Зміни в кримінальному процесі: послаблення для госпсуб’єктів при обшуку і не тільки

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2017/№ 103-104
Закон № 2213 вніс ряд змін, важливих не лише для фіз осіб, але і для госпсуб’єктів, яких спіткало «щастя» зіткнутися з кримінальним процесом. Зокрема, законодавці звернули особливу увагу на ситуацію з вилученням документів і техніки у суб’єктів господарювання під час проведення обшуку й у межах тимчасового доступу до речей і документів.

Закон № 2213 набрав чинності з 07.12.2017 р., окрім положень про відеофіксацію судового розгляду справ, які запрацюють з 01.01.2019 р.

Термінологія. В ужиток вводиться поняття «інша особа, права або законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування»*. Таким хитромудрим терміном назвали, зокрема, і госпсуб’єктів, які постраждали від необґрунтованих обшуків, вилучень документів, техніки та іншого добра.

* Далі позначатимемо цей термін «інша особа…».

Відеофіксація. Під час судового розгляду (з 01.01.2019 р.) і проведення обшуку (з 07.12.2017 р.) повинна забезпечуватися повна фіксація судового засідання і процесуальних дій за допомогою не лише звуко-, але і відеозаписуючих технічних засобів.

Тимчасовий доступ до речей і документів. Прокурор (слідчий) при поданні клопотання про отримання тимчасового доступу до документів повинен чітко вказати, що він хоче вилучити — оригінали чи копії (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПКУ).

Так само вирішена ситуація і зі змістом відповідної «дозвільної» ухвали слідчого судді (суду). Тепер суддя повинен указати конкретно, в якій формі можуть бути вилучені документи — в оригіналах чи їх копіях (п. 6 ч. 1 ст. 164 КПКУ).

Обшук. Важливий момент — дії й обставини проведення обшуку, не зафіксовані в записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку і використані як доказ у кримінальному провадженні (абз. 3 ч. 2 ст. 104 КПКУ).

Право безперешкодної фіксації проведення обшуку за допомогою відеозапису також надається стороні захисту (ч. 1 ст. 107 КПКУ).

Більше того, адвоката також можуть залучити до проведення обшуку. При цьому зробити це можна на будь-якій стадії проведення такої слідчої дії (ст. 236 КПКУ).

При цьому недопустимими вважаються докази, які були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла або іншого володіння особи у зв’язку з недопуском адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. Щоправда, факт недопуску до участі в обшуку адвокат зобов’язаний довести в суді під час судового провадження у справі (п. 3 ч. 3 ст. 87 КПКУ).

Крім того, недопустимим вважатиметься доказ під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання (п. 4 ч. 3 ст. 87 КПКУ).

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється тільки в разі, якщо вони безпосередньо вказані в ухвалі суду.

За загальним правилом

тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку забороняється

Виняток складають випадки, коли:

1) їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження;

2) такі об’єкти отримані в результаті здійснення кримінального правопорушення або є знаряддям його вчинення чи доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи доступ до таких об’єктів пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

За необхідності слідчий (прокурор) може скопіювати інформацію, яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Проте таке копіювання здійснюється із залученням фахівця.

До речі, нові «вилучальні» положення, незважаючи на свою, здавалося б, безапеляційну «забороненість», усе ж дозволяють слідчим без особливого опору вилучати техніку госпсуб’єкта. Адже, наприклад, «запаролений» комп’ютер цілком може зійти за «подолання системи логічного захисту».

Проте як оновлені положення працюватимуть — покажуть час і практика.

Скарги прокуророві і на прокурора (слідчого). Модернізована ч. 6 ст. 28 КПКУ передбачає, що «інша особа…» (у тому числі госпсуб’єкт) теж може звернутися до прокурора, слідчого судді або до суду з клопотанням, у якому вимагати здійснення кримінального провадження (чи окремих процесуальних дій) у коротші строки (ніж передбачені КПКУ).

«Ображені» госпсуб’єкти також мають право оскаржити бездіяльність прокурора (слідчого) щодо нездійснення певних слідчих дій у встановлений КПКУ строк (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПКУ). Радше за все, тут можна говорити про скарги на «затягування» слідчих дій.

Крім того, рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим (прокурором) під час досудового розслідування також може бути оскаржене. Таке право мають особи, яким відмовлено в задоволенні скарги, їх представники, законні представники або захисник (п. 91 ч. 1 ст. 303 КПКУ).

А оскільки «інша особа…» теж може скаржитися на недотримання розумних строків під час досудового розслідування (ч. 6 ст. 28 КПКУ), то вона якраз уписується в поняття «особа, якій відмовлено в задоволенні скарги» (ч. 1 ст. 308 КПКУ).

Право заявника на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань*. Ще один важливий момент — уведення права заявника на отримання витягу з ЄРДР (п. 11 ч. 2 ст. 60 КПКУ). Слідчий (прокурор) тепер зобов’язаний через 24 години з моменту внесення в ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення видати цей документ (ч. 1 ст. 214 КПКУ).

* Далі — ЄРДР.

Кабмін на варті прав постраждалих від правоохоронців підприємців. Законом № 2213 внесені зміни в ст. 15 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 р. № 975-IV (ср. 025069200).

Зокрема, Кабміну «підкинули» ще одне повноваження. Так, КМУ тепер потрібно створити і визначити порядок роботи спеціальної комісії, яка б: (1) узагальнювала відомості про порушення правоохоронними органами прав або законних інтересів осіб; (2) готувала для керівників таких органів обов’язкові до розгляду рекомендації, у тому числі з приводу необхідності вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Така Комісія складатиметься з представників органів державної влади, правозахисних організацій і громадських об’єднань, установ, організацій у сфері захисту підприємницької діяльності.

Як бачимо, поки що жодної конкретики. Чи буде ефективною робота такої комісії, особливо з урахуванням того, що вона може лише ініціювати притягнення до відповідальності правоохоронців? Поживемо — побачимо.

Клопотання про проведення закритого судового засідання. Учасники судового провадження можуть звернутися до суду з клопотанням про здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні, і таке клопотання суд зобов’язаний розглянути (згідно з ч. 2 ст. 315 КПКУ).

Що ще ми писали на цю тему

№ з/п

Назва статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Як реагувати на запит з прокуратури (від слідчого)?

2017, № 99, с. 35

2

Як поводитися при обшуку вдома або на роботі

2017, № 15, с. 30

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити