Кредит, товарний кредит, розстрочка

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2016/№ 80
Із попередніх статей сьогоднішнього номера ви вже ознайомилися із такими джерелами фінансування підприємства, як кредити і позики. У цій статті поговоримо про ситуації, коли кредит використовується для придбання майна.

Про те, що таке кредит з правового погляду, ви можете прочитати у статті на с. 13 сьогоднішнього номера. Тож у цій статті зупинимося здебільшого на облікових нюансах. Для прикладу візьмемо придбання в кредит того, що зазвичай таким чином придбавається, — основні засоби.

Зауважте: придбання товару у кредит ( ст. 694 ЦКУ) не варто плутати з придбанням у розстрочку ( ст. 695 ЦКУ). Відмінність полягає в тому, що торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку ( п.п. 14.1.249 ПКУ)*.

* Докладно про торгівлю у розстрочку читайте у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 3, с. 112.

Бухгалтерський облік

Для цілей бухгалтерського обліку купівлю основних засобів можна розділити на:

(1) купівлю за рахунок позикових коштів;

(2) купівлю на умовах товарного кредиту;

(3) придбання у розстрочку.

У бухобліку все достатньо просто: активи, придбані за кредитні кошти,за договором товарного кредиту чи в розстрочку, підприємство-покупець відображає як звичайну купівлю. Тобто зараховує їх на баланс за первісною вартістю і відображає на відповідних рахунках обліку основних засобів ( п. 7 П(С)БО 7). В подальшому вартість таких основних засобів буде амортизуватися і уключатися до складу витрат.

Єдина особливість стосується придбання основного засобу на умовах товарного кредиту. А саме: з моменту передання товару, проданого у кредит, і до отримання оплати постачальнику належить право застави на нього ( ч. 6 ст. 694 ЦКУ). Тому

в момент отримання основного засобу, придбаного на умовах товарного кредиту, його вартість покупець відображає на позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані»

Після погашення заборгованості за отримані основні засоби покупець списує вартість заставних активів з позабалансового обліку — відображає зменшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані».

А от у випадку з придбанням у розстрочку рахунок 05 не застосовується. Адже при такому придбанні у продавця немає права застави на товар — право власності на цей товар належить самому продавцю аж до кінцевого розрахунку. В усьому іншому облік буде аналогічним до придбання на умовах товарного кредиту.

Нарахування відсотків за користування кредитом відображаємо проводкою:

— Дт 951 «Відсотки за кредит» — Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», якщо отримано банківський кредит;

— Дт 952 «Інші фінансові витрати» — Кт 684, якщо отримано товарний кредит або ви купуєте товар у розстрочку.

Такі витрати потрапляють до витрат підприємства безпосередньо в періоді нарахування (як фінансові витрати)**.

** Зауважте: тут ми не говоримо про кваліфікаційні активи, у яких відсотки уключаються до первісної вартості згідно з П(С)БО 31.

У загальному випадку капіталізація витрат при придбанні у кредит/розстрочку — така сама, як описано у статті на с.13 сьогоднішнього номера. Оскільки це питання нами вже розглянуто вище, тут детально на ньому не зупиняємося.

Давайте тепер подивимося на податковий облік придбання товарів в кредит чи в розстрочку.

Податок на прибуток

В податковоприбутковому обліку базою оподаткування є бухобліковий фінрезультат ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Чи є у цьому випадку якісь різниці у високодохідників? Є. Ідеться тут про «амортизаційні» різниці згідно з пп. 138.1, 138.2 ПКУ. Ці різниці відображаються у додатку РІ і можуть впливати на оподатковуваний фінрезультат у тому випадку, якщо суми бухгалтерської і «податкової» амортизації у високодохідника відрізняються.

А чи є якісь різниці за відсотками? Тільки в одному випадку. Якщо відсотки сплачуються пов’язаним особам — нерезидентам. Ці різниці визначаються за правилами пп. 140.2, 140.3 ПКУ. Зокрема, платник, у якого сума боргових зобов’язань (кредиту, позики тощо) перед пов’язаною особою — нерезидентом перевищує власний капітал у 3,5 рази, збільшує свій бухгалтерський фінрезультат на різницю між сумою нарахованих у бухобліку відсотків за цими борговими зобов’язаннями і половиною суми фінрезультату, фінвитрат і бухгалтерської амортизації за звітний період.

Детальніше про те, як правильно відкоригувати бухфінрезультат на «процентну» різницю, ви можете прочитати у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 55, с. 18.

Зауважте також: якщо ви придбаваєте основний засіб на умовах товарного кредиту у нерезидента — ви повинні утримати податок на репатріацію з процентів (з урахуванням положень міжнародного договору), сплачених на користь такого нерезидента, як це передбачено п. 141.4 ПКУ.

Податок на додану вартість

ПДВ-облік буде відрізнятися у випадку із придбанням основних засобів за рахунок позикових коштів і на умовах товарного кредиту/в розстрочку.

Відсотки за користування фінансовим кредитом ПДВ не обкладають

А от із відсотками за користування товарним кредитом ситуація інша. Вони є платою за надані послуги з відстрочення оплати вартості товару, тому ПДВ-зобов’язання тут виникають за повною програмою. Виняток із цього правила тільки один — коли договір про придбання на умовах товарного кредиту укладено з нерезидентом. У цьому випадку проценти за товарним кредитом не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місце постачання знаходиться за межами митної території України.

ПДВ-облік процентів при придбанні товарів у розстрочку практично ідентичний обліку процентів, які сплачуються при придбанні товарів на умовах товарного кредиту.

Нагадаємо, що торгівля у розстрочку — це господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент ( п.п. 14.1.249 ПКУ).

Проценти, які сплачуються як платіж за придбання товарів в розстрочку, також є процентами в розумінні ПКУ

Це випливає з п.п. «в» п.п. 14.1.206 ПКУ. Адже такі проценти також є платою за послугу, вони оподатковуються ПДВ на загальних підставах, як і у випадку з процентами за договором товарного кредиту.

Суму ПДВ, сплачену (нараховану) у складі відсотків, підприємство-покупець має право включити до свого податкового кредиту незалежно від того, з якою метою планує використовувати придбаний об’єкт ( п. 198.3 ПКУ). Головне, щоб податковий кредит підтверджувала правильно складена продавцем і зареєстрована в ЄРПН податкова накладна ( п. 201.10 ПКУ).

Якщо об’єкт основних засобів ви станете використовувати в операціях, що звільнені або не є об’єктом обкладення ПДВ, або ж у негоспдіяльності, податковий кредит доведеться компенсувати ПДВ-зобов’язаннями ( п. 198.5 ПКУ).

Приклад. Підприємство на умовах товарного кредиту придбало офісні меблі вартістю 8880 грн. (у тому числі ПДВ — 1480 грн.). Первинний внесок згідно з договором становить 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.). За користування товарним кредитом підприємство щомісячно сплачує відсотки у розмірі 60 грн. (у тому числі ПДВ — 10 грн.).

Придбання основного засобу на умовах товарного кредиту

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Перераховано продавцю первинний внесок за меблі

371

311

2400

2

Нараховано податковий кредит (до реєстрації ПН у ЄРПН)

644/1

644

400

3

Відображено податковий кредит (ПН зареєстровано у ЄРПН)

641

644/1

400

4

Оприбутковано отримані меблі

152

631

7400

5

Відображено зобов’язання із застави

05

8880

6

Списано суму податкового кредиту, відображеного за фактом авансу

644

631

400

7

Нараховано суму податкового кредиту на решту вартості меблів

644/1

631

1080

8

Відображено податковий кредит

641

644/1

1080

9

Відображено залік заборгованостей

631

371

2400

10

Введено меблі в експлуатацію

106

152

7400

11

Нараховано відсотки за товарним кредитом (щомісячно)

952

684

50

12

Нараховано податковий кредит

644/1

684

10

13

Відображено податковий кредит

641

644/1

10

14

Перераховано відсотки за користування товарним кредитом

684

311

60

15

Перераховано решту коштів за меблі

631

311

6480

16

Списано зобов’язання із застави

05

8880

Що ж, гадаємо, що про кредит і придбання в розстрочку сказано достатньо. Тож рухаємося далі!

висновки

  • Придбання майна за кредитні кошти відображається як звичайне придбання, яке може відбуватися або на умовах фінансового кредиту, або на умовах товарного кредиту чи в розстрочку.
  • Високодохідні платники здійснюють «амортизаційні» коригування згідно з пп. 138.1, 138.2 ПКУ. Якщо кредитодавцем є нерезидент — пов’язана особа, покупець здійснює також коригування згідно з пп. 140.2, 140.3 ПКУ.
  • Відсотки за фінансовим кредитом не є об’єктом оподаткування ПДВ, а відсотки за товарним кредитом — оподатковуються ПДВ як звичайна послуга.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити