу нерозподіленого прибутку, то не забудьте зробити це за підсумками 2015 року кореспонденцією Дт 411 (412) — Кт 441.
  • Суми використаного протягом року прибутку наприкінці року відносять або на зменшення нерозподіленого прибутку (Дт 441 — Кт 443), або на збільшення непокритого збитку (Дт 442 — Кт 443).
  • Прибуток від операційної, фінансової та іншої діяльності підприємства (кредитове сальдо за субрахунками 791, 792, 793) наприкінці року списується на збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку): Дт 791, 792, 793 — Кт 441 (442).

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України.
  2. Закон про госптовариства — Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII.
  3. Закон про акціонерні товариства — Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
  4. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.
Теги бухоблік
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі