Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 1 (Д1)

Адамович Наталія, Альошкіна Наталя, Солошенко Людмила, Бобро Анатолій, Вишневський Михайло, податкові експерти
Податки & бухоблік Квітень, 2017/№ 30
В обраному У обране
Друк
Цей додаток розшифровує проведені платником у звітному періоді коригування податкових зобов’язань (таблиця 1) і податкового кредиту (таблиця 2). Як і раніше, додаток Д1 заповнюється на підставі РК до ПН у розрізі контрагентів і умовних кодів ІПН (якщо коригуються ПН, складені платником «для себе»).

Приводом для його заповнення так само є випадки, коли:

1) після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості ( п. 192.1 ПКУ), уключаючи: наступний за постачанням перегляд цін; перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала; повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг;

2) виправляються помилки, допущені при складанні ПН, у тому числі не пов’язані із зміною суми компенсації товарів/послуг ( п. 192.1 ПКУ). Проте, не всі помилкові ПН і РК до них відображають у декларації й додатку Д1 (див. БЗ 101.20). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 89, с. 10 і «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 17, с. 42;

3) платник коригує компенсуючі ПЗ, нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ і ст. 199 ПКУ.

Щоправда, тепер не всі коригування, що відображаються в додатку Д1, формують звичні для всіх коригуючі рядки 7 і 14 декларації з ПДВ (п.п. 8 п. 3 і п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21).

«Відокремлено» в додатку Д1 тепер доведеться фіксувати:

1) коригування ПЗ (у табл. 1) і ПК (у табл. 2) отримувачем послуг від нерезидента з місцем постачання на митній території України;

2) коригування компенсуючих ПЗ, нарахованих відповідно до пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (у табл. 1);

3) коригування ПЗ, нарахованих згідно з п. 199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком за п. 199.4 ПКУ (у табл. 1).

Такі коригування відображають тепер у тих рядках декларації з ПДВ, у яких відображалися кориговані ПЗ/ПК (у рядках 6 і 13 і рядках 4.1, 4.2).

Таблиця 1. Коригування ПЗ згідно зі ст. 192 ПКУ і п. 199.1 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

У цьому рядку таблиці 1 розшифровуємо порядково в розрізі контрагентів коригування операцій постачань, що проводяться у звітному періоді: як оподатковуваних ПДВ за ставками 20 %, 7 % так і тих, які оподатковуються за ставкою 0 %, необ’єктні/пільгові операції (тобто без ПДВ).

Зверніть увагу: в цій частині таблиці 1 розшифровують коригування сільгоспПН (з кодом у номері «2») і сільгоспники, отримувачі бюджетної дотації (які уключені до Реєстру отримувачів дотації або тільки претендують на включення).

Заповнювати показники в розрізі контрагентів в табл. 1 додатка Д1 потрібно у гривнях з копійками (див. БЗ 101.20)

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

2

До цієї графи заносять ІПН покупця з РК (при цьому найменування покупця не зазначається)

Податкові накладні, за якими проводяться коригування

період складання

3.1

Наводимо тільки період складання ПН, які коригуємо (відповідно — місяць і рік): «03.2017»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

У графі 3.2 слід ставити позначку «+», коли коригуються сільгоспоперації у отримувачів бюджетної дотації (які включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або тільки претендують на включення до Реєстру)

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

4

Відображаємо відповідно (+ або -) суми коригування обсягів постачання без ПДВ, що оподатковуються за ставками 7 % і 20 %, за кожним контрагентом

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаються дані про збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за ставкою 20 %, зазначених у гр. 4 в розрізі кожного контрагента

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаються дані про збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, оподатковуваними за ставкою 7 %, що зазначені у гр. 4 у розрізі кожного контрагента

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

7

Зазначаємо суми коригування обсягів пільгованих необ’єктних постачань, а також операції з резидентами, оподатковувані за ставкою 0 %, обсяг за якими також коригуємо. Нагадаємо: заборонено до однієї ПН уключати оподатковувані та пільгові операції (п. 17 Порядку № 1307). Тому РК за пільговим постачанням складаємо також до окремої пільгової ПН.

Якщо заповнили графу 7, то гр. 4, 5 і 6 таблиці 1 у такому разі не заповнюються (див. БЗ 101.20)

Інші в розрізі умовних ІПН:

У цій частині таблиці 1 показуємо коригування ПН, складених «для себе», і розшифровуємо їх у розрізі умовних ІПН (заповнювати їх слід у гривнях з копійками).

Важливо (!): у цій частині табл. 1 тепер не враховуються коригування:

1) ПЗ, нарахованих за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (у зв’язку із зміною компенсації, переглядом цін, поверненням передоплати або помилкою в ПН);

2) компенсуючих ПЗ, нарахованих відповідно до пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (у зв’язку із зміною компенсації, переглядом цін, поверненням передоплати або помилки в ПН);

3) ПЗ нарахованих згідно з п. 199.1 ПКУ, що проводиться у зв’язку з річним перерахунком згідно з п. 199.4 ПКУ.

Ці «особливі» коригування тепер не включаються до рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)», а розшифровуються нижче в таблиці 1 окремо. І так само відокремлено прямують у відповідні рядки декларації з ПДВ (до рядка 6 і рядків 4.1, 4.2)

100000000000

Відображаємо коригування показників операцій з неплатником ПДВ.

Нагадаємо, що зменшення суми ПЗ платника-постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих неплатникам ПДВ на дату такого постачання, дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору ( п. 192.2 ПКУ).

Водночас, якщо постачання так і не відбулося, відкоригувати ПЗ за умови повернення передоплати теж можна (див. БЗ 101.07).

Зверніть увагу (!): повернення в роздрібній торгівлі (неплатникам ПДВ) через РК не коригуються і відповідно в додатку Д1 не відображаються. А все тому, що при поверненнях у роздрібній торгівлі РК до підсумкової ПН продавцем не складається. Роздрібний продавець просто зменшує виручку дня на суму повернень, здійснених покупцями, і виписує в день повернення підсумкову ПН уже на суму зменшеної виручки

200000000000

Обліковуємо коригування показників пільгових постачань особливим неплатникам ПДВ, переліченим у п. 10 Порядку № 1307

300000000000

У цьому рядку відображаємо коригування експортних операцій з нерезидентом

400000000000

Зазначаємо коригування за операціями (п. 12 Порядку № 1307):

— ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника;

— переведення виробничих основних коштів до складу невиробничих;

— видачі натуроплати працівникам

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

У цьому рядку відображається загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів і ІПН, зазначених вище за графами 4 — 7 (!), з урахуванням операцій з коригування ПЗ у сільгоспників, отримувачів бюджетної дотації, які потрапили до Реєстру, суму яких довідково ще раз виділяють окремо нижче.

Зверніть увагу: рядок «Усього за звітний період» заповнюється у гривнях без копійок з відповідним округленням (див. БЗ 101.20). Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і 7 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 7 декларації

у тому числі за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

У цьому рядку сільгоспники — платники ПДВ, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, відображають коригування до ПН з кодом «2» у другій частині номера (суму коригування переносимо у ряд. 1 табл. 1 додатка ДС9)

600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

У цьому рядку наводимо коригування до ПН, складених згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, які платник проводить у зв’язку:

— зі зміною суми компенсації товарів/послуг, що надійшли для негосподарської (неоподатковуваної діяльності);

— у зв’язку зі зміною напряму використання товарів/послуг (з неоподатковуваних в оподатковувані).

Зверніть увагу! Тепер умовний ІПН покупця «600000000000» проставляється як у зведених, так і в «індивідуальних» компенсуючих ПН (нагадаємо, раніше «індивідуальні» компенсуючі ПН зазначалися з кодом 400000000000).

Коригування до таких ПН позначаються під кодом «600000000000».

Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ.

Цей рядок заповнюють у гривнях з копійками

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

У цьому рядку тепер окремо відображають коригування ПЗ за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України.

За цим рядком коригування показують загальною сумою і умовний ІПН зазначати не потрібно.

(Нагадаємо, при складанні ПН на послуги від нерезидента зазначається умовний код продавця «500000000000», а до 01.04.2016 р. при купівлі послуг у господарських цілях зазначали ІПН «500000000000», а для негоспдіяльності — «200000000000». Отже, коригуватися можуть ПН з різним кодом ІПН).

Уся сума з цього рядка переноситься до ряд. 6 декларації з ПДВ.

Заповнювати показники цього підсумкового рядка слід у гривнях без копійок

Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу в зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

У загальному випадку цей рядок заповнюють раз на рік (складаючи додаток Д1 до декларації за останній звітний період — грудень/IV квартал*), платники, які здійснюють оподатковувані та неоподатковувані операції одночасно. Показують у ньому коригування ПЗ, нарахованих у зведених ПН з ІПН 600000000000 згідно з п. 199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком згідно з п. 199.4 ПКУ.

Увага (!): окремі річні коригування необоротних активів (за підсумками 1, 2 і 3 років) тут не відображаємо. Їх наводимо в окремому ряд. 15 декларації з ПДВ на підставі бухдовідки.

До цього рядка слід занести підсумкові дані з таблиці 2 додатка Д7 до декларації з ПДВ за грудень/IV квартал.

Уся сума з цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ.

* Якщо платник, який одночасно здійснює оподатковувані та неоподатковувані операції, знімається з ПДВ-реєстрації (у тому числі і за рішенням суду), то цей рядок заповнюють у декларації за останній звітний період, в якому відбулося анулювання.

Таблиця 2. Коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

До цієї таблиці порядково вносяться дані за кожним контрагентом, розшифровуючи значення рядка коригування 14 декларації з ПДВ. Причому коригуємо тільки (!) ті купівлі, де був «вхідний» ПДВ за ставкою 20 % або 7 %.

Виняток: коригування «імпортного» ПДВ, для яких передбачено свої рядки 11.1 і 11.2 декларації з ПДВ із знаком «+» або «-». Не відображаються в цій таблиці й коригування обсягів операцій, що не оподатковуються ПДВ або оподатковуються за ставкою 0 % (див. БЗ 101.20).

Показники в розрізі контрагентів в табл. 2 додатка Д1 заповнюйте у гривнях з копійками (див. БЗ 101.20).

Нагадаємо: якщо складено «збільшуючий» РК, то покупець має право збільшити «вхідний» ПДВ тільки після реєстрації РК постачальником в ЄРПН ( п.п. 192.1.2 ПКУ). При своєчасній реєстрації (у строки, установлені п. 201.10 ПКУ) покупець має право збільшити ПК у звітному періоді складання РК або в будь-який період протягом 365 календарних днів з дати його складання ( п. 198.6 ПКУ).

Зверніть увагу: якщо пропущено граничний строк для реєстрації РК (365 календарних днів), покупець втрачає право на збільшення ПК (див. підкатегорію 101.20 БЗ).

У разі зменшення ПК отримувач товарів/послуг зобов’язаний зменшити суму ПК за відповідний звітний період незалежно від факту реєстрації РК в ЄРПН (п. 17 Порядку № 569, лист ДФСУ від 10.02.2016 р. № 2643/6/99-99-19-03-02-15).

Більше того, зменшити ПК отримувач зобов’язаний на момент коригуючої події, що зменшує ПК, навіть якщо в такому періоді ПДВ-реєстрація постачальника анульована (див. БЗ 101.07, діяла до 01.01.2017 р.). Коригування ПК проводится на підставі бухдовідки

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

2

У гр. 2 покупець переносить відомості про продавця з отриманого РК (!) тільки його ІПН (найменування покупця не зазначається)

Податкові накладні, які коригуються

період складання

3.1

У гр. 3 відображаємо період складання ПН. А ось за іншими документами, які дають право на ПК ( п. 201.11 ПКУ), податківці в додатку Д5 хочуть бачити період складання авансового звіту (БЗ 101.20). Не виключено, що такий принцип застосовуватимуть і до додатка Д1.

У цій графі зазначається місяць складання, а не конкретна дата: «03.2017»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

У графі 3.2 ставиться позначка «+» коли коригують«вхідний» ПДВ за купівлями для сільгоспоперацій сільгоспники — отримувачі бюджетної дотації (що включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або тільки претендують на включення в Реєстр)

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

4

Відображаємо коригування обсягів придбань (без ПДВ) відповідно в більшу чи меншу сторону (+ або -) тільки за операціями з «вхідним» ПДВ за ставками 7 % і 20 % у розрізі контрагентів

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаємо збільшення або зменшення (із знаком «-» сум ПДВ за операціями придбання, що оподатковуються за ставкою 20 %

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаємо збільшення або зменшення (із знаком «-») сум ПДВ за операціями придбання, оподатковуваними за ставкою 7 %

Усього за звітний період (рядок 14 декларації), у тому числі:

У цьому рядку відображається загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів, зазначених вище за графами 4 — 6 (!), з урахуванням операцій з коригування ПК у сільгоспників — отримувачів бюджетної дотації.

Зверніть увагу: рядок «Усього за звітний період» заповнюється у гривнях без копійок (див. БЗ 101.20). Уся сума із цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 14 декларації

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок є довідковим і заповнюється за умови, що платник податків здійснював такі операції у звітному періоді (до самої декларації ця сума не переноситься)

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

У цьому рядку сільгоспники — платники ПДВ, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, відображають коригування ПК за товарами/послугами, придбаними для у сільгоспоперацій (суму коригування переносимо у ряд. 2 табл. 1 додатка ДС9)

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

У цьому рядку тепер окремо відображають коригування ПК за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України.

За цим рядком коригування показують загальною сумою.

Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5) переноситься до ряд. 13 декларації з ПДВ.

Заповнювати показники цього підсумкового рядка слід у гривнях без копійок

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно