Комісійні операції

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 56
Комісія на продаж. За договором комісії на продаж комісіонер за дорученням комітента та за його рахунок, але від свого імені, продає певний товар (роботу, послугу) за винагороду. Після виконання доручення комісіонер складає звіт про виконання взятих на себе зобов’язань.

В обліку комітента товари, передані комісіонеру на реалізацію, обліковуються на субрахунку 283 «Товари на комісії». Дохід від реалізації комітент відображає на дату продажу товарів комісіонером, що зазначається у звіті комісіонера. Тоді ж він списує з балансу їх собівартість. На підставі акта наданих послуг, отриманого від комісіонера, на суму комісійної винагороди комітент визнає «збутові» витрати (Дт 93 — Кт 685).

Комісіонер прийняті на реалізацію товари обліковує на позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію». При продажу комісійного товару він у звичайному порядку визнає дохід (Дт 361 — Кт 702) і списує товар з «позабалансу». На підставі звіту комісіонера в кореспонденції з субрахунком 704 формується заборгованість перед комітентом за реалізований товар (Дт 704 — Кт 685). Комісійна винагорода відображається в обліку комісіонера проводкою Дт 361— Кт 703 на підставі акта наданих послуг.

Щодо податку на прибуток жодних особливостей ані в комітента, ані в комісіонера немає — тут усе як у бухобліку.

Пам’ятайте: п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ прирівнює передачу товару в межах договору комісії до його постачання. А отже, податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ комітент повинен нарахувати вже при передачі товару комісіонеру. Дату виникнення ПЗ визначають з урахуванням вимог п. 189.4 ПКУ, що відсилає до загального правила «першої події». Оскільки першою подією за договором комісії на продаж завжди є відвантаження товару комісіонеру, саме на цю дату в комітента виникнуть ПЗ, а в комісіонера — право на податковий кредит (ПК).

Послуга з реалізації товару, надана комісіонером для ПДВ-обліку, — окрема операція постачання. Тут теж працює правило «першої події». ПЗ на суму своєї винагороди комісіонер визнає на дату, що сталася раніше: або на дату отримання винагороди, або на дату складання акта.

ПДВ та «експортна» комісія. Посередницькі правила оподаткування з п. 189.4 ПКУ на експортні операції не поширюються ( п. 189.6 ПКУ). А право на бюджетне відшкодування при експорті за договором комісії має комітент ( п. 200.16 ПКУ). Тому, якщо за умовами договору товар має бути реалізовано нерезиденту (вивезено за межі митної території України), то при передачі його комісіонеру ПЗ в комітента не виникають. Визнає він їх тільки на дату оформлення експортної МД, що підтверджує фактичне вивезення товару. Ставка оподаткування — 0 %. Майте на увазі: комітент має право на податковий кредит за комісійною винагородою, що виплачує комісіонеру. Адже у комісіонера сума комісійної винагороди обкладається ПДВ в загальному порядку за ставкою 20 % і в митну вартість товарів, що експортуються, не включається ( п. 200.16 ПКУ).

У ПДВ-обліку комісіонера ні отримання товару, ні його вивезення за межі митної території України не відобразиться. А от на суму комісійної винагороди він повинен нарахувати ПЗ за ставкою 20 % на дату першої з подій: або на дату оформлення акта наданих комісійних послуг, або на дату отримання винагороди від комітента.

Комісія на купівлю. За договором комісії на купівлю комісіонер за дорученням комітента і за його рахунок, але від свого імені придбаває певний товар (роботу, послугу).

В обліку комітента «комісійна» операція придбання відображається точно так, як і будь-яке інше придбання. Щоправда, контрагентом виступає не безпосередній постачальник, а комісіонер. На суму комісійної винагороди комітент визнає витрати і відображає їх на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Отримані від комітента грошові кошти комісіонер відображає проводкою Дт 311 — Кт 685. При перерахуванні їх постачальнику — теж звичайна проводка Дт 631 — Кт 311. Придбані для комітента товари обліковуються на позабалансовому рахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя». При переданні товарів комітенту здійснюється залік заборгованостей Дт 685 — Кт 631 і товари списуються з позабалансового обліку. Свою винагороду комісіонер нараховує проводкою Дт 361 — Кт 703.

Щодо податку на прибуток і в комісіонера, і в комітента — усе як у бухобліку.

Що стосується ПДВ, ще раз нагадаємо: операція з передачі товару в межах договору комісії є його постачанням ( п.п. «е» п.п. 14.1.191 ПКУ). Отже, у комісіонера за першою подією (найчастіше отримання грошей від комітента) виникають ПЗ, а в комітента — ПК. База оподаткування — вартість придбання товару. Крім того, ПЗ комісіонер повинен визнати і на суму комісійної винагороди.

ПДВ і «імпортна» комісія. Якщо комісіонер придбаває товар у нерезидента і самостійно його розмитнює, то до двох зазначених об’єктів оподаткування (передання майна комітенту і комісійна винагорода) додається третій — операція зі ввезення товару на митну територію України. З неї комісіонер також сплачує ПДВ. База оподаткування — договірна вартість, але не нижче митної ( п. 190.1 ПКУ). А базою оподаткування за операцією передачі товару комітенту в цьому «імпортному» випадку також є ціна придбання. У гривні вона перераховується за правилами П(С)БО 21 — за курсом, що діє на дату першої події за операцією придбання (дату перерахування коштів нерезиденту або дату отримання товарів). Урахуйте: курсові різниці на базу оподаткування не впливають.

Якщо ж розмитненням займається комітент, то ПЗ у комісіонера виникають тільки на суму комісійної винагороди. Адже передача товару від комісіонера комітенту в такому разі не відбувається.

Комісія та єдиний податок. Для платників єдиного податку (ЄП) 1 групи робота за договорами комісії, як у ролі комісіонера, так і в ролі комітента (за договором на продаж), заборонена. А ось єдиноподатники 2 і 3 груп можуть бути як комісіонерами, так і комітентами. Щоправда, для «другогрупників» є обмеження — вони можуть бути комісіонерами тільки за умови, що комітент — платник єдиного податку. Адже надання послуг загальносистемникам для них заборонене ( п.п. 2 п. 291.4 ПКУ). Крім того, єдиноподатники 2 групи не можуть надавати послуги з продажу та купівлі нерухомого майна. Тому, якщо предметом договору комісії є нерухомість, платник ЄП 2 групи комісіонером за ним виступити не може.

Пам’ятайте: фінансове посередництво для платників ЄП узагалі заборонене ( п.п. 6 п.п. 291.5.1 ПКУ). И хоча посередництво за договорами про цінні папери не відноситься до діяльності, пов’язаної з фінансовим посередництвом, а є допоміжною діяльністю в сфері фінансових послуг, податківці наполягають: ФОП, який здійснює операції з цінними паперами на користь третіх осіб, не може бути платником ЄП (БЗ 107.03). Те ж саме вони говорять і про юросіб, що здійснюють продаж цінних паперів і корпоративних прав (БЗ 108.01.04).

Крім того, усім єдиноподатникам при роботі за договорами комісії потрібно враховувати загальні обмеження з п.п. 291.5.1 ПКУ.

Якщо комітент — єдиноподатник, йому не можна укладати договір комісії на продаж з умовою про те, що комісіонер самостійно утримує свою комісійну винагороду із сум, отриманих ним від покупців. Адже тут наявний взаємозалік заборгованостей, який податківці прирівнюють до негрошових розрахунків. А отже, умови перебування на спрощеній системі таким комітентом будуть порушені.

Зауважте: для єдиноподатника-комісіонера доходом за договором комісії є тільки сума його винагороди ( 292.4 ПКУ), який він визнає на дату його отримання на поточний рахунок або до каси. А єдиноподатник-комітент відображає дохід у звичайному порядку на дату надходження грошових коштів від комісіонера ( пп. 292.1, 292.6 ПКУ).

Що ми ще писали на цю тему

№ з/п

Назва коментаря/статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Тимчасова фіндопомога «замаскована» під комісію: ВАСУ не дрімає!

2016, № 44, с. 42

2

Курсові різниці: облік та оподаткування в посередника

2016, № 41, с. 35

3

Комісійні операції

2015, № 51

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити