Теми статей
Обрати теми

Єдиний податок. 4. Звітність єдиноподатників груп 1 — 3

редактор Вороная Наталія, податкові експерти Бобро Анатолій, Нестеренко Максим, Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Березень, 2016/№ 24
Друк
У попередньому розділі цього спецвипуску ви вже могли ознайомитися з правилами та особливостями обліку в єдиноподатників перших трьох груп. Але замало вести облік. Необхідно правильно скласти звітність з єдиного податку та своєчасно подати її до відповідного органу ДФСУ. Про те, як спрощенці груп 1 — 3 повинні її складати та подавати, ми й говоритимемо прямо зараз.

4.1. Правила подання декларацій

img 1

Усі без винятку єдиноподатники (і підприємці, і юрособи) для звітності про свою діяльність використовують спеціально для них затверджені декларації. Наразі чинні форми декларацій для єдиноподатників груп 1 — 3 затверджено наказом № 578. Залежно від того, є спрощенець юридичною особою чи ФОП, застосовують:

— Податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця;

— Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).

Причому враховуйте: ці форми використовують не тільки для подання звітності за поточні звітні періоди, а й для виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди, коли звітність подавалася за старими формами. Таке правило встановлено в п. 50.1 ПКУ.

Нагадаємо, що після змін, унесених до ПКУ Законом № 71, платник зобов’язаний подавати декларацію в тому випадку, коли у звітному періоді в нього: (1) виникають об’єкти оподаткування або (2) наявні показники, які підлягають декларуванню ( п. 49.2 ПКУ).

Усупереч цій нормі, податківці, посилаючись на абзац другий п. 40.1 ПКУ, наполягають на тому, що навіть за відсутності об’єкта оподаткування єдиноподатники мають подавати податкові декларації. Такі роз’яснення можна знайти в категоріях 107.08 і 108.05 БЗ.

Які загальні правила подання декларацій єдиноподатниками груп 1 — 3? Представимо їх у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Загальні правила подання декларації єдиноподатниками

Показник

Групи платників єдиного податку

група 1

група 2

група 3

Звітний (податковий) період*

Календарний рік

(абзац перший п. 294.1 ПКУ)

Календарний квартал

(абзац другий

п. 294.1 ПКУ)

* Згідно з п. 296.8 ПКУ єдиноподатники для отримання довідки про доходи мають право подати до органу ДФСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період. Проте подання такої декларації не звільняє єдиноподатника від обов’язку подання податкової декларації у строк, установлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Строк подання

Протягом 60 календарних днів*, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року** ( п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ)

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу**

( п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ)

* Виняток єдиноподатник першої або другої групи, який (1) перевищив протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 — 300 тис. грн., для групи 2 — 1,5 млн грн.) та/або (2) самостійно перейшов на сплату єдиного податку за ставками, установленими для «старшої» групи. У цьому випадку згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ декларацію слід подати у строки, установлені для квартального податкового (звітного) періоду. Подання такої декларації звільняє єдиноподатників груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного періоду.

Увага! У квартальний строк треба подати декларацію і тоді, коли єдиноподатник першої або другої групи допустив перевищення доходу в IV кварталі звітного року. У цьому випадку, незважаючи на те, що межі звітного періоду збігаються, декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду.

** Єдиноподатникам, розташованим у зоні АТО, строки подання декларації можуть бути продовжені. Порядок такого продовження роз’яснено в листі Міндоходів від 07.07.2014 р. № 16042/7/99-99-19-03-02-17. Тут тільки зазначимо, що для цього єдиноподатнику потрібно протягом 30 календарних днів після закінчення дії обставин непереборної сили звернутися до органу ДФСУ за своїм місцезнаходженням з відповідною заявою та сертифікатом Торгово-промислової палати (див. консультацію в категорії 107.08 БЗ). Детальніше про це читайте в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 21, с. 13.

Можливість перенесення строку подання декларації

Передбачена згідно з п. 49.20 ПКУ. Так, якщо останній день строку, установленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Якщо говорити про звітність за 2016 рік, то єдиноподатник не матиме потреби користуватися цією нормою

Куди подається декларація

До органу ДФСУ за місцем податкової адреси єдиноподатника ( п. 296.4 ПКУ). Тобто з урахуванням вимог ст. 45 ПКУ декларація подається:

юридичними особами — єдиноподатниками — до органу ДФСУ за місцезнаходженням юрособи, відомості про яке внесено до ЄДР ( п. 45.2 ПКУ);

ФОП-єдиноподатниками — до органу ДФСУ за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків ( п. 45.1 ПКУ)

Способи подання декларації

ПКУ передбачає три варіанти ( п. 49.3 ПКУ):

1) особисто єдиноподатником або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації);

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі* з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством

* Тут звернемо увагу на такий момент. Подавати звітність в електронній формі в обов’язковому порядку повинні тільки великі та середні підприємства ( п. 49.4 ПКУ). Таким чином, малі підприємства (а також усі ФОП) на сьогодні мають право вибору між паперовою та електронною формою подання звітності. При цьому нагадаємо: згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів малого підприємництва відносять юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро за середньорічним курсом НБУ. Більшість підприємств-єдиноподатників відповідатимуть цим критеріям. Тому їх «електронізація» звітності з єдиного податку не стосується.

Одиниця виміру при заповненні декларації

Грошові показники наводять у гривнях з копійками. Про це свідчать самі форми декларацій. Більше того, у примітці 3 до декларації ФОП-єдиноподатника додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми

Вимоги до заповнення

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, з числа перелічених у пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. При виявленні порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено ( п. 49.11 ПКУ).

2. Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року ( п. 296.7 ПКУ).

3. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в такий рядок проставляється прокреслення.

4. Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою (див. лист ДПСУ від 07.03.2012 р. № 8971/К/18-4013).

5. У «єдиноподатних» деклараціях (як для фіз-, так і для юросіб) окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками ( пп. 296.5.3 і 296.5.4 ПКУ).

6. Показники декларації формуються на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачене законодавством ( п. 44.1 ПКУ). Так, фізособи-єдиноподатники заповнюють декларацію, користуючись даними з Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат ( пп. 296.1.1 та 296.1.2 ПКУ). Юрособи-єдиноподатники орієнтуються на дані бухгалтерського обліку ( п.п. 296.1.3 ПКУ)

Хто підписує декларацію

Декларацію підписують ( п. 48.5 ПКУ):

а) у єдиноподатника-юрособи:

— керівник або уповноважена ним особа;

— особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання декларації.

У разі ведення бухгалтерського обліку та подання декларації безпосередньо керівником така податкова декларація підписується тільки ним;

б) у ФОП-єдиноподатника — сам підприємець або його представник.

За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком ( п. 48.3 ПКУ)

Відповідальність за неподання

Згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації накладається штраф у розмірі:

— 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

— 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

Для складання та подання декларації велике значення має правильне визначення звітного періоду. У загальному випадку податковий (звітний) період для єдиноподатників починається з 1-го числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду ( п. 294.2 ПКУ).

Проте є особливі випадки, в яких звітний період визначається по-іншому. Наприклад, для єдиноподатників, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи або для новозареєстрованих суб’єктів господарювання, які бажають одразу працювати на спрощеній системі. Перелік таких особливих випадків, урегульованих ПКУ, ми наводимо в табл. 4.2 на с. 72.

Таблиця 4.2. Визначення звітного періоду єдиноподатника

Ситуація

Групи платників єдиного податку

група 1

група 2

група 3

(фізособи)

(юрособи)

Звітний (податковий) період — загальний випадок

( п. 294.1 ПКУ)

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на сплату єдиного податку зі сплати інших податків і зборів

( п. 294.3 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період починається з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому суб’єкт зареєстрований платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду

Новозареєстрований суб’єкт господарювання

( п. 294.4 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період починається з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому підприємець зареєстрований платником єдиного податку*

Перший податковий (звітний) період починається з 1-го числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація**

* За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася його держреєстрація. Урахуйте: у цьому випадку за період з дати держреєстрації до 1-го числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування.

** Якщо новозареєстрований суб’єкт господарювання подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування не пізніше 10 календарних днів з дня держреєстрації.

Суб’єкти господарювання, створені в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, який має непогашені податкові зобов’язання або податковий борг, що виникли до такої реорганізації

( п. 294.5 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період починається з 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, в якому погашені такі податкові зобов’язання або податковий борг і подано заяву про обрання спрощеної системи оподаткування

Здійснення держреєстрації припинення юрособи або держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є єдиноподатниками

( п. 294.6 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, в якому платник подав заяву органу ДФСУ про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням здійснення господарської діяльності*

* При цьому, згідно із роз’ясненням податківців (див. категорію 107.06 БЗ), єдиний податок не сплачується:

— єдиноподатником групи 1 або 2 — з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому подано заяву або анульовано реєстрацію на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення;

— єдиноподатником групи 3 — з 1-го числа місяця, що йде за податковим (звітним) кварталом, в якому подано заяву або анульовано реєстрацію на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення.

Зміна податкової адреси єдиноподатника

( п. 294.7 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, в якому платник подав заяву органу ДФСУ про зміну податкової адреси

Такі загальні принципи подання декларації платниками єдиного податку. А тепер давайте подивимося, як вони власне заповнюють свої декларації і що зазначають у кожному з рядків.

4.2. Звітність підприємців-єдиноподатників

Як ми зазначали раніше, на сьогодні форму Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця затверджено наказом № 578.

Зверніть увагу: з 01.01.2016 р. для спрощенців групи 3 були змінені ставки оподаткування. Проте в декларації поки що зазначені ставки, які діяли у 2015 році. Мабуть, слід чекати оновлення її форми. Доки цього не сталося, подаватимемо стару декларацію, але заповнюватимемо її за новими правилами. З такою ситуацією підприємці вже стикалися минулого року.

Форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Відповідно, кожна група єдиноподатників заповнює свій «комплект» розділів, передбачений саме для неї. Представимо такий «комплект» для кожної з трьох груп у табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Розділи декларації, що підлягають заповненню ФОП-єдиноподатниками

Група платника єдиного податку

Розділ декларації

I

II

III

IV

V

VI

Група 1

+

+

-

-

+

Заповнюється в разі виправлення помилок. Не заповнюється платником, який подає декларацію з відміткою «Довідково»

Група 2

+

-

+

-

+

Група 3

+

-

-

+

+

І пам’ятайте: якщо протягом року ви змінювали групу — у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи, призначені для нової, і розділи, призначені для старої вашої групи (див. консультацію в категорії 107.08 БЗ). Інакше кажучи, якщо ви в I кварталі працювали у групі 2, а з II кварталу перейшли до групи 3, то в декларації до кінця року відображайте:

— у розділі III показники за I квартал;

— у розділі IV показники починаючи з II кварталу (наростаючим підсумком).

А що робити, якщо виникли «перехідні» доходи — товари/послуги були продані/надані під час перебування в одній групі, а гроші за це були отримані вже під час перебування в іншій групі? Податківці в консультації з категорії 107.08 БЗ відповідають на це запитання таким чином:

якщо першо- або другогрупник перейшов до групи 3 — він відображає такі доходи в періоді фактичного отримання грошових коштів і в розділі, призначеному для доходів третьогрупника (розділ IV);

якщо третьогрупник перейшов до групи 1 або 2 — він повинен подати уточнюючий розрахунок за період, у якому були відвантажені товари (надані послуги), за які надійшли гроші.

Роз’яснення податківців зумовлене ось чим. Річ у тім, що «перехідні» доходи, які надійшли першо- або другогрупнику, але зароблені ним у період перебування у групі 3, можуть бути отримані від діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 або 2. Тому такі доходи податківці не дозволяють відображати в розділі II або III поточної декларації підприємця. Вони через уточнюючий розрахунок мають потрапити до доходів того періоду, в якому підприємець був третьогрупником і заробив «перехідні» доходи.

Далі розглянемо, що відображають у кожному з рядків розділів декларації. Для зручності наведемо цю інформацію в табл. 4.4 на с. 74.

Таблиця 4.4. Порядок заповнення декларації ФОП-єдиноподатника

Код поля або рядка

Назва показника / Пояснення до заповнення

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками з числа ФОП-єдиноподатників.

Урахуйте: інформація, що наводиться в службових полях 01 — 07, належить до обов’язкових реквізитів ( п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ втрачає статус податкової декларації ( пп. 48.1 і 48.2 ПКУ)

Поле 01

«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ»

Проставляємо відповідну відмітку в одному з полів залежно від типу декларації:

«Звітна» — при поданні звітної декларації вперше;

«Звітна нова» — при повторному поданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

«Уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації минув);

«Довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком ( п. 296.8 ПКУ). Строк подання такої декларації не регламентовано. Рішення про строк її подання платник приймає самостійно

Поле 02

«Податковий (звітний) період»

Тут проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік».

Поле «місяць» заповнюють тільки в разі подання декларації з відміткою «Довідково» в полі 01. Цей показник заповнюють так: через тире проставляють арабськими цифрами порядковий номер першого та останнього місяця (включно), за який подається така декларація (див. консультацію в категорії 107.08 БЗ).

Далі арабськими цифрами зазначають календарний рік, за який подають декларацію (наприклад, «2016»).

Зверніть увагу: якщо подається уточнююча декларація (зроблена позначка в полі «Уточнююча»), поле 02 не заповнюють

Поле 03

«Податковий (звітний) період, який уточнюється»

Заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях, поданих раніше за періоди, за якими вже минув граничний строк подання звітної декларації (у вас заповнений розділ VI декларації).

Порядок заповнення цього поля такий самий, як поля 02, з тією тільки різницею, що тут зазначаємо період, який уточнюється.

При цьому якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації (зроблена відмітка в полі «Звітна» або «Звітна нова»), у полі 02 буде зазначено поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, показники за який ви виправляєте.

Пам’ятайте: для уточнюючого розрахунку інформація, наведена в цьому полі, є обов’язковим реквізитом ( п. 48.3 ПКУ)

Поле 04

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Зазначається найменування органу ДФСУ за місцем проживання підприємця, куди він подає декларацію. Нагадуємо: єдиноподатники подають декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси ( п. 296.4 ПКУ). А для фізособи саме місце її проживання є податковою адресою ( п. 45.1 ПКУ)

Поле 05

«Платник»

Зазначаються відповідно прізвище, ім’я та по батькові підприємця згідно з його реєстраційними документами (мається на увазі паспорт)

Поле 06

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

У цьому полі вказують податкову адресу підприємця. Для фізособи таким є місце її проживання, за яким її узято на облік як платника податків в органі ДФСУ ( п. 45.1 ПКУ)

Поле 07

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта»

У цьому полі наводять реєстраційний номер облікової картки підприємця. Простіше кажучи, його ідентифікаційний номер. Якщо особа за релігійними переконаннями відмовилася від його отримання, то замість цього номера зазначають серію та номер її паспорта. В останньому випадку в паспорті має бути відповідна відмітка

Розділ I «ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Цей розділ також заповнюють усі платники єдиного податку — підприємці незалежно від того, до якої групи вони належать

Поле 08

«Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)»

Згідно з роз’ясненнями податківців, тут слід зазначати максимальну кількість працівників за будь-який з місяців звітного періоду (див. консультацію в категорії 107.08 БЗ). Тобто тут вказуємо найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували у трудових відносинах з ФОП у звітному періоді. При цьому не враховуються працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку ( п.п. 291.4.1 ПКУ). А ось мобілізованих працівників потрібно врахувати

Поле 09

«Види підприємницької діяльності у звітному періоді»

Зазначають код і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності, який підприємець фактично здійснював у звітному періоді (див. категорію 107.08 БЗ). Причому якщо підприємець здійснював заборонені або не зазначені в реєстрі платників єдиного податку види діяльності, вони також наводяться в цьому полі

Розділ II «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ»

Заповнюють єдиноподатники групи 1 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 2 і 3, які протягом року за самостійним рішенням перейдуть до групи 1. Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначаємо суми єдиного податку у гривнях з копійками, що підлягали сплаті підприємцем.

Нагадаємо: першогрупники сплачують єдиний податок щомісячно у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця ( п. 295.1 ПКУ). Незважаючи на це, в декларації авансові внески відображаються загальною сумою за кожен квартал (за ними немає щомісячного розбиття). Розрахувати квартальну суму просто. Потрібно щомісячний авансовий внесок помножити на 3.

А якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка (або лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ? Тоді в такому кварталі зазначаємо суму, що дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не має значення, сплачуєте ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаються нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію з категорії 107.08 БЗ)

01

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів з торговельних місць на ринках та/або від надання побутових послуг населенню. Нічим іншим ПКУ першогрупникам займатися не дозволяє.

У рядку 01 відображаємо суму доходу не більше 300 тис. грн. Суму перевищення показуємо в рядку 02.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період.

Тут і далі врахуйте, що форма Книги обліку доходів у 2015 році змінилася. Наразі її затверджено наказом № 579 (про її заповнення див. на с. 53). Якщо ви продовжуєте вести Книгу за старою формою, затвердженою наказом № 1637, то для заповнення цього рядка використовуйте показник з графи 7 за звітний період

02

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 300 тис. грн.;

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковуємо за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо першогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення ( п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період.

При використанні старої форми Книги, затвердженої наказом № 1637, використовуємо показник з графи 9

Розділ III «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ»

Заповнюють підприємці групи 2 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 1 і 3, які протягом року перейдуть до групи 2. Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначаємо суми єдиного податку (у гривнях з копійками), що підлягали сплаті підприємцем. Другогрупники сплачують єдиний податок щомісячно авансовим внеском у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця ( п. 295.1 ПКУ).

Незважаючи на це, як і у випадку з єдиноподатниками групи 1, у декларації авансові внески відображаються загальною сумою за кожен квартал (без щомісячного розбиття). Для визначення квартальної суми щомісячний авансовий внесок множимо на 3.

Якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка (або лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ, то в такому кварталі зазначаємо суму, що дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не має значення, сплачуєте ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаємо нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію з категорії 107.08 БЗ)

03

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництва та/або продажу товарів, діяльності у сфері ресторанного господарства. Тут відображаємо суму доходу не більше 1,5 млн грн. Суму перевищення показуємо в рядку 04.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період.

Якщо ви продовжуєте вести Книгу за старою формою, затвердженою наказом № 1637, для заповнення цього рядка використовуйте показник з графи 7 за звітний період

04

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 1,5 млн грн.;

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у другій групі єдиного податку відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо другогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення ( п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період.

При використанні старої форми Книги, затвердженої наказом № 1637, використовуємо показник з графи 9

Розділ IV «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ»

Заповнюють підприємці групи 3, а також єдиноподатники груп 1 і 2, які протягом року перейдуть у групу 3. Показники відображають наростаючим підсумком з початку року.

Як ми згадували раніше, форма декларації вимагає оновлення у зв’язку із зміною з 2016 року ставок єдиного податку для спрощенців третьої групи. Поки цього не сталося, заповнюємо стару форму декларації, але розрахунок податку здійснюємо за новими ставками (3 % — для платників ПДВ і 5 % — для неплатників). При цьому минулого року податківці на місцях вимагали до застарілої форми декларації додавати лист, в якому з посиланням на п. 46.4 ПКУ підприємці зазначали, за якою ставкою була нарахована сума податку в декларації

05

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %»

Заповнюють третьогрупники-«ПДВшники» — ті, які сплачують єдиний податок за ставкою 3 %.

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, що не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності показуємо в рядку 07). Суму доходу відображаємо без ПДВ.

Тут наводиться дохід не більше 5 млн грн. Суми перевищення включаємо до рядка 07.

Дані Книги обліку доходів і витрат: підсумковий показник графи 7 розділу I за звітний період

06

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %»

Заповнюють третьогрупники-«безПДВшники» — ті, які сплачують єдиний податок за ставкою 5 %.

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, що не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності наводимо в рядку 07).

Тут відображаємо суму доходу не більше 5 млн грн. Усе, що понад, включаємо до рядка 07.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період.

При використанні старої форми Книги, затвердженої наказом № 1637, беремо показник з графи 7

07

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 5 млн грн.;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Дані Книги обліку доходів (для третьогрупників-«безПДВшників»): підсумковий показник графи 8 за звітний період (при використанні старої форми Книги, затвердженої наказом № 1637, беремо показник з графи 9).

Дані Книги обліку доходів і витрат (для третьогрупників-«ПДВшників»): підсумковий показник графи 9 розділу I за звітний період

Розділ V «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ»

Заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року.

Не заповнюється при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково»

08

«Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка.

Дані Книги обліку доходів (для першо- і другогрупників, а також для третьогрупників-«безПДВшників»):

сума підсумкових показників граф 6 і 8 за звітний період. При використанні старої форми Книги, затвердженої наказом № 1637, наводимо суму показників граф 7 і 9 за звітний період.

Дані Книги обліку доходів і витрат (для третьогрупників-«ПДВшників»): сума підсумкових показників граф 7 і 9 розділу I за звітний період

09

«Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка

10

«Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи у групі 3 (з ПДВ).

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«ПДВшників» становить 3 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 05 х 3 : 100

11

«Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи у групі 3 (без ПДВ).

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«безПДВшників» становить 5 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 06 х 5 : 100

12

«Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка

13

«Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)»

Зазначаємо суму єдиного податку, нарахованого за минулий звітний період календарного року з урахуванням уточнень, що були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року.

Авансові платежі з єдиного податку для підприємців груп 1 і 2 тут не показуємо.

При поданні декларації за перший звітний період календарного року цей рядок не заповнюється

14

«Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка. Цю суму слід сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації ( п. 295.3 ПКУ).

Для єдиноподатників груп 1 і 2 тут буде прокреслення, якщо у звітному періоді в них не було доходу, з якого необхідно сплатити єдиний податок за ставкою 15 %

Розділ VI «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК»

Цей розділ призначено для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, за якими минув граничний строк подання. Як і розділ V, він не заповнюється при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково».

Нагадаємо загальні правила самовиправлення помилок.

Якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей самий звітний період — подаємо декларацію з відміткою «Звітна нова» у полі 01 вступної частини декларації. Розділ VI у цьому випадку не заповнюється!

Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки одним із двох способів.

Спосіб 1 — надаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка в полі «Уточнююча»). Уточнююча декларація подається за той період, в якому були допущені виявлені помилки (він зазначається в полі 03 вступної частини декларації). Поле 02 такої декларації не заповнюють.

Незалежно від періоду, в якому були допущені помилки, виправлення здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання ( абзац перший п. 50.1 ПКУ). Інакше кажучи, навіть якщо ви виправляєте помилки за 2014 рік, подаєте декларацію з відміткою в полі «Уточнююча» за формою, затвердженою наказом № 578.

У розділах II — V уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

Якщо ви в уточнюючому розрахунку виправляєте показники поточного року, не забудьте врахувати проведені коригування при складанні наступної поточної декларації (у розділах II — V). А ось розділ VI у цій поточній декларації заповнювати вже не доведеться (якщо, звичайно, ви в ній не виправлятимете нові помилки способом 2).

Спосіб 2 зазначаємо відповідні уточнені (правильні) показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у полі 01 вступної частини декларації проставляється відмітка типу декларації «Звітна» або при повторному поданні до закінчення строку подання — «Звітна нова»). У полі 02 декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, який уточнюється. При цьому в розділах II — V декларації відображають дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс. У розділах II — V показники відображають наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період (тобто з урахуванням виправлень). При цьому в рядку 13 слід показати суму податку, що була відображена в рядку 12 попередньої декларації, також з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року, якби помилки не було. І саме її відобразити в рядку 13. Якщо цього не зробити, станеться задвоєння податкового зобов’язання — один раз воно буде нараховане за даними з розділу V, другий раз — виходячи з розділу VI

15

«Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)»

Показуємо суму єдиного податку з рядка 14 декларації за період, за який ми виправляємо помилки. Якщо виправляємо помилки в декларації, яку ми подавали за формою, затвердженою наказом № 1688 (у редакції наказу № 1159), тут відображаємо суму єдиного податку з рядка 29 розділу VI такої декларації. Інакше кажучи, у цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яку ми уточнюємо

16

«Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Зазначаємо правильну суму єдиного податку, яку слід було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

17

«Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому вона допущена. Простіше кажучи, якщо значення рядка 16 більше, ніж рядка 15.

Тут відображаємо суму, на яку збільшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 16 і показником рядка 15.

Суму недоплати слід перерахувати до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період).

Пам’ятайте! Якщо рядок 17 у вас заповнений, то вам потрібно заповнити також рядки 19 і, можливо, 20

18

«Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому вона допущена (тобто значення рядка 16 менше, ніж рядка 15).

Тут відображаємо суму, на яку зменшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 15 і показником рядка 16

19

«Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)»

Заповнюється в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут у назві рядка у спеціальне поле вписуємо розмір штрафу залежно від способу самовиправлення:

— при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»;

— при виправленні через поточну декларацію — «5 %».

У самому рядку зазначаємо суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, зазначену в рядку 17.

Суму штрафу слід сплатити до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період)

20

«Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України»

Цей рядок також заповнюється тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут зазначається сума пені, розрахована відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ.

При цьому нагадаємо: якщо ви самостійно виявили помилку і вносите виправлення до раніше поданої податкової звітності, то пеня нараховуватиметься тільки після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. Таке послаблення наразі прописане в п. 129.9 цього Кодексу.

Таким чином, виправитися без нарахування пені можна протягом 90 днів з дня граничного строку сплати податкового зобов’язання. Якщо ви в цей строк не укладетеся, то з 91-го дня починається нарахування пені. Це підтверджують і податківці в консультації з категорії 138.02 БЗ.

Для розрахунку пені при самостійному виправленні помилки можна скористатися прикладом, наведеним у додатку 2 до Інструкції № 953. Суму пені розраховуємо за такою формулою:

П = Сзан х Кзан : Крік х Онбу : 100 х 1,2,

де П — сума пені, що підлягає сплаті;

Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

Кзан — кількість календарних днів заниження за вирахуванням 90-денного «пільгового» періоду;

Крік — кількість календарних днів у році;

Онбу — облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження податкового зобов’язання, %. Відстежувати зміну облікової ставки легко на офіційному сайті НБУ: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647;

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % від облікової ставки НБУ

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ___ арк.»

Заповнюється, коли підприємцю, керуючись п. 46.4 ПКУ, потрібно подати доповнення до декларації, складені в довільній формі. Таке доповнення (за його наявності) вважається невід’ємною частиною декларації

На цьому закінчуємо описувати єдиноподаткову декларацію для фізичних осіб — підприємців. Переходимо до декларації для юросіб-єдиноподатників!

4.3. Декларація єдиноподатника — юридичної особи

З основними принципами подання декларації юрособи-єдиноподатника ви вже могли ознайомитися в підрозділі 4.1 на с. 69. Тут розглянемо декларацію юрособи — платника єдиного податку групи 3 у форматі «від рядка до рядка».

При цьому звертаємо увагу: в чинній формі декларації зазначено ставки податку, що застосовувалися у 2015 році. Проте з 01.01.2016 р. вони були змінені. Мабуть, варто чекати внесення чергових коригувань і до форми декларації. А доки цього не сталося, подаватимемо стару декларацію, але заповнюватимемо її за новими правилами. Про те, як це зробити, ви дізнаєтеся з табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Заповнення декларації підприємства — єдиноподатника групи 3

Код поля або рядка

Назва показника / Пояснення до заповнення

«Порядковий № за рік»

Зазначаємо порядковий номер декларації за поточний рік. Нумерація здійснюється послідовно, наростаючим числом протягом року. Причому ведеться загальна нумерація для всіх декларацій незалежно від їх типузвітна», «звітна нова» або «уточнююча»)

Розділ I «Загальні відомості»

Розділ І містить загальну інформацію про юрособу-єдиноподатника та декларацію, що нею подається. Майте на увазі: інформація, наведена у службових полях 1 — 5, належить до обов’язкових реквізитів ( п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ втрачає статус податкової декларації ( пп. 48.1 і 48.2 ПКУ)

Поле 1

«Тип податкової декларації»

Проставляємо позначку «Х» в одному з полів залежно від типу декларації:

«звітна» — при поданні звітної декларації вперше;

«звітна нова» — при повторному поданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

«уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання звітної декларації закінчився);

«довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний податковий (звітний) період ( п. 296.8 ПКУ). При цьому заповнюється показник «місяць» у полі 2

Поле 2

«Податковий (звітний) період»

Проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік». Далі зазначаємо календарний рік, за який подається декларація (наприклад, «2016»).

Поле «місяць» заповнюється тільки в разі подання декларації з відміткою в полі «довідково» для цілей, визначених у п. 296.8 ПКУ.

У разі подання уточнюючої декларації поле 2 не заповнюють

Поле 3

«Податковий (звітний) період, що уточнюється» (зазначається у разі заповнення розділу IV декларації — визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок)»

Заповнюєте тільки в тому випадку, якщо ви виправляєте помилки в деклараціях, поданих раніше за періоди, за якими вже закінчився граничний строк подання звітної декларації (тобто у вас заповнений розділ ІV декларації).

Це поле заповнюємо в такому самому форматі, як і поле 2, з тією тільки різницею, що тут зазначаємо період, який уточнюється.

При цьому якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації (зроблена відмітка в полі «Звітна» або «Звітна нова»), у полі 2 буде зазначено поточний звітний період,

а в полі 3 — звітний період, показники за який ви виправляєте.

Пам’ятайте: для уточнюючого розрахунку інформація, наведена в цьому полі, є обов’язковим реквізитом ( п. 48.3 ПКУ)

Поле 4

«Платник податку»

У цьому полі зазначається інформація про юрособу-єдиноподатника як про платника. А саме:

— повне найменування підприємства, під яким вона зареєстрована в ЄДР;

— код юрособи-єдиноподатника згідно з ЄДРПОУ.

Зауважимо: наразі ЄДР постійно доступний на сайті Мін’юсту для безоплатних запитів за адресою: usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Тож ви в будь-який момент легко можете перевірити найменування та код свого підприємства в цьому Реєстрі;

— код виду економічної діяльності згідно з КВЕД-2010. За роз’ясненнями податківців, юрособам-єдиноподатникам потрібно зазначати тільки основний вид діяльності (див. консультацію в підкатегорії 108.01.05 БЗ);

— код організаційно-правової форми господарювання відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 р. № 97;

— податкова адреса єдиноподатника. Для юрособи такою є її місцезнаходження, зазначене в ЄДР ( п. 45.2 ПКУ). Тут обов’язково потрібно наводити поштовий індекс, населений пункт, вулицю, номер будинку та телефон. Також за бажанням платника можна зазначити факс та адресу електронної пошти

Поле 5

«Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація»

Зазначають найменування органу ДФСУ, якому єдиноподатник подає декларацію. Нагадаємо: єдиноподатники подають декларацію за місцем своєї податкової адреси ( п. 296.4 ПКУ). Такою для юрособи є її місцезнаходження ( п. 45.2 ПКУ)

Розділ II «Дохід, що підлягає оподаткуванню»

У цьому розділі юрособи-єдиноподатники узагальнюють інформацію про суму доходу, одержаного за звітний період. Показники заповнюють наростаючим підсумком з початку року у гривнях з копійками.

У цьому розділі чотири графи. Це зумовлено тим, що за зазначеною формою декларації звітують як єдиноподатники-«ПДВшники», так і єдиноподатники-«безПДВшники». У графі 3 свої доходи відображають платники ПДВ, а у графі 4 — неплатники.

Урахуйте: у формі декларації зазначені старі ставки єдиного податку. У 2016 році розрахунок податку «ПДВшники» здійснюють за ставкою 3 %, а «безПДВшники» — за ставкою 5 %. При заповненні декларації слід керуватися саме цими розмірами ставок.

А якщо протягом року юрособа змінювала ставку єдиного податку? Наприклад, у І кварталі 2016 року юрособа-єдиноподатник працювала на ставці 3 %, а з ІІ кварталу перейшла на ставку 5 %. У цьому випадку у графі 3 розділу II до кінця року відображають суму доходів за І квартал, а у графі 4 цього самого розділу наростаючим підсумком наводять суму доходів починаючи з ІІ кварталу

1

«Сума доходу за податковий (звітний) період»

Зазначаємо суму доходу, отриманого за звітний період від усіх не заборонених єдиноподатнику видів і форм діяльності.

У цьому рядку відображаємо суму доходу в межах 5 млн грн. Суму перевищення наводимо в рядку 2

2

«Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

Заповнюємо у тому випадку, якщо за підсумками звітного періоду підприємство перевищило граничний обсяг доходів, що дає право застосовувати спрощену систему. Для юросіб-єдиноподатників цей обсяг становить 5 млн грн. ( п.п. 3 п. 291.4 ПКУ). У цьому рядку відображаємо суму, на яку підприємство перевищило зазначений обсяг доходів. Нагадуємо: сума такого перевищення оподатковується за подвійною ставкою ( п.п. 1 п. 293.5 ПКУ)

3

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

Заповнюємо, якщо у звітному періоді здійснювали негрошові форми розрахунків ( п. 291.6 ПКУ). До них належать: бартер, взаємозалік, вексель тощо. «Негрошові» доходи оподатковують за подвійною ставкою ( п.п. 2 п. 293.5 ПКУ)

4

«Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування»

Заповнюємо, якщо у звітному періоді отримували доходи від видів діяльності, заборонених єдиноподатникам. Перелік таких видів діяльності установлено п. 291.5 ПКУ. Ці доходи оподатковуються за подвійною ставкою ( п.п. 3 п. 293.5 ПКУ)

5

«Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка. Тут відображається загальна сума всіх доходів, одержаних єдиноподатником за звітний період. Інакше кажучи, у цьому рядку наводять як «дозволені», так і «заборонені» доходи

Розділ III «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку»

Розділ призначено для розрахунку суми податкових зобов’язань з єдиного податку, що підлягає сплаті. Заповнюється у гривнях з копійками наростаючим підсумком з початку року. Так само, як і попередній, цей розділ складається з чотирьох граф (графу 3 заповнюють «ПДВшники», а графу 4 — «безПДВшники»).

При цьому пам’ятайте: незважаючи на те що у формі декларації зазначені старі ставки, податок слід розраховувати виходячи зі ставок, чинних у 2016 році: 3 % — для платників ПДВ і 5 % — для неплатників.

Якщо протягом року ставка єдиного податку змінювалася, у цьому розділі можуть бути одночасно заповнені і графа 3, і графа 4

6

«Сума єдиного податку (р. 1 х С1

Зазначається сума єдиного податку, нарахована на «дозволені» доходи (ті, які ми відображали в рядку 1 розділу ІІ). Значення рядка розраховується за формулою, зазначеною в її назві. При цьому С — ставка єдиного податку, на якій працює єдиноподатник (3 % або 5 %)

7

«Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) х С1 х 2)»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік одержано дохід:

— у сумі більше ніж 5 млн грн.;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ.

Інакше кажучи, у цьому рядку зазначається сума єдиного податку, нарахована на «заборонені» доходи. Вони оподатковуються за подвійною ставкою ( п. 293.5 ПКУ). Тому значення цього рядка ми отримаємо, якщо підсумуємо всі заборонені доходи (за їх наявності), відображені в рядках 2, 3 та/або 4, а потім застосуємо до них подвійну ставку єдиного податку. Таким чином, у графі 3 платники ПДВ відображають суму єдиного податку, нарахованого за ставкою 6 %. У свою чергу, «безПДВшники» показують єдиний податок, нарахований за ставкою 10 %, у графі 4

8

«Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка. Тут зазначається загальна сума єдиного податку, нарахованого як на «дозволені», так і на «заборонені» доходи

9

«Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період»

Зазначаємо загальну суму єдиного податку за підсумками попереднього звітного періоду поточного року. Простіше кажучи, тут наводимо значення рядка 8 минулої декларації за поточний рік (з урахуванням уточнень, що були проведені протягом звітного кварталу за минулі періоди поточного року)

10

«Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 - р. 9)»

Зазначається сума єдиного податку, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду. Розраховується за формулою, зазначеною в назві рядка. Тобто знаходимо різницю між загальною сумою єдиного податку, нарахованою з початку року (рядок 8), і сумою єдиного податку за підсумками минулого звітного періоду з початку року (рядок 9)

Розділ IV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку

з виправленням самостійно виявлених помилок»

Цей розділ заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви виправляєте помилки, допущені в деклараціях за минулі звітні періоди.

Нагадаємо: якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання, подаємо декларацію з відміткою «звітна нова» у полі 1 розділу I декларації. Розділ IV у цьому випадку не заповнюється!

Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки в один із двох способів.

Спосіб 1 — подаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації (у полі 1 розділу І декларації проставляється тип «уточнююча»). Уточнююча декларація подається за той період, в якому були допущені помилки (він зазначається в полі 3 розділу I декларації). Поле 2 розділу І уточнюючої декларації не заповнюється.

У розділах ІІ і ІІІ уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, що уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ IV.

Незалежно від періоду, в якому були допущені помилки, виправлення здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання ( абзац перший п. 50.1 ПКУ). Інакше кажучи, навіть якщо ми виправляємо помилки за 2014 рік, подаємо декларацію з відміткою «уточнююча» за формою, затвердженою наказом № 578. На це звертали увагу й податківці в консультації з підкатегорії 108.01.05 БЗ.

Якщо ви в уточнюючому розрахунку виправляєте показники поточного року, не забудьте врахувати проведені коригування при складанні наступної звітної декларації за цей рік (у розділах ІІ і ІІІ). А ось розділ ІV у цій звітній декларації заповнювати вже не доведеться (якщо, звичайно, ви в ній не виправлятимете нові помилки способом 2).

Спосіб 2 — зазначаємо відповідні уточнені (правильні) показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у полі 1 розділу I проставляється відмітка типу декларації «звітна» або при повторному поданні до закінчення строку подання — «звітна нова»). У полі 2 розділу І декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 3 — період, що уточнюється. При цьому в розділах II і III декларації відображають дані за звітний період, а в розділі IV — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів. Про цей спосіб виправлення помилок див. консультацію в підкатегорії 108.01.05 БЗ.

Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс. У розділах II і ІІІ показники відображають наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період (тобто з урахуванням виправлень). При цьому в рядку 9 слід показати суму податку, що була відображена в рядку 8 попередньої декларації поточного року, але з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року, якби помилки не було. І саме її слід відобразити в рядку 9. Якщо цього не зробити, відбудеться задвоєння податкового зобов’язання — один раз воно буде нараховано за даними з розділу ІІІ, другий раз — виходячи з розділу ІV. Детальніше про виправлення помилок в декларації підприємства-єдиноподатника див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 94, с. 29

11

«Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р. 10 декларації, що уточнюється)»

Зазначаємо помилкову суму єдиного податку до сплати (за даними декларації, яку виправляємо). Цю цифру беремо з:

рядка 10 розділу III, якщо декларація, що виправляється, була подана за формою, затвердженою наказом № 578;

рядка 9 розділу II (для колишніх ЮРЄПів четвертої групи) або з рядка 24 розділу III (для колишніх ЮРЄПів шостої групи), якщо декларація, що виправляється, була подана за формою, затвердженою наказом № 1688 (у редакції наказу № 1159)

12

«Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка»

Зазначаємо правильну суму єдиного податку ― ту, яку слід було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

13

«Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 12 - р. 11, якщо р. 12 > р. 11)»

Заповнюється в тому випадку, якщо виправлення помилки призвело до збільшення податкового зобов’язання з єдиного податку за той період, який ми виправляємо, тобто рядок 12 більше, ніж рядок 11. Тут показуємо позитивне значення різниці між зазначеними рядками.

Якщо у вас заповнений цей рядок, отже, має місце недоплата єдиного податку, а тому обов’язково повинно бути заповнено рядок 15 або 16, а також, можливо, і рядок 17.

Суму недоплати слід перерахувати до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період)

14

«Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 11 - р. 12, якщо р. 11 > р. 12 (зазначається тільки позитивне значення))»

Заповнюється в тому випадку, якщо виправлення помилки призвело до зменшення податкового зобов’язання з єдиного податку за період, який ми виправляємо, тобто рядок 11 більше, ніж рядок 12. Тут відображаємо позитивне значення різниці між показниками цих рядків

15

«Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 3 %))»

Заповнюється тільки в тому випадку, коли помилка призвела до недоплати єдиного податку (заповнено рядок 13). Рядок 15 заповнюють ті юрособи-єдиноподатники, які вирішили самовиправитися через уточнюючу декларацію. У цьому випадку «самоштраф» становить 3 % від суми недоплати ( п.п. «а» п. 50.1 ПКУ). Таким чином, тут відображаємо суму штрафу, розраховану за формулою : рядок 13 х 3 : 100.

Пам’ятайте: штраф слід сплатити до подання уточнюючої декларації

16

«Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 5 %))»

Заповнюється тільки в тому випадку, коли помилка призвела до недоплати єдиного податку (заповнений рядок 13). Рядок 16 заповнюють ті юрособи-єдиноподатники, які вирішили самовиправитися у складі поточної декларації. У цьому випадку «самоштраф» становить 5 % від суми недоплати ( п.п. «б» п. 50.1 ПКУ).

Таким чином, у цьому рядку відображаємо суму штрафу, розраховану за формулою: рядок 13 х 5 : 100.

Штраф сплачують разом з поточним зобов’язанням з єдиного податку

17

«Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)»

Цей рядок також заповнюється тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 13). Тут зазначається сума пені, розрахована відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ.

При цьому нагадаємо: якщо ви самостійно виявили помилку і вносите виправлення до раніше поданої податкової звітності, то згідно з п. 129.9 ПКУ пеня нараховуватиметься тільки після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Таким чином, виправитися без нарахування пені можна протягом 90 днів з дня граничного строку сплати податкового зобов’язання. Якщо ви в цей строк не укладетеся, то з 91-го дня починається нарахування пені. Це підтверджують і податківці в консультації з категорії 138.02 БЗ.

Для розрахунку пені при самостійному виправленні помилки можна скористатися прикладом, наведеним у додатку 2 до Інструкції № 953. Сума пені розраховується за такою формулою:

П = Сзан х Кзан : Крік х Онбу : 100 х 1,2,

де П — сума пені, що підлягає сплаті;

Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

Кзан — кількість календарних днів заниження за вирахуванням 90-денного «пільгового» періоду;

Крік — кількість календарних днів у році;

Онбу — облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження податкового зобов’язання, %. Відстежувати зміну облікової ставки легко на офіційному сайті НБУ: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647;

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % від облікової ставки НБУ

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ___ арк.»

Заповнюється, коли юрособі-єдиноподатнику, керуючись п. 46.4 ПКУ, потрібно подати доповнення до декларації, складені в довільній формі. Таке доповнення (у разі його наявності) вважається невід’ємною частиною декларації

Вважаємо, що після всього зазначеного у вас не виникне проблем із заповненням декларації юрособи-єдиноподатника. Ну а ми переходимо до найбільш специфічної категорії єдиноподатників — четвертогрупників.

висновки

  • Форми нині чинних декларацій для єдиноподатників затверджено наказом № 578.

  • Декларація єдиноподатників груп 1 — 3 заповнюється у гривнях з копійками наростаючим підсумком з початку року і подається за місцем їхньої податкової адреси.

  • У декларації єдиноподатники груп 1 — 3 окремо зазначають доходи, оподатковувані за основною ставкою та за підвищеними ставками.

  • До форми декларації не внесено змін, що відповідають актуальним ставкам єдиного податку для третьої групи. Проте єдиний податок потрібно розраховувати виходячи з діючих ставок — 3 % або 5 %.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі