Загальні питання здійснення касових операцій

редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Нестеренко Максим
Податки & бухоблік Травень, 2016/№ 40
В обраному У обране
Друк
Якщо попередні два розділи спецвипуску, можна сказати, були вступні, то в цьому розділі ми вже предметно почнемо говорити безпосередньо про касові операції. Тут ми з вами розглянемо загальні питання їх здійснення. Зокрема, визначимо джерела надходження готівки до каси підприємства, розберемо загальні правила оприбуткування готівки, відмітимо напрями витрачання готівки з каси, а також розповімо про порядок та строки здавання готівки до банку.

3.1. Джерела надходження готівки до каси

Джерела надходження готівкових коштів до каси підприємства можуть бути різними. Передусім, грошові кошти можуть бути отримані з поточного рахунка в установі банку. Крім того, готівку до каси можуть вносити покупці товарів (продукції, робіт, послуг) або ж безпосередньо самі працівники підприємства (наприклад, у разі повернення підзвітних сум).

Перелік найбільш поширених підстав для надходження готівки до каси підприємства наведемо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Підстави для надходження готівки до каси підприємства

№ з/п

Підстави для надходження готівки до каси підприємства

Документ

1

Надходження виручки

Договір, рахунок-фактура, видаткова накладна, акт виконаних робіт (наданих послуг)

2

Надходження грошових коштів з банку на виплату заробітної плати, для видачі підзвітним особам на господарські потреби, витрати на відрядження тощо

Корінець грошового чека з чекової книжки

3

Повернення невикористаних підзвітних сум

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4

Погашення нестач за результатами інвентаризації

Звіряльні відомості, акти інвентаризації, виписка з протоколу інвентаризаційної комісії, розпорядження керівника підприємства

Зверніть увагу: суб’єкти господарювання при проведенні розрахунків з матеріально відповідальною особою, яка відшкодовує у готівковій формі шкоду за нестачу ТМЦ, проводять такі розрахунки у касі підприємства з оформленням прибуткового касового ордера (див. лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14083/7/23-7017/572).

Детальніше про проведення інвентаризації на підприємствах, у тому числі про порядок оформлення виявлених під час її проведення розбіжностей (надлишків або нестач), можна прочитати у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 93.

5

Оприбуткування надлишку грошових коштів за результатами інвентаризації каси

Акт про результати інвентаризації готівкових коштів

Про порядок проведення інвентаризації каси див. у розділі 10 на с. 103.

6

Внесок до статутного капіталу підприємства готівковими коштами

Статут або протокол зборів засновників

7

Надходження поворотної та безповоротної фінансової допомоги

Договір про надання позики або договір дарування

8

Орендна плата

Договір оренди, рахунок-фактура, акт

3.2. Оприбуткування отриманої готівки

Запам’ятайте: усю готівку, що надходить до каси підприємства (незалежно від джерела надходження), потрібно своєчасно (в день її одержання) та в повній сумі оприбутковувати. Таку вимогу містить п. 2.6 Положення № 637.

Що означає оприбуткувати

Оприбуткуванням готівки є проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій ( п. 1.2 Положення № 637).

Порядок оприбуткування готівки регламентовано п. 2.6 Положення № 637. Він залежить від способу проведення готівкових розрахунків. Детальніше про це — у табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Порядок оприбуткування готівки

№ з/п

Способи проведення готівкових розрахунків

Що вважається оприбуткуванням

1

Через каси підприємств з оформленням касових ордерів та веденням касової книги

Здійснення обліку готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів

2

Із застосуванням РРО

Здійснення обліку готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО

3

Із використанням РК

Здійснення обліку готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі даних РК

4

Фізособа-підприємець (далі — ФОП), яка має право приймати готівкові кошти без РРО або РК*

Здійснення обліку готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат) за формами, затвердженими наказом № 481 або наказом № 579**

* Випадки незастосування РРО і РК можна знайти в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 65.

** На той факт, що оприбуткування готівки приватними підприємцями здійснюється в книзі обліку доходів і витрат без оформлення прибуткових касових ордерів, вказує і НБУ в листі від 09.03.2011 р. № 11-117/982-3354.

Особливий порядок оприбуткування готівки передбачено для підприємств, які відповідно до Закону про РРО мають право здійснювати готівкові розрахунки зі споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером. Таке трапляється, зокрема, під час продажу проїзних і перевіз­них документів, білетів державних лотерей, квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів тощо. Так, згідно з п2.6 Положення № 637 таким підприємствам дозволено оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі обліку.

Як видно з табл. 3.2 (див. с. 26), для того щоб грошові кошти, отримані в касу підприємства, вважалися оприбуткованими, необхідно належним чином оформити прибутковий касовий ордер і зробити про це запис у касовій книзі.

Причому

суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, зазначеним у касових (розрахункових) документах ( п. 2.6 Положення № 637)

Порядок оформлення прибуткових касових ордерів і касових книг розглянуто в розділі 4 на с. 30.

Зверніть увагу: якщо під час перевірки каси підприємства контролюючим органом будуть виявлені суми готівкових коштів, не підтверджені прибутковими касовими ордерами, то такі суми будуть розцінені перевіряючими як неоприбутковані ( п. 7.19 Положення № 637). А це, у свою чергу, може потягти за собою застосування до підприємства-порушника фінансових санкцій, передбачених Указом № 436 (див. с. 110).

3.3. Напрями витрачання готівки з каси підприємства

Готівкові кошти, отримані з банку, від контр­агентів і працівників, можуть використовуватися для забезпечення потреб, що виникають у процесі функціонування підприємства. До найбільш поширених випадків видачі готівки з каси підприємства відносять:

— виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, соціальних допомог;

— виплати підзвітним особам (на витрати на відрядження, господарські потреби, а також на придбання сільськогосподарської продукції);

— видачу позик працівникам;

— здачу готівкової виручки у банк.

Перелік найбільш поширених підстав для виплати готівки з каси підприємства наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Підстави для виплати готівки з каси підприємства

№ з/п

Підстави для видачі готівки з каси підприємства

Документ

1

Видача готівки під звіт (витрати на відрядження та господарські потреби)

Наказ керівника підприємства або заява на видачу готівки з дозвільним написом керівника

2

Виплата заробітної плати, соціальних допомог, матеріальної допомоги

Відомість на виплату грошей

3

Видача позики працівникові

Договір про надання позики

4

Виплата дивідендів учасникам товариства

Виписка з протоколу загальних зборів учасників

5

Здача готівкової виручки та інших надходжень до каси підприємства на поточний рахунок у банку:

— самостійно

Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку і відбитком печатки (штампу) банку

— через інкасатора

Копія супровідної відомості до сумки з готівкою, засвідчена підписом і відбитком печатки інкасатора-збирача

— через програмно-технічний комплекс самообслуговування для подальшого перерахування на поточний рахунок підприємства

Квитанція платіжного термінала (сліп)

Зверніть увагу: Положення № 637 не висуває до підприємств вимог щодо цільового використання готівкових коштів, отриманих ними зі свого банківського рахунка. Крім того, про те, що суб’єкти господарювання можуть вільно розпоряджатися власними грошовими коштами, які є на їх банківських рахунках, говорять норми ЦКУ ( ст. 1066 і 1074). При цьому банки не мають права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта. Тому, наприклад, отримавши у банку готівкові кошти для видачі підзвітним особам, підприємство може спрямувати їх на видачу позики працівнику.

До речі, на той факт, що кошти, отримані у банку на певну мету (наприклад, на відрядження працівників), за необхідності (у тому числі і у разі зміни обставин) можуть бути спрямовані на інші господарські потреби підприємства, фахівці НБУ вказували у листах від 01.04.2005 р. № 11-113/1077-3214 та від 26.01.2005 р. № 11-111/226-703. Заповнення відповідного реквізиту в грошовому чеку щодо цільового спрямування коштів здійснюється виключно для аналізу грошових потоків за напрямами та вивчення тенденцій готівкового обігу.

Також Положення № 637 не містить будь-яких обмежень щодо виплат з виручки. Таку думку поділяє і НБУ (див. листи від 01.04.2005 р. № 11-113/1077-3214 та від 01.12.2009 р. № 11-113/5437-22295).

Це означає, що грошові кошти, що надійшли в касу підприємства (зокрема, з банку, у вигляді готівкової виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або в результаті повернення раніше виданої під звіт готівки), можуть бути видані для здійснення господарських потреб підприємства без попереднього зарахування їх на поточний рахунок у банку.

Проте пам’ятайте: надходження коштів, що передує їх видачі, має бути належним чином оформлене прибутковим касовим ордером та записом у касовій книзі. Про це, зокрема, свідчить роз’яснення фіскалів, наведене в категорії 109.14 БЗ.

Видача готівки з каси проводиться за видатковими касовими ордерами або відомостями на виплату грошей ( п. 3.4 Положення № 637). При цьому пам’ятайте:

видачу готівки з каси, не підтверджену підписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймають

Таким чином, для підприємства непідписаний одержувачем видатковий касовий ордер може обернутися штрафом за перевищення ліміту каси згідно з Указом № 436 (див. с. 111).

Детально про порядок документального оформлення видачі готівки з каси підприємства див. у розділі 4 на с. 30.

3.4. Порядок та строки здавання готівки до банку

Підприємства можуть зберігати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) виключно у сумі, що не перевищує встановлений ліміт каси* ( п. 2.8 Положення № 637).

* Детальніше про порядок розрахунку ліміту каси див. у розділі 5 на с. 61.

Зверніть увагу: якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, воно може в ці дні не здавати готівку ( п. 5.1 Положення № 637), що накопичилася в касі.

А ось готівкові кошти, що перевищують установлений ліміт залишку готівки в касі, підприємство зобов’язане здавати до установи банку для зарахування на свій банківський рахунок.

Якщо ліміт каси не встановлено, уся готівка, що перебуває в касі підприємства на кінець дня, має бути здана до банку в порядку, визначеному Положенням № 637

Інакше вся готівка, що перебуває в касі підприємства на кінець робочого дня і своєчасно не здана до банку, вважатиметься понадлімітною з усіма відповідними наслідками ( п. 5.8 Положення № 637).

Готівкові кошти підприємства (підприємці) здають до банку самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавати готівку можна для зарахування на будь-який банківський рахунок суб’єкта господарювання на його вибір.

Про те, в які строки це потрібно робити, нам розповість п. 5.1 Положення № 637.

Так, строки здавання підприємствами готівкової виручки для зарахування на банківські рахунки підприємство визначає за погодженням із банком, в якому відкрито рахунок і на який зараховуються кошти. Погоджені строки зазначають у договорах банківського рахунка між підприємствами та банками.

При цьому слід дотримуватись вимог Положення № 637. Залежно від особливостей діяльності та місця розташування підприємства встановлено такі строки здавання готівки (див. табл. 3.4):

Таблиця 3.4. Строки здавання готівки до банку

№ з/п

Юридичні особи

Строки здавання готівки до установи банку

1

Підприємства, розташовані в населених пунктах, у яких є банки

Щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси)

2

Підприємства, у яких час закінчення робочого дня (зміни), встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівки в день її надходження

День, що настає за днем надходження готівки до каси

3

Підприємства, що розташовані в населених пунктах, де немає банків

Не рідше ніж один раз на 5 робочих днів

Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки відповідно до п. 3 цієї таблиці, мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на банківські рахунки не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівки ( п. 5.10 Положення № 637).

Для забезпечення своєчасного здавання виручки банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки в робочі, вихідні та святкові дні, а також у післяопераційний час.

Підприємства, що працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), здають її до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Окремим юридичним особам встановлено особливі правила здавання готівки. Зокрема, йдеться про підприємства, що здійснюють страхову діяльність та діяльність з випуску і проведення лотерей.

Такі підприємства установлюють строки здавання готівки для страхових агентів і розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування (режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на 5 робочих днів ( п. 5.1 Положення № 637).

А от банкам і релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють підприємницької діяльності, строки здавання готівки взагалі не встановлюються ( пп. 2.7 і 5.6 Положення № 637). Те саме стосується і підприємців (див. розділ 9 на с. 99).

Видачу готівки з каси для здавання її до банку відповідно до п. 3.7 Положення № 637 оформляють видатковим касовим ордером з відображенням такої операції в касовій книзі.

висновки

  • Готівкові кошти можуть надходити до каси підприємства, зокрема, з поточного рахунка в установі банку, а також шляхом їх внесення покупцями товарів (продукції, робіт, послуг) або ж безпосередньо самими працівниками підприємства.

  • Усі готівкові кошти, що надходять до каси підприємства, потрібно своєчасно (у день їх одержання) та в повній сумі оприбутковувати.

  • Законодавство не пред’являє до суб’єктів господарювання вимог щодо цільового використання готівкових коштів, одержаних ними зі свого банківського рахунка.

  • Готівкові кошти, що перевищують установлений ліміт каси, підприємство зобов’я­зане здавати до установи банку для зарахування на свій банківський рахунок у строки, встановлені п. 5.1 Положення № 637.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд