Ремонт власного приміщення: відображаємо в обліку правильно

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2016/№ 73
У цій статті розглянемо ще одне запитання з «гарячої лінії». Підприємство провело ремонт власного офісного приміщення: установило нові пластикові вікна і підремонтувало дах. Як відобразити витрати на такий ремонт у податковому та бухгалтерському обліку?

Практично кожне підприємство, що має в себе на балансі основний засіб (ОЗ), стикається з необхідністю здійснювати його ремонт. Будь-який ремонт — це маленька катастрофа. Починаючи від організаційних моментів і включаючи сам процес проведення робіт. А для бухгалтера ще й чимало облікових питань. Усі єдині в одному: коли ж він закінчиться? Ремонт скінчився, а запитання лишилися.

Одразу зазначимо, однозначно відповісти на ваше запитання не можна, спершу потрібно розібратися з основними принципами, що допоможуть нам правильно відобразити ремонтні роботи в обліку.

Бухоблік «рулить»

Ремонти можуть бути спрямовані на (1) підтримку об’єкта в робочому стані або відновлення його працездатності, а також на (2) поліпшення, модернізацію, реконструкцію тощо. Від характеру таких ремонтних робіт залежатиме їх відображення в обліку підприємства. Нагадаємо, в чому виражається ця залежність.

Ураховуючи, що зараз при обчисленні об’єкта обкладення податком на прибуток основоположним є бухгалтерський облік, почнемо, звичайно ж, з нього.

Так, порядок відображення у бухобліку витрат на ремонт ОЗ регулює П(С)БО 7 «Основні засоби». Відображаються ремонтні роботи таким чином. Якщо вони спрямовані:

— на підтримку працездатності об’єкта ОЗ, то це витрати поточного періоду ( п. 15 П(С)БО 7);

— на поліпшення — підлягають капіталізації і після закінчення робіт збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ ( п. 14 П(С)БО 7). При цьому, виходячи з нової (збільшеної) вартості, нараховуємо амортизацію з наступного місяця після місяця завершення поліпшувальних робіт і відновлення експлуатації будівлі.

Словом,

основний критерій для класифікації ремонтних робіт — їх вплив на майбутні економічні вигоди

Капітальний ремонт може належати як до одного, так і до другого виду ремонтних робіт. Як правило, капітальний ремонт спрямований на підтримку в робочому стані об’єкта ОЗ. Але в окремих випадках, передбачених п. 30 Методрекомендацій № 561*, такі роботи можуть визнаватися капітальними інвестиціями (тобто поліпшеннями ОЗ).

* Методичні рекомендації з бухобліку ОЗ, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Також приклади поліпшень наведено в п. 31 Методрекомендацій № 561:

а) модифікація, модернізація об’єкта ОЗ з метою продовження строку його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг) (детальніше про заміну див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 68 — 69, с. 17);

в) впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;

г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Таким чином, витрати на поточний ремонт — це завжди витрати звітного періоду. А ось витрати на капітальний ремонт можуть або включатися до витрат звітного періоду, або, якщо вони приводять до виникнення додаткових економічних вигод, з облікової точки зору їх слід розглядати як поліпшення (капітальні інвестиції).

Усе, що потрібне бухгалтеру, щоб правильно облікувати ремонтні роботи — класифікувати їх характер (вид). А враховуючи, що податковий облік повністю залежить від бухгалтерського, до розмежування понять «ремонт» і «поліпшення» ОЗ необхідно підходити з особливою увагою.

Види ремонтів: як не помилитися

Перш за все, розмежуємо поточний і капітальний ремонти. Свого часу Держкомбудархітектури в листі від 30.04.2003 р. № 7/7-401 надав роз’яснення з приводу віднесення ремонтних робіт до капітального і поточного ремонтів. Свою актуальність воно не втратило й дотепер.

Так, у ньому під капітальним ремонтом будівлі розуміють комплекс робіт, спрямованих на:

заміну, відновлення і модернізацію конструкцій та обладнання будівель у зв’язку з їх фізичним зносом і руйнуванням,

— поліпшення експлуатаційних показників,

— поліпшення планування будівлі та благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

Причому, як зазначають автори листа, капремонт передбачає припинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).

У свою чергу, проведення поточного ремонту передбачає систематичну і своєчасну підтримку експлуатаційних якостей і попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання.

Зверніть увагу, ремонт даху та встановлення пластикових вікон можуть бути віднесені як до першого, так і до другого виду робіт. На це звертає увагу Мінрегіонбуд у листі від 15.05.2015 р. № 8/15-232-15. Для класифікації ремонтів приміщень, будівель і споруд цей держорган рекомендує використовувати Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150 (далі — Перелік № 150).

Так, наприклад, роботи, пов’язані з ремонтом даху (п. 1.2.6 Переліку № 150), ремонтом і заміною віконних блоків (п. 1.2.8 Переліку № 150), належать до поточного ремонту. Водночас у пп. 2.6 і 2.8 Переліку № 150 конкретизовано види ремонтних робіт із заміни віконних рам і ремонту даху у складі капітального ремонту. Тому вирішальним фактором буде отримання підприємством у майбутньому вигод від такого ремонту, але з урахуванням видів робіт, зазначених у цьому Переліку.

Важливо!

Рішення про характер і спрямованість ремонтних робіт (на підтримку чи поліпшення) приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та істотності таких витрат ( п. 29 Методрекомендацій № 561)

Звичайно, буде правильно, якщо визначитися з цим йому допоможуть «потрібні» працівники. Як правило, технічний висновок про спрямованість планованих заходів керівнику подає спеціаліст відповідного профілю (головний інженер, начальник цеху чи інша компетентна особа). Але, як відомо, такого роду функції часто покладають на головбуха, що абсолютно неправильно. Проте, у будь-якому разі момент класифікації ремонтів бухгалтерія повинна тримати на контролі. Тому давайте розберемося з характером ремонтних робіт з установлення пластикових вікон і ремонту даху будівлі.

На наш погляд, установлення нових пластикових вікон замість звичайних дерев’яних з кватирками, безумовно, приведе до поліпшення технічних характеристик будівлі. По-перше, підвищується захист приміщення від шуму, пилу, вогкості, а також набагато краще зберігається тепло зимової пори року, що продовжить строк корисного використання приміщення і приведе до економії витрат на теплоносії. По-друге, вартість будівлі з новими пластиковими вікнами збільшує її ринкову вартість.

У ситуації з ремонтом даху, коли роботи спрямовано, припустимо, на щорічні профілактичні заходи, пов’язані із запобіганням протіканню даху або його провисання, то це, швидше, заходи, спрямовані на підтримку експлуатаційних якостей будівлі та попередження її передчасного зносу. Якщо роботи з ремонту даху приводять до продовження строку експлуатації будівлі та/або підвищують її якісні характеристики (припустимо, перекрили дах черепицею замість шиферу), такі роботи відносимо до поліпшень.

Далі розглянемо, як відображати витрати на поточний ремонт і поліпшення будівлі в податковому обліку.

Ремонт у податковому обліку

Що стосується податкового обліку витрат на ремонт і поліпшення власної будівлі, то в малодохідних підприємств (з доходом не більше 20 млн грн. на рік), які не побажали коригувати фінрезультат на податкові різниці, у податковому обліку все чітко за бухгалтерськими правилами — без жодних заморочок.

А ось високодохідники (дохід понад 20 млн грн. на рік) зобов’язані коригувати бухгалтерський фінрезультат на різниці ( п.п. 134.1.1 ПКУ), тому вони ведуть подвійний облік ОЗ: бухгалтерський і податковий.

Водночас, витрати на поточний ремонт високодохідники відображають у витратах звітного періоду за правилами бухобліку і в податковому обліку жодних коригувань не здійснюють.

Що стосується витрат, що підлягають капіталізації в бухобліку (тобто поліпшення будівлі), такі витрати також збільшують вартість будівлі, що амортизується, у податковому обліку. Отже,

податкову амортизацію після поліпшень високодохідники також рахують уже виходячи з «підрісшої» — збільшеної на суму поліпшень — вартості ОЗ

Важливо! Якщо будівля не використовується в господарській діяльності (припустимо, офісне приміщення, що використовується у волонтерській діяльності), то витрати на поліпшення такої будівлі на податковому обліку ніяк не позначаться. Виною тому п.п. 138.3.2 ПКУ, в якому прописано, що не підлягають амортизації витрати на ремонти, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Окремо варто зазначити: ураховуючи, що витрати на поточний ремонт не підлягають амортизації, а включаються до витрат звітного періоду, можна припустити, що на суму поточних ремонтів невиробничих ОЗ високодохідники коригувати фінансовий результат також не повинні.

Амортизація під час ремонту

Не забудьте, що за загальними правилами в бухгалтерському обліку ( пп. 23 і 29 П(С)БО 7, пп. 24 і 27 Методрекомендацій № 561) амортизація об’єкта ОЗ припиняється на період проведення його поліпшень. Зрозуміло, якщо такі заходи не завершені в межах одного місяця або здійснюються на стику місяців — скажімо, охоплюють кінець одного місяця і початок наступного. А ось якщо з ними уклалися в місяць, то амортизація не припиняється.

Таким чином,

на період проведення ремонтних заходів, пов’язаних з підтримкою об’єкта в робочому стані, амортизація не припиняється

А ось для підприємств, які ведуть облік за міжнародними стандартами бухобліку, усе ще простіше. Згідно з п. 55 МСБО 16 «Основні засоби» вони не припиняють нарахування амортизації на період, в якому актив не використовується або вибуває з активного використання, доти, доки такий актив не замортизовано повністю.

У зв’язку з тим, що податковий облік повністю орієнтований на бухгалтерський, на період призупинення амортизації в бухобліку припиняється нарахування амортизації в податковому обліку. На це також звертають увагу податківці (лист ДФСУ від 05.11.2015 р. № 23598/6/99-99-19-02-02-15). Щоправда, одночасно вони говорять про призупинення амортизації також на час капітального ремонту, не уточнюючи при цьому спрямованість таких робіт (поліпшення або підтримка в робочому стані). Більше того, у листі ДФСУ від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15 податківці пішли ще далі, обґрунтувавши призупинення амортизації тим, що на період ремонту об’єкт ОЗ стає невиробничим, а отже згідно з п. 138.3.2 ПКУ амортизація не нараховується. Тим самим «поставивши під удар» нарахування амортизації на період поточного ремонту ОЗ високодохідними підприємствами. Ми з цим категорично не погоджуємося (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 33, с. 6).

Вважаємо, що нарахування амортизації припиняється в бухгалтерському і податковому обліку тільки на час проведення поліпшень об’єкта ОЗ, якщо з ремонтом не вийде «вписатися» у місяць. Водночас підприємства, які ведуть облік за міжнародними стандартами, узагалі нарахування амортизації припиняти не повинні.

Приклад. Підприємство провело ремонт власної адмінбудівлі в такому обсязі:

— госпспособом поточний ремонт даху: підсилення лат даху (п. 1.2.6.5 Переліку № 150) і установлення підпірок в окремих місцях провисання даху (п. 1.2.6.2 Переліку № 150);

— підрядна організація встановила нові пластикові вікна та провела роботи із заміни віконних коробок, рам і косяків з наличниками (п. 2.8.2 Переліку № 150).

Вартість робіт з ремонту даху, уключаючи вартість необхідних запчастин і деталей, — 10800 грн.

У свою чергу, установлення нових пластикових вікон приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, тому витрати на такі роботи підлягають капіталізації. Вартість робіт становить 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн.), уключаючи вартість вікон і необхідних запчастин.

У результаті демонтажу старих вікон і рам підприємство отримало безповоротні відходи, що не можуть бути визнані активом підприємства і підлягають утилізації. Вартість утилізації відходів — 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

Облік ремонту будівлі

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Поточний ремонт

1

Відображено витрати з ремонту даху будівлі

92

20, 22, 13, 661, 651, 63, 68

10800

Поліпшення будівлі

1

Підписано акт виконаних робіт з демонтажу старих вікон та встановлення нових пластикових

151

631

8000

2

Відображено право на ПК з ПДВ

644/1

631

1600

3

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

1600

4

Відображено збільшення первісної вартості будівлі на суму поліпшень

103

151

8000

5

Відображено утилізацію безповоротних відходів

949

685

200

6

Відображено право на ПК з ПДВ за послугами утилізації

644/1

685

40

7

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

40

висновки

  • За правилами бухобліку витрати на ремонт, спрямований на підтримку приміщення в робочому стані, обліковуються у складі витрат поточного періоду, а поліпшення — збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ.
  • Роботи з ремонту даху та встановлення пластикових вікон можуть належати як до поточного ремонту, так і до поліпшень. Підприємство самостійно визначає мету проведення ремонтних заходів. При цьому основним критерієм для класифікації таких робіт є їх вплив на отримання майбутніх економічних вигод підприємством.
  • У податковому обліку витрати на проведення ремонтних робіт відображаються суто за правилами бухгалтерського обліку.
  • Для високодохідних підприємств витрати на поліпшення невиробничого ОЗ не підлягають амортизації в податковому обліку.
  • Нарахування амортизації припиняється в бухгалтерському та податковому обліку тільки на час проведення поліпшень об’єкта ОЗ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити