Додаток 1 (Д1)

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, Альошкіна Наталя, Солошенко Людмила, Бобро Анатолій, Вишневський Михайло, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2017/№ 30
Цей додаток розшифровує проведені платником у звітному періоді коригування податкових зобов’язань (таблиця 1) і податкового кредиту (таблиця 2). Як і раніше, додаток Д1 заповнюється на підставі РК до ПН у розрізі контрагентів і умовних кодів ІПН (якщо коригуються ПН, складені платником «для себе»).

Приводом для його заповнення так само є випадки, коли:

1) після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості ( п. 192.1 ПКУ), уключаючи: наступний за постачанням перегляд цін; перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала; повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг;

2) виправляються помилки, допущені при складанні ПН, у тому числі не пов’язані із зміною суми компенсації товарів/послуг ( п. 192.1 ПКУ). Проте, не всі помилкові ПН і РК до них відображають у декларації й додатку Д1 (див. БЗ 101.20). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 89, с. 10 і «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 17, с. 42;

3) платник коригує компенсуючі ПЗ, нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ і ст. 199 ПКУ.

Щоправда, тепер не всі коригування, що відображаються в додатку Д1, формують звичні для всіх коригуючі рядки 7 і 14 декларації з ПДВ (п.п. 8 п. 3 і п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21).

«Відокремлено» в додатку Д1 тепер доведеться фіксувати:

1) коригування ПЗ (у табл. 1) і ПК (у табл. 2) отримувачем послуг від нерезидента з місцем постачання на митній території України;

2) коригування компенсуючих ПЗ, нарахованих відповідно до пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (у табл. 1);

3) коригування ПЗ, нарахованих згідно з п. 199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком за п. 199.4 ПКУ (у табл. 1).

Такі коригування відображають тепер у тих рядках декларації з ПДВ, у яких відображалися кориговані ПЗ/ПК (у рядках 6 і 13 і рядках 4.1, 4.2).

Таблиця 1. Коригування ПЗ згідно зі ст. 192 ПКУ і п. 199.1 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

У цьому рядку таблиці 1 розшифровуємо порядково в розрізі контрагентів коригування операцій постачань, що проводяться у звітному періоді: як оподатковуваних ПДВ за ставками 20 %, 7 % так і тих, які оподатковуються за ставкою 0 %, необ’єктні/пільгові операції (тобто без ПДВ).

Зверніть увагу: в цій частині таблиці 1 розшифровують коригування сільгоспПН (з кодом у номері «2») і сільгоспники, отримувачі бюджетної дотації (які уключені до Реєстру отримувачів дотації або тільки претендують на включення).

Заповнювати показники в розрізі контрагентів в табл. 1 додатка Д1 потрібно у гривнях з копійками (див. БЗ 101.20)

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

2

До цієї графи заносять ІПН покупця з РК (при цьому найменування покупця не зазначається)

Податкові накладні, за якими проводяться коригування

період складання

3.1

Наводимо тільки період складання ПН, які коригуємо (відповідно — місяць і рік): «03.2017»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

У графі 3.2 слід ставити позначку «+», коли коригуються сільгоспоперації у отримувачів бюджетної дотації (які включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або тільки претендують на включення до Реєстру)

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

4

Відображаємо відповідно (+ або -) суми коригування обсягів постачання без ПДВ, що оподатковуються за ставками 7 % і 20 %, за кожним контрагентом

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаються дані про збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за ставкою 20 %, зазначених у гр. 4 в розрізі кожного контрагента

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаються дані про збільшення або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, оподатковуваними за ставкою 7 %, що зазначені у гр. 4 у розрізі кожного контрагента

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

7

Зазначаємо суми коригування обсягів пільгованих необ’єктних постачань, а також операції з резидентами, оподатковувані за ставкою 0 %, обсяг за якими також коригуємо. Нагадаємо: заборонено до однієї ПН уключати оподатковувані та пільгові операції (п. 17 Порядку № 1307). Тому РК за пільговим постачанням складаємо також до окремої пільгової ПН.

Якщо заповнили графу 7, то гр. 4, 5 і 6 таблиці 1 у такому разі не заповнюються (див. БЗ 101.20)

Інші в розрізі умовних ІПН:

У цій частині таблиці 1 показуємо коригування ПН, складених «для себе», і розшифровуємо їх у розрізі умовних ІПН (заповнювати їх слід у гривнях з копійками).

Важливо (!): у цій частині табл. 1 тепер не враховуються коригування:

1) ПЗ, нарахованих за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (у зв’язку із зміною компенсації, переглядом цін, поверненням передоплати або помилкою в ПН);

2) компенсуючих ПЗ, нарахованих відповідно до пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (у зв’язку із зміною компенсації, переглядом цін, поверненням передоплати або помилки в ПН);

3) ПЗ нарахованих згідно з п. 199.1 ПКУ, що проводиться у зв’язку з річним перерахунком згідно з п. 199.4 ПКУ.

Ці «особливі» коригування тепер не включаються до рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)», а розшифровуються нижче в таблиці 1 окремо. І так само відокремлено прямують у відповідні рядки декларації з ПДВ (до рядка 6 і рядків 4.1, 4.2)

100000000000

Відображаємо коригування показників операцій з неплатником ПДВ.

Нагадаємо, що зменшення суми ПЗ платника-постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих неплатникам ПДВ на дату такого постачання, дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору ( п. 192.2 ПКУ).

Водночас, якщо постачання так і не відбулося, відкоригувати ПЗ за умови повернення передоплати теж можна (див. БЗ 101.07).

Зверніть увагу (!): повернення в роздрібній торгівлі (неплатникам ПДВ) через РК не коригуються і відповідно в додатку Д1 не відображаються. А все тому, що при поверненнях у роздрібній торгівлі РК до підсумкової ПН продавцем не складається. Роздрібний продавець просто зменшує виручку дня на суму повернень, здійснених покупцями, і виписує в день повернення підсумкову ПН уже на суму зменшеної виручки

200000000000

Обліковуємо коригування показників пільгових постачань особливим неплатникам ПДВ, переліченим у п. 10 Порядку № 1307

300000000000

У цьому рядку відображаємо коригування експортних операцій з нерезидентом

400000000000

Зазначаємо коригування за операціями (п. 12 Порядку № 1307):

— ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника;

— переведення виробничих основних коштів до складу невиробничих;

— видачі натуроплати працівникам

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

У цьому рядку відображається загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів і ІПН, зазначених вище за графами 4 — 7 (!), з урахуванням операцій з коригування ПЗ у сільгоспників, отримувачів бюджетної дотації, які потрапили до Реєстру, суму яких довідково ще раз виділяють окремо нижче.

Зверніть увагу: рядок «Усього за звітний період» заповнюється у гривнях без копійок з відповідним округленням (див. БЗ 101.20). Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і 7 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 7 декларації

у тому числі за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

У цьому рядку сільгоспники — платники ПДВ, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, відображають коригування до ПН з кодом «2» у другій частині номера (суму коригування переносимо у ряд. 1 табл. 1 додатка ДС9)

600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

У цьому рядку наводимо коригування до ПН, складених згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, які платник проводить у зв’язку:

— зі зміною суми компенсації товарів/послуг, що надійшли для негосподарської (неоподатковуваної діяльності);

— у зв’язку зі зміною напряму використання товарів/послуг (з неоподатковуваних в оподатковувані).

Зверніть увагу! Тепер умовний ІПН покупця «600000000000» проставляється як у зведених, так і в «індивідуальних» компенсуючих ПН (нагадаємо, раніше «індивідуальні» компенсуючі ПН зазначалися з кодом 400000000000).

Коригування до таких ПН позначаються під кодом «600000000000».

Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ.

Цей рядок заповнюють у гривнях з копійками

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

У цьому рядку тепер окремо відображають коригування ПЗ за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України.

За цим рядком коригування показують загальною сумою і умовний ІПН зазначати не потрібно.

(Нагадаємо, при складанні ПН на послуги від нерезидента зазначається умовний код продавця «500000000000», а до 01.04.2016 р. при купівлі послуг у господарських цілях зазначали ІПН «500000000000», а для негоспдіяльності — «200000000000». Отже, коригуватися можуть ПН з різним кодом ІПН).

Уся сума з цього рядка переноситься до ряд. 6 декларації з ПДВ.

Заповнювати показники цього підсумкового рядка слід у гривнях без копійок

Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу в зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)

У загальному випадку цей рядок заповнюють раз на рік (складаючи додаток Д1 до декларації за останній звітний період — грудень/IV квартал*), платники, які здійснюють оподатковувані та неоподатковувані операції одночасно. Показують у ньому коригування ПЗ, нарахованих у зведених ПН з ІПН 600000000000 згідно з п. 199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком згідно з п. 199.4 ПКУ.

Увага (!): окремі річні коригування необоротних активів (за підсумками 1, 2 і 3 років) тут не відображаємо. Їх наводимо в окремому ряд. 15 декларації з ПДВ на підставі бухдовідки.

До цього рядка слід занести підсумкові дані з таблиці 2 додатка Д7 до декларації з ПДВ за грудень/IV квартал.

Уся сума з цього рядка (обсяг з гр. 4 і сума ПДВ з гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ.

* Якщо платник, який одночасно здійснює оподатковувані та неоподатковувані операції, знімається з ПДВ-реєстрації (у тому числі і за рішенням суду), то цей рядок заповнюють у декларації за останній звітний період, в якому відбулося анулювання.

Таблиця 2. Коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ

Найменування графи/рядка

Номер графи

Коментар щодо заповнення

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 14 декларації)

До цієї таблиці порядково вносяться дані за кожним контрагентом, розшифровуючи значення рядка коригування 14 декларації з ПДВ. Причому коригуємо тільки (!) ті купівлі, де був «вхідний» ПДВ за ставкою 20 % або 7 %.

Виняток: коригування «імпортного» ПДВ, для яких передбачено свої рядки 11.1 і 11.2 декларації з ПДВ із знаком «+» або «-». Не відображаються в цій таблиці й коригування обсягів операцій, що не оподатковуються ПДВ або оподатковуються за ставкою 0 % (див. БЗ 101.20).

Показники в розрізі контрагентів в табл. 2 додатка Д1 заповнюйте у гривнях з копійками (див. БЗ 101.20).

Нагадаємо: якщо складено «збільшуючий» РК, то покупець має право збільшити «вхідний» ПДВ тільки після реєстрації РК постачальником в ЄРПН ( п.п. 192.1.2 ПКУ). При своєчасній реєстрації (у строки, установлені п. 201.10 ПКУ) покупець має право збільшити ПК у звітному періоді складання РК або в будь-який період протягом 365 календарних днів з дати його складання ( п. 198.6 ПКУ).

Зверніть увагу: якщо пропущено граничний строк для реєстрації РК (365 календарних днів), покупець втрачає право на збільшення ПК (див. підкатегорію 101.20 БЗ).

У разі зменшення ПК отримувач товарів/послуг зобов’язаний зменшити суму ПК за відповідний звітний період незалежно від факту реєстрації РК в ЄРПН (п. 17 Порядку № 569, лист ДФСУ від 10.02.2016 р. № 2643/6/99-99-19-03-02-15).

Більше того, зменшити ПК отримувач зобов’язаний на момент коригуючої події, що зменшує ПК, навіть якщо в такому періоді ПДВ-реєстрація постачальника анульована (див. БЗ 101.07, діяла до 01.01.2017 р.). Коригування ПК проводится на підставі бухдовідки

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

2

У гр. 2 покупець переносить відомості про продавця з отриманого РК (!) тільки його ІПН (найменування покупця не зазначається)

Податкові накладні, які коригуються

період складання

3.1

У гр. 3 відображаємо період складання ПН. А ось за іншими документами, які дають право на ПК ( п. 201.11 ПКУ), податківці в додатку Д5 хочуть бачити період складання авансового звіту (БЗ 101.20). Не виключено, що такий принцип застосовуватимуть і до додатка Д1.

У цій графі зазначається місяць складання, а не конкретна дата: «03.2017»

ознака здійснення с/г операцій*

3.2

У графі 3.2 ставиться позначка «+» коли коригують«вхідний» ПДВ за купівлями для сільгоспоперацій сільгоспники — отримувачі бюджетної дотації (що включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або тільки претендують на включення в Реєстр)

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-)

4

Відображаємо коригування обсягів придбань (без ПДВ) відповідно в більшу чи меншу сторону (+ або -) тільки за операціями з «вхідним» ПДВ за ставками 7 % і 20 % у розрізі контрагентів

Сума податку на додану вартість

основна ставка (+/-)

5

Відображаємо збільшення або зменшення (із знаком «-» сум ПДВ за операціями придбання, що оподатковуються за ставкою 20 %

ставка 7 % (+/-)

6

Відображаємо збільшення або зменшення (із знаком «-») сум ПДВ за операціями придбання, оподатковуваними за ставкою 7 %

Усього за звітний період (рядок 14 декларації), у тому числі:

У цьому рядку відображається загальний підсумок коригувань у розрізі контрагентів, зазначених вище за графами 4 — 6 (!), з урахуванням операцій з коригування ПК у сільгоспників — отримувачів бюджетної дотації.

Зверніть увагу: рядок «Усього за звітний період» заповнюється у гривнях без копійок (див. БЗ 101.20). Уся сума із цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5 і 6) переноситься до ряд. 14 декларації

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок є довідковим і заповнюється за умови, що платник податків здійснював такі операції у звітному періоді (до самої декларації ця сума не переноситься)

у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

У цьому рядку сільгоспники — платники ПДВ, які потрапили до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, відображають коригування ПК за товарами/послугами, придбаними для у сільгоспоперацій (суму коригування переносимо у ряд. 2 табл. 1 додатка ДС9)

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)

У цьому рядку тепер окремо відображають коригування ПК за послугами, отриманими від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України.

За цим рядком коригування показують загальною сумою.

Уся сума з цього рядка (обсяг із гр. 4 і сума ПДВ із гр. 5) переноситься до ряд. 13 декларації з ПДВ.

Заповнювати показники цього підсумкового рядка слід у гривнях без копійок

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити