Зворотний бік листка непрацездатності: заповнюємо без проблем

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2017/№ 14
Свою відсутність на роботі через хворобу працівник зобов’язаний підтвердити. Яким чином? За допомогою листка непрацездатності. На підставі саме цього документа співробітнику оплачують період непрацездатності. Але справа доходить до виплати, тільки якщо лікарняний лист заповнено правильно. Причому не тільки з лицьового боку, а й із зворотного. З лицьовим боком лікарняного ми з вами вже розібралися (див. с. 7). Тепер давайте з’ясуємо, хто і в якому порядку повинен заповнювати його зворотний бік.

Зазвичай працівник, повернувшись на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності, приносить роботодавцю лікарняний лист. Лицьовий бік цього документа вам залишається тільки перевірити, а ось зворотний бік потрібно заповнити самим. Як це зробити без помилок? Розкладаємо все по поличках! ☺

Заповнюємо зворотний бік листка непрацездатності

Насамперед запам’ятайте: для оплати періоду тимчасової непрацездатності працівник основному роботодавцю надає оригінал листка непрацездатності, а за місцем роботи за сумісництвом — його копію. Копія має бути засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. На додачу до копії повинна йти довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи.

Зворотний бік листка непрацездатності умовно поділено на чотири розділи. Кожен розділ заповнює відповідна служба підприємства або уповноважений на це працівник.

Розглянемо порядок заповнення кожного розділу на прикладі. При цьому для наочності поділимо бланк лікарняного листа на чотири фрагменти. У цих фрагментах рядки і графи позначимо своєрідними «маячками» з цифрами .

Нижче до них наведемо наші пояснення.

Приклад. Працівник підприємства (ТОВ «Реал») хворів з 10 по 18 січня 2017 року, що підтверджує листок непрацездатності. Страховий стаж співробітника на момент виходу на лікарняний — 6 років і 5 місяців. Місячний оклад працівника — 3600 грн. Середньоденна зарплата — 89,03 грн.

Фрагмент 1 (розділ I)

Цей розділ зворотного боку листка непрацездатності заповнює табельник або уповноважена особа підприємства.

«назва підприємства, установи організації»

Зазначаємо назву підприємства-роботодавця.

«Структурній підрозділ», «Посада»

Вписуємо назву структурного підрозділу, в якому працює працівник, який хворіє. Тут же поруч наводимо табельний номер працівника.

«Робота постійна, тимчасова, сезонна (потрібне підкреслити)»

Тут підкреслюємо необхідний вид робіт. Ця інформація важлива для бухгалтерії. Річ у тім, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності у результаті захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року (абз. 4 ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

«Не працював з «___»_____20__р. до «__»_____20__р.»

У цьому рядку зазначаємо період хвороби. Увага: незважаючи на те, що в реквізиті стоїть прийменник «до», необхідно зазначити, по яке число місяця хворів працівник. Інформація повинна відповідати даним, наведеним на лицьовому боці листка непрацездатності.

«Неробочі дні за період непрацездатності»

Чинна форма лікарняного листа вимагає зазначати в цьому рядку всі неробочі дні згідно з графіком роботи підприємства (працівника), що припадають на період хвороби. Проте зараз ми з вами розраховуємо лікарняні виходячи з календарних днів, тому цей рядок у принципі можна не заповнювати.

«До роботи став з «__»_____20__р.»

Тут зазначають дату виходу співробітника на роботу.

«Підпис і прізвище табельника або уповноваженої особи», «Дата»

Тут табельник (уповноважена особа) підприємства зазначає своє прізвище та ініціали, ставить підпис і дату.

Фрагмент 2 (розділ II)

Цей розділ зворотного боку листка непрацездатності заповнює відділ кадрів або уповноважена особа підприємства.

«Застрахована особа віднесена: до осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС або доглядають дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеран війни (потрібне підкреслити)»

Тут співробітник відділу кадрів підкреслює відповідний пільговий статус працівника, що дає йому право на лікарняні в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від загального страхового стажу. Попередьте працівника, що, крім листка непрацездатності, він повинен надати вам копії документів, що підтверджують таке право.

Зауважте: у бланку лікарняного листа наведено не весь пільговий контингент застрахованих осіб. Повний перелік категорій працівників-пільговиків ви знайдете на с. 21. Підставу, якої бракує, можете дописати самостійно.

«Страховий стаж на день настання непрацездатності: до 5 років, від 5 до 8, від 8 і більше років (потрібне підкреслити)»

Тут ви повинні зазначити страховий стаж працівника (детальніше про порядок його визначення читайте на с. 25). Але у формі листка непрацездатності досі фігурує стара процентівка для розрахунку лікарняних. При заповненні цієї частини лікарняного листа за працівниками із страховим стажем понад 3 роки запитань не виникає. А як бути з працівниками, які ще не накопичили 3-річного страхового стажу? Фахівці ФТВП пропонують уповноваженій особі підприємства самостійно — від руки — дописати тут текст щодо стажу до 3 років (див. http://www.fse.gov.ua/fse/control/dnp/uk/publish/article/82148).

«(посада, підпис і прізвище працівника відділу кадрів або уповноваженої особи)»

Працівник, який заповнив цей розділ, зазначає тут свої дані.

Фрагмент 3 (розділ III)

Цей розділ зворотного боку листка непрацездатності заповнює комісія (уповноважений) із соціального страхування.

«ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА»

Розділ заповнюють на підставі протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

«З тимчасової непрацездатності в розмірі__ % за __ робочих (календарних) днів»

Зазначаєте розмір виплати у відсотках залежно від загального страхового стажу, а також кількість календарних днів хвороби, що підлягають оплаті.

«З вагітності та пологів в розмірі __ % за __ робочих (календарних) днів»

Вписуєте тільки кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога виплачується в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу (ч. 1 ст. 25 Закону № 1105).

«Допомога не надається з причини: __»

Заповнюєте тільки в разі відмови в наданні допомоги. Зазначаєте причину відмови. Підстави для відмови в оплаті лікарняного перераховано у ст. 23 Закону № 1105.

«Акт про нещасний випадок на виробництві, акт розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання від______20__р. № ___»

Заповнюєте, якщо листок непрацездатності надано внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. Вписуєте сюди дату і номер акта за формами Н-1, Н-5 або П-4, затвердженими постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

«(посада, підпис і прізвище уповноваженої особи)»

Член комісії (уповноважений) із соцстрахування, який заповнив цей розділ, проставляє тут свої посаду, підпис і прізвище.

Фрагмент 4 (розділ IV)

Цей розділ заповнює бухгалтерія (розрахункова частина) підприємства (див. с. 16).

«ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ»

У цьому підрозділі потрібно наводити всі дані для розрахунку середньоденної зарплати і безпосередньо її суму.

Назви рядків «Місячний оклад____», «Денна тарифна ставка__» говорять самі за себе ☺. Ці дані використовують для розрахунку лікарняних/декретних в особливих випадках. У яких саме? Наприклад, коли працівник не мав заробітку в розрахунковому періоді або страховий випадок настав у перший день роботи на підприємстві ( п. 28 Порядку № 1266).

А ось із табличною частиною цього розділу нестиковка. Сьогодні страхувальники розраховують лікарняні/декретні за 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. А в таблиці підрозділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ» є місце тільки для 6 місяців. Як бути? На щастя, ФТВП тут виявився на висоті — він запропонував цей підрозділ узагалі не заповнювати, а замість цього до листка непрацездатності додати розрахунок середньої зарплати, засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера (див. лист ФТВП від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257). Стане в нагоді тут і ваша печатка (якщо вона у вас є).

Рядок «При переведенні під час хвороби на іншу роботу з «__»_____20__р. заробітна плата за__днів становить___грн.» заповнюєте тільки в разі тимчасового переведення працівника на легшу нижчеоплачувану роботу відповідно до медичного висновку.

«НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ»

У цьому підрозділі ви зазначаєте всі дані для визначення розміру лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) і безпосередньо суму цих виплат.

У графі «З якого часу і до якого» наводите період тимчасової непрацездатності згідно з даними розділу I, який заповнив табельник, тобто вписуєте сюди день, з якого лікарняний підлягає оплаті, і день, по який його оплачують.

У графі «За скільки днів (годин)» зазначаєте кількість календарних днів, що підлягають оплаті, згідно з розділом III, який заповнила комісія (уповноважений) із соціального страхування.

У графі «Розмір допомоги в % до заробітної плати» проставляєте процентівку з розділу III, який заповнила комісія (уповноважений) із соціального страхування.

У графі «Денна (годинна) допомога в грн. і коп.» зазначаєте розмір денної виплати (для декретних середньоденної зарплати) з урахуванням обмежень, установлених Законом № 1105 і Порядком № 1266.

До графи «Усього нараховано» вписуєте суму лікарняних (допомоги по вагітності та пологах) з урахуванням обмежень, установлених Законом № 1105 і Порядком № 1266.

Графу «Усього з урахуванням заробітної плати при переведенні на іншу роботу» заповнюєте тільки в разі переведення на іншу роботу. Тоді зазначаєте тут суму лікарняних з урахуванням зарплати при переведенні на іншу роботу. Допомогу обчислюєте за загальними правилами, але надаєте в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не перевищує суму повного заробітку до часу переведення (ч. 8 ст. 22 Закону № 1105).

У рядку «(усього нараховано — сума словами)» зазначаєте суму допомоги у гривнях словами, копійки — цифрами.

«Включено до платіжної відомості за _____місяць 20__р.»

Вписуєте місяць, в якому було нараховано лікарняні (декретні).

«Печатка»

Проставляєте відбиток печатки підприємства (за наявності).

«Прізвище і підпис керівника»

Зазначаєте прізвище керівника підприємства. Керівник особисто ставить тут свій підпис.

«Підпис головного (старшого) бухгалтера»

Головний бухгалтер ставить тут свій підпис.

Якщо помилилися при заповненні зворотного боку лікарняного

Може статися, що при заповненні зворотного боку листка непрацездатності ви припустилися помилки. Замислюєтеся над тим, як її виправити? Розповідаємо.

Правила заповнення листка непрацездатності, у тому числі й виправлення в ньому помилок, регулює Інструкція № 532. Проте стосується вона тільки лицьового боку бланка. Порядок же коригувань неточностей, допущених на зворотному боці лікарняного, тут не прописано і кількість цих коригувань не обмежена.

Отже, припустившись помилки при заповненні зворотного боку бланка, дійте за загальними правилами, передбаченими розд. 4 Положення № 88: неправильний текст або цифри закресліть і над закресленим надпишіть правильний текст або цифри.

Плюс до цього зробіть напис «Виправлено». Він має бути підтверджений підписами осіб, які підписали той розділ лікарняного листа, куди закралася помилка. Не забудьте також проставити тут дату виправлення.

От і всі нюанси в заповненні зворотного боку листка непрацездатності. Бажаємо успіху і здоровенькі були!

висновки

  • Зворотний бік бланка листка непрацездатності заповнюють за місцем роботи застрахованої особи.
  • Інформацію про страховий стаж працівника «до 3 років» уповноважена особа підприємства може самостійно дописати у відповідному розділі лікарняного листа.
  • Табличну частину підрозділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ» можна не заповнювати, а замість цього до листка непрацездатності додати розрахунок середньої зарплати, засвідчений підписами керівника і головбуха.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити