Коли книга — не бібліотечний фонд: відображаємо правильно

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2016/№ 43
Незважаючи на те, що наразі всю інформацію можна отримати в електронній формі в Інтернеті, роль книг у житті людини, як і раніше, залишається значною. Особливо книг на професійні теми, які на відміну від професійних періодичних видань можуть зберігати свою цінність протягом багатьох років. З придбанням таких книг виникає потреба в їх правильному обліку, зберіганні, впорядкуванні, можливо, створенні бібліотеки. Розглянемо, чи завжди необхідно створювати бібліотечний фонд на підприємстві та як відображати професійні видання (книги), що придбаваються, у бухгалтерському та податковому обліку.

азбука обліку

З фондом чи без

Облік книги, що придбавається, багато в чому залежатиме від того, сформовано на підприємстві бібліотечний фонд чи ні. Одразу зазначимо, що формування бібліотечного фонду — доля далеко не багатьох підприємств, оскільки передбачає створення бібліотеки як окремого структурного підрозділу (ст. 1 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.95 р. № 32/95-ВР). У цьому може бути сенс за наявності на підприємстві:

— великого обсягу літератури;

— широкого кола її користувачів;

— а також фінансової можливості для створення окремої штатної одиниці — бібліотекаря.

Якщо ваше підприємство все ж таки вважає за необхідне створити бібліотеку, то з порядком обліку об’єктів бібліотечного фонду ви можете ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 47, с. 23.

Вважаємо, що більшість підприємств обходяться без створення бібліотеки, тому далі інформація для них.

Отже, книги можуть бути різної професійної спрямованості.

Залежно від змісту і тематики книги витрати на її придбання відображатимуться у складі виробничих, адміністративних витрат, витрат на збут тощо

Припустимо, видання пов’язані з виробництвом продукції, будівництвом об’єктів, виконанням інших робіт, послуг тощо. У бухгалтерському обліку витрати на їх придбання включатимуться до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) ( п. 11 П(С)БО 16 «Витрати»).

Витрати на придбання літератури бухгалтерського та юридичного змісту відображатимуться в адміністративних витратах, а книги, спрямовані на здобуття знань у сфері маркетингу, логістики та реклами, уключатимуться до складу витрат на збут.

При цьому такі витрати можуть зменшувати фінансовий результат одразу, потрапляючи в повній сумі до витрат поточного періоду, або шляхом систематичного їх розподілу (через амортизацію), або в момент реалізації товарів, робіт (послуг). Порядок впливу на фінансовий результат витрат на придбання книг залежатиме від класифікації такого активу в бухгалтерському обліку.

Основним критерієм для класифікації активу в бухгалтерському обліку є очікуваний строк його використання. У цьому випадку — очікуваний строк, протягом якого придбана книга матиме цінність для підприємства. Найчастіше книги професійної спрямованості, на відміну від журналів, газет та інших періодичних видань*, планується використовувати підприємством впродовж декількох років. У такому разі, для цілей бухгалтерського обліку така книга визнається необоротним активом і відображається у складі основних засобів.

* Про нюанси їх обліку читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 47, с. 23.

Книга — необоротний актив

У разі визнання книги необоротним активом витрати на її придбання обліковуються або у складі інших основних засобів ( п.п. 5.1.9 П(С)БО 7 «Основні засоби») або у складі малоцінних необоротних матеріальних активів — МНМА ( п.п. 5.2.2 П(С)БО 7).

Зокрема, як зазначено в Інструкції про застосування Плану рахунків, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, до МНМА належать активи, які за своїми вартісними критеріями підприємство зараховує до таких. При цьому такі вартісні критерії підприємство може встановлювати самостійно в наказі про облікову політику. З метою зближення* бухгалтерського обліку з податковим установлюють вартісний критерій для МНМА, як правило, на рівні 6000 грн. (до 01.09.2015 р. — 2500 грн.).

* Актуально для високодохідних підприємств (дохід яких понад 20 млн грн. на рік) і малодохідних, які з доброї волі рахують податкові різниці.

При нарахуванні амортизації на МНМА застосовуються чотири методи:

— прямолінійний;

— виробничий;

— «50 %/50 %», коли при введенні в експлуатацію нараховується 50 % від вартості, що амортизується, і 50 % — у місяці списання з балансу;

— метод 100 % нарахування амортизації в місяці початку використання об’єкта.

Якщо перевищений вартісний поріг визнання активу МНМА, то об’єкт обліковується у складі інших основних засобів (рахунок 109)

У такому разі ми вже маємо у своєму розпорядженні п’ять методів амортизації ( п. 26 П(С)БО 7). Ось вони:

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий.

Зауважимо, що заборонений у податковому обліку тільки виробничий метод ( п.п. 138.3.1 ПКУ), тому з метою зближення* податкового та бухгалтерського обліків підприємство може обрати будь-який з перелічених методів амортизації, крім, звичайно, виробничого. Як правило, підприємства зупиняють свій вибір на прямолінійному методі. Оскільки всі інші досить об’ємні в розрахунках.

Книга — оборотний актив

Якщо очікується, що строк служби придбаної книги на підприємстві становитиме менше року, то така книга є оборотним активом і враховується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» у складі малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП).

У такому разі при передачі в експлуатацію МШП його вартість виключається зі складу активів (списується з балансу на статтю витрат, що відповідає тематиці книги) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації протягом строку їх фактичного використання ( п. 23 П(С)БО 9).

Податок на прибуток

Операції з придбання книг обліковуються в податковому обліку в загальному порядку. Тобто малодохідні підприємства (дохід не більше 20 млн грн.) орієнтуються тільки на фінансовий результат у бухгалтерському обліку (якщо підприємство не прийняло добровільного рішення застосовувати податкові різниці). Високодохідні підприємства до бухоблікового результату обов’язково застосовують податкові коригування. У цій ситуації фінансовий результат коригуватиметься на амортизаційні різниці ( пп. 138.1 і 138.2 ПКУ).

При цьому для МНМА амортизаційні різниці застосовуватися не повинні, це підтверджує ДФСУ в листі від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 25, с. 5).

Щодо дорогих книг, які в податковому обліку повинні обліковуватися у групі 9 основних засобів (з мінімальним строком використання 12 років), податкові різниці розраховувати доведеться

До речі, зверніть увагу: якщо ви обліковуєте книгу як об’єкт бібліотечного фонду (тобто на підприємстві створена бібліотека), розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком не буде, незалежно від обов’язку застосовувати податкові різниці. Причина в тому, що згідно з п.п. 138.3.3 ПКУ для групи 10 «Бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України» мінімальний строк амортизації не встановлено (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 47, с. 23).

Якщо ж книга в бухгалтерському обліку обліковується як оборотний актив (строк використання менше року), то такі операції показують у податковому обліку виключно за бухгалтерськими даними незалежно від того, зобов’язане підприємство застосовувати податкові різниці чи ні.

Представимо в табл. 1 порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання книги.

Таблиця 1. Книга в бухгалтерському та податковому обліку

Критерії активу

Рахунок у бухобліку

Відображення в бухгалтерському обліку

Вплив на податковий облік

Книга — оборотний актив:

Строк використання менше 1 року. Вартість не має значення

22 МШП

Списується з балансу в момент введення в експлуатацію, з організацією кількісного обліку за місцями експлуатації

Податкові різниці не застосовуються

Книга — необоротний актив:

Строк використання більше 1 року. Розподіл між МНМА і ОЗ за вартісним критерієм

112 МНМА

Методи амортизації:

— прямолінійний;

— виробничий;

— «50 %/50 %»;

— метод 100 % нарахування амортизації в місяці початку використання об’єкта ( п. 27 П(С)БУ 7)

Податкові різниці не застосовуються

109 ОЗ

Методи амортизації в бухгалтерському обліку:

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий ( п. 26 П(С)БО 7)

Застосовуються амортизаційні різниці.

ОЗ включається до складу групи 9 з мінімальним строком використання 12 років.

Виробничий метод амортизації заборонено ( п.п. 138.3.1 ПКУ)

ПДВ-облік

Щодо ПДВ зазначимо, що операції з розповсюдження книг, у тому числі електронного контента (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва звільняються від ПДВ згідно з п.п. 197.1.25 ПКУ. Тому придбавати книги вітчизняного виробництва підприємство буде без ПДВ.

Приклад. Підприємство придбало книгу вітчизняного виробництва «Основи менеджменту та маркетингу». Вартість книги — 1200,00 грн. Строк служби більше року.

Відобразимо операцію з придбання книги в бухгалтерських проводках (див. табл. 2).

Таблиця 2. Придбання книги в бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано кошти за книгу вітчизняного виробництва

371

311

1200,00

2

Отримано книгу

153

631

1200,00

3

Введено книгу в експлуатацію

112

153

1200,00

4

Здійснено залік заборгованостей

631

371

1200,00

5

Нараховано амортизацію книги (припустимо, прийнято метод 100 % нарахування амортизації в місяці введення в експлуатацію)

93

132

1200,00

висновки

  • У тих випадках, коли корисний строк служби книги на підприємстві становить менше одного року, у бухгалтерському обліку вона визнається оборотним активом. При цьому об’єкт обкладення податком на прибуток визначається виключно за даними бухгалтерського обліку.
  • Найчастіше планований строк використання книги — більше одного року. Тоді в бухгалтерському обліку книга визнається необоротним активом і залежно від вартісного критерію відображається у складі МНМА або ОЗ.
  • У податковому обліку коригування фінансового результату проводиться тільки у випадку з дорогими книгами, що підпадають під визначення ОЗ згідно з ПКУ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити